logo-archimil
Home » Bodem » Nieuws – Bodemnieuws

Nieuws – Bodemnieuws

foto kranten - nieuwsLandelijk nieuws over bodemonderzoek, bodemverontreiniging en bodemsanering…

 • Vijf landen roepen op tot delen van...
  on 25 mei 2020 at 13:11

  Nederland werkt samen met Duitsland, Denemarken, Noorwegen en Zweden aan een Europees verbod op PFAS. Deze landen roepen betrokken bedrijven, organisaties en overheden op om informatie te delen over PFAS.

 • Tweejarig onderzoek naar...
  on 25 mei 2020 at 11:58

  Een consortium van bijna 20 organisaties en gemeenten gaat de komende twee jaar onderzoek doen naar de maatschappelijke impact van de eikenprocessierups en een betere monitoring en beheersing van de rups. De nieuwe inzichten moet leiden tot een verbeterde Leidraad Beheersing Eikenprocessierups, […]

 • Biodiversiteit begint in de bodem
  on 25 mei 2020 at 08:28

  Heel sexy zijn ze vaak niet, maar wel superbelangrijk voor de biodiversiteit in onze natuur. Bodemdiertjes! Kinderen vinden de diertjes vaak fantastisch. (De Toren, 23 mei)Lees meer: detoren.net

 • Weer baggertroep in Museumhaven gestort
  on 25 mei 2020 at 08:23

  Opnieuw is tijdens de al weken voortdurende baggerstort een flinke hoeveelheid afval in Museumhaven Willemsoord terechtgekomen. Hieronder planken, boomstammen, slangen, zeilen, metalen objecten en andersoortige rommel. De bagger bevat naast afval echter ook een scala aan gevaarlijke stoffen. Dit […]

 • Verruiming voor afzet en verwerking...
  on 25 mei 2020 at 08:22

  Rijkswaterstaat Bodem+ verruimt de beoordelingscriteria voor partijen PFAS verontreinigde zandgrond bij een aanvraag voor een verklaring van niet-reinigbaarheid. Dit betekent dat PFAS-houdende zandgrond met gehalten boven respectievelijk 60 microgram per kilo voor PFOS, 140 microgram per kilo voor […]

 • Meldpunt bodemkwaliteit is aangesloten...
  on 25 mei 2020 at 07:24

  De meldgegevens van het Meldpunt bodemkwaliteit zijn voortaan ook te vinden in het portaal Inspectieview Milieu. De gegevens worden wekelijks aangeleverd.

 • ECLI:NL:PHR:1992:17 Parket bij de Hoge...
  on 22 mei 2020 at 12:56

  Bluskosten Vlissingen. Privaatrechtelijk kostenverhaal door overheid. Verhouding tot publiekrechtelijke regeling; doorkruising; HR 26 jan. 1990, NJ 1991, 393 (Windmill). Inhoud en strekking Brandweerwet 1985.

 • Tropische bossen bestand tegen hitte,...
  on 22 mei 2020 at 07:59

  De toekomst van tropische bossen is onzeker als gevolg van klimaatverandering, maar nieuw onderzoek gepubliceerd in Science laat zien dat ze grote hoeveelheden koolstof kunnen blijven opslaan als de opwarming van de aarde beperkt blijft.

 • Nieuwe datum inwerkingtreding...
  on 20 mei 2020 at 18:00

  Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Met de datum van 1 januari 2022 willen zij extra tijd en ruimte bieden voor een goede invoering van de wet. Dat meldt minister […]

 • Gebruik van Basisregistratie Ondergrond...
  on 20 mei 2020 at 09:03

  Gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten als Rijkswaterstaat (RWS (Rijkswaterstaat)) hebben allemaal te maken met de Basisregistratie Ondergrond (BRO).  Zij leveren gegevens aan, maar gebruiken die ook – en dat levert kansen op.

 • Groninger Bodem Beweging wil óók...
  on 19 mei 2020 at 14:52

  De Groninger Bodem Beweging (GBB) vindt dat mkb’ers in het aardbevingsgebied niet alleen moeten worden gecompenseerd voor omzetverlies door de coronacrisis, maar ook voor de financiële gevolgen van de aardbevingsproblematiek. ‘Deze wurgt sluipenderwijs een deel van de MKB-ondernemers’, […]

 • Herinjectie en inzet RWZI’s opties om...
  on 19 mei 2020 at 14:50

  Er komt 5000 m3 testwater vrij als een geothermieproject wordt opgezet. Dit zoute water moet worden opgeslagen en verwerkt. Advies- en Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV onderzocht welke verwerkingswijze uit technisch, maatschappelijk, juridisch en milieutechnisch oogpunt het meest aantrekkelijk […]

 • Transformatie van het station: ‘Dit...
  on 19 mei 2020 at 14:48

  Nu zijn de treinen en bussen op het stationsplein bij Driebergen-Zeist overwegend leeg, maar dat roept de duurzame mobiliteitstrend geen halt toe. De komende jaren transformeren stations tot mobiliteitsknooppunten. Deze hubs spelen een belangrijke rol in de verduurzaming van mobiliteit. Het […]

 • Revitalisering van voormalige...
  on 19 mei 2020 at 14:26
 • Ruimte voor biodiversiteit in...
  on 19 mei 2020 at 14:00

  De gemeente Wageningen wil in 2030 klimaatneutraal zijn. De overgang naar duurzame energie kan een substantiële bijdrage leveren aan deze ambitie. Om aan de energievraag te kunnen voldoen, kijkt de gemeente naar zonneparken waar energieopwekking kan worden gecombineerd met andere functies, zoals […]

 • ECLI:NL:GHARL:2020:3713 Gerechtshof...
  on 19 mei 2020 at 11:33

  Bewijswaardering, bindende eindbeslissing, tweeconclusieregel, boete.

 • JongSTRONG wordt JongBodem
  on 19 mei 2020 at 08:07
 • Supersized veenmonsters voor...
  by Mariska van Gelderen on 18 mei 2020 at 15:00

  Deze geotechnische eigenschappen van veen worden gebruikt als input voor bodemdalingsmodellen. De hoge samendrukbaarheid van veen is een belangrijke  oorzaak van bodemdaling in gebieden met een venige ondergrond en daarom belangrijk om goed mee te... The post Supersized veenmonsters voor […]

 • ECLI:NL:GHARL:2020:3726 Gerechtshof...
  on 18 mei 2020 at 14:52

  Bodemverontreiniging – historisch – onrechtmatige daad – geen strijd met wettelijke plicht – artikel 13 Wet bodembescherming en 6:175 BW niet van toepassing – en geen schending zorgvuldigheidsnorm vanwege het laat treffen van maatregelen tot sanering.

 • Hengelose vader Tom is boos op...
  on 18 mei 2020 at 08:01

  Vader Tom Veldhuis vond zaterdag plaatjes asbest in het zand van de speeltuin waar zijn kinderen spelen. Afkomstig van een plaat, die dichtbij gedumpt werd. Hij spreekt er schande van. „Dat iemand dicht bij een speeltuin een asbestplaat neerzet… Dat is niet goed te praten.” (Tubantia, 18 […]

 • SDW-raadslid schrikt enorm van...
  on 18 mei 2020 at 07:59

  Meer dan zestig stuks plastic isolatiemateriaal en hout viste SDW-raadslid Colinda de Vries uit de sloten bij de nieuw te bouwen flats in de Lindewijk in haar woonplaats Wolvega. (Leeuwarder Courant, 16 mei)Lees meer: lc.nl

 • Kurkdroge Veluwe smacht naar nieuwe...
  on 18 mei 2020 at 07:55

  Onder de Veluwe ligt het belangrijkste zoetwaterreservoir van Nederland. Een enorme bel met tien keer zoveel water als in het IJsselmeer. Om die voorraad te beschermen tegen extreme droogte neemt Waterschap Vallei en Veluwe drastische maatregelen. (Trouw, 17 mei)Lees meer: trouw.nl

 • Texas in de Waddenzee: hoe Nederland...
  on 18 mei 2020 at 07:54

  Zoutwinning en gasboringen op de Wadden gaan gewoon door, ondanks dat wetenschappers waarschuwen dat de Wadden nog voor het eind van deze eeuw dreigen te verdrinken. De Nederlandse overheid zit in een spagaat: enerzijds hoeder van een beschermd natuurgebied, anderzijds grootverdiener in de […]

 • Late voorjaarsvorst vormt een risico...
  on 15 mei 2020 at 14:36

  Door de klimaatverandering is er meer kans op vorst in het late voorjaar in gebieden waar planten niet aangepast zijn aan zulke plotselinge temperatuurswisselingen. Daardoor is er meer risico op schade in bepaalde bossen in Europa en Azië. Dat blijkt uit een wereldwijd onderzoek van Crowther Lab […]

 • Verruiming afzet en verwerking...
  on 15 mei 2020 at 07:55

  Rijkswaterstaat Bodem+ verruimt de beoordelingscriteria voor partijen met PFAS verontreinigde grond bij een aanvraag voor een verklaring van niet-reinigbaarheid. Hiermee wordt een deel van de stagnatie in afzet van PFAS-houdende grond opgelost. PFAS-houdende zandgrond met gehalten boven […]

 • Nu al te droog, in delen van onze...
  on 15 mei 2020 at 07:52

  Hoe lekker die zon ook voelt: het droge weer van deze lente heeft een keerzijde. Het waterpeil zakt op sommige plaatsen in de regio zo hard, dat het waterschap onttrekkingsverboden instelt. Vijf vragen over droogte en waterbeheer. (BN de Stem, 15 mei)Lees meer: bndestem.nl

 • 'De blauwe motor onder de Veluwe' staat...
  on 15 mei 2020 at 07:51

  Per 18 mei 2020 geldt een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater in het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe. ,,Maar dat is niet genoeg", waarschuwt Waterschap Vallei en Veluwe. Het waterschap overweegt uitbreiding van maatregelen om de (grond)watervoorraad in het werkgebied te beschermen. […]

 • 'Mondkapjes verstoppen riool en...
  on 15 mei 2020 at 07:49

  De mondkapjes en wegwerphandschoenen die worden gebruikt om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, belanden nogal eens in het riool. Rioleringsbedrijven en waterschappen roepen op tot meer oplettendheid. (H2O Waternetwerk, 14 mei)Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Publicatie – Groenblauwe daken en...
  on 15 mei 2020 at 07:47

  Onderzoekers van twaalf groenblauwe meetdaken delen hun inzichten en ervaringen over onderzoek naar waterberging, waterafvoervertraging, verdamping, waterzuivering, koeling en biodiversiteit. Dit is nu te lezen in de publicatie: ‘Meten op hoogte, een overzicht van onderzoek op groenblauwe […]

 • Asfaltbrokken als tribune-ondergrond:...
  on 15 mei 2020 at 07:45

  "Stel je voor: je bent een rugstreeppad in de prachtige uitgestrekte duinen van Noord-Holland. Dan ontstaat het plan, om in uw favoriete leefgebied, de duinen rond Zandvoort, een oud racecircuit nieuw leven in te blazen", vertelt Dolf Jansen in De Nieuws BV. (NPO Radio 1)Lees meer: nporadio1.nl

 • Verruiming afzet en verwerking...
  on 14 mei 2020 at 09:35

  Rijkswaterstaat Bodem+ verruimt de beoordelingscriteria voor partijen met PFAS verontreinigde grond bij een aanvraag voor een verklaring van niet-reinigbaarheid. Hiermee wordt een deel van de stagnatie in afzet van PFAS-houdende grond opgelost.

 • Overheid onderzoekt mogelijkheden tot...
  on 14 mei 2020 at 08:44

  De Rijksoverheid onderzoekt waar de ondergrond in Zutphen mogelijk geschikt is voor de winning van aardwarmte. In mei doen ze daarom in de gemeente onderzoek in de ondergrond. (Lokaal Gelderland, 14 mei)Lees meer: lokaalgelderland.nl

 • Regio Groningen houdt minister Eric...
  on 14 mei 2020 at 08:42

  Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft verwachtingen gewekt en Groningen rekent hierop, stellen de Groningse overheden in het regionale advies voor het vaststellingsbesluit Groningenveld voor het gasjaar 2020/ 2021. Zij houden de minister aan het door hem toegezegde […]

 • Kansen van groenblauwe daken belicht
  on 14 mei 2020 at 08:42

  Groenblauwe daken kunnen op allerlei manieren bijdragen aan maatschappelijke en wateropgaven. Dat blijkt uit een nieuwe publicatie van kenniscentrum STOWA en Stichting RIONED. Hierin worden de resultaten van onderzoeken bij twaalf daken belicht. (H2O Waternetwerk, 13 mei)Lees meer: […]

 • Nieuwe technieken voor verbeterde...
  on 13 mei 2020 at 14:37

  Goede prognoses zijn voor waterbeheerders ontzettend belangrijk bij het maken van juiste keuzes om water af te voeren. Om tot een goede prognose te komen, moet eerst een goede schatting worden gemaakt hoe ‘vol’ een stroomgebied is.

 • ECLI:NL:RVS:2020:1205 Raad van State,...
  on 13 mei 2020 at 10:32

  Bij besluit van 15 oktober 2019 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, [locatie 1]/[locatie 2]" vastgesteld. Het plan heeft betrekking op de locatie [locatie 1]/[locatie 2] te Ambt Delden. De eigenaar van deze locatie, [belanghebbende], […]

 • ECLI:NL:RVS:2020:1230 Raad van State,...
  on 13 mei 2020 at 10:31

  Bij besluit van onderscheidenlijk 14 april 2019 en 24 april 2019 hebben de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het rijksinpassingsplan "Net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha)" vastgesteld. Het RIP maakt […]

 • Zuivering van afvalwater kan tot...
  on 13 mei 2020 at 09:36

  Door waterzuivering zijn de hoeveelheden van de voedingsstoffen stikstof en fosfaat in het oppervlaktewater teruggedrongen. Maar toch komt giftige algenbloei nog regelmatig voor. Doordat waterzuiveringsinstallaties beter in staat zijn fosfaat te verwijderen dan stikstof, verschuift overal ter […]

 • Gemeente Haarlemmermeer past bijzondere...
  on 12 mei 2020 at 15:27

  In de gemeente Haarlemmermeer wordt de bodemverontreiniging van het industrieterrein Zwaanshoek aangepakt met een innovatieve bodemsaneringsmethode van Groundwater Technology uit Rotterdam. De techniek die het bedrijf toepast, is gebaseerd op sondeertechniek, waarbij een mix van grotendeels […]

 • Grond bouwlocatie Quintsheul sterk...
  on 12 mei 2020 at 15:24

  De grond van nieuwbouwplan Quintsheul op het terrein van de voormalige garage Wittebrug aan de Kerkstraat in Kwintsheul is sterk verontreinigd en moet eerst gesaneerd worden. (WOS, 12 mei)Lees meer: wos.nl

 • Juridisch gevecht over golfbaan Spijk...
  on 12 mei 2020 at 15:22

  Eerst waren het staalslakken in de bodem die voor een bedreiging zorgen voor grond- en oppervlaktewater. Nu gaat het om plasticresten die zijn aangetroffen in de grond die is gebruikt voor de aanleg van een lange wal bij de golfbaan in Spijk. De Raad van State mag andermaal ingrijpen in de […]

 • Nederlandse gaswinning daalt, maar...
  on 12 mei 2020 at 15:19

  Het gebruik van gas in het totale Nederlandse energieverbruik is vorig jaar toegenomen, terwijl dat voorgaande jaren zo goed als gelijk was gebleven. Ondertussen neemt de gaswinning als gevolg van de productiebeperkingen na de aardbevingen in Groningen verder af. (Nu.nl, 12 mei)Lees meer: nu.nl

 • Metende burgers houden overheid bij de...
  on 12 mei 2020 at 15:17

  Bewoners die zelf milieuvervuiling meten en melden zijn van grote waarde. Hun betrokkenheid houdt de overheid scherp, blijkt uit nieuw onderzoek. (Trouw, 11 mei)Lees meer: trouw.nl

 • Promotieonderzoek: nieuwe technieken...
  by Roeli Suiker on 12 mei 2020 at 14:24

  Serie stappen onderzocht Het maken van een schatting van hoe vol een stroomgebied is bestaat uit een serie van stappen waaronder het schatten van de ruimtelijke verdeling van neerslag, de temperatuur en de potentiele verdamping... The post Promotieonderzoek: nieuwe technieken voor verbeterde […]

 • Toestandsbeoordelingen en trends voor...
  by Astrid van Bragt on 11 mei 2020 at 11:18

  De applicatie geeft een goed beeld van de nutriëntenproblematiek in Nederland tussen 1990-2018. Hij toont per monitoringslocatie, waterbeheerder en/of stroomgebied waar de waterkwaliteit in de loop der jaren verbetert, waar die verbetering achterblijft of waar... The post Toestandsbeoordelingen en […]

 • Onderzoek naar verontreinigde grond aan...
  on 11 mei 2020 at 07:56

  In de bodem bij de Ossenwaard in Cothen is de schadelijke stof PER (perchloorethyleen) aangetroffen. De gemeente Wijk bij Duurstede, waar Cothen onder valt, gaat nu onderzoeken hoe groot de verontreiniging precies is en hoe die kan worden weggehaald. (RTV Utrecht, 8 mei)Lees meer: rtvutrecht.nl

 • PFAS-gif hoopt zich op langs de kust
  on 11 mei 2020 at 07:54

  In heel Nederland worden aan de kust verhoogde concentraties PFAS-gifstoffen gevonden. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om neerslag van gif dat zweeft boven zee. Het stelt overheden voor een probleem, mede omdat het voorlopig onmogelijk lijkt er iets tegen te doen. (Friesch Dagblad, 8 mei)Lees meer: […]

 • Bodemenergie opslaan: welke...
  on 11 mei 2020 at 07:53

  Een bijzondere toepassing van warmtepompen vormen de warmte-koudeopslagsystemen (wko’s). De bodemopslagsystemen die hiervoor nodig zijn, worden aangelegd door gespecialiseerde boorbedrijven. Welke bodemopslagsystemen kunnen zij aanleggen? (Gawalo, 8 mei)Lees meer: gawalo.nl

 • ‘Pas op bij winning aardwarmte voor...
  on 11 mei 2020 at 07:51

  De winning van nieuwe energiebronnen zoals aardwarmte moet veiliger. Hiervoor waarschuwt Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), dat sinds 2009 meerdere putten voor geothermie heeft laten sluiten vanwege lekken. (Algemeen Dagblad, 10 mei)Lees meer: ad.nl  

 • De holocaust die nog bestaat in de bodem
  on 11 mei 2020 at 07:50

  Monumenten voor concentratiekampen vernietigen soms de sporen van dat kamp die nog steeds in de grond zitten. Archeoloog Ivar Schute pleit voor meer aandacht voor dat aangrijpende, onzichtbare erfgoed. (NRC, 8 mei)Lees meer: nrc.nl

 • Miljoenen jaren oude vulkaan ontdekt in...
  on 11 mei 2020 at 07:48

  Er is een nieuwe vulkaan in Nederland ontdekt. Het gaat om een 150 miljoen jaar oude uitgedoofde vulkaan. Hij ligt 100 kilometer ten noordwesten van Texel, en is bij toeval door de Geologische Dienst Nederland gevonden. De nieuwe vulkaan is Mulciber genoemd, naar de Romeinse god van vuur en […]

 • PBL: Nederland blijft aangewezen op...
  on 8 mei 2020 at 07:25

  Voor biomassa blijft Nederland aangewezen op import. De miljoenensubsidies voor biomassacentrales zijn ‘onevenwichtig’ omdat ze verbranding bevoordelen boven hoogwaardige toepassingen van biomassa in de chemie en als bouwmateriaal. (Parool, 8 mei)Lees meer: parool.nl

 • SoilGrids version 2017 services –...
  by Ingrid on 7 mei 2020 at 12:26

  SoilGrids version 2017 services – communication 07 May 2020 After the release of the 2020 version of SoilGrids (see here for more details), a number of changes will happen to the soilgrids.org […]

 • ECLI:NL:RVS:2020:1173 Raad van State,...
  on 6 mei 2020 at 10:31

  Bij besluit van 6 december 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders Tilburg [verzoekster] drie lasten onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van artikel 13 van de Wet bodembescherming in verband met geconstateerde bodemverontreiniging op het perceel [locatie] en het naastgelegen […]

 • Het detecteren van rivierijs in Canada...
  by Roeli Suiker on 6 mei 2020 at 10:10

  Met een waarschuwingssysteem voor rivierijs kan het gevaar voor de lokale bevolking worden verminderd en kunnen risico’s worden beperkt. Omdat het erg moeilijk is om ijsdammen nauwkeurig te modelleren en te voorspellen, speelt het monitoring... The post Het detecteren van rivierijs in Canada met […]

 • Start voorbereidingen strandsuppletie...
  on 6 mei 2020 at 08:53

  Rijkswaterstaat start 28 april 2020 met de voorbereidingen voor het opspuiten van het strand tussen Dishoek en Vlissingen. De strandsuppletie start naar verwachting begin mei.

 • Werkboek voor kennisdoorwerking
  on 6 mei 2020 at 08:15
 • Rob Nieuwenhuis: ‘Meer verbinden...
  on 6 mei 2020 at 08:06
 • Derde jaar op rij: kans op lage...
  by Karin Nettenbreijers on 4 mei 2020 at 16:48

  Natte winter, droog voorjaar De winter van 2019/2020 was erg nat. Vanaf half maart heeft het nauwelijks geregend. Het neerslagtekort sinds 1 april is inmiddels rond de 80 mm, een stuk droger nog dan in... The post Derde jaar op rij: kans op lage grondwaterstanden in de zomer appeared first on […]

 • New edition of soil property estimates...
  by Niels on 4 mei 2020 at 13:00

  New edition of soil property estimates for the world with associated web platform released (SoilGrids250m) 04 May 2020 Since the sneak preview on World Soil Day 2019, ISRIC - World Soil Information has […]

 • Nieuwe manier van hydrologisch...
  by Roeli Suiker on 4 mei 2020 at 12:15

  Onderzoekers van Deltares en Wageningen Universiteit deden onderzoek naar een nieuwe opzet van zo’n model voor de Rijn, en publiceerden de resultaten onlangs in de journal ‘Water Resources Research’ van AGU. Modelleren met een hoge... The post Nieuwe manier van hydrologisch modelleren […]

 • Bodemdalingspublicaties TISOLS online...
  by Mariska van Gelderen on 3 mei 2020 at 11:07

  Meer dan 13 publicaties met (mede)auteurs van Deltares zijn vrij toegankelijk en te downloaden via de TISOLS Proceedings op de Corpernicus-website. Niet alleen in Nederland maar in veel kustgebieden wereldwijd leidt bodemdaling tot problemen. De maatschappelijke... The post Bodemdalingspublicaties […]

 • Voorjaarsversie Aanvullingsbesluit...
  on 30 april 2020 at 15:58

  Een aangepaste versie van het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet is beschikbaar. In deze voorjaarsversie van het ontwerp- Aanvullingsbesluit Bodem (maart 2020) zijn wijzigingen verwerkt ten opzichte van de voorhangversie van juli 2019. Het gaat vooral om verduidelijkingen en technisch-juridische […]

 • Meldpunt bodemkwaliteit over naar...
  on 30 april 2020 at 15:48

  Op 7 mei vindt een nieuwe release plaats van het Meldpunt bodemkwaliteit. Met deze release wordt aangesloten op een nieuwe versie van het SIKB-protocol 0101.

 • Richtlijn asbest in puinhoudende bodem...
  on 30 april 2020 at 14:46

  Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van decentrale overheden, bedrijfsleven, Inspectie Leefomgeving en Transport, Inspectie SZW en Rijkswaterstaat Bodem+ heeft een richtlijn ontwikkeld, die beschrijft hoe er veilig en verantwoord omgegaan kan worden met puinhoudende grond in relatie tot […]

 • SoilGrids: Service down for a couple of...
  by Niels on 30 april 2020 at 07:02

  SoilGrids: Service down for a couple of days in preparation for new release 30 Apr 2020 ISRIC is preparing for a new release of SoilGrids. This involves migrating the services to a new website and host. […]

 • ECLI:NL:RVS:2020:1167 Raad van State,...
  on 29 april 2020 at 10:32

  Bij besluit van 14 november 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Bunschoten het waterschap Vallei en Veluwe gelast om de gevolgen van de verontreiniging die is ontstaan door het gebruiken van grond voor het verbreden en verstevigen van de Westdijk in Bunschoten ongedaan te […]

 • ECLI:NL:RBOBR:2020:1946 Rechtbank...
  on 28 april 2020 at 16:47

  GS heeft aan Refresco een vergunning verleend voor het onttrekken en injecteren van grondwater ten behoeve van de productie van dranken. Hierbij heeft GS getoetst aan het beleid zoals dat gold ten tijde van de aanvraag en niet aan het beleid ten tijde van vergunningverlening. Het besluit is […]

 • Het Nationale Gieter Idee op de Veluwe
  by Karin Nettenbreijers on 28 april 2020 at 11:54

  Wateropslag Waterschappen doen tegenwoordig erg hun best om water langer vast te houden door bijvoorbeeld het waterpeil hoog op te zetten. Dit is een goed begin. Maar er zijn ook andere rigoureuze oplossingen nodig waarbij... The post Het Nationale Gieter Idee op de Veluwe appeared first on […]

 • ECLI:NL:GHDHA:2020:856 Gerechtshof Den...
  on 28 april 2020 at 10:00

  Opzegging recht van erfpacht wegens schending voorwaarden. Inschrijving in rechtsmiddelenregister. Is de erfpachter ernstig tekort geschoten? 5:87 BW.

 • Beter voorbereid op natuurbranden in...
  on 24 april 2020 at 16:11

  Deze week woedden op verschillende plekken in ons land natuurbranden die uitzonderlijk lang aanhielden. Met voldoende data zijn natuurbranden in Nederland goed te voorspellen en te voorkomen. Natuurbranddeskundige dr. Cathelijne Stoof legt uit hoe internationale wetenschappelijke kennis kan helpen […]

 • Implementatie hoogwatervoorspelsysteem...
  by Roeli Suiker on 24 april 2020 at 12:48

  Velika Morava stroomgebied De Velika Morava rivier (38,200 km2) is de grootste rivier in Servië.  In de omliggende, met name laaggelegen, gebieden rondom de rivier is de kans op overstromingen groot. Niet overal wordt de... The post Implementatie hoogwatervoorspelsysteem Velika Morava rivier […]

 • Deltares volgt corona-adviezen...
  by Margriet Roukema on 23 april 2020 at 18:29

  Gezondheid en veiligheid van eenieder staan voor Deltares op. We houden ons aan de maatregelen van de Rijksoverheid, gebaseerd op de adviezen van het RIVM.  Daarom werken we zoveel mogelijk thuis. Uiteraard blijven we in contact  met onze relaties, en... The post Deltares volgt […]

 • CoP Nazorg IBC Locaties - informatie...
  on 23 april 2020 at 11:12

  Bent u beheerder van een IBC-locatie en wilt u ondersteuning, kennis  en informatie bij het initiëren van de afbouw van deze locatie, of wilt u de reeds ingezette maatregelen versnellen? Heeft u een concrete vraag over de aanpak? Dan is een kennisvoucher voor u interessant. Met een kennisvoucher […]

 • ECLI:NL:RVS:2020:1086 Raad van State,...
  on 22 april 2020 at 10:32

  Bij besluit van 11 februari 2020 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Landview onder oplegging van een dwangsom van € 7.500,00 per overtreding, met een maximum van € 37.500,00, gelast om met onmiddellijke ingang herhaling van de overtreding van artikel 16 en artikel 18 van […]

 • Innovation in understanding soils: New...
  by Fenny on 22 april 2020 at 09:24

  Innovation in understanding soils: New Soil Spectral Calibration Library and Estimation Service Launched 22 Apr 2020 Today marks the launch of the Soil Spectroscopy programme of the Global Soil Laboratory […]

 • Natuurbeleid betwist: de legitimiteit...
  on 21 april 2020 at 10:31

  De afgelopen jaren is in politieke en maatschappelijke debatten de legitimiteit van het natuurbeleid regelmatig ter discussie gesteld. De onlangs verschenen essaybundel ‘Natuurbeleid betwist – visies op legitimiteit en natuurbeleid’ verschaft inzicht in de betekenis van legitimiteit, en hoe […]

 • Grote belangstelling voor OndergrondLAB
  on 21 april 2020 at 07:18
 • Willem Hendriks: ‘de kennis is nog...
  on 21 april 2020 at 07:05
 • Ontwikkelrichtingen voor de Nederlandse...
  on 17 april 2020 at 14:00

  Hoe zien landbouw en landgebruik in Nederland er over 30 jaar uit? Onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) hebben vier theoretische scenario’s uitgewerkt voor landbouw en landgebruik in 2050 en de milieukundige, maatschappelijke, ecologische en economische consequenties […]

 • Spring School 2020 has been cancelled
  by Ingrid on 16 april 2020 at 13:33

  Spring School 2020 has been cancelled 16 Apr 2020 In light of the coronavirus outbreak, the Spring School for 2020 has been definitely cancelled. We took into consideration the health and well-being of […]

 • Kamerbrief en inventariserend onderzoek...
  on 16 april 2020 at 11:00

  Op 14 april stuurde Staatssecretaris Van Veldhoven een kamerbrief over de stand van zaken toezeggingen en de aanpak van de stagnerende thermisch gereinigde grondmarkt. Met deze brief is de Tweede Kamer ook geïnformeerd over het rapport Inventariserend onderzoek Thermisch Gereinigde Grond in […]

 • Kamerbrief voortgang aanpak PFAS grond...
  on 16 april 2020 at 10:51

  Op 15 april 2020 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een kamerbrief over de voortgang van de aanpak van PFAS in bodem verstuurd. Met deze brief wil zij de Tweede Kamer informeren over de planning van de onderzoeken die in uitvoering zijn en over een aantal acties die zijn […]

 • Inspraak tweede wijziging LAP3 tot en...
  on 14 april 2020 at 11:58

  Op 7 april 2020 start de inspraakperiode voor de tweede wijziging van LAP3. Deze wijzigingen zijn een gevolg van de herziening van de Kaderrichtlijn afvalstoffen, de aankomende Omgevingswet en ontwikkelingen in de transitie naar een circulaire economie.

 • Jaarverslag Informatiepunt WVL over 2019
  on 14 april 2020 at 11:19

  Binnen het Informatiepunt WVL werken verschillende helpdesks samen en geven uitleg over milieuregelgeving en daarbij horende instrumenten zoals meldapplicaties. In 2019 zijn 26.624 vragen gesteld en zijn de verschillende websites 8,5 miljoen maal bezocht. Onze klanten waarderen ons met een 7,3 als […]

 • ECLI:NL:GHSHE:2020:1217 Gerechtshof...
  on 9 april 2020 at 12:28

  kort geding: beroep op dwaling (schending mededelingsplicht) bij sluiten koopovereenkomst terzake van een perceel grond, waarop een donk is gesitueerd, waarvan de onderhoudsverplichting na eigendomsoverdracht op de koper overgaat (als gevolg van een door de verkoper met de gemeente gesloten […]

 • Bodemloket toont nu PFAS-beleid
  by David Balder on 8 april 2020 at 12:24

  Vanaf nu toont bodemloket ook of er door een gemeente beleid is vastgesteld over PFAS in de bodemkwaliteitskaarten. Deze wijziging is op 8 maart 2020 is geïnstalleerd. Hierbij roepen we gemeenten die een bodemkwaliteitskaart hebben vastgesteld, waar dit van toepassing is, dit via de helpdesk bodem […]

 • Video summary of the EU_H2020 CIRCASA...
  by Niels on 8 april 2020 at 12:12

  Video summary of the EU_H2020 CIRCASA second annual meeting (Wageningen, March 2020) 08 Apr 2020 The EU_H2020 CIRCASA  project held their second annual meeting, 'Towards an International Research […]

 • Wegwijzer en praatplaat voor Vrijwillig...
  on 7 april 2020 at 12:42

  Aan de slag met de Omgevingswet heeft in samenwerking met Rijkswaterstaat Bodem+ en het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond een wegwijzer en praatplaat gemaakt om overheden te ondersteunen bij het procesontwerp en de vormgeving van een vrijwillig (onverplicht) programma.

 • Gezond bodem- en watersysteem legt...
  on 7 april 2020 at 07:46
 • Eerste eikenprocessierupsen uit het ei,...
  on 6 april 2020 at 13:31

  De eerste eikenprocessierupsen zijn uit hun eitjes gekomen. Bij een normaal verloop van de temperatuur zullen de eerste rupsen halverwege mei brandharen krijgen. Dat is ook het moment waarop ze nesten gaan vormen en in de omgeving zichtbaar worden. Op basis van de vlindervangsten vorig jaar worden […]

 • Berekening en rapportage van...
  on 3 april 2020 at 09:09

  Nederland heeft zich via de VN-klimaatconventie en het Kyoto Protocol verplicht om jaarlijks te rapporteren over emissie en verwijdering van broeikasgassen door de verschillende vormen van landgebruik zoals landbouw en bosbouw. Onlangs is er een rapport uitgekomen waarin de methodiek voor de […]

 • ECLI:NL:RVS:2020:938 Raad van State,...
  on 1 april 2020 at 10:33

  Bij besluit van 11 juli 2018 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat krachtens artikel 34 van de Mijnbouwwet ingestemd met het door Vermilion Energy Netherlands B.V. ingediende gewijzigde winningsplan Eesveen. Vermilion wint gas uit het gasveld Eesveen, dat in de gemeenten […]

 • ECLI:NL:RVS:2020:917 Raad van State,...
  on 1 april 2020 at 10:32

  Bij besluit van 21 juni 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders van Barneveld een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een pluimveestal en het wijzigen van een rundveehouderij in een biologische pluimveehouderij aan de [locatie 1] en [locatie 2] te Kootwijkerbroek. De […]

 • Ontdek de natuur met de nieuwe webapp...
  on 26 maart 2020 at 09:34

  De ontluikende lente biedt in deze tijd een mooie kans om te ontspannen. Met z’n allen naar natuurgebieden gaan kan nu echter niet. Met de nieuwe webapp NatureToday.nl ontdek je vanaf nu de vogels, zoogdieren, planten, vlinders en libellen die in jouw directe omgeving leven. Kennis van biologen […]

 • WUR dingt mee naar Rockefeller’s...
  on 25 maart 2020 at 15:49

  Twee teams van Wageningen University & Research dingen mee naar de Food System Vision Prize van de Rockefeller Foundation. Al sinds november strijden 1319 teams om een van de tien finaleplaatsen met hun visie op een toekomstig voedselsysteem. In maart luidde het eerste oordeel: slechts 79 teams […]

 • 26 soorten microplastics en -rubbers in...
  on 25 maart 2020 at 10:38

  Op zeer nauwkeurige wijze hebben onderzoekers van de Universiteit Utrecht, Wageningen University & Research en de Universiteit van Amsterdam microplastics en -rubbers in de Dommel, de Maas en Nederlandse rioolwaterzuiveringsinstallaties gemeten.

 • ECLI:NL:RVS:2020:847 Raad van State,...
  on 25 maart 2020 at 10:31

  Bij besluit van 12 december 2017 heeft de raad van burgemeester en wethouders van Hellendoorn het bestemmingsplan "Kinderboerderij Nijverdal" vastgesteld. De bestreden besluiten maken een kinderboerderij in Nijverdal mogelijk. De kinderboerderij is een initiatief van de Stichting Kinderboerderij […]

 • Gilbert Boerekamp: ‘Bodemkennis...
  on 25 maart 2020 at 10:24

  Een ‘kanteljaar’ noemt Gilbert Boerekamp 2020. ‘We staan voor de afronding van een aantal grote projecten, zoals de ombouw van de huidige bodemwet- en regelgeving in de Omgevingswet en de afronding van het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond. Tegelijk leggen we nieuwe vormen […]

 • Nieuwe ambassadeurs voor KOBO-HO regio...
  on 25 maart 2020 at 08:37

  Het KOBO-HO is het Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond voor het Hoger Onderwijs. Hierin willen wij binnen hogescholen en universiteiten de aandacht voor onderwijs en vakmanschap op het gebied van bodem en ondergrond versterken. Dit doen we vooral door de koppeling te zoeken tussen […]

 • Hoe culturele identiteit en...
  on 23 maart 2020 at 12:42

  De auteurs van een recent verschenen essay stellen dat als mensen hun identiteit deels kunnen ontlenen aan de kenmerken en kwaliteiten van de natuur en het landschap om hen heen, dit het draagvlak voor behoud ervan sterk kan bevorderen. Daarbij gaat het niet (alleen) om het draagvlak voor de natuur […]

 • ECLI:NL:RVS:2020:811 Raad van State,...
  on 18 maart 2020 at 10:32

  Bij besluit van 18 september 2019 heeft de raad van de gemeente Amsterdam het bestemmingsplan "Bredius" vastgesteld. Het plan voorziet in het realiseren van een wooncomplex met ondergrondse parkeergarage en voorzieningen in het noordwesten van de Spaarndammerbuurt in Amsterdam ter plaatse van een […]

 • ECLI:NL:RVS:2020:810 Raad van State,...
  on 18 maart 2020 at 10:32

  Bij besluit van 18 juli 2019 heeft de raad van de gemeente Voorschoten het bestemmingsplan "Buitenplaats Beresteyn" vastgesteld. Het plan en de omgevingsvergunning maken de herontwikkeling van Buitenplaats Beresteyn in Voorschoten mogelijk. Het monumentale herenhuis wordt omgevormd tot […]

 • Wat weten we over (micro)plastics in...
  on 17 maart 2020 at 14:24

  Nederland is in Europa koploper in het recyclen en hergebruik van grondstoffen. Dat is in lijn met de ambities van de overheid die wil dat Nederland in 2050 circulair is. Maar er zijn zorgen over de aanwezigheid van (micro)plastics bij de verwerking van huishoudelijk groente-, fruit- en tuinafval […]

 • Culturele normen onder boeren kunnen...
  on 17 maart 2020 at 13:13

  Wat boeren zien als een ‘goede boer’ en een ‘goed landschap’ heeft invloed op hun houding ten opzichte van natuurinclusieve landbouw. Voor een transitie naar natuurinclusieve landbouw maakt het veel uit of boeren zelf natuurinclusieve landbouw kunnen zien als een mogelijke en gewenste koers […]

 • Hooikoorts door berkenpollen verwacht
  on 16 maart 2020 at 13:52

  Door het aanhoudende zachte weer zullen de komende dagen al pollen van es en berk in de lucht komen. Mensen die daar gevoelig voor zijn, kunnen hooikoortsklachten krijgen. Dit kan onnodige ongerustheid veroorzaken, omdat men denkt dat de klachten worden veroorzaakt door COVID-19. Het is nog […]

 • New paper: Space-time statistical...
  by Niels on 14 maart 2020 at 07:15

  New paper: Space-time statistical analysis and modelling of nitrogen use efficiency indicators at provincial scale in China 14 Mar 2020 New paper by Liu Y, Heuvelink GBM, Bai Z, He P, Xu X, Ma J and […]

 • Museum closure Coronavirus (Covid-19)
  by Ingrid on 14 maart 2020 at 05:16

  Museum closure Coronavirus (Covid-19) 14 Mar 2020 In accordance with the regulations taken by the Dutch Government to prevent the corona virus from spreading, the World Soil Museum will be closed from […]

 • Spring School 2020, postponed till...
  by Ingrid on 14 maart 2020 at 02:10

  Spring School 2020, postponed till autumn! 14 Mar 2020 In light of the expanding outbreak of the Corona virus, and after careful consideration and consultation with our staff, we have decided to postpone the Spring School […]

 • ECLI:NL:RBZWB:2020:1110 Rechtbank...
  on 13 maart 2020 at 11:28

  Omgevingsvergunning voor het realiseren van een vakantiepark met 180 woningen op het perceel Veerweg 48A te Wolphaartsdijk. De nieuwe ontsluiting van het vakantiepark is geprojecteerd op te korte afstand van de bestaande ontsluitingen van de door verzoekster geëxploiteerde camping. Zij verwacht […]

 • Wolven eten nu ook volwassen edelherten...
  on 11 maart 2020 at 13:40

  Dat Nederlandse wolven jonge en vrouwelijke edelherten eten was al bekend, maar in het afgelopen kwartaal zijn ook enkele grote mannelijke edelherten met imposante geweien gedood door wolven. Dat blijkt uit de nieuwste kwartaalonderzoeken gedaan door wolvenexperts van Wageningen University & […]

 • Praktijkfestival Ondergrond AFGELAST
  on 11 maart 2020 at 13:17

  Helaas moeten wij het Praktijkfestival Ondergrond, dat gepland staat voor dinsdag 17 maart a.s. afgelasten.

 • ECLI:NL:RVS:2020:692 Raad van State,...
  on 11 maart 2020 at 10:33

  Bij besluit van 17 december 2019 heeft het college van gedeputeerde staten van Limburg Bontrup drie lasten onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van de Wet bodembescherming, het Besluit bodemkwaliteit en het Activiteitenbesluit milieubeheer op het perceel James Cookweg 7a te Venlo. Het college […]

 • Domain migration soilgrids.org
  by Niels on 11 maart 2020 at 07:46

  Domain migration soilgrids.org 11 Mar 2020 Please be informed that we are migrating soilgrids.org to a new server. As a result, soilgrids.org may be unreachable for 48 to 72 hours in between 11 March […]

 • ECLI:NL:GHSHE:2020:313 Gerechtshof...
  on 10 maart 2020 at 11:39

  De onroerende zaak is een schietbaan in het buitengebied, met een oppervlakte van ongeveer 90.000 m2. De onroerende zaak bestaat uit een overdekte schietbaan, buitenschietbanen, een kantoor, een horecagedeelte en twee olympische schiettrappen. In hoger beroep is in geschil of de waarde van de […]

 • Een energievoorziening die tegelijk kan...
  on 10 maart 2020 at 09:06

  Een energievoorziening én tegelijk een sanering, daarmee wordt in Woerden geëxperimenteerd.

 • Gemeente Rotterdam en KOBO geven...
  on 10 maart 2020 at 09:04

  De gemeente Rotterdam en het Kennis- en onderwijscentrum bodem en ondergrond voor het hoger onderwijs (KOBO) gaan samenwerken.

 • Hilde Passier, Deltares: ‘Het...
  on 10 maart 2020 at 08:57

  'Het grondwater vergrijst. Antropogene stoffen stapelen zich op. Denk aan medicijnresten, hormonen, microplastics en anti-aanbakmiddelen, die we onder andere door het toilet en de gootsteen spoelen'. Programmamanager Environmental Quality bij Deltares en lid van het ENBO-Regieteam Hilde Passier […]

 • Via storymaps meerwaarde van bodemdata...
  on 9 maart 2020 at 11:09

  Hoe maak je ondergrondgegevens aantrekkelijk en inzichtelijk voor een brede doelgroep? Bij de basisregistratie ondergrond (BRO) werkt men aan interactief verhaal, in de vorm van zogenaamde storymaps. Deze storymaps maken de meerwaarde van het gebruik van ondergrondgegevens in projecten inzichtelijk.

 • Minder waterkevers en verminderde...
  on 6 maart 2020 at 12:34

  Met meer dan 400 waarnemingen is in 2019 weer volop meegedaan met het inventariseren van de waterkwaliteit via Waterdiertjes.nl. Opvallend: in 2019 zijn op veel minder plekken waterkevers gevonden dan het jaar daarvoor en in meer dan de helft van de wateren was de kwaliteit matig, terwijl in 2018 […]

 • ECLI:NL:RVS:2020:669 Raad van State,...
  on 4 maart 2020 at 10:33

  Bij besluit van 29 juni 2018 heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland het verzoek van [appellant] en anderen om handhavend op te treden tegen handelingen op de voormalige stortplaats "De Belt" in Wekerom afgewezen. [appellant] en anderen wonen in de omgeving van de voormalige […]

 • ECLI:NL:GHARL:2020:1661 Gerechtshof...
  on 2 maart 2020 at 13:47

  Geschil over schade/gebreken aan nieuw betrokken huurwoning.

 • ECLI:NL:RBROT:2020:1606 Rechtbank...
  on 27 februari 2020 at 09:00

  Verkoop gemeentegrond waarop na samenvoeging met naastgelegen grond zes kavels met woningen worden ontwikkeld. Diverse geschilpunten, waaronder verantwoordelijkheid voor aansluiting op het openbaar riool, ondermaat en vervuilde grond. Geen onrechtmatig handelen of schending van verplichtingen door […]

 • ECLI:NL:RVS:2020:603 Raad van State,...
  on 26 februari 2020 at 10:35

  Bij besluit van 4 oktober 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders van Maassluis aan [vergunninghoudster A] (thans: [vergunninghoudster B]) omgevingsvergunning verleend voor de bouw van elf woningen met inpandige stallingsruimte en berging aan de Noorddijk/Geerkade te Maassluis.

 • ECLI:NL:RVS:2020:598 Raad van State,...
  on 26 februari 2020 at 10:34

  Bij besluit van 22 maart 2017 heeft het college North Refinery en [appellant] een last onder bestuursdwang opgelegd.

 • 80 miljoen euro voor verbetering...
  on 24 februari 2020 at 14:07

  Op 1 februari 2020 is het ‘European Joint Programme on Agricultural Soil Management’, kortweg EJP SOIL, formeel van start gegaan. Deze week is de kick-off meeting in Orleans, Frankrijk. Met resultaten van het EJP SOIL kan het bodembeheer in de landbouw in heel Europa worden verbeterd en […]

 • Ton Breure: ‘Hoogste tijd voor een...
  on 24 februari 2020 at 13:35
 • Nieuw model om de effecten van beleid...
  on 20 februari 2020 at 14:49

  De relatie tussen landbouw en natuur is het afgelopen jaar volop aanwezig in het nieuws. Het agrarische gebied kent van oudsher een hoge biodiversiteitswaarde, maar deze heeft de afgelopen decennia een dramatische teruggang gekend. Om deze waarde te beschermen worden subsidies voor specifiek beheer […]

 • ECLI:NL:RVS:2020:470 Raad van State,...
  on 19 februari 2020 at 10:33

  Bij besluit van 6 december 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Tilburg [verzoekster] drie lasten onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van de Wet bodembescherming in verband met geconstateerde bodemverontreiniging op het perceel [locatie] en het naastgelegen openbaar […]

 • ECLI:NL:RBDHA:2019:14616 Rechtbank Den...
  on 14 februari 2020 at 13:28

  Omgevingsvergunning gaswinningszaak Diever

 • Natuur als buffer tegen...
  on 13 februari 2020 at 10:22

  Gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen kunnen dienen als buffer tegen klimaatverandering. Sinds 2008 werkt de coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers aan meer dan 70 projecten met zogenoemde ‘natuurlijke klimaatbuffers’. Uit een tussentijdse evaluatie van Wageningen Environmental […]

 • Storing rapportages - opgelost
  by David Balder on 12 februari 2020 at 13:53

  De storing bij het toevoegen van de achtergrondkaarten in de rapportages is opgelost. Onze excuses voor de overlast.

 • ECLI:NL:GHSHE:2020:412 Gerechtshof...
  on 12 februari 2020 at 12:04

  beroep op dwaling (schending mededelingsplicht?)

 • Inzicht in het proces van kennis...
  on 12 februari 2020 at 08:12
 • ECLI:NL:HR:2020:233 Hoge Raad,...
  on 11 februari 2020 at 15:25

  Opzettelijke milieuverontreiniging door als eigenaar van afhaalrestaurant gehuurd aggregaat bij ingang van restaurant te plaatsen, waardoor koolmonoxide vrijkomt en zich verspreidt in restaurant en boven dat restaurant gelegen trappenhuis en woningen, art. 173a Sr. Heeft verdachte koolmonoxide in […]

 • Geologische significantie van...
  on 11 februari 2020 at 08:29
 • Jasper Griffioen: 10.000 geochemische...
  on 11 februari 2020 at 08:02
 • ECLI:NL:GHARL:2020:791 Gerechtshof...
  on 7 februari 2020 at 08:00

  IB/PVV. Eigenwoningregeling. Twee naast elkaar gelegen woningen, één eigen woning? Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen. Waardering woning waarvoor geen WOZ-waarde is vastgesteld.

 • ECLI:NL:RVS:2020:379 Raad van State,...
  on 5 februari 2020 at 10:33

  Bij besluit van 8 maart 2018 heeft het college van gedeputeerde staten van Overijssel het verzoek van Tennet om haar een ontheffing te verlenen van de herplantplicht op een perceel in Dalfsen afgewezen.

 • ECLI:NL:RBGEL:2020:568 Rechtbank...
  on 4 februari 2020 at 15:41

  Watervergunning voor grondwateronttrekking. Het grondwater wordt gebruikt t.b.v. een bodemsanering en als koelwater in het bedrijf. Samenhang met (onherroepelijk) saneringsplan.

 • Bewustwording en samenwerking!
  on 29 januari 2020 at 11:13

  Het optreden van ongewenste gebeurtenissen (risico’s) tijdens het uitvoeren van grondverzet vormt vaak een probleem bij de uitvoering van GWW-projecten.

 • Paul Oude Boerrigter: ‘Jonge...
  on 28 januari 2020 at 09:15

  Het is van groot belang het vakgebied interessant te maken voor jonge mensen. Zij zijn de bodem en ondergrondexperts van de toekomst, zonder hen verdwijnt de aandacht, en de kennis die nodig is voor de realisatie van veel maatschappelijke opgaven’. Paul Oude Boerrigter, in het dagelijks leven […]

 • ECLI:NL:GHSHE:2020:61 Gerechtshof...
  on 15 januari 2020 at 15:50

  WOZ. Belanghebbende heeft zich op het standpunt gesteld dat de waarde van de onroerende zaak te hoog is vastgesteld aangezien volgens hem sprake is van een bodemverontreiniging. Op het aan de onroerende zaak grenzende perceel was voorheen een textielverzorgings- en wasbedrijf gevestigd. In de […]

 • ECLI:NL:RVS:2020:100 Raad van State,...
  on 15 januari 2020 at 10:32

  Bij besluit van 18 december 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Maastricht het uitwerkingsplan "Ravelijnstraat" vastgesteld. Het plangebied wordt begrensd door de Halvemaanstraat, de Ravelijnstraat, het Erfprinsbastion, de Hoge Fronten en Fort Willem. Het plan is een […]

 • Nederland publiceert eerste...
  on 14 januari 2020 at 09:15

  Het Nederlandse deel van het EITI (Extractive Industries Transparency Initiative, de gas-, olie- en zoutindustrie) met daarin de Rijksoverheid, de verschillende sectoren en ngo’s heeft haar eerste rapport gepubliceerd. Dit rapport zal vanaf nu jaarlijks verschijnen. Het doel is het transparant […]

 • Leo Hamerlinck en Jos van Wersch:...
  on 14 januari 2020 at 08:15
 • Jack de Vries: ‘De ondergrond heeft...
  on 14 januari 2020 at 08:13
 • ECLI:NL:RBROT:2019:10406 Rechtbank...
  on 6 januari 2020 at 13:47

  Schending van de zorgplicht als bedoeld in artikel 13 van de Wet Bodembescherming. De verdachte rechtspersoon (exploitant van kunstgrasvelden) heeft de bodem verontreinigd met rubbergranaatkorrels en – nadien- niet alle vereiste maatregelen genomen om de gevolgen voor het milieu te beperken of […]

 • ECLI:NL:RVS:2019:4435 Raad van State,...
  on 24 december 2019 at 15:34

  Bij besluit van 8 maart 2018 heeft de raad het bestemmingsplan "De Woerd, Driebergen - Rijsenburg" vastgesteld.

 • ECLI:NL:RVS:2019:4280 Raad van State,...
  on 18 december 2019 at 10:33

  Bij besluit van 29 oktober 2018 heeft de raad het bestemmingsplan "Ovenberg-Sprokkelveld 2018" vastgesteld.

© COPYRIGHT 2020, Archimil - Koningsplein 18 - 5721 GJ - Asten (Noord-Brabant) - 0493 671818 Designed and Developed by  The Mexican Pirates