logo-archimil
Home » nieuws » 2018, het jaar van….

2018, het jaar van….

NIPA Milieutechniek en Archimil Architecten, Ingenieurs en Adviseurs

2018, het jaar van …

Veel organisaties kiezen elk jaar een thema waaraan extra aandacht geschonken wordt. Daar is niets mis mee. Wij hebben het zelf ook jarenlang gedaan. Ons thema van vorig jaar was Maatschappelijke Bewustwording. Wij zijn ons ervan bewust geworden dat we ons als milieu-adviesburo niet willen beperken tot één thema.

De keuze van een thema impliceert dat we minder aandacht hebben voor andere zaken die ons bezighouden. Niets is minder waar. Het zit in ons bedrijfs-DNA om ons in te zetten voor alles wat deze wereld milieu-vriendelijker maakt of wat bijdraagt aan het verminderen van negatieve effecten. Zorgen voor de wereld en de maatschappij waarin we leven is een kerntaak van ons allemaal en een missie voor ons als bedrijf.

Wel willen we speciale aandacht vragen voor het door de vogelbescherming uitgeroepen “jaar van de huiszwaluw”. De huiszwaluw leeft van insecten (het aantal insecten is sterk afgenomen) en bouwt haar nest van modder. Een actueel probleem (afname aan insecten) raakt hiermee ons belangrijkste werkveld (bodemkwaliteit en -gebruik) direct.

Wij willen het goede voorbeeld stellen door het komende jaar ons energieverbruik verder te beperken en energie duurzaam op te wekken waar het mogelijk is. Bijzonder wordt de deelname aan een project waarbij we in samenwerking met 20 andere bedrijven en de HAN gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om energie op te slaan in de vorm van waterstofgas. We investeren in minder milieubelastende vervoermiddelen en gaan het gebruik ervan verminderden door een betere planning en door flexibeler met werktijden om te gaan. Tenslotte gaan we een leidende rol vervullen in een lokaal project voor afvalbeperking.

De sponsoring van diverse goede doelen wordt gecontinueerd. De Plastic Soup Foundation is er daar wederom één van. Plastic is naast het broeikaseffect één van de grootste milieuproblemen die we hebben. De productie en het afval van plastic heeft zeer grote nadelige ecologische gevolgen.

Met ons team van adviseurs en medewerkers staan wij niet alleen klaar voor u, maar ook voor mensen die wat extra hulp goed kunnen gebruiken. Vanuit onze visie tot maatschappelijk verantwoord ondernemen steunen wij nog steeds van harte de stichting Hulphond en team Hannibal die dit jaar de Alpe d’Hues gaat beklimmen om geld in te zamelen voor het onderzoek tegen kanker.

Wij zijn er trots op dat we het afgelopen jaar voor u hebben mogen werken. Ook in 2018 willen wij u met de inzet en toewijding van ons team en toeleveranciers weer van dienst zijn. Uw klandizie stelt ons in staat om verantwoord en milieubewust te ondernemen, doet u ook mee?

Wij wensen u en uw naasten een goed en gelukkig 2018 toe.

De medewerkers van Archimil en NIPA Milieutechniek

Archimil en NIPA steunen ondermeer:

 

alpe

Ieder heeft een verhaal bij het woord kanker. Soms met een goede afloop maar te vaak neemt dit verhaal een vervelende wending. We willen ons inzetten in de strijd tegen kanker in de hoop dat we de oorzaken van het ontstaan beter leren begrijpen. Je probeert problemen immers aan te pakken bij de bron.

Plastic Soup

 

Plasticsoup Foundation

De Plastic Soup Foundation wil een halt toeroepen aan de toenemende verontreiniging van de oceanen en zeeën met plastics en voorkomen dat in de toekomst nog meer plastic in zee terechtkomt.
www.plasticsoupfoundation.org

 

Hulphond Nederland

 

Hulphond.nl

Hulphond Nederland leidt hulphonden op voor mensen met een motorische beperking of epilepsie. Het doel is om zo hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten en op die manier ook een (re)integratie in de samenleving te bevorderen.
www.hulphond.nl

In 2017 steunden we ondermeer ook:

 

snoertseplak

De Snoertseplak is een ontdekboerderij waar jij ziet, voelt en proeft hoe jouw voedsel tot stand komt.
https://www.snoertseplak.nl/

ivn

 

IVN Asten Someren

IVN-afdeling Asten-Someren bevordert een duurzame samenleving door het laten beleven van natuur, milieu, landschap en leefomgeving.
https://www.ivn.nl/


De gebruikte foto is afkomstig van C. Robiller / www.naturlichter.de en is onder het Wikimedia-commons gepubliceerd.

© COPYRIGHT 2023, Archimil - Koningsplein 18 - 5721 GJ - Asten (Noord-Brabant) - 0493 671818 Designed and Developed by  The Mexican Pirates