logo-archimil
Home » Bodem » Agenda – Bodemagenda

Agenda – Bodemagenda

Op bodemgebied is veel te doen in Nederland. De verzamelde bodemagenda’s staan in onderstaand overzicht opgenomen:

 • Tandje bij

  Verrast! Het was een flinke aanloop; ik tel 30 jaren en 1 maand sinds mijn studie tropische bosbouw, maar een plek als sociaal ondernemer in de Duurzame 100 is een fantastische mijlpaal langs die weg. […

 • Voedselrijke bosbouwinnovatie

  Voedselbossen zijn de nieuwe moestuinen: 3D, op schaal, met lokaal voedsel, rijke natuur, en broodnodige ecosysteemdiensten. Vaak beginnen ze vanuit een akker, of een voetbalveld. Maar ook de bestaande bosbouw kan hier vrucht van dragen. […

 • Vernatting veengebieden voor landbouw, klimaat en biodiversiteit

  Het is goed mogelijk om de emissie van broeikasgassen uit veengronden te verminderen. Diverse maatregelen dragen hieraan bij. Deze maatregelen zijn aanzienlijk goedkoper dan diverse andere oplossingen zoals CO2 opslag in de bodem. De Nederlandse overheid wil de uitstoot van broeikasgassen vanuit […]

 • Bomen, Bodem en Melk

  Kan een veehouder zijn bodem verbeteren door het aanplanten van een bos?  Dat is de vraag in de pilot die CLM samen een veehouder en Probos heeft opgezet. Waarom zou een veehouder een bos aanleggen? Het antwoord is simpel: houtsnippers zijn prima strooisel voor in de stal. En na gebruik kan het […]

 • Samenwerking Veehouderij Akkerbouw

  Samen met veehouders en akkerbouwers onderzoekt CLM of bodemgebruik duurzamer kan worden gemaakt door samen één bouwplan te maken. De extra ruimte die samenwerking oplevert voor herstel van intensieve bewerking zou kunnen leiden tot verbetering van bodemstructuur, bodemleven, en koolstofopslag. […]

 • Betekenis en waarde van micronutriënten – veldbijeenkomst 5 juli 2018

  Boeren hechten veel waarde aan goede bodemvruchtbaarheid, dit vormt immers de basis voor goede groei en een gezond gewas. Door bemesting worden zowel de bodem als de plant gevoed. Naast zogenaamde hoofdelementen (macronutriënten), spelen ook micronutriënten een rol bij groei en ontwikkeling. Hoe […]

 • Digitaal magazine “Grond”

  Agrimedia en Naturim hebben samen leven geblazen in het magazine “Grond”. In dit digitale vakblad staat het thema Conserverende Bodembewerking (NKG) centraal. “Grond” zal 4 keer per jaar verschijnen en bevat bedrijfsrapportages, interessante artikelen uit het buitenland en verdiepende […]

 • Bodemanalyses

  Er zijn meerdere bodemlabs die hun diensten aanbieden. De analysemethoden en beoordelingen hiervan verschillen. Hoe betrouwbaar zijn de metingen en hoe vertaalt zich dit in bemestingsadviezen. Volg niet alleen de adviezen, maar volg vooral het gezonde boeren verstand. Bodemlabs beloven […]

 • Bodemmaatregelen voor gras- en bouwland

  In het project Carbon Valley zijn Brabantse agrariërs van Het Groene Woud, de Duinboeren en Agro As de Peel aan de slag met organische stofmanagement. Hiervoor is een set van maatregelen opgesteld. In deze set is de aanpassing van het landgebruik op bedrijfsniveau de basis. Daarnaast worden […]

 • Joel Salatin geeft Masterclass

  Voor de 2e keer komt Joel Salatin, de ‘meest innovatieve boer ter wereld’, in Nederland zijn Masterclass geven. Op 20 en 21 april kun je je ‘grondig’ laten inspireren door zijn baanbrekende visie en ervaring. […

 • Gebruik lokale nutriëntenstromen in de Kromme Rijn

  Twee fruittelers en twee melkveehouders in de Kromme Rijnstreek gaan, onder begeleiding van CLM, samenwerken aan een nutriënten-kringloop. Het doel is het gebruik van grondstoffen te verminderen en de kringloop lokaal te sluiten. Het gebruik van organisch materiaal (bijv. champost, compost, […]

 • Flevolandse loonwerkers willen meer zicht op bodemstructuur

  In de provincie Flevoland beoordelen boeren samen met hun buurman en een bodemdeskundige de bodemkwaliteit van hun eigen grond. Dit doen ze door profielkuilen te graven en te beoordelen. Binnen dit project ‘Zicht op de Bodemstructuur’ loopt nu een pilot gericht op loonwerkers en akkerbouwers. […]

 • De impact van Veldleeuwerik: 15 jaar verder

  Stichting Veldleeuwerik bestaat 15 jaar. In die tijd is Veldleeuwerik gegroeid naar ruim 400 akkerbouwers en 50 bedrijven in heel Nederland. Samen werken ze in een versneld tempo aan duurzaamheid op ecologisch, sociaal en economisch gebied. Wat heeft dit opgeleverd? CLM onderzocht de impact van 15 […]

 • Recreatie in een eetbaar landschap

  Natuurrecreatie kent talloze vormen, en lijkt in een groeiende behoefte te voorzien. Hetzelfde geldt voor ‘echt eten’, voor vers, lokaal en biologisch voedsel. Dus waarom die interesses niet gecombineerd? Zouden mensen niet willen recreëren op een […

 • Bodemboeren opnieuw in de prijzen!

  Het was weer prijs voor documentairefilm Bodemboeren. Op 6 oktober werd hij in de Slowaakse landbouwstad Nitra bekroond met de ‘Prize of the President’, op de slotdag van Agrofilm, met zijn 33 jaar het oudste […

 • Open brief aan wethouder Rorink, Deventer

  Olst, 18 september 2017 Geachte heer Rorink, Gisteren zat ik tijdens het officiële gedeelte van de jubileumviering van de Ulebelt op het bankje aan uw linkerzijde, als betrokkene bij het werk van deze unieke organisatie. […

 • Bodemboeren: nieuwe ronde – nieuwe prijzen?

  De documentaire Bodemboeren blijft sporen trekken in het Nederlandse bodemlandschap. Sinds de stampvolle première in 2015, het VN-Jaar van de Bodem, hebben vele honderden boeren, burgers en beleidsmakers de film gezien en gebruikt als kapstok voor een […

 • Cursus Voedsel uit het bos

  Voedselbossen staan geweldig in de belangstelling, als model voor ontworpen polyculturen. Daarin worden de door onszelf getrokken grenzen geslecht tussen enerzijds natuur en biodiversiteit en anderzijds landbouw en productiviteit. Meestal vormen braakliggende, open of agrarische terreinen het […]

 • Pijlers van Polyface Farm

  De Amerikaanse boer en schrijver Joel Salatin werd in 2011 door TIMES Magazine uitgeroepen tot de meest innovatieve boer ter wereld. En net als in 2014 haalt De Waard Eetbaar Landschap hem naar Nederland. Op 21 en 22 november […

 • Krijg de pere: kom naar de pluk!

  DE GROTE PARTICIPERENPLUK 8-9 oktober, Olst (Ov.) Zo’n 500 perenbomen staan er sinds 1962 langs de spoorlijn aan de zuidkant van Olst, en aan hun takken hangen alles bij elkaar duizenden peren te rijpen. Totdat […

 • Nieuw programma bodembeschermingstechnieken voor handhavers en toezichthouders...

  De cursus Juridische helderheid Grondwaterbeheer zal worden vervolgd door twee nieuwe cursussen 'Bodemenergie en grondwaterkwaliteit' en 'Grondwaterzorg in de gemeentelijke omgeving'

 • Themabijeenkomst Inspectiebedrijven BodemBeschermende Voorzieningen

  Themabijeenkomsten rondom actuele thema's voor deskundig inspecteurs inspectiebedrijven bodembeschermende voorzieningen.

© COPYRIGHT 2019, Archimil - Koningsplein 18 - 5721 GJ - Asten (Noord-Brabant) - 0493 671818 Designed and Developed by  The Mexican Pirates