logo-archimil
Home » Bodem » Nieuws – Bodemnieuws

Nieuws – Bodemnieuws

foto kranten - nieuwsLandelijk nieuws over bodemonderzoek, bodemverontreiniging en bodemsanering…

 • ECLI:NL:RBOVE:2022:824 Rechtbank...
  on 28 maart 2022 at 14:14

  De rechtbank Overijssel veroordeelt een zoutwinningsbedrijf tot een geldboete van 75.000 euro. Bij grondwatermonitoring is gebleken dat bij een aantal boorputten sprake was van bodemverontreiniging door lekkage. Bij een aantal putten was sprake van forse overschrijding van de toegestane waardes in […]

 • De bodem van Winterswijk bestaat uit...
  on 28 maart 2022 at 11:57

  Het tweede deel van de Erfgoedreeks heeft als titel “Winterswijk onder je voeten” gekregen. Het boekje werd op vrijdag 25 maart gepresenteerd bij het Baarhuisje op het oude kerkhof naast de Scholtenbrug. Hans Donderwinkel van de Vereniging Monumentenbelangen overhandigde het eerste exemplaar […]

 • Vlaanderen wil dat 3M alle schade van...
  on 28 maart 2022 at 11:56

  Het chemiebedrijf 3M, dat een vestiging heeft in het Belgische Zwijndrecht, op enkele kilometers van Hulst, is volgens een onderzoekscommissie van het Vlaams Parlement verantwoordelijk voor de dumping van giftige stoffen in de Westerschelde en eist dat het bedrijf alle veroorzaakte schade vergoedt. […]

 • Uitslag nieuw moestuinonderzoek PFAS in...
  on 28 maart 2022 at 11:55

  Tijdens een drukbezochte bijeenkomst van de Burenraad DuPont en Chemours werd bekendgemaakt dat het nieuwe moestuinonderzoek naar PFAS in tuinen die verder dan 1 kilometer van DuPont verwijderd zijn, binnenkort wordt afgerond en dat de bevindingen in juni bekend gemaakt worden. (Het Kontakt, 28 […]

 • PFAS zorgt voor grenzeloze problemen
  on 28 maart 2022 at 11:51

  Het PFOS-schandaal in Vlaanderen reikt tot in Nederland, want Zeeuwen wordt nu afgeraden om vis uit de Westerschelde te eten. Er wordt volop onderzoek gedaan, en daarmee groeien de zorgen over blootstelling van mens en dier aan deze persistente fluorverbindingen. (Sciencelink, 25 maart) Lees meer: […]

 • Promotieonderzoek: optimaliseren van...
  by Margriet Roukema on 28 maart 2022 at 11:29

  Binnen het AllRisk onderzoeksprogramma verdiepte onderzoeker Wouter Jan Klerk zich in hoe we beter kunnen sturen op basis van overstromingskansen bij versterking en beheer en onderhoud van dijken. Hij richtte zich op drie hoofdonderwerpen: optimaliseren... The post Promotieonderzoek: optimaliseren […]

 • Veenweideboeren aan de slag met...
  on 24 maart 2022 at 09:58

  De bodem in het veenweidegebied daalt als gevolg van de afbraak van veen, met onomkeerbare gevolgen voor het gebied. Het Agrarische Natuur Collectief Noordwest Overijssel voert daarom de GLB Pilot ‘Vooruit boeren op water en veen’ uit. (Melkveebedrijf, 23 maart) Lees meer: melkveebedrijf.nl

 • Miljoenen voor bodemsanering...
  on 24 maart 2022 at 09:57

  De sanering van vervuild havenslib in een groot deel van natuurgebied Broekpolder in Vlaardingen lijkt er echt van te komen. Nu ook de gemeente Vlaardingen daar geld voor beschikbaar stelt, is het miljoenenproject financieel afgedekt. (AD, 23 maart) Lees meer: ad.nl

 • Meer inzicht nodig in effecten zeer...
  on 24 maart 2022 at 08:15

  Gemeenten en provincies willen samen met andere partijen vaart zetten om de verspreiding van zeer zorgwekkende stoffen in grond, water en lucht aan te pakken. De VNG doet samen met het IPO een oproep tot intensieve samenwerking om meer kennis te krijgen over deze stoffen en de verspreiding in de […]

 • Gemeenten moeten op gif in de grond...
  on 24 maart 2022 at 08:13

  Het Rijk legt controlerende taken voor gifstoffen in de bodem neer bij alle gemeenten. Maar kennis daarover ontbreekt vaak. (Trouw, 23 maart) Lees meer: trouw.nl

 • Op weg naar betere afvoerverwachtingen:...
  by Roeli Suiker on 23 maart 2022 at 15:11

  Voorspellen blijft een uitdaging Ondanks dat weermodellen in de afgelopen decennia steeds beter zijn geworden, blijft het voorspellen van de exacte locatie en hoeveelheid neerslag uitdagend, zelfs enkele uren vooruit. En hoe kleiner het stroomgebied,... The post Op weg naar betere […]

 • ECLI:NL:RVS:2022:862 Raad van State,...
  on 23 maart 2022 at 10:32

  Bij besluit van 10 september 2019 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant een last onder dwangsom opgelegd aan [appellant]. Deze last houdt in dat [appellant] uiterlijk binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit een volledige rapportage moet indienen van een actualiserend […]

 • Permafrost dooit nog sneller door...
  on 23 maart 2022 at 10:00

  De opwarming van Arctische gebieden was in de afgelopen vijftig jaar drie keer sterker dan de gemiddelde opwarming van de aarde. Hierdoor ontdooit het permafrost: de permanent bevroren grond in het Noordpoolgebied. Uit nieuw onderzoek, gepubliceerd in Nature Communications, blijkt dat extreme […]

 • Restanten van Romeins schip gevonden in...
  on 22 maart 2022 at 11:21

  Tijdens graafwerkzaamheden in het Zuid-Hollandse Valkenburg zijn de restanten van een Romeins schip aangetroffen. Archeologen groeven hier meerdere eikenhouten planken op, die vermoedelijk afkomstig zijn van een Romeins vrachtschip uit de 1e eeuw n.Chr. Er worden in Zuid-Holland zelden Romeinse […]

 • Factsheet verspreiden van baggerspecie...
  on 22 maart 2022 at 11:20

  In de ‘Factsheet verspreidingsbeleid’(verwijst naar een andere website) is het beleid voor het verspreiden van baggerspecie op de landbodem na de inwerkingtreding van de Omgevingswet uitgelegd. De factsheet is geschreven door de Themagroep Waterbodembeleid(verwijst naar een andere website) van […]

 • Transitie van Bodem+ naar...
  on 22 maart 2022 at 11:19

  Al sinds 2005 is Bodem+ een centraal informatiepunt voor wet- en regelgeving binnen het bodemdomein. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal deze rol worden overgenomen door het, oftewel het IPLO. Met dezelfde werkwijze, dezelfde zorgvuldigheid en dezelfde specialisten. (Bodemplus, 22 […]

 • Ook minister Harbers zegt: PFAS in de...
  on 22 maart 2022 at 11:15

  Ook de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers (VVD), vindt het niet nodig het onder water zetten van de Hedwigepolder uit te stellen in verband met de vervuiling van de Westerschelde met PFAS. (PZC, 17 maart) Lees meer: pzc.nl

 • Provincie Fryslân vrijgesproken van...
  on 22 maart 2022 at 11:14

  Het storten van 10.000 kuub vervuilde baggerslib in een voormalige zandwinput bij Suwâld, tijdens de zogeheten PFAS-crisis, was het gevolg van een menselijke fout. Dat was de conclusie van de economische politierechter in een zaak die het Openbaar Ministerie (OM) had aangespannen tegen de […]

 • Droge zomer? Nu al anticiperen met...
  by Astrid van Bragt on 22 maart 2022 at 09:38

  Vandaag op Wereld Waterdag start het VN grondwaterjaar. Dit jaar is het thema Making The Invisible Visible oftewel ‘maak het (onzichtbare) grondwater zichtbaar’. Met nieuw ontwikkelde prognoses gebaseerd op het Landelijk Hydrologisch Model maken we... The post Droge zomer? Nu al anticiperen met […]

 • Transitie van Bodem+ naar...
  on 22 maart 2022 at 09:28

  Al sinds 2005 is Bodem+ een centraal informatiepunt voor wet- en regelgeving binnen het bodemdomein. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal deze rol worden overgenomen door het Informatiepunt Leefomgeving, oftewel het IPLO. Met dezelfde werkwijze, dezelfde zorgvuldigheid en dezelfde […]

 • Onderzoek ecologische effecten...
  by Sharon Hilgersum on 21 maart 2022 at 16:09

  Toename van zandwinning In dit project werken overheden, vissers, baggeraars, natuurorganisaties en onderzoekers samen om zandwinning ecologisch te optimaliseren. De zandwinning zal naar verwachting drastisch toenemen om de natuurlijke bescherming van zandkusten tegen overstromingen en voor... The […]

 • ECLI:NL:RBGEL:2022:1359 Rechtbank...
  on 21 maart 2022 at 14:50

  Onderzoek Simca. Verweer tegen het gebruik van EncroChat-data verworpen. Verdachte wordt veroordeeld tot 54 maanden gevangenisstraf (met aftrek van voorarrest) voor voor het medeplegen van het produceren van (met)amfetamine in Apeldoorn en Sint Kruis en de voorbereidingshandelingen daartoe, het […]

 • Factsheet verspreiden van baggerspecie...
  on 21 maart 2022 at 11:24

  In de ‘Factsheet verspreidingsbeleid’ is het beleid voor het verspreiden van baggerspecie op de landbodem na de inwerkingtreding van de Omgevingswet uitgelegd. De factsheet is geschreven door de Themagroep Waterbodembeleid van de Unie van Waterschappen in samenwerking met het Informatiepunt […]

 • Geen snelle actie tegen verontreiniging...
  on 21 maart 2022 at 08:51

  Burgemeester en wethouders van Buren zien geen aanleiding om met spoed maatregelen te nemen tegen zes mogelijke verontreinigingen van de bodem. De gemeenteraad had daar vragen over gesteld. (de Gelderlander, 21 maart)Lees meer: gelderlander.nl

 • Bouwers moeten archeologen inhuren,...
  on 21 maart 2022 at 08:49

  Archeologen worden vaak ingehuurd door bedrijven die daartoe verplicht zijn, maar ze liever zien gaan dan komen. Daardoor verwerven ze minder kennis dan ze zouden willen. (de Volkskrant, 18 maart)Lees meer: volkskrant.nl

 • DEME en Mourik investeren in reinigen...
  on 21 maart 2022 at 08:46

  DEME Environmental, de milieutak van baggeraar DEME, en industriële dienstverlener Mourik gaan voor 7 miljoen euro investeren in twee grondrecyclagesites om er 500.000 ton PFAS-houdende grond per jaar te kunnen reinigen. Dat hebben de twee bedrijven donderdag bekendgemaakt. DEME en Mourik zijn er […]

 • Nog geen duidelijkheid over vervuilde...
  on 21 maart 2022 at 08:45

  De leden van Volkstuin Delta in Brouwhuis weten op zijn vroegst half mei of ze zonder risico groenten en fruit uit hun moestuin kunnen eten. (Eindhovends Dagblad, 18 maart)Lees meer: ed.nl

 • Ruim 4 miljoen euro voor onderzoek naar...
  on 21 maart 2022 at 08:43

  Twee brede onderzoeksconsortia krijgen opgeteld ruim 4,3 miljoen euro om zowel in steden als op het platteland te werken aan een gezondere leefomgeving in tijden van klimaatverandering. De financiering komt vanuit het programma Klimaatadaptatie en Gezondheid van de Nationale Wetenschapsagenda […]

 • Het lab in voor onderzoek aan...
  on 18 maart 2022 at 15:31

  Bodemecoloog Isabelle van der Zanden onderzoekt of voedselbossen kunnen helpen om de gevolgen van klimaatverandering te vertragen, via de ondergrondse opslag van koolstof. Daarvoor analyseert ze naast de koolstofconcentraties in de bodem ook het bodemleven in twee jonge én in acht oudere […]

 • ECLI:NL:PHR:2022:241 Parket bij de Hoge...
  on 17 maart 2022 at 17:24

  Conclusie AG, art. 8.1, eerste lid, Wet milieubeheer. OM-cassatie. Middel klaagt dat het hof met de partiële vrijspraak van het onder 1 sub a en b tenlastegelegde een onjuiste uitleg heeft gegeven aan het in art. 8.1, eerste lid, (oud) Wet milieubeheer voorkomende begrip ‘veranderen van (de […]

 • ECLI:NL:RBGEL:2022:1360 Rechtbank...
  on 17 maart 2022 at 15:02

  Onderzoek Simca. Verweer tegen het gebruik van EncroChat-data verworpen. Verdachte wordt veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf (met aftrek van voorarrest) voor het medeplegen van het produceren van amfetamine in Apeldoorn en het produceren en vervoeren van metamfetamine in Sint Kruis en de […]

 • Nieuw inzicht in wereldwijde...
  on 17 maart 2022 at 12:35

  Wetenschappers hebben een nieuwe tijdreeks gemaakt van de wereldwijde CO2-uitstoot door ontbossing. Deze tijdreeks vormt de ontbrekende schakel om de mondiale koolstofcyclus beter in beeld te brengen en impliceert dat de natuurlijke opname van CO2 door het land en oceaan efficiënter is dan tot nu […]

 • Nieuw inzicht in wereldwijde...
  by Sharon Hilgersum on 16 maart 2022 at 16:20

  Het onderzoek laat zien dat de CO2-uitstoot door ontbossing in de jaren ‘60-‘80 lager was dan eerdere studies aannamen. Door de tijdreeks te combineren met andere datasets laten de wetenschappers zien dat tot nu toe... The post Nieuw inzicht in wereldwijde CO2-uitstoot door ontbossing onthult […]

 • ‘PFAS-problemen bouw Scheldetunnel...
  on 16 maart 2022 at 10:48

  De Belgische Raad van State moet zich opnieuw buigen over de gevolgen die de PFAS-verontreiniging heeft voor de aanleg van een rondweg met tunnel in Antwerpen. (PZC, 15 maart) Lees meer: pzc.nl

 • Overijsselse veenweideboeren aan de...
  on 16 maart 2022 at 10:47

  De bodem in het veenweidegebied daalt als gevolg van de afbraak van veen, met onomkeerbare gevolgen voor het gebied. Het agrarische natuurcollectief Noordwest Overijssel voert daarom de pilot ‘Vooruit boeren op water en veen’ uit. In de pilot gaat het collectief samen met boeren aan de slag om […]

 • Bewoners Zwolsekanaal wanhopig op zoek...
  on 16 maart 2022 at 10:46

  Omwonden langs een deel van het Zwolsekanaal in Vroomshoop maken zich ernstige zorgen over hun veiligheid en de staat van hun huizen en bedrijfspanden. De afgelopen vier jaar daalde de bodem van hun percelen zo hard, dat hun huizen vol zitten met scheuren en kieren. In hun zoektocht naar de oorzaak […]

 • De lokale politiek wordt groener - maar...
  on 16 maart 2022 at 10:06

  Natuurinclusief bouwen heeft veel voordelen en dat beseffen politieke partijen in gemeentes zich steeds meer, blijkt uit een analyse van Wageningen Environmental Research. Maar hoe pak je dat aan? Bij de afgelopen vier gemeenteraadsverkiezingen zijn door Wageningen Environmental Research […]

 • Samenwerking, kennisuitwisseling,...
  on 16 maart 2022 at 07:43

  Na zijn studie Civiele techniek aan de TU Delft werkte hij onder meer voor Waterleiding Friesland en Brabant Water. Hij was gepassioneerd door water en grondlegger van de duurzame bedrijven van Brabant Water als Hydreco, Hydroscope en HydroBusiness. Inmiddels is Dick Westgeest bijna tien jaar […]

 • ‘Digital Twin’ voor...
  on 15 maart 2022 at 14:05

  Digital Twins vertegenwoordigen een nieuw concept in modellering van de fysieke werkelijkheid. In een recent gestart project werken onderzoeksinstellingen, bedrijven en waterschappen samen om de Digital Twin toe te passen in waterbeheer.

 • Watermanagement kan de klimaatadaptatie...
  on 15 maart 2022 at 12:39

  ‘Waarom wordt er niet méér interdisciplinair samengewerkt wanneer het gaat om de grote bijdrage die de bodem kan betekenen voor de klimaat adaptieve opgave? In mijn opleiding Watermanagement aan de Hogeschool Rotterdam, en voor de afstudeeropdracht, is mij opgevallen hoe weinig door de […]

 • De Oekraïne-oorlog zal de duurzame...
  on 14 maart 2022 at 13:34

  Vanwege de Russische aanval op Oekraïne wil Europa versneld overstappen van gas en olie op schone energie. Tijdens eerdere crises klonk dat voornemen ook al. Maar het gebeurde niet. Volgens Diederik Samsom, EU-klimaatchef, kan de versnelde verduurzaming nu wél slagen. (Trouw, 13 maart) Lees […]

 • Historisch kanon duikt op bij...
  on 14 maart 2022 at 13:33

  Bij opgravingen bij de Valtherschans is een kanon gevonden. Het zou gaan om een 6 ponder met verlengde loop. (RTV Drenthe, 10 maart) Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • Waterschap: ‘PFAS-grond veilig...
  on 14 maart 2022 at 13:22

  Om grond veilig te kunnen hergebruiken bij de dijkversterking in Hansweert heeft waterschap Scheldestromen een bodemkwaliteitskaart opgesteld. “De grond die getransporteerd wordt, bevat sporen van PFAS”, laat het waterschap vrijdag weten. “De bodemkwaliteitskaart is opgesteld om het transport […]

 • Burgers zijn natuurbehoud belangrijker...
  on 14 maart 2022 at 11:45

  De Nederlandse bevolking hecht groot belang aan het behoud van natuur en dit neemt sinds 2006 toe. Dat blijkt uit de zesde editie van de enquête over maatschappelijk draagvlak voor natuur. Uit deze studie blijkt ook dat in 2021 minder burgers dan in voorgaande jaren de hoeveelheid natuur in […]

 • Is de EU voor haar hout afhankelijk van...
  on 11 maart 2022 at 12:52

  Nu de Russisch-Oekraïense oorlog al bijna 2 weken aan de gang is, wordt duidelijk hoezeer de EU afhankelijk is van Rusland voor haar olie- en gasvoorziening. Er zullen nog sneller alternatieve bronnen en nieuwe vormen van duurzame energievoorziening moeten worden ontwikkeld.

 • Zeeuwse brandweer wil uiterlijk volgend...
  on 10 maart 2022 at 13:58

  Nog voor de zomer moeten alle tankautospuiten PFAS-vrij blusschuim bij zich hebben. Die doelstelling heeft de brandweer in Zeeland. Uiterlijk volgend jaar moet het overige blusschuim vervangen zijn. In veel blusschuim zitten PFAS. Vanwege de extreme hittebestendigheid zijn PFAS ideale stoffen om te […]

 • Nieuwe aandeelhouder voor Haagse...
  on 10 maart 2022 at 13:57

  Energie Beheer Nederland B.V. (EBN) is als aandeelhouder toegetreden tot Haagse Aardwarmte B.V. dat meerdere aardwarmteprojecten in de regio Den Haag ontwikkelt. EBN heeft 50 procent van de aandelen van het Energiefonds Den Haag (ED) overgenomen. (AD, 10 maart) Lees meer: ad.nl

 • Drie gemeenten krijgen miljoenen uit...
  on 10 maart 2022 at 13:57

  Drie gemeenten in Fryslân krijgen een miljoenenbijdrage van het Rijk om een dorp, buurt of wijk aardgasvrij te maken. Het gaat om Leeuwarden, Schiermonnikoog en Súdwest-Fryslân. (Omrop Fryslân, 10 maart) Lees meer: omropfryslan.nl

 • Compensatiebomen in Waalre zorgen voor...
  on 10 maart 2022 at 13:54

  Een groep van zo’n vijftien vrijwilligers was de afgelopen dagen aan het werk op een voormalige akker aan het Achtereind in Waalre. De missie: 805 loofbomen – zeven soorten – planten als compensatie voor het kappen van een dennenbos langs de Dirck van Hornelaan. Dit bosperceel moest vorig […]

 • Micro-organismen zijn de regisseurs van...
  on 10 maart 2022 at 13:51

  De bodem levert allerlei diensten die onmisbaar zijn voor het leven op aarde. De wereldwijde afname van bodemkwaliteit is dan ook een grote zorg. Een oplossing ligt misschien wel in handen van minuscule bodemregisseurs: micro-organismen. Ze zijn zo klein dat ze niet met het blote oog te zien zijn, […]

 • Bijna alles kan wilder: eerste...
  on 10 maart 2022 at 10:52

  Klimaatverandering en wereldwijd soortenverlies vragen om offensieve strategieën voor natuur- en milieubescherming. Een veelbelovend voorbeeld is rewilding: het geven van meer ruimte aan natuurlijke processen, zoals het beschreven wordt in het eerste Nederlandse rewilding boek. Het boek is vandaag […]

 • Bekijk het landschap als wilde bij:...
  on 10 maart 2022 at 10:43

  Bijen en zweefvliegen zijn essentieel bij de bestuiving van voedselgewassen en wilde planten. In Nederland leven honderden soorten, maar de laatste decennia zijn hun aantallen en diversiteit sterk achteruit gegaan. Wageningen University & Research heeft samen met EIS Kenniscentrum Insecten en […]

 • Kamerbrief over ecologisch onderzoek...
  on 9 maart 2022 at 10:04

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeerde op 7 maart 2022 de Tweede Kamer over het resultaat van een onderzoek naar de ecologische kwaliteit van diepe plassen. Opdrachtgever voor het onderzoek was de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE). Het rapport(verwijst naar een andere […]

 • Gebiedsproces bodemdaling in Flevoland...
  on 9 maart 2022 at 10:02

  In de afgelopen maanden zijn overheden in Flevoland gesprek gegaan met diverse agrariërs over het gebiedsproces bodemdaling. Daar zijn vier onderwerpen uitgekomen, die de komende tijd verder zullen worden uitgewerkt. Het gaat daar over de waterhuishouding, economie, zonmeparken en vrijwillige […]

 • Kamerbrief over ecologisch onderzoek...
  on 8 maart 2022 at 14:06

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeerde op 7 maart 2022 de Tweede Kamer over het resultaat van een onderzoek naar de ecologische kwaliteit van diepe plassen. Opdrachtgever voor het onderzoek was de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE).

 • Natuurlijkere, gezondere zandgronden,...
  on 8 maart 2022 at 10:47

  Het gaat niet goed met het Nederlandse zandlandschap. De druk op de zandgronden is hoog en afkomstig van diverse fronten. We gebruiken de grond voor landbouw en industrie, halen ons drinkwater eruit en wonen en recreëren erop. Klimaatverandering voert deze druk nog verder op. Willen we dat alle […]

 • ECLI:NL:RBNHO:2022:1453 Rechtbank...
  on 7 maart 2022 at 13:00

  Verweerder is er bij het verlenen van de omgevingsvergunning terecht van uit gegaan dat sprake is van een onherroepelijke en nog niet uitgewerkte Wnb-vergunning. Het voorschrift dat binnen twee jaar gebruik moet zijn gemaakt van de Wnb-vergunning, en dat die termijn inmiddells is verstreken, maakt […]

 • High-speed monitoring van...
  on 7 maart 2022 at 09:00

  Het succes van de internationale afspraken die tijdens de klimaattop in Glasgow zijn gemaakt, om in 2030 gestopt te zijn met ontbossing in de tropen, hangt af van bruikbare informatie over waar, wanneer en waardoor bossen veranderen. Een nieuwe studie, geleid door Wageningen University & […]

 • Micro-organismen zijn de regisseurs van...
  on 4 maart 2022 at 08:01

  De bodem levert allerlei diensten die onmisbaar zijn voor het leven op aarde. De wereldwijde afname van bodemkwaliteit is dan ook een grote zorg. Een oplossing ligt misschien wel in handen van minuscule bodemregisseurs: micro-organismen. Ze zijn zo klein dat ze niet met het blote oog te zien zijn, […]

 • ECLI:NL:RVS:2022:618 Raad van State,...
  on 2 maart 2022 at 10:33

  Bij besluit van 16 september 2020 heeft de raad van de gemeente Zevenaar het bestemmingsplan "VAB Bevermeerseweg, Angerlo" vastgesteld. Het plan maakt onder meer de realisatie van een nieuwe woning mogelijk op een perceel aan de [locatie 1] te Angerlo, gemeente Zevenaar, ter compensatie van de […]

 • Verdwenen boshommel keert terug
  on 2 maart 2022 at 09:48

  Update: 2 maart 2022 In het Limburgse Geuldal troffen studenten tijdens hun onderzoek naar wilde bijen een hommel aan met een wel heel afwijkende kleur. Bijendeskundige Ivo Raemakers bevestigde dat het ging om de boshommel (Bombus sylvarum). Ooit was de boshommel algemeen voorkomend in Nederland, […]

 • KOBO gaf een grote prik in mijn bubbel
  on 28 februari 2022 at 14:46

  ‘Opgeleid als archeoloog merkte ik pas door KOBO hoezeer ik in een bubbel zat. Nu kijk ik veel breder naar het complexe geheel dat de bodem en ondergrond is’, merkt Femke Tomas op, die sinds een half jaar samen met Geert Roovers de projectleiding van KOBO op zich heeft genomen.

 • IPCC-rapport: klimaatverandering is een...
  on 28 februari 2022 at 11:40

  Niets doen is geen optie meer, want klimaatverandering verstoort nu al de kwetsbare natuur en het leven van mensen. Dit staat in het vandaag gepubliceerde rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) over de klimaatimpacts, adaptatie en kwetsbaarheden.

 • Nieuw IPCC-rapport: effecten...
  by Sharon Hilgersum on 28 februari 2022 at 11:28

  Gericht op adaptatie Gevolgen van klimaatverandering zijn al zichtbaar. De meest kwetsbare mensen en ecosystemen worden daarbij onevenredig getroffen. Het opgestapelde wetenschappelijke bewijs daarvoor is onomstotelijk en nog nooit zo indringend verwoord door het IPCC... The post Nieuw […]

 • Onderzoek door vrijwilligers waardevol...
  on 28 februari 2022 at 09:45

  Het meten van de biologische waterkwaliteit door vrijwilligers heeft een toegevoegde waarde op de monitoring door professionals. Het is waardevol bij het verkrijgen van een zo volledig mogelijk beeld van de waterkwaliteit in Nederlandse sloten, beken, plassen en kanalen. Dit concludeert een studie […]

 • Zo kan de Nederlandse stad er in 2120...
  on 25 februari 2022 at 13:00

  Drijvende woningen, zelfrijdende auto’s, herten in de uiterwaarden, beekjes met watervallen en groen in plaats van asfalt. Welkom in de stad van 2120. Want anders dan doemscenario’s je doen vermoeden, kun je ook in een wereld met klimaatverandering bouwen aan een aantrekkelijke en welvarende […]

 • Ontwerp-Koninklijk Besluit Omgevingswet...
  on 25 februari 2022 at 10:16

  Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet, 1 januari 2023, aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Deze datum biedt alle betrokken partijen duidelijkheid en bovenal meer tijd voor […]

 • ECLI:NL:RBOVE:2022:488 Rechtbank...
  on 24 februari 2022 at 11:03

  Kopers hebben van verkopers een woning gekocht. Kopers zijn na levering van de woning erachter gekomen dat er zich asbest in het perceel bevindt. Volgens kopers voldoet de woning niet aan de verkoopovereenkomst en zij vorderen daarom de kosten voor sanering en herstel van verkopers wegens […]

 • Pilot toepassing zand-bentonietmengsel...
  on 24 februari 2022 at 08:40

  Voor 2022 staan er verschillende werkzaamheden op het programma in het project verruiming Twentekanaal. Naast het vervangen van de damwanden, het baggeren en het aanbrengen van het zand-bentonietmengsel, brengt Rijkswaterstaat op een aantal plekken grote veranderingen aan. Norbert van der Hoek, […]

 • Nieuw framework en online tool helpen...
  on 23 februari 2022 at 11:24

  In één theelepel grond zijn er meer dan 5.000 soorten bacteriën, schimmels, nematoden en andere (micro-)organismen te vinden. Deze ‘bodembiota’ voeren diverse diensten uit in de bodem; ze dragen onder meer bij aan de nutriëntencyclus en waterzuivering. Bepalen hoe het bodemleven deze […]

 • ECLI:NL:RVS:2022:542 Raad van State,...
  on 23 februari 2022 at 10:33

  Bij besluit van 2 november 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen vastgesteld dat op het gemeentelijk terrein tussen de Bronsgeeststraat, Biezenstraat, Weurtseweg en Krayenhofflaan en enkele aangrenzende percelen te Nijmegen een geval van ernstige bodemverontreiniging […]

 • Alle kennis over de eikenprocessierups...
  on 23 februari 2022 at 09:00

  Het beheersen van de overlast van de eikenprocessierups is makkelijker geworden nu alle kennis bij elkaar is gebracht in een geheel nieuwe Leidraad Beheersing Eikenprocessierups. Het presenteert o.a. een nieuwe risico-inventarisatie, hoe je plaagdruk meet en welk beheer je kunt toepassen, zoals […]

 • ISRIC supports geological surveys of...
  by Ingrid on 23 februari 2022 at 00:56

  ISRIC supports geological surveys of Norway, Sweden and Finland to map acid sulfate soils 23 Feb 2022 A member of the HazArctic team at GTK creating a map of acid sulfate soil occurrences in the study […]

 • ECLI:NL:RBZWB:2022:775 Rechtbank...
  on 22 februari 2022 at 08:00

  WOB

 • Geef input voor de effectbeoordeling...
  on 21 februari 2022 at 15:21

  Op 15 februari 2022 lanceerde de Europese Commissie (EC) een zogenaamde call for evidence, een verzoek om input voor de effectbeoordeling van de bodemgezondheidswet. De EC nodigt iedereen uit om hier input voor te leveren.

 • ECLI:NL:RBMNE:2021:1150 Rechtbank...
  on 18 februari 2022 at 13:09

  WOZ. Grondprijs. Motiveringsgebrek. Rechtbank stelt waarde schattenderwijs vast. Beroep gegrond

 • Mollentelling 19 en 20 februari 2022
  on 17 februari 2022 at 12:49

  De mol is een zoogdier dat niet vaak in de spotlight staat. Wat weten we eigenlijk over de mol? De mol komt (bijna) overal in Nederland voor, maar waar precies? We roepen iedereen op om op zaterdag 19 en zondag 20 februari 2022 te zoeken naar mollen(sporen).

 • Kansenkaart voor klimaatbestendige...
  on 15 februari 2022 at 15:00

  Klimaatverandering heeft grote impact op de natuur. Natuur is beter bestand tegen weersextremen en andere effecten van klimaatverandering wanneer leefgebieden meer gradiënten omvatten - geleidelijke overgangen tussen twee uiteenlopende leefmilieus. De storymap ‘Gradiënten op de kaart’ maakt […]

 • Inzicht in de drie lagen van ons brein...
  on 15 februari 2022 at 08:16

  ‘Om inzicht te krijgen in onze eigen bubbels en om kennis te krijgen van de bubbels van anderen is het essentieel te weten hoe ons brein werkt. Hoe de drie lagen, het reptielenbrein, het zoogdierenbrein en de neocortex functioneren, vooral wanneer er iets moet veranderen’. Dat vertelt […]

 • Coarse resolution SoilGrids property...
  by Ingrid on 15 februari 2022 at 07:26

  Coarse resolution SoilGrids property maps released (1000 m and 5000 m) 15 Feb 2022 Clay content aggregated at 1000 m: this map is the result of resampling the mean SoilGrids 250 m predictions (Poggio et […]

 • Dijk Kinderdijk-Schoonhovenseveer...
  by Mariska van Gelderen on 14 februari 2022 at 16:07

  De dijk inclusief de palenwandconstructie, die gebruikt is om  een deel van de dijk te versterken doet zijn werk. De dijk voldoet aan de veiligheidsnormen, zoals destijds bij ontwerp van de dijkversterking van toepassing. Wel... The post Dijk Kinderdijk-Schoonhovenseveer veilig, dijkversterking […]

 • ECLI:NL:RBLIM:2022:705 Rechtbank...
  on 11 februari 2022 at 15:25

  Gemeente maakt geen misbruik van bevoegdheid door woonwagenbewoners te ontruimen.

 • ECLI:NL:RBLIM:2022:704 Rechtbank...
  on 11 februari 2022 at 14:54

  Gemeente maakt geen misbruik van bevoegdheid door woonwagenbewoners te ontruimen.

 • New project launches: Land Soil Crop...
  by Emily on 11 februari 2022 at 09:31

  New project launches: Land Soil Crop Information Services for Climate-Smart Agriculture in East Africa 11 Feb 2022 Northern Karongi in Rwanda. Photo credit: Elie Ntirengaya On Tuesday, January 25 a new […]

 • Inschatting risico’s...
  on 10 februari 2022 at 10:37

  In ons milieu en ons voedsel bevinden zich microplasticdeeltjes, die zeer divers en complex zijn. Daardoor is het moeilijk om de risico’s voor mens en milieu te bepalen. Onderzoekers van Wageningen University & Research hebben voor het eerst een wiskundig kader ontwikkeld om de risico’s van […]

 • ECLI:NL:RVS:2022:294 Raad van State,...
  on 9 februari 2022 at 10:33

  Bij besluit van 31 augustus 2021 heeft het college van gedeputeerde staten van Limburg krachtens de artikelen 29 en 37 van de Wet bodembescherming vastgesteld dat op de [locatie A en locatie B] te Stramproy sprake is van een geval van ernstige verontreiniging en dat spoedige sanering noodzakelijk […]

 • ECLI:NL:RVS:2022:385 Raad van State,...
  on 9 februari 2022 at 10:32

  Bij tussenuitspraak van 12 mei 2021 heeft de Afdeling de raad van de gemeente Gouda opgedragen binnen 26 weken na verzending van de tussenuitspraak de daarin omschreven gebreken in het besluit van 11 december 2019 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Turfmarkt 60 Gouda" te herstellen. Op het […]

 • Kunstmatige intelligentie en big data...
  on 9 februari 2022 at 09:51

  Een team van deskundigen op het gebied van kunstmatige intelligentie en dierecologie stelt een nieuwe, multidisciplinaire aanpak voor om het onderzoek naar in het wild levende diersoorten te verbeteren en doeltreffender gebruik te maken van de enorme hoeveelheden gegevens die nu dankzij de nieuwe […]

 • Arsenaal aan archeologische vondsten...
  on 8 februari 2022 at 15:05

  Voor de aanleg van de overnachtinghaven in Spijk, vonden er archeologische werkzaamheden plaats. Die zijn nu klaar. Tijd om de balans op te maken.

 • Elektrische zandzuiger is duurzamer en...
  on 8 februari 2022 at 14:58

  Een van de bijzonderheden van de aanleg van de overnachtingshaven in Spijk is de inzet van een elektrische zandzuiger voor de baggerwerkzaamheden. Bart van Asperen, technisch manager bij Boskalis, vertelt erover.

 • SDGs zijn als Nieuwjaarsvoornemens: hoe...
  on 8 februari 2022 at 13:53

  Een nieuw jaar gaat gepaard met goede voornemens. Velen van ons maken plannen om in het komende jaar meer te bewegen, gezonder te eten en gelukkiger te zijn. Maar wanneer de tijd verstrijkt, daalt onze motivatie. De Verenigde Naties hebben ook 'resoluties' ontwikkeld om de wereld 'gezonder' te […]

 • Natuurinclusieve inrichting Nederland...
  on 8 februari 2022 at 09:00

  Een natuurinclusieve inrichting van Nederland kan een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van actuele maatschappelijke opgaven, zoals klimaatmitigatie en -adaptatie, (drink)waterkwaliteit, biodiversiteitsherstel en een gezonde leefomgeving. Dit concluderen PBL en WUR in het rapport […]

 • Soil Description DevTool now available...
  by Ingrid on 7 februari 2022 at 07:16

  Soil Description DevTool now available to download 07 Feb 2022 A new open-access field work tool for soil description is now available through ISRIC – World Soil Information: Soil Description DevTool. […]

 • Structurele aanpak stikstof leidt tot...
  on 4 februari 2022 at 08:30

  In het voorjaar van 2020 presenteerde het kabinet de ‘structurele aanpak stikstof’, een mogelijke oplossing voor de stikstofcrisis. Deze structurele aanpak is van invloed op het bestaande natuurbeleid in Nederland. Onderzoek door Wageningen Environmental Research laat zien dat onder meer een […]

 • Bomen uitstekend in staat om golven te...
  by Sharon Hilgersum on 3 februari 2022 at 14:04

  Tot 2,5 meter Deltares, TU Delft en NIOZ onderzochten in 2018 in de Deltagoot hoe een bos van wilgen  golven kan dempen. De resultaten van dit onderzoek publiceerden zij deze week in een wetenschappelijk paper:... The post Bomen uitstekend in staat om golven te dempen: eerste wetenschappelijke […]

 • Zorgt bos voor meer of minder...
  on 3 februari 2022 at 12:54

  Grootschalige ontbossing, bosherstel, bosbranden en droogtes hebben één ding gemeen: het meeste onderzoek hierover gaat om de impact van bosecosystemen op koolstofopslag en -emissie. Andere effecten van bos worden minder vaak onderzocht. Zoals hun invloed op watercycli, klimaat en het dagelijks […]

 • Toepassen van bouwstoffen, grond of...
  on 2 februari 2022 at 13:50

  Op de website van het Informatiepunt Leefomgeving staat nu een redelijk compleet overzicht van de nieuwe regelgeving voor het toepassen en hergebruik van bouwstoffen, grond en baggerspecie onder de Omgevingswet. Bekijk de navigatiepagina over hergebruik van bouwstoffen, grond of baggerspecie.

 • Minister De Jonge wil verantwoorde...
  on 2 februari 2022 at 12:50

  Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil dat de Omgevingswet op een verantwoorde manier wordt ingevoerd en houdt daarom niet vast aan de inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2022. Dat schrijft hij vandaag aan de Eerste en Tweede Kamer.

 • Meld expedities voor GeoWeek 2022 nu...
  on 2 februari 2022 at 12:28

  Van 30 mei tot en met 3 juni 2022 krijgen leerlingen van 10 tot 15 jaar weer de kans om kennis te maken met het geo-werkveld. Dit doen zij aan de hand van expedities die bedrijven uit de geosector geven. Is jouw bedrijf geïnteresseerd in het organiseren van een expeditie waarbij leerlingen […]

 • ECLI:NL:RVS:2022:330 Raad van State,...
  on 2 februari 2022 at 10:32

  Bij besluit van 17 maart 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Venray [partij A] en [partij B] lasten onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van onder meer artikel 13 van de Wet bodembescherming. [partij] exploiteerde in het verleden een varkenshouderij op de percelen […]

 • Verslag webinar handelingskader PFAS
  on 1 februari 2022 at 14:27

  Op 13 december 2021 is een kamerbrief gestuurd over de actualisatie van het Handelingskader PFAS en is het geactualiseerde handelingskader PFAS openbaar. Het verslag van het webinar hierover en de gegeven presentaties zijn op deze webpagina te vinden.

 • ISRIC guest researcher presents...
  by Ingrid on 1 februari 2022 at 12:07

  ISRIC guest researcher presents innovative method at 2022 SOPHIE workshop 01 Feb 2022 These porous reference samples designed to calibrate water retention curves are made from glass beads (front left) […]

 • Verdiepende labs voor het maken van...
  on 1 februari 2022 at 11:19

  Het programma Bodembeheer van de Toekomst organiseert opnieuw werksessies gericht op het maken van concrete bodemregels in het omgevingsplan. Gemeenten, omgevingsdiensten of regio’s die concreet aan de slag zijn met het maken van de regels, kunnen zich aanmelden voor ondersteuning. Binnen deze […]

 • Aanpak effecten mondiale...
  by Roeli Suiker on 1 februari 2022 at 11:12

  Fast forward COVID-19 wordt wel eens neergezet als de “fast forward” versie van wat de wereld gaat merken van klimaatverandering. Een mondiale crisis, met ingewikkelde oorzaak-gevolg ketens, en korte of langdurige verstoringen in zowat elke... The post Aanpak effecten mondiale […]

 • Nieuwe uitgave Deltalife: gevolgen van...
  by Roeli Suiker on 28 januari 2022 at 13:55

  In deze editie van Deltalife gaan we in op de wijze waarop we prettig leven in onze delta’s waar ook ter wereld kunnen continueren. Zo hebben we gesproken met Valérie Masson-Delmotte, klimaatwetenschapper van de IPCC-Werkgroep.... The post Nieuwe uitgave Deltalife: gevolgen van […]

 • New artist-in-residence at World Soil...
  by Emily on 28 januari 2022 at 07:25

  New artist-in-residence at World Soil Museum invites peatland conversations 28 Jan 2022 Artist Kate Foster stands in a peatland in Galloway, Scotland. Image credit: Sphagnum Splat. Banner text from Jos […]

 • ECLI:NL:PHR:1998:ZC2655 Parket bij de...
  on 27 januari 2022 at 10:39

  Procesrecht. Ambtshalve aanvulling van rechtsgronden.

 • Jaarwerkplan Rijkswaterstaat Bodem en...
  on 20 januari 2022 at 17:52

  Hierbij presenteert Rijkswaterstaat afdeling Bodem en Ondergrond (Bodem+) het Jaarwerkplan RWS Bodem en Ondergrond 2022 in de vorm van een online magazine. Dit jaarwerkplan 2022 geeft de toekomstplannen van Rijkswaterstaat afdeling Bodem en Ondergrond (Bodem+) weer en geeft aan wat onze […]

 • ECLI:NL:RBGEL:2021:7240 Rechtbank...
  on 13 januari 2022 at 11:49

  7:17 BW, artikel 6 NVM-koopcontract, koop woning, met asbest verontreinigd bouwpuin; geen toerekenbare tekortkoming, geen dwaling.

 • ISRIC celebrates 55 years of...
  by Stephan on 13 januari 2022 at 11:11

  ISRIC celebrates 55 years of collaboration on soil information 13 Jan 2022 For 55 years, ISRIC – World Soil Information has worked together with many international partners to achieve sustainable use of […]

 • ECLI:NL:RVS:2022:80 Raad van State,...
  on 12 januari 2022 at 10:32

  Bij besluit van 14 juli 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Waalre vier lasten onder bestuursdwang opgelegd aan [appellante] en [partij] vanwege een geconstateerde bodemverontreiniging. Daarbij heeft het college bepaald dat de kosten van de bestuursdwang voor rekening komen […]

 • ECLI:NL:RVS:2022:81 Raad van State,...
  on 12 januari 2022 at 10:32

  Bij besluit van 14 juli 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Waalre vier lasten onder bestuursdwang opgelegd aan [appellant A] en [appellant B] vanwege een plaatsgevonden hebbende bodemverontreiniging. Daarbij heeft het college bepaald dat de kosten van de bestuursdwang voor […]

 • ECLI:NL:RVS:2022:52 Raad van State,...
  on 12 januari 2022 at 10:31

  Bij besluit van 5 oktober 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Heumen besloten over te gaan tot invordering van door [verzoeker] verbeurde dwangsommen. Het college heeft [verzoeker] op 6 april 2020 en 9 oktober 2020 een last onder dwangsom onderscheidenlijk een last onder […]

 • ECLI:NL:GHAMS:2022:23 Gerechtshof...
  on 11 januari 2022 at 09:02

  Beroep op verkrijgende verjaring. Is eigenmachtig gebruik van een terrein dat grenst aan het van de gemeente gehuurde terrein, te beschouwen als bezit? Vordering tot ontruiming in strijd met publiekrecht? Nieuwe grief bij gelegenheid van het pleidooi in hoger beroep is te laat. Wetsartikelen: […]

 • ECLI:NL:RBLIM:2021:9664 Rechtbank...
  on 10 januari 2022 at 11:36

  Belanghebbende, overtreding omgevingsvergunning en Activiteitenbesluit milieubeheer, wijze van vaststelling van de overtreding, vertrouwensbeginsel, toepassing zeer spoedeisende bestuursdwang, belangenafweging, evenredigheidsbeginsel. Betreft beroep tegen een besluit van het college van […]

 • ECLI:NL:RVS:2021:3034 Raad van State,...
  on 5 januari 2022 at 10:32

  Bij besluit van 13 oktober 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zundert een last onder bestuursdwang opgelegd aan [verzoeker] vanwege bodemverontreiniging. [verzoeker] is eigenaar van een perceel en een aantal naastgelegen percelen, die samen een bebouwd en geheel omheind […]

 • ECLI:NL:RBNNE:2021:5393 Rechtbank...
  on 4 januari 2022 at 10:29

  Onteigening, schadeloosstelling. Bepaling werkelijke waarde aan de hand van benadering van "agrarische plus". Opplussen agrarische waarde met een factor 2. Vergelijkingstransacties. Staffelmethode (wet van het afnemend grensnut) te arbitrair. Wederbeleggingskosten. Samengestelde rente van 0,5%.

 • ECLI:NL:RBOVE:2021:4804 Rechtbank...
  on 22 december 2021 at 14:52

  Bodemverontreiniging en kosten sanering. Niet voldaan aan voorwaarden uit overeenkomst van 1997.

 • ECLI:NL:RVS:2021:2880 Raad van State,...
  on 22 december 2021 at 10:34

  Bij besluit van 6 juli 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe het wijzigingsplan "Nieuw wonen aan de Boerkoelweg" vastgesteld.

 • ECLI:NL:RVS:2021:2906 Raad van State,...
  on 22 december 2021 at 10:33

  Bij besluit van 13 oktober 2020 heeft de raad van de gemeente Maasgouw het bestemmingsplan "Maasplassen, Stevensweert" vastgesteld. Het plangebied van het voorliggende plan bestaat uit een aantal deellocaties, die allemaal in eigendom van Maasplassen Stevensweert B.V. zijn. Het plangebied omvat het […]

 • ECLI:NL:RVS:2021:2909 Raad van State,...
  on 22 december 2021 at 10:32

  Bij besluit van 28 juli 2020, kenmerk 1540725, heeft het college van burgemeester en wethouders van Katwijk aan Boskalis Nederland B.V. een omgevingsvergunning verleend voor het tijdelijk verleggen van de huidige N206 (westzijde) voor de RijnlandRoute, bestaande uit: het gebruiken van gronden of […]

 • ECLI:NL:RBNHO:2021:11706 Rechtbank...
  on 21 december 2021 at 16:00

  Revisievergunning en maatwerkvoorschriften. Voorschrift 2.3.9 van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 29:2016. Er kan niet worden vastgesteld dat voor eiseres in een vergunning voorafgaand aan het bestreden besluit reeds de verplichting was opgenomen alle ook thans nog bestaande tankputbodems te […]

 • Jonge bodemprofessionals helpen...
  on 21 december 2021 at 14:02

  Hoe kan de bodem de leefbaarheid verhogen in het stationsgebied van Leiden? Dat was de hoofdvraag aan de jongeren die deelnamen aan het JongBodem-weekend in november.

 • Bodem heeft weer prioriteit, ook bij...
  on 21 december 2021 at 13:23

  Een nieuw bestuurlijk akkoord bodem en ondergrond in de maak tussen overheden met een looptijd van acht jaar. Bodemkwaliteiten hoogstwaarschijnlijk als nieuwe toevoeging in de Basisregistratie Ondergrond (BRO). En nog veel meer. Gilbert Boerekamp kijkt vol vertrouwen uit naar 2022.

 • ECLI:NL:RBAMS:2021:7317 Rechtbank...
  on 15 december 2021 at 17:25

  Schuldigverklaring van de commanditaire vennootschap voor medeplegen van in de bodem brengen van digestaat als meststof, dat niet voldoet aan de vereisten van de Meststoffenwet. Medeplegen als exploitant van het niet bijhouden van een administratie van de leveringen van digestaat, ex. art. 6.2 Wet […]

 • ECLI:NL:RBAMS:2021:7300 Rechtbank...
  on 15 december 2021 at 17:22

  Partiële nietigheid dagvaarding. Feitelijk leiding geven aan medeplegen door de rechtspersoon van verhandelen van digestaat als meststof, dat niet voldoet aan de vereisten van de Meststoffenwet. Overtreding van artikel 6.2 van de Wet dieren door geen handelsdocumenten de bij transporten van […]

 • ECLI:NL:RBAMS:2021:7298 Rechtbank...
  on 15 december 2021 at 17:21

  Veroordeling voor feitelijk leiding geven aan medeplegen door de rechtspersoon van in de bodem brengen van digestaat als meststof, dat niet voldoet aan de vereisten van de Meststoffenwet. Medeplegen als exploitant van het niet bijhouden van een administratie van de leveringen van digestaat, ex. […]

 • ECLI:NL:RBAMS:2021:7297 Rechtbank...
  on 15 december 2021 at 17:21

  Partiële nietigheid dagvaarding. Medeplegen van verhandelen van digestaat als meststof, dat niet voldoet aan de vereisten van de Meststoffenwet door de rechtspersoon. Overtreding van artikel 6.2 van de Wet dieren door geen handelsdocumenten de bij transporten van digestaat aanwezig te hebben. […]

 • ECLI:NL:RBAMS:2021:7275 Rechtbank...
  on 15 december 2021 at 17:20

  Partiële nietigheid dagvaarding. Feitelijk leidinggeven aan medeplegen door de rechtspersoon van verhandelen en in de bodem brengen van digestaat als meststof, dat niet voldoet aan de vereisten van de Meststoffenwet. Overtreding van artikel 6.2 van de Wet dieren door geen handelsdocumenten de bij […]

 • ECLI:NL:RBAMS:2021:7249 Rechtbank...
  on 15 december 2021 at 17:20

  Partiële nietigheid dagvaarding. Medeplegen van verhandelen en in de bodem brengen van digestaat als meststof, dat niet voldoet aan de vereisten van de Meststoffenwet door de rechtspersoon. Overtreding van artikel 6.2 van de Wet dieren door geen handelsdocumenten de bij transporten van digestaat […]

 • ISRIC Spring School 2022 registration...
  by Emily on 15 december 2021 at 15:49

  ISRIC Spring School 2022 registration now open 15 Dec 2021 Update: This course will take place online, due to ongoing coronavirus-related travel difficulties.  ISRIC - World Soil Information is pleased […]

 • ECLI:NL:RBOBR:2021:6478 Rechtbank...
  on 14 december 2021 at 13:54

  Veroordeling voor twee gekwalificeerde diefstallen van oliehoudende producten uit een ondergrondse pijpleiding en drie pogingen daartoe. Tevens voor tweemaal het overtreden van het bepaalde bij artikel 13 Wet bodembescherming (opzettelijke bodemverontreiniging). Medeplegen is bewezen verklaard. […]

 • ECLI:NL:GHSHE:2021:3587 Gerechtshof...
  on 8 december 2021 at 11:58

  Geen onvoorziene omstandigheden (die ontbinding rechtvaardigen) als bedoeld in artikel 6:258 lid 1 BW; artikel 6:87 BW.

 • ECLI:NL:RVS:2021:2754 Raad van State,...
  on 8 december 2021 at 10:34

  Bij besluit van 25 februari 2021 heeft de raad van de gemeente Noord-Beveland het bestemmingsplan "Appartementen Beurtschipperstraat Kortgene" vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op een perceel op de hoek van de Beurtschippersstraat en Veerdam in het havengebied van Kortgene. Het plan […]

 • Verticaal de grond in
  on 6 december 2021 at 13:29

  Kabels en leidingen die in een rek geplaatst verticaal de grond ingaan. Daarmee experimenteert de gemeente Leiden. ‘De ondergrond slibt dicht’, zegt bedenker Pieter van Leeuwen. ‘Een verticale ordening in plaats van de gebruikelijke horizontale kan meer ruimte bieden’.

 • ECLI:NL:GHSHE:2021:3585 Gerechtshof...
  on 3 december 2021 at 15:28

  Koop woonhuis. Non-conformiteit (artikel 7:17 BW). NVM-koopakte. Geen schending klachtplicht (artikel 7:23 BW). Geïntimeerde is aansprakelijk voor de schade die appellante lijdt doordat de tuin bij de aan haar geleverde woning niet geschikt blijkt te zijn voor normaal gebruik door de aanwezigheid […]

 • ECLI:NL:RBGEL:2021:6399 Rechtbank...
  on 1 december 2021 at 15:02

  Last onder bestuursdwang na intrekking Wbr-vergunning. Herhaald verzoek om voorlopige voorziening; een herhaald verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening kan slechts voor toewijzing in aanmerking komen, indien terecht een beroep wordt gedaan op feiten of omstandigheden die verzoekster […]

 • ECLI:NL:RBROT:2021:11445 Rechtbank...
  on 24 november 2021 at 12:15

  Tussenvonnis. Vordering van diverse (voormalig) erfpachters tegen gemeente. Beëindiging van erfpachtrelaties door gemeente in het kader van herontwikkeling industriegebied Spaanse Polder. Toezegging van de gemeente. Handelen in strijd met de redelijkheid en billijkheid en algemene beginselen van […]

 • ECLI:NL:RBROT:2021:11444 Rechtbank...
  on 24 november 2021 at 11:33

  Tussenvonnis. Vordering van diverse (voormalig) erfpachters tegen gemeente. Beëindiging van erfpachtrelaties door gemeente in het kader van herontwikkeling industriegebied Spaanse Polder. Toezegging van de gemeente. Handelen in strijd met de redelijkheid en billijkheid en algemene beginselen van […]

 • ‘’Het belang van het...
  on 24 november 2021 at 08:38

  Op 16 november jl. kwam het Platform Toezicht Bodem voor de 24ste keer bijeen. Het Platform ging in 2006 van start. Een gesprek met Annelies de Graaf (SIKB) en Herman Miedema (RWS-Bodem+). Zij vormen samen met Tim Beerman (IL&T) het team, dat de bijeenkomsten van het Platform Toezicht […]

 • Complete en betrouwbare data ondergrond...
  on 22 november 2021 at 09:53

  Voor een duurzaam gebruik en beheer van de Nederlandse ondergrond is kennis(delen) over de opbouw en de eigenschappen ervan essentieel. Daarvoor zorgt de Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO. Denise Maljers is hoofd van de afdeling Geomodelling.

 • Celebrate World Soil Day on December 2...
  by Stephan on 22 november 2021 at 01:44

  Celebrate World Soil Day on December 2 with Global Soil Museum Network 22 Nov 2021 Celebrate World Soil Day 2021 with the Global Soil Museum Network by virtually visiting four soil museums around the […]

 • ECLI:NL:RVS:2021:2521 Raad van State,...
  on 17 november 2021 at 10:32

  Bij besluit van 20 mei 2021 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland vastgesteld dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging op de locatie Blekersveld te Overveen, kadastraal bekend gemeente Bloemendaal, sectie E, nummers 2039 en 2047, vastgesteld dat spoedige […]

 • ECLI:NL:RVS:2021:2460 Raad van State,...
  on 10 november 2021 at 10:33

  Bij besluit van 20 december 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân aan Giliam omgevingsvergunning verleend voor het veranderen van een akkerbouw-, vleeskuiken- en dorsbedrijf op de percelen Nesserlaan 2 en 3 en Hanialaan ongenummerd te Pingjum. Bij aanvraag van […]

 • ECLI:NL:RVS:2021:2492 Raad van State,...
  on 10 november 2021 at 10:32

  Bij besluit van 17 oktober 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Berkelland aan Zonnepark Munsterjansdijk B.V., gevestigd te Groningen, een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een zonnepark, inclusief bijbehorende voorzieningen van omvormers en hekwerk, op het […]

 • Voormalige stortplaatsen: Kansen voor...
  on 10 november 2021 at 07:38

  In Nederland zijn ongeveer 4.000 voormalige stortplaatsen bekend. De oppervlakte bedraagt ongeveer 8.000 hectares. In de transitie naar de Omgevingswet krijgen gemeenten de ruimte om regels op te stellen. Ron Nap, senior adviseur bij Bodem+ en Renate van Dijk-Lubbers consultant ondergrond bij […]

 • ECLI:NL:RBNHO:2021:9992 Rechtbank...
  on 9 november 2021 at 12:00

  Verweerder was naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter bevoegd om de bestreden maatwerkvoorschriften te verbinden aan de verleende revisievergunning en deze voorschriften dienen een redelijk doel. Het verzoek om schorsing van deze maatwerkvoorschriften heeft verweerder daarom […]

 • Certificering cruciaal binnen wet- en...
  on 9 november 2021 at 07:52

  'Certificering van werkprocessen kan tussen de publieke en private sector een cruciale schakel vormen in de kwaliteitsborging', stelt Martin de Bree in een deze week verschenen publicatie van SIKB en KIWA. 'Het heeft grote waarde, maar kent natuurlijk ook gevaren'.

 • Guest researcher calls for focus on...
  by Emily on 4 november 2021 at 08:33

  Guest researcher calls for focus on phenoforms in soil classification 04 Nov 2021 Soil phenoform caused by mechanical scraping of the Ah horizon. Twekkelo (NL), Zwartevenneweg. Contact: […]

 • ECLI:NL:RBNNE:2021:4671 Rechtbank...
  on 3 november 2021 at 10:41

  De rechtbank heeft beslist dat een perceel grond een negatieve waarde kan hebben voor box 3.

© COPYRIGHT 2022, Archimil - Koningsplein 18 - 5721 GJ - Asten (Noord-Brabant) - 0493 671818 Designed and Developed by  The Mexican Pirates