logo-archimil
Home » Bodem » Sanering » advisering

advisering

foto sanering kabelsVoordat werkzaamheden op of in verontreinigde bodem plaatsvinden dient hiervoor vooraf overeenstemming met het bevoegd gezag te worden bereikt. Hiervoor kan in standaard gevallen een BUS-melding (Besluit Uniforme Saneringen) ingediend worden. Bij complexere verontreinigingen dient een saneringsplan te worden ingediend. Het is raadzaam u hierover goed te laten adviseren.

Saneringsplan of BUS-melding

Enkele van de voordelen van een sanering onder BUS zijn de kortere proceduretermijn en de eenduidige saneringsdoelstelling. Echter kunnen terugsaneerwaarden volgens BUS te streng zijn voor een specifieke situatie, ook is het niet mogelijk om alle soorten van verontreiniging onder BUS te saneren.

Manier van saneren

Saneren staat niet zondermeer gelijk aan verwijderen, doel van een bodemsanering is het realiseren van een aanvaardbare bodemkwaliteit in relatie tot het voorgenomen gebruik. Zo is het achterlaten van een immobiele verontreiniging onder een bedrijfsvloer vanuit milieukundig maar zeker ook vanuit financieel oogpunt een aanvaardbare situatie.

Ervaring – Advisering

Door de jarenlange ervaring van de specialisten van Archimil BV met bodemsanering bent u verzekerd van het juiste advies voor een breed scala aan saneringen, van tijdelijke uitplaatsing tot het compleet verwijderen, van het oppompen en reinigen van grondwater tot het vaststellen van een stabiele eindsituatie.

© COPYRIGHT 2022, Archimil - Koningsplein 18 - 5721 GJ - Asten (Noord-Brabant) - 0493 671818 Designed and Developed by  The Mexican Pirates