logo-archimil
Home » Bodem » Sanering

Sanering

saneringWanneer sprake is van een bodemverontreiniging dan kan het noodzakelijk of gewenst zijn een bodemsanering uit te voeren.

Spoedeisend

Spoedeisende gevallen van bodemverontreiniging dienen gesaneerd te worden om de risico’s te beperken of weg te nemen. In deze gevallen wordt door het bevoegd gezag in de beschikking van ernst en spoed het tijdstip aangegeven waarop met de sanering dient te worden begonnen.

niet-Spoedeisend

Sanering van niet-spoedeisende gevallen kan noodzakelijk zijn om gewenste ontwikkelingen op een locatie mogelijk te maken. Hierbij valt te denken aan het oprichten van bebouwing of verharding maar bijvoorbeeld ook aan het geschikt maken van een perceel ten behoeve van een gebruik als tuin.

Iedereen die van plan is een bodem te saneren of andere activiteiten wil gaat ondernemen waardoor de bodemverontreiniging wordt verminderd of verplaatst moet dit melden aan het bevoegd gezag.

meer informatie

© COPYRIGHT 2023, Archimil - Koningsplein 18 - 5721 GJ - Asten (Noord-Brabant) - 0493 671818 Designed and Developed by  The Mexican Pirates