logo-archimil
Home » Bodem » Sanering » BUS – Besluit Uniforme Saneringen

BUS – Besluit Uniforme Saneringen

foto uitkeuring bodemsaneringWanneer sprake is van een verontreiniging en er zijn activiteiten voorzien dan kan een sanering noodzakelijk of gewenst zijn. Het merendeel van de saneringen kan onder de algemene regels van BUS (Besluit Uniforme Saneringen) worden uitgevoerd.

Het betreft de volgende saneringen:

  • immobiele verontreinigingen (zware metalen, PAK’s, asbest etc)
  • mobiele verontreinigingen (olie, aromaten, per en tri etc)
  • tijdelijke uitplaatsingen (bijvoorbeeld bij de aanleg van kabels en leidingen)
  • zinkassen en door zinkassen verontreinigde grond

Uniforme saneringsdoelstellingen

Binnen het regime van BUS gelden vaste saneringsdoelstellingen (terugsaneerwaarden) en saneringsmethoden. Zo zal een immobiele verontreiniging in een woongebied gesaneerd moeten worden tot de maximale waarde voor wonen uit het besluit bodemkwaliteit en mogen bij een mobiele verontreiniging in het grondwater geen sterke verontreinigingen achterblijven.

BUS of SP (Saneringsplan)

Of in een specifieke situatie het best een sanering onder BUS of met een saneringsplan uitgevoerd kan worden kunnen onze specialisten u precies vertellen. Neem hiervoor contact op

© COPYRIGHT 2023, Archimil - Koningsplein 18 - 5721 GJ - Asten (Noord-Brabant) - 0493 671818 Designed and Developed by  The Mexican Pirates