logo-archimil
Home » Bodem » Sanering » saneringsbegeleiding

saneringsbegeleiding

foto tanksanering saneringsplannenDe uitvoer van de bodemsanering dient milieukundig begeleid te worden door een onder BRL6000 erkende monsternemer. Deze geeft aansturing in het veld, geeft de depots aan waarin ontgraven grond en afvalstoffen op basis van vermoedelijke verontreinigingsklasse moeten worden opgeslagen, geeft de bestemming aan van de vrijkomende materialen en zorgt voor tussen- en eindbemonsteringen. Een andere belangrijke taak van de milieukundig begeleider is het toezien of de sanering volgens de eisen uit het saneringsplan en de beschikking wordt uitgevoerd.

Evaluatie

Na afloop van de werkzaamheden wordt een evaluatierapport opgesteld op basis waarvan het bevoegd gezag een beschikking kan nemen. Wanneer restverontreinigingen achterblijven wordt de noodzakelijke nazorg in het evaluatierapport beschreven.

Ervaring

De begeleiders van Archimil zijn zeer ervaren en gekwalificeerd op basis van BRL6000.

© COPYRIGHT 2023, Archimil - Koningsplein 18 - 5721 GJ - Asten (Noord-Brabant) - 0493 671818 Designed and Developed by  The Mexican Pirates