logo-archimil
Home » Bodem » Nieuws – Bodemnieuws

Nieuws – Bodemnieuws

foto kranten - nieuwsLandelijk nieuws over bodemonderzoek, bodemverontreiniging en bodemsanering…

 • Bodemdierendagen 2021: wat kruipt in uw...
  on 21 september 2021 at 11:42

  In uw tuin leven nog meer dieren dan u wellicht dacht. Vogels vallen vaak het meeste op in een groene tuin. Maar ze komen er voor de veiligheid, om te nestelen en natuurlijk moet er voedsel voorhanden zijn. In veel gevallen gaat het bij dat laatste om beestjes die op en in de bodem leven: […]

 • Ecologisch schonen houdt sloot levend
  on 21 september 2021 at 11:41

  Boeren kunnen een bijdrage leveren aan de biodiversiteit in hun sloten. Door niet meer ieder jaar de hele sloot schoon te maken bijvoorbeeld, maar een deel van de begroeiing te laten staan. In Friesland konden boeren in drie demo- en kennissessies kennismaken met ecologisch slootschonen. (Nieuwe […]

 • Middeleeuwse kerk onder Westfriesedijk...
  on 21 september 2021 at 11:40

  In de omgeving van de N239 speelt archeologie een belangrijke rol. Onder de grond liggen namelijk resten van de Westfriese Omringdijk en andere historische structuren. Onder de N239 zijn delen van de middeleeuwse Westfriese Omringdijk en een middeleeuwse kerk gevonden. (Ons Westfriesland, 21 […]

 • Lezing over opgravingen op het Grote...
  on 21 september 2021 at 11:38

  Iedere maand organiseert erfgoedorganisatie Deventer Verhaal samen met andere Deventer cultuurpartners bijzondere lezingen. De eerste lezing vindt plaats op 30 september a.s. en wordt verzorgd door Archeologie Deventer. Het zal dan gaan over graven op het Grote Kerkhof. (Deventer RTV, 21 september) […]

 • Tegengaan bodemdaling levert...
  on 21 september 2021 at 11:37

  Samen met de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland hebben boeren in de Alblasserwaard een plan ingediend om ‘carbon credits’ te verkopen aan bedrijven die hun CO2-uitstoot willen verminderen. Die CO2 besparen de boeren zelf door met een infiltratiesysteem bodemdaling op hun eigen grond te […]

 • ISRIC senior researcher discusses...
  by Emily on 21 september 2021 at 06:48

  ISRIC senior researcher discusses proper assessment of soil map accuracy 21 Sep 2021 A visualization of map error presented in the journal article 'Spatial cross-validation is not the right way to […]

 • Wetterskip begint binnenkort met het...
  on 20 september 2021 at 11:49

  Tussen Lemmer en Oosterzee wordt maandag een baggerdepot aangelegd. Dat wordt gedaan omdat Wetterskip Fryslân de Lemster Rien vanaf halverwege oktober uitbaggert. Het betreft de vaart die tussen Lemmer en de Tsjûkemar loopt, naast de A6. (Omrop Fryslân, 19 september) Lees meer: omropfryslan.nl

 • NVWA: naleving regels middelengebruik...
  on 20 september 2021 at 11:49

  Telers met percelen in grondwaterbeschermingsgebieden houden zich beter aan de regels voor toepassing van gewasbeschermingsmiddelen dan vier jaar geleden. Toch gebruikt 22 procent van de boeren nog altijd middelen die niet zijn toegestaan in deze gebieden. Dat stelt de Nederlandse Voedsel- en […]

 • Zeespiegelstijging vereist wereldwijde...
  by Roeli Suiker on 20 september 2021 at 11:42

    De onderzoekers benadrukken in hun publicatie dat het voor sommige kustgebieden een kwestie van tijd is. Na een wereldwijd gemiddelde zeespiegelstijging van slechts 0,15 m ten opzichte van 2020, moeten één miljoen mensen rekening... The post Zeespiegelstijging vereist wereldwijde inzet […]

 • Oorzaken schade voor belangrijk deel...
  by Mariska van Gelderen on 20 september 2021 at 11:34

  De werkzaamheden aan het kanaal hebben mede kunnen bijdragen aan het versterken van de verzakkingen. Ook de algehele regionale verdroging speelt een rol. De grootte van de schade en welke oorzaak dominant is, is locatiespecifiek... The post Oorzaken schade voor belangrijk deel boven water appeared […]

 • Kan Tata staal maken zonder stof of...
  on 20 september 2021 at 10:35

  Tata Steel wil staal maken met waterstof in plaats van steenkool. Maar zover is het nog lang niet. Hoe moet het in de tussentijd met de overlast? (NRC, 17 september) Lees meer: nrc.nl

 • Fugro onderzoekt bodemdaling bij Emmen
  on 20 september 2021 at 10:32

  De gemeente Emmen, de provincie Drenthe en waterschap Vechtstromen hebben Fugro eind 2019 opdracht gegeven onderzoek te doen naar de oorzaken van bodemdaling en de mogelijke relatie daarvan met schade aan woningen bij Nieuw-Amsterdam en omgeving. (Regio Online, 17 september) Lees meer: […]

 • Terwijl de IEA waarschuwt fossiele...
  on 20 september 2021 at 10:30

  De Nam mag gas gaan winnen onder de Waddenzee, bleek deze week in de Tweede Kamer. Nieuw onderzoek toont echter aan dat heel veel fossiele brandstof beter onder de grond kan blijven. (Trouw, 17 september) Lees meer: trouw.nl

 • New report available on global soil...
  by Fenny on 20 september 2021 at 06:21

  New report available on global soil spectroscopy community needs 20 Sep 2021 Soil spectroscopy is a rapidly growing field of research used to measure soil properties and generate soil data. Along with the […]

 • Als het klimaat verandert, passen de...
  by Roeli Suiker on 17 september 2021 at 11:56

  Laurène Bouaziz benadrukt het nut van voorspellingen op de korte èn lange termijn. ‘Op de lange termijn gebruiken we ze om adaptatiemaatregelen in het landschap vorm te geven. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de Maaswerken... The post Als het klimaat verandert, passen de ecosystemen zich aan, […]

 • Waterbedrijf: 'Meer duidelijkheid over...
  on 17 september 2021 at 06:57

  De waterkwaliteit van de Maas is de laatste jaren verbeterd, maar lozingen in de rivier in binnen- en buitenland blijven een bedreiging. Te vaak ontbreken stoffen die een risico voor de bereiding van drinkwater zijn in de lozingsvergunningen. Dat blijkt uit het rapport van de Nederlandse en Vlaamse […]

 • Terwijl Nederland in de Wadden gaat...
  on 17 september 2021 at 06:50

  De Nam mag gas gaan winnen onder de Waddenzee, bleek deze week in de Tweede Kamer. Nieuw onderzoek toont echter aan dat heel veel fossiele brandstof beter onder de grond kan blijven. (Trouw, 17 september) Lees meer: trouw.nl

 • ‘Vergeten’ kennis over waterbeheer...
  on 17 september 2021 at 06:42

  Watererfgoed kan veel kennis opleveren voor de opgaven waar waterbeheerders mee worstelen. Die zien dat zelf echter nog onvoldoende, menen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA). Ze hebben daarom een programma opgezet. (H2O […]

 • NVWA: regels beter nageleefd in...
  on 17 september 2021 at 06:37

  De naleving van gebruiksvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden is flink verbeterd, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). (Nieuwe Oogst, 16 september) Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Omwonenden hekelen rapport over dijk...
  on 17 september 2021 at 06:35

  Voor omwonenden van de vervuilde dijk bij Perkpolder staat vast: die dijk moet weg. Elk ander scenario heeft als nadeel dat je de verontreiniging jaar in, jaar uit moet blijven monitoren. "Dan zadel je de generatie na ons op met een gifdijk", vindt Stichting Schone Polder. (Omroep Zeeland, 16 […]

 • Podcast over aardobservatie en de...
  by Roeli Suiker on 16 september 2021 at 15:44

  Deltares heeft in samenwerking met de Canadese overheid innovatieve methoden ontwikkeld om aan de hand van satellietbeelden risicovolle trajecten langs smeltende rivieren in kaart te brengen. We maken hierbij onderscheid in intact rivierijs en smeltend... The post Podcast over aardobservatie en de […]

 • Evenwicht tussen voedselzekerheid en...
  on 16 september 2021 at 12:10

  Om wereldwijd verliezen van stikstof naar het milieu te voorkomen, zijn maatregelen nodig om de stikstofefficiëntie te verhogen: zoveel mogelijk stikstof moet door het gewas worden opgenomen. Het halen van milieudoelen zonder deze maatregelen leidt tot minder voedsel voor mensen, wat kan leiden […]

 • Start ‘Samenwerking landbouw...
  on 16 september 2021 at 09:37

  Landbouw en openbaar groen versterken elkaar in het landelijk gebied als goede afstemming plaatsvindt: ze versterken de natuurlijke plaagregulatie in de landbouw, verhogen de natuurwaarde door jaarrond voedsel en de beschutting voor dieren en planten, verminderen uitspoeling van nutriënten naar […]

 • In het GLB is een gebiedsgerichte...
  on 16 september 2021 at 07:28

  Peilverhoging veenweidegebieden en extensivering rond Natura 2000 gebieden zijn essentieel voor doelbereik. Boeren kunnen gericht worden gecompenseerd voor de extra beperkingen en inspanningen door 30% van het GLB-budget in de eerste pijler over te hevelen naar de tweede pijler. De gevolgen voor […]

 • Demissionair minister Blok houdt vast...
  on 16 september 2021 at 07:07

  Tijdens een debat in de Tweede Kamer zei minister Blok niks te kunnen doen om de gaswinning bij Ternaard tegen te houden. „Het is geen politiek besluit, maar een vergunningverlening.” (NRC, 15 september) Lees meer: nrc.nl

 • Waterschappen willen totaalverbod...
  on 16 september 2021 at 07:05

  De Unie van Waterschappen en de vereniging van drinkwaterbedrijven (Vewin) hebben eurocommissaris Frans Timmermans opgeroepen in de hele Europese Unie alle PFAS- stoffen te verbieden. (Binnenlands Bestuur, 15 september) Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Opmerkelijk: afdeklaag op granuliet mag...
  on 16 september 2021 at 07:00

  De afgelopen maanden ontstond er onrust in het gebied rond natuurplas Over de Maas omdat bewoners een op granuliet lijkende substantie boven zagen komen drijven. De reactie van de nieuwe demissionair-staatssecretaris Steven van Weyenberg daarop is opvallend. Mocht het inderdaad om granuliet gaan, […]

 • Lancering van De Waterbank door...
  on 16 september 2021 at 06:57

  De droogte van de afgelopen jaren heeft laten zien, dat er meestal nog wel water is, alleen is dat niet altijd daar waar het nodig is. De Waterbank is een nieuw concept voor duurzamer gebruik van water, bedacht door het bedrijf MTD uit Tilburg en Waterschap De Dommel. Door vraag en aanbod van […]

 • Toenemende drukte in bodem vraagt om...
  on 16 september 2021 at 06:44

  Een schone energiebron die altijd levert, onafhankelijk van zon of wind. Bovendien ondergronds, dus geen horizonvervuiling. Aardwarmte geldt als een grote belofte voor de energietransitie. Op papier goed voor 26 procent van de warmtevraag van huizen en gebouwen. Maar hoe druk wordt het in de bodem? […]

 • Opening online Kenniscentrum...
  on 15 september 2021 at 13:16

  Ruim 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog liggen in de Nederlandse grond en waterbodem, verspreid over het hele land, nog ontplofbare oorlogsresten. Het nieuwe online Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten (Kenniscentrum OO) biedt gemeenten kennis over het omgaan met deze explosieven.

 • Nieuw internationaal handboek over...
  by Roeli Suiker on 15 september 2021 at 11:29

    Rijkswaterstaat, het US Army Corps of Engineers, het Environmental Agency in de UK, Deltares en vele andere organisaties hebben kennis en ervaring rond dit onderwerp opgebouwd. Het handboek International Guidelines on Natural and Nature... The post Nieuw internationaal handboek over […]

 • ECLI:NL:RVS:2021:2078 Raad van State,...
  on 15 september 2021 at 10:33

  Bij besluit van 11 maart 2020 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland ingestemd met het door de gemeente Haarlemmermeer ingediende deelsaneringsplan voor de locatie Zichtweg ter hoogte van 19-29 te Nieuw-Vennep. Op de locatie is vanaf medio jaren 1940 tot medio jaren 1960 een […]

 • ECLI:NL:RVS:2021:2049 Raad van State,...
  on 15 september 2021 at 10:32

  Bij besluit van 21 januari 2021 heeft de raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam het bestemmingsplan "IJzergieterij" vastgesteld. Het plan voorziet onder andere in de bouw van 150 woningen, dienstverlening tot een maximum van 430 m2 en horeca tot een maximum van 140 m2. Het plangebied was […]

 • Nieuwe gaswinning onder de Waddenzee...
  on 15 september 2021 at 10:10

  De NAM mag op een nieuwe locatie gas winnen onder de Waddenzee, als het aan demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken en Klimaat ligt. Dat is zeer tegen de zin van natuurorganisaties, de Friese Provinciale Staten en de gemeente Noordoost-Friesland. De Tweede Kamer gaat er vandaag over […]

 • Opening online Kenniscentrum...
  on 15 september 2021 at 10:00

  Ruim 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog liggen in de Nederlandse grond en waterbodem, verspreid over het hele land, nog ontplofbare oorlogsresten. Het nieuwe online Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten (Kenniscentrum OO) biedt gemeenten kennis over het omgaan met deze explosieven. Deze kennis […]

 • Waarom gaswinning in Friesland...
  on 14 september 2021 at 06:59

  Gaswinning zorgt voor commotie in Friesland. De meningen rollen over elkaar heen en de argumenten zijn niet altijd steekhoudend. Als FvD Fryslân vinden we dat een verstandige afweging van voor- en nadelen moet plaatsvinden. (Leeuwareder Courant, 13 september) Lees meer: lc.nl

 • PFAS, Vlaamse zwijgen én Netflix...
  on 14 september 2021 at 06:57

  Wat half juni begon als een lokaal probleem bij de 3M fabriek bij Antwerpen is in drie maanden uitgegroeid tot een affaire die tot over de grens reikt. Ook in Zeeland groeien de zorgen met de dag. (PZC, 13 september) Lees meer: pzc.nl

 • Gaten schieten in Brabants...
  on 14 september 2021 at 06:51

  De manier waarop Brabant de verdroging aanpakt, voldoet niet altijd aan Europese wetten en regels. Dat staat in een onderzoek van drie wetenschappers in opdracht van Natuurmonumenten, Brabants Landschap en de Brabantse Milieu Federatie. Als iemand bezwaar maakt tegen het oppompen van grondwater, […]

 • Lekkende vaten met drugsafval gedumpt...
  on 14 september 2021 at 06:43

  Op het Cadettenkamp in Teteringen zijn in de nacht van maandag op dinsdag meerdere grote vaten gedumpt, mogelijk gevuld met drugsafval. Een aantal van die vaten zou na de dumping zijn gaan lekken. (BN De Stem, 14 september) Lees meer: bndestem.nl

 • Subsidieregeling voor investeringen...
  on 14 september 2021 at 06:41

  Akkerbouwers en melkveehouders in het werkgebied van waterschap Noorderzijlvest kunnen vanaf maandag 13 september eenmalig een (investerings)subsidie aanvragen voor maatregelen die de kwaliteit van het oppervlaktewater en de bodem verbeteren. Noorderzijlvest en provincie Groningen stellen ruim 1 […]

 • Voor de branding van een gebied kunnen...
  on 14 september 2021 at 06:02

  ‘Bij de ontwikkeling van een gebied, bijvoorbeeld als nieuwe woonwijk, zoeken ontwikkelaars altijd naar een wijze van branding. Wij, archeologen, kunnen daarvoor zorgen. Dankzij onze opgravingen zorgen wij voor een verhaal’, stelt Eline Jonkergouw vast. Ze benadrukt dit in een pleidooi voor […]

 • Leerreis Nutriëntenkringloop een...
  on 13 september 2021 at 14:07

  Tijdens de Leerreis Nutriëntenkringloop zijn drie thema’s (mestverwaarding, sluiten van nutriëntenkringlopen op regionaal niveau en gebruik van organische reststromen) benoemd die dit jaar verder uitgediept worden binnen deze drie thematische communities. Elke community heeft zijn eerste […]

 • Themabijeenkomst opkomende...
  on 13 september 2021 at 08:19

  BodemBreed Forum organiseert een ‘open podium’ met als thema ‘Opkomende verontreinigingen’. Tijdens deze bijeenkomst krijgt iedereen de gelegenheid om de dialoog aan te gaan met andere bodem- en ondergrondprofessionals. (Bodembreed Forum, 10 september) Lees meer: bodembreedforum.nl

 • 'Piekafvoer Maas tijdens extreme...
  on 13 september 2021 at 08:15

  De piekafvoer in de Maas is tijdens de extreme neerslag in juli systematisch onderschat. Die onderschatting duurde tot een aantal uren voor de piek zijn top bereikte, toen de meeste regen al gevallen was. Dat staat in het rapport ‘Hoogwater 2021 Feiten en Duiding’, dat is gemaakt in opdracht […]

 • Beantwoording Kamervragen over de...
  on 13 september 2021 at 08:13

  Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) en staatssecretaris Blokhuis (VWS) beantwoorden vragen(verwijst naar een andere website) over de vermindering van de blootstelling aan PFAS na de EFSA-opinie. (Bodemplus, 9 september) Lees meer: bodemplus.nl

 • Leeuwarden mikt met watertechnologie op...
  on 13 september 2021 at 08:10

  De gemeente Leeuwarden is in de race om een Europese Innovatietitel in de wacht te slepen. Dankzij watertechnologie behoort de stad nu tot de laatste acht finalisten voor de ‘European Rising Innovative City 2021’.  De Europese Commissie kent deze titel jaarlijks toe aan de meest innovatieve, […]

 • Hoogwater Limburg zomer 2021...
  by Roeli Suiker on 9 september 2021 at 12:47

  Schade groter dan overstromingen 1993 – 1995 De gemeten hoeveelheden neerslag en rivierafvoeren waren nooit eerder zo groot, zeker niet in de zomer. Er wordt geschat dat een dergelijke gebeurtenis slechts eens per 100 tot... The post Hoogwater Limburg zomer 2021 ingrijpender dan […]

 • Beantwoording Kamervragen over de...
  on 9 september 2021 at 07:39

  Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) en staatssecretaris Blokhuis (VWS) beantwoorden vragen over de vermindering van de blootstelling aan PFAS na de EFSA-opinie.

 • ECLI:NL:RBOVE:2021:3465 Rechtbank...
  on 8 september 2021 at 14:02

  Gestelde non-conformiteit geleverde woning met tuin vanwege een in de tuin aanwezige verhardingslaag; de rechtbank oordeelt dat deze verhardingslaag in de weg staat aan het normaal gebruik van het gekochte als bedoeld in de NVM-koopovereenkomst; bewijsopdracht aan verkoper dat de verhardingslaag […]

 • ECLI:NL:RVS:2021:1998 Raad van State,...
  on 8 september 2021 at 10:34

  Bij besluit van 16 maart 2020 heeft het college [appellant] lasten onder dwangsom opgelegd wegens diverse overtredingen in verband met geconstateerde (zuivere) afvalstoffen in de mestkelder op het perceel aan de [locatie] te Haaften en de aanwezigheid van amfetaminen, althans drugsafval, in de […]

 • Pipingproef Hedwigepolder:...
  by Roeli Suiker on 8 september 2021 at 08:58

  De locatie van de proef, in een polder die wordt omgevormd tot getijdennatuur, biedt een unieke kans om innovatieve onderzoeken uit te voeren op het gebied van waterveiligheid. Zoals deze proef rond het faalmechanisme piping.... The post Pipingproef Hedwigepolder: experimenteren voor een betere […]

 • Tour the World Soil Museum during Open...
  by Ingrid on 8 september 2021 at 06:43

  Tour the World Soil Museum during Open Monumentendag on Sunday 08 Sep 2021   This Sunday, September 12, the World Soil Museum is open for tours as part of Open Monumentendag, a celebration of cultural […]

 • New article published on soil organic...
  by Emily on 7 september 2021 at 13:29

  New article published on soil organic carbon estimation at multiple scales 07 Sep 2021 Monitoring sites (i.e. soil profiles) of the Hungarian Soil Information and Monitoring System (SIMS) used as data […]

 • ECLI:NL:RBZWB:2021:1677 Rechtbank...
  on 6 september 2021 at 15:34

  WABOA

 • Zandige kust is belangrijke troef
  by Astrid van Bragt on 6 september 2021 at 13:23

  We moeten echter nog leren om de diepe vooroever, als de verbindende schakel tussen de offshore zeebodem en de kustzone beter te begrijpen. Deze diepe vooroever (waterdieptes tussen de c.a. 8 en 20 m) speelt... The post Zandige kust is belangrijke troef appeared first on Deltares.

 • EU project COCOON enquête voormalige...
  on 6 september 2021 at 09:43

  COCOON heeft een enquête uitgezet bij gemeenten, provincies en omgevingsdiensten om de omgang van voormalige stortplaatsen in relatie tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet te onderzoeken.

 • Two ISRIC co-authored articles selected...
  by Gerard on 6 september 2021 at 06:07

  Two ISRIC co-authored articles selected for EJSS Editor’s Choice list 06 Sep 2021 A figure from a paper selected for the EJSS Editor’s Choice List which shows pedometrician images used as […]

 • Grote herbivoren kunnen brandrisico...
  on 6 september 2021 at 05:00

  Inzet van grote herbivoren kan goed werken om bos- en natuurbranden te voorkomen en te beperken, vooral op plaatsen waar land is verlaten. Ze kunnen de plaats innemen van veel duurdere maatregelen zoals brandbestrijding of mechanische verwijdering van vegetatie. Dat is de conclusie van een […]

 • Licht verraadt de herkomst van een...
  on 3 september 2021 at 10:58

  Een zandkorrel die langere tijd ligt ingegraven in een aardwerk of op de zeebodem, bouwt een lichtsignaal op. Dit luminescentiesignaal gebruiken wetenschappers om te bepalen hoe lang deze zandkorrel al ingegraven is. Met een nieuwe uiterst gevoelige camera, kunnen ze deze signalen tot op de korrel […]

 • Wout Bomer (1946 – 2021)
  by Ingrid on 2 september 2021 at 06:16

  Wout Bomer (1946 – 2021) 02 Sep 2021 We were saddened to hear of the passing of our former colleague, Mr Wout Bomer. While at ISRIC (1979 – 2010), he worked with great dedication in various […]

 • 'Interview Michiel Gorsse...pappen en...
  on 1 september 2021 at 12:48

  In januari is het Programma Versterking Bodemstelsel van start gegaan, in opdracht van de gelijknamige Taskforce. De Programmamanager Taskforce Versterking Bodemstelsel Michiel Gorsse voelt zich als een vis in het water om deze klus tot een goed einde te brengen.

 • ECLI:NL:RVS:2021:1956 Raad van State,...
  on 1 september 2021 at 10:33

  Bij besluit van 22 mei 2019 heeft de raad van de gemeente Velsen het bestemmingsplan "Brederoodseweg 41" vastgesteld. Bij besluit van 8 oktober 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen omgevingsvergunning verleend als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, […]

 • ‘...pappen en nathouden gaat niet...
  on 1 september 2021 at 07:07

  In januari is het Programma Versterking Bodemstelsel van start gegaan, in opdracht van de gelijknamige Taskforce. De Programmamanager Taskforce Versterking Bodemstelsel Michiel Gorsse voelt zich als een vis in het water om deze klus tot een goed einde te brengen.

 • Meer koolstof opgeslagen in Afrikaans...
  on 31 augustus 2021 at 11:25

  Het Afrikaanse bergbos is bijzonder waardevol. Het slaat enorme hoeveelheden koolstof op en speelt daardoor een essentiële rol in de strijd tegen de klimaatverandering. Wetenschappers die tropische bossen op de bergen van Afrika bestuderen, waren verrast toen ze ontdekten hoeveel koolstof daar was […]

 • Informatiepunt Leefomgeving; waar alles...
  on 31 augustus 2021 at 08:14

  Een website in de geest van de Omgevingswet, dat staat coördinator Marieke Fuijkschot voor ogen.

 • Nature-based Solutions kosten-effectief...
  by Astrid van Bragt on 27 augustus 2021 at 08:48

  Het rapport stelt dat door rekening te houden met de natuurlijke kenmerken en dynamiek van de rivier, de overstromingsbestendigheid van gebieden duurzamer kan worden vergoot dan alleen met traditionele technische oplossingen. Economisch aantrekkelijk Wanneer alle... The post Nature-based Solutions […]

 • ECLI:NL:RBMNE:2020:5083 Rechtbank...
  on 20 augustus 2021 at 10:17

  5 Vovo's hangende bezwaar tegen kapvergunning; Kappen is onomkeerbaar; twijfels over rechtmatigheid van de omgevingsvergunning daarom weegt belang schorsen zwaarder dan belang om te kappen voor op het bezwaar is beslist. Verzoeken worden toegewezen.

 • Stand van zaken Bodem Informatie in de...
  on 17 augustus 2021 at 07:00

  De Basisregistratie Ondergrond (BRO) bevat informatie over verschillende vakgebieden (domeinen). Binnen die domeinen bevinden zich telkens een aantal registratieobjecten (figuur). Via de BRO zijn de geomorfologische kaart en de bodemkaart voor iedereen beschikbaar.

 • European Joint Programming on Soil (EJP...
  on 17 augustus 2021 at 06:55

  Vorig jaar is het European Joint Program on Soil (EJP SOIL) gestart. EJP SOIL is een programma dat erop gericht is de Europese samenwerking op het gebied van duurzaam bodembeheer te bevorderen.

 • BRO’tjes over de bodem
  on 17 augustus 2021 at 06:48

  Het programmabureau BRO heeft de afgelopen maanden net als afgelopen jaar zogenaamde BRO’tjes geprogrammeerd. Dat is een online serie colleges/webinars/workshops die iedere maand worden georganiseerd. De onderwerpen zijn divers, zo is op 27 mei het gebruik van gegevens uit de geomorfologische […]

 • Coproductie verbindt...
  on 10 augustus 2021 at 07:49

  Onderzoek naar complexe vraagstukken rond duurzaamheid leveren veel kennis en adviezen op. Maar sluiten die ook aan bij de echte wereld? Het antwoord is mogelijk te vinden in coproductie: zet niet één onderzoeker of computer aan het roer, maar juist een diversiteit aan middelen en mensen. Dat […]

 • IPCC publiceert eerste deelrapport:...
  by Roeli Suiker on 9 augustus 2021 at 09:15

  Het hoofdstuk van AR6 dat vandaag verschijnt, gaat over de huidige en toekomstige staat van het klimaat en de invloed die de mens daarop heeft. Begin 2022 zullen de twee delen verschijnen die zich richten... The post IPCC publiceert eerste deelrapport: zeven lessen over klimaatverandering en […]

 • Ontbossing op 's werelds grootste...
  on 5 augustus 2021 at 10:24

  Nieuw-Guinea, ‘s werelds grootste tropische eiland, is ook het eiland met de grootste floristische diversiteit ter wereld. De rijke bossen, vooral in de westelijke helft, zijn nog onvoldoende bestudeerd en bedreigd. Wetenschappers onderzochten satellietgegevens in het westelijk deel om het […]

 • Met het Programma Versterking...
  on 3 augustus 2021 at 06:19

  Het Kwalibo-stelsel (kwaliteitsborging bodembeheer), is ingevoerd in 2008 en heeft sindsdien veel opgeleverd. Maar, er zijn ook zorgen. Daarom gaf het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opdracht om het stelsel te evalueren.

 • ECLI:NL:PHR:2021:658 Parket bij de Hoge...
  on 30 juli 2021 at 18:35

  Onteigening. Ontvankelijkheid cassatieberoep van hypotheekhouder die in eerste aanleg niet is tussengekomen. Zekerheidsstelling.

 • Wetenschappers samen in Catalonië...
  on 30 juli 2021 at 10:56

  Meer dan 60 wetenschappers van gerenommeerde Europese en Noord-Amerikaanse instituten verzamelen zich deze maand in Catalonië voor een groot veldonderzoek naar extreem weer, met name droogte, extreme temperaturen en bosbranden. Het voorspellen van extreem weer in gevarieerde landschappen is voor […]

 • Biodiversiteit zoogdieren bepaalt het...
  on 28 juli 2021 at 11:12

  Om de kans op toekomstige pandemieën te verkleinen, is het belangrijk om te weten waar het grootste risico is op overdracht van ziekteverwekkers van wilde dieren naar mensen. Een team van onderzoekers, geleid door Wageningen University & Research (WUR), heeft ontdekt dat zoogdier […]

 • ECLI:NL:RVS:2021:1693 Raad van State,...
  on 28 juli 2021 at 10:35

  Bij besluit van 17 september 2020 heeft de raad van de gemeente Breda van de gemeente Breda het bestemmingsplan "Ginneken, Baronielaan 228" vastgesteld. Het plan voorziet in verschillende ontwikkelingen op het perceel op de hoek van de Baronielaan en de Okeghemlaan in Breda. Die ontwikkelingen […]

 • ECLI:NL:RVS:2021:1678 Raad van State,...
  on 28 juli 2021 at 10:34

  Bij besluit van 16 juli 2018 heeft het college van gedeputeerde staten van Groningen ESD-SIC B.V. onder oplegging van een dwangsom gelast om de gestelde overtreding van artikel 2.9, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer wat betreft de activiteiten met petroleumcokes binnen de […]

 • ECLI:NL:RBMNE:2021:3493 Rechtbank...
  on 27 juli 2021 at 16:24

  GS hebben een omgevingsvergunning verleend aan Afvalzorg voor het oprichten een afvalwaterzuiveringsinstallatie. De rechtbank heeft de STAB als deskundige ingeschakeld. Eisers hebben geen reactie ingediend op het rapport van de STAB. De rechtbank ziet dus geen reden om dat rapport niet te volgen. […]

 • Klimaat Impact Monitor geeft...
  on 22 juli 2021 at 10:25

  Nederland krijgt steeds vaker te maken met extreem weer zoals wateroverlast, droogte en natuurbranden. Door klimaatverandering neemt de kans hierop toe. Dit heeft gevolgen voor onze gezondheid, steden, infrastructuur, landbouw en natuur. Wageningse onderzoekers werken samen met overheden en […]

 • Informatiepunt Leefomgeving: alle...
  on 22 juli 2021 at 07:30

  De informatie over de leefomgeving en de Omgevingswet is sinds voorjaar 2021 gebundeld op de website iplo.nl. Ook integreren de verschillende helpdesks voor milieu, bodem, bouwen en water steeds verder. Nieuws in Perspectief sprak een aantal gebruikers over deze bundeling. Hoe helpt de informatie […]

 • Bodemvondsten in tentoonstelling...
  on 22 juli 2021 at 07:12

  De botresten van onder andere een wolharige mammoet zijn vanaf woensdag 21 juli 2021 te bekijken in het haveninformatiecentrum Portaal van Vlaanderen. De botten zijn gevonden bij de bouw van de Nieuwe Sluis en onderdeel van de vaste expositie in het informatiecentrum.

 • Welke meren veranderen in giftige soep?...
  on 22 juli 2021 at 06:56

  Algenbloei heeft al veel meren in een giftige soep veranderd. Door deze algen zijn meren niet langer geschikt voor drinkwater of visserij. Daarnaast kunnen algen het zwemwater onveilig maken. Maar niet alle meren zijn gelijk: terwijl algen het ene meer teisteren, lijken andere meren schoon te […]

 • Beantwoording kamervragen over...
  on 20 juli 2021 at 09:48

  Op 16 juli 2021 stuurde Minister van Nieuwenhuizen Wijbenga, demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat, haar antwoorden op vragen van het lid de Hoop (PvdA) over gerecyclede thermisch gereinigde grond (TGG) naar de Tweede Kamer. Ook zijn de beschikbare RIVM- en Deltares rapporten met […]

 • Plaagdruk eikenprocessierups...
  on 16 juli 2021 at 09:44

  We zitten in de piek van de overlastperiode van de eikenprocessierups. Dit jaar hebben gemeenten bij 17% van ruim 109 duizend geïnventariseerde eiken eikenprocessierupsen aangetroffen. Dat is ongeveer de helft van het aantal van vorig jaar. De plaagdruk varieert wel sterk tussen gemeenten. Ruim […]

 • ECLI:NL:GHARL:2021:6791 Gerechtshof...
  on 15 juli 2021 at 08:46

  Gemeente is niet aansprakelijk voor lagere verkoopwaarde perceel omdat daarop niet meerdere woningen mochten worden gebouwd danwel omdat het perceel mogelijk was vervuild.

 • ISRIC congratulates board member...
  by Ingrid on 15 juli 2021 at 08:06

  ISRIC congratulates board member Machteld Roos on move to University of Twente 15 Jul 2021 Board chair Peter de Ruiter hands outgoing board member Machteld Roos a bouquet. At the June board meeting, […]

 • Daling koolstofopname in Zuidoost...
  on 14 juli 2021 at 14:00

  De CO₂-opnamecapaciteit van het Amazoneregenwoud daalt. Herhaalde metingen van kooldioxide (CO₂) en koolmonoxide (CO dat vrijkomt bij brand), tonen aan dat het oostelijke deel meer CO₂ uitstoot dan het opneemt en het westelijke deel nog steeds een kleine CO₂ opname kent. Dit is het gevolg […]

 • ECLI:NL:RVS:2021:1552 Raad van State,...
  on 14 juli 2021 at 10:34

  Bij besluit van 29 januari 2020 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant aan Plantko een last onder dwangsom opgelegd ten aanzien van het perceel De Meeten 25 te Roosendaal. Deze last houdt in dat Plantko binnen vier weken een saneringsplan moet indienen. Op de locatie is vanaf […]

 • ECLI:NL:RVS:2021:1549 Raad van State,...
  on 14 juli 2021 at 10:33

  Bij besluit van 13 november 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Enschede besloten tot toepassing van bestuursdwang zonder voorafgaande last ten aanzien van de inhoud van een op het perceel aan de [locatie] in Enschede geparkeerde oplegger. Daarbij heeft het college [appellant] […]

 • Vervolgonderzoek Muggenradar.nl van...
  on 12 juli 2021 at 11:20

  In 2020 ging een grootschalig onderzoek naar steekmuggen en door steekmuggen overdraagbare virussen van start. Binnen dit onderzoek werd ook informatie verzameld over overlast door steekmuggen. Dit onderzoek krijgt in 2021 vervolg. U kunt hieraan bijdragen door de door u ervaren overlast door […]

 • Sediment speelt essentiële rol in...
  on 12 juli 2021 at 07:36

  Sediment bindt veel koolstof en speelt daarmee een heel belangrijke rol in het vasthouden van broeikasgassen en dus tegen gaan van de opwarming van onze aarde.

 • Vraagafhandeling geïntegreerd in...
  on 9 juli 2021 at 13:04

  Per 8 juli 2021 vindt de afhandeling van vragen aan Helpdesk Bodem, plaats door het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).  Uw vragen worden nog steeds beantwoord door dezelfde experts, wij leveren dezelfde kennis, en werken nu nog meer geïntegreerd.

 • Geef blauwalg door met de...
  on 9 juli 2021 at 11:14

  Iedere zomer teisteren blauwalgen ons oppervlaktewater. Blauwalgen (of cyanobacteriën) kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier. Officiële zwemwaterlocaties worden vaak goed in de gaten gehouden, maar blauwalgen bloeien ook op plekken waar veel minder of geen toezicht is. Daarom […]

 • ECLI:NL:RBROT:2021:6392 Rechtbank...
  on 9 juli 2021 at 10:00

  Wet WOZ, motiveringsbeginsel, waardering tussenwoning, vergelijkingsmethode, bodemverontreiniging

 • Verzanding monding Haringvliet zet door...
  on 8 juli 2021 at 11:14

  In februari 2021 is een uitgebreid onderzoek gestart naar de verzanding van het kustgebied bij de monding van het Haringvliet. De eerste resultaten hiervan zijn op 7 juli 2021 aan betrokken organisaties en ondernemers gepresenteerd tijdens een goed bezochte bijeenkomst.

 • Voortgangsbrief Omgevingswet juli 2021...
  on 8 juli 2021 at 11:05

  Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een voortgangsbrief over de Omgevingswet aan beide Kamers gestuurd. Hierin gaat zij in op de voortgang van de implementatie van de wet, het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de wet- en regelgeving.

 • Zomerse piek in activiteit van besmette...
  on 8 juli 2021 at 09:56

  Uit langlopend onderzoek blijkt dat het aantal teken besmet met de lymebacterie het hoogst is in juni. Rond dezelfde periode meldden mensen ook de meeste tekenbeten. Over de hele studieperiode daalde het percentage besmette teken terwijl het aantal actieve teken iets steeg. Het aantal besmette […]

 • ECLI:NL:RBROT:2021:6488 Rechtbank...
  on 8 juli 2021 at 08:27

  Kort geding, nakoming koop recht van erfpacht afgewezen, aangezien niet valt uit te sluiten dat gedaagde zich in een bodemprocedure met succes kan beroepen op dwaling i.v.m. de voor een bestemmingswijziging mogelijk vereiste toestemming van de blooteigenaar.

 • ECLI:NL:RVS:2021:1459 Raad van State,...
  on 7 juli 2021 at 10:37

  Bij besluit van 26 juni 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Oldambt aan [vergunninghoudster] een omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een inrichting voor industriële demontage, handel in machines en afvalstoffen op de locaties [locatie 1] en [locatie 2] te […]

 • Kamerbrief voortgang diverse...
  on 7 juli 2021 at 09:42

  Op 6 juli 2021 stuurde demissionair Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven een voortgangsbrief naar de Tweede Kamer over de stand van zaken van een aantal bodem gerelateerde onderwerpen. Achtereenvolgens de onderwerpen: versterking bodemtoezicht, de bestuurlijke […]

 • In 2020 minder verontreinigde grond...
  on 6 juli 2021 at 14:45

  In 2020 is ruim 1,5 miljoen ton verontreinigde grond procesmatig gereinigd. Ten opzichte van de voorgaande jaren betekent dit een forse afname, want in 2019 werd nog bijna 1,9 miljoen ton gereinigd en in de jaren daarvoor was dit zelfs meer dan 2,5 miljoen ton. Dit blijkt jaarlijkse cijfers van de […]

 • ECLI:NL:RBNNE:2021:2758 Rechtbank...
  on 6 juli 2021 at 13:57

  Gevorderde ontruiming van personen die onrechtmatig en zonder recht of titel in onroerende zaken van eigenaar verblijven is toegewezen, nu zij inbreuk maken op diens eigendomsrecht. Na afweging van de wederzijdse belangen van partijen komt voorzieningenrechter tot oordeel dat eigenaar geen misbruik […]

 • Resultaten 10 jaar Zandmotor bij...
  on 6 juli 2021 at 13:03

  De evaluatie 10 jaar Zandmotor wijst uit dat de innovatieve Zandmotorpilot een succes is. Het schiereiland van 21,5 miljoen kuub zand, werd in 2011 aangelegd voor de kust van Kijkduin volgens het Bouwen met de Natuurprincipe.

 • Naar een programma voor afbouw en...
  on 6 juli 2021 at 07:18
 • OndergrondLAB verwelkomt T-shaped...
  on 6 juli 2021 at 07:11

  Ze noemen de studenten de aanstormende T-shaped professionals. Nanda Sweres en Martine Coevert verwelkomen bij de gemeente Rotterdam de in opleiding zijnde specialisten met brede vaardigheden en kennis. Hun OndergrondLAB heeft weer zes nieuwe kandidaten daarvoor opgeleverd.

 • ‘Kennis ontsluiten en delen is...
  on 6 juli 2021 at 07:09

  ‘Naast de belangrijke rol die SIKB vervult in het verbinden van de regelgeving met de praktijk, is het ontsluiten en delen van kennis evenzeer essentieel’. Jan Willem Strebus is onlangs toegetreden tot het bestuur van SIKB. Naast zijn dagelijkse werk als directeur van de Omgevingsdienst […]

 • New EU Horizon 2020 project focuses on...
  by Andries on 2 juli 2021 at 06:07

  New EU Horizon 2020 project focuses on European forest soils 02 Jul 2021 Bertembos Forest, Belgium. Photo: ISRIC - World Soil Information Forests cover approximately 35 percent of Europe, provide […]

 • ECLI:NL:RVS:2021:1373 Raad van State,...
  on 30 juni 2021 at 10:34

  Bij besluit van 7 juli 2020 heeft de raad van de gemeente Oostzaan het bestemmingsplan "Locatie Radio 9" vastgesteld. Het plangebied ligt aan de weg Zuideinde te Oostzaan. Die weg kent ter hoogte van het plangebied hoofdzakelijk lintbebouwing. Aan een bestaande zijweg ten westen daarvan is tot nu […]

 • Hoeveel beschermd natuurgebied heeft...
  on 25 juni 2021 at 12:38

  De Nederlandse overheid werkt sinds 1990 aan een netwerk van natuurgebieden. Hiermee wil zij de natuur en biodiversiteit behouden, herstellen en ontwikkelen, maar er schuilt ook een internationale verplichting achter. Hoe groot is dit Nederlandse natuurnetwerk inmiddels en wat zijn de […]

 • ECLI:NL:RBZWB:2021:3085 Rechtbank...
  on 24 juni 2021 at 15:32

  WOB

 • ECLI:NL:RBNNE:2021:2575 Rechtbank...
  on 24 juni 2021 at 09:57

  Eiseres heeft diverse vorderingen ingesteld tegen de curator q.q. en pro se. Maatstaf aansprakelijkstelling curator q.q. en pro se. Erfpacht canon is geen boedelschuld in de zin van de Faillissementswet. Eiseres heeft als eigenaar ingevolge artikel 5:100 lid 3 BW en artikel 5:105 lid 3 BW geen […]

 • Sensorproject Spectors succesvol...
  on 23 juni 2021 at 07:15

  Slimme technologieën zoals Data, AI, sensoren en drones kunnen ingezet worden voor inspectie van natuur, landbouw, meetkunde en schadedetectie. In het INTERREG-VA-project SPECTORS werkten twintig Nederlandse en Duitse bedrijven samen aan technologieontwikkeling op dit vlak. In 11 productgroepen […]

 • Slimme samenwerking: baggeren...
  on 22 juni 2021 at 13:59

  Rijkswaterstaat heeft het bedrijf De Klerk Werkendam de opdracht gegund om de vaargeul in de Zandkreek in Zeeland te baggeren en met een deel van het slib de slikken bij het Verdronken Land van Zuid-Beveland op te hogen.

 • Een gebiedsspecifieke benadering leidt...
  on 22 juni 2021 at 06:41

  Met een gebiedsspecifieke benadering maken zes groepjes studenten in een agrarisch gebied bij Staphorst een eerste stap om te komen tot 80 procent minder CO2 uitstoot. Nauwgezette studie van bodemkaarten leert hen dat een derde van het gebied bedekt is met een veenlaag van twee tot drie meter dik. […]

 • Emmissieloos baggeren van de...
  on 22 juni 2021 at 06:38

  De eerste elektrisch aangedreven cutterzuiger start een dezer dagen met baggerwerkzaamheden. Daarmee wordt voor het eerst in Nederland bagger stikstof-uitstootvrij ontgraven. Met als extra plus dat gewerkt wordt met 100 procent groene stroom. De primeur is voor de Langeraarse Plassen in de […]

 • Gezamenlijke taal voor integraal sturen...
  on 18 juni 2021 at 11:17

  Hoe maak je duurzame prestaties op landbouwbedrijven meetbaar en hoe kun je daar op sturen? Daarvoor wordt een systeem van kritische prestatie indicatoren (kpi) ontwikkeld met verschillende partijen. Een gezamenlijke taal en kader is belangrijk om met gebieds- en keten partijen samen te werken. […]

 • ECLI:NL:RBLIM:2021:4766 Rechtbank...
  on 17 juni 2021 at 16:26

  Rechtsgeldige cessie. Bouwblok of bouwvlak? Bodemverontreiniging? Eiseres heeft haar vorderingen onvoldoende onderbouwd?

 • ECLI:NL:RVS:2021:1273 Raad van State,...
  on 16 juni 2021 at 10:33

  Bij besluit van 29 juni 2020 heeft de raad van de gemeente Eemnes het bestemmingsplan "Laarderweg 70, Eemnes" vastgesteld. Het plan ziet op het perceel aan de Laarderweg 70 in Eemnes en kent aan dit perceel de bestemmingen "Wonen" en "Tuin" toe. Tot 2016 was hier een garagebedrijf gevestigd. Op het […]

 • ECLI:NL:RVS:2021:1195 Raad van State,...
  on 16 juni 2021 at 10:31

  Bij besluit van 21 januari 2021 heeft de raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam het bestemmingsplan "IJzergieterij" vastgesteld. Het plan voorziet voor een klein deel in het noordoosten van het plangebied in een actuele planologisch-juridische regeling en daarnaast in de bouw van 150 woningen […]

 • New paper models wet chemistry soil...
  by Cynthia on 16 juni 2021 at 08:38

  New paper models wet chemistry soil data measurement error 16 Jun 2021 Photo by Kyle Spradley | © 2014 - Curators of the University of Missouri High quality soil data are in demand, but eliminating […]

 • World Soil Museum opens doors again on...
  by Stephan on 16 juni 2021 at 07:01

  World Soil Museum opens doors again on June 16 16 Jun 2021 After many months of limited access due to the coronavirus restrictions, we are happy to announce that the World Soil Museum will re-open on […]

 • Het effect van stikstofdepositie op de...
  on 14 juni 2021 at 10:00

  Stikstofdepositie, de hoeveelheid stikstof die ergens neerslaat, beïnvloedt de natuurkwaliteit. Door teveel stikstof verdwijnen sommige plantensoorten, terwijl andere juist toenemen. Voor ieder habitattype dat gevoelig is voor stikstof, zoals oude eikenbossen of blauwgraslanden, is een kritische […]

 • Ondergrond InZicht: de benedenwereld...
  on 8 juni 2021 at 14:08

  Op welke wijze kunnen driedimensionale beelden van de bodem en ondergrond leiden tot een beter inzicht, meer draagvlak en weloverwogen besluitvorming door decentrale overheden? Het project Ondergrond InZicht verzamelt ervaringen én vragen, vertelt projectleider Otto Levelt.

 • ECLI:NL:HR:2021:833 Hoge Raad,...
  on 4 juni 2021 at 11:55

  Prejudiciële procedure (art. 392 Rv). Faillissementsrecht. Zijn schulden die voortvloeien uit bestuursrechtelijke lasten die aan de curator zijn opgelegd wegens de niet-naleving van milieuwetgeving, aan te merken als boedelschulden, verifieerbare concurrente faillissementsschulden of […]

 • ECLI:NL:RBGEL:2021:2232 Rechtbank...
  on 31 mei 2021 at 11:32

  De rechtbank Gelderland heeft een 37-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 189 dagen vanwege een poging tot afdreiging. Vrijspraak van de poging tot afpersing.

 • ECLI:NL:RVS:2021:1121 Raad van State,...
  on 26 mei 2021 at 10:32

  Bij besluit van 7 april 2020 heeft de raad van de gemeente Almelo het bestemmingsplan "Markgravenweg 1" (hierna: het bestemmingsplan) vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt het, via de toegekende bestemming "Maatschappelijk", mogelijk op het perceel Margravenweg 1 een zorginstelling met 28 […]

 • ECLI:NL:RVS:2021:1096 Raad van State,...
  on 26 mei 2021 at 10:31

  Bij besluit van 18 juni 2020 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant krachtens de artikelen 29 en 37 van de Wet bodembescherming vastgesteld dat op de locatie Hoofdstraat 1 en omgeving in Budel-Dorplein sprake is van een geval van ernstige verontreiniging en dat spoedige […]

 • Onderzoek naar publiek-private...
  on 26 mei 2021 at 09:47

  Hoe krijgen we voor bodemenergie een kennisinfrastructuur waarin de kennisontwikkeling zowel de vragen vanuit de overheden als vanuit de markt bedient? Mogelijk in een samenwerking waarin bestaande platforms als het Kennisplatform Bodemenergie en het Intermediair Kennisnetwerk Bodemenergie op […]

 • ‘Regionale Schakelpunten:...
  on 25 mei 2021 at 13:07

  Petra Mesken is Beleidsadviseur bodem en ondergrond, opkomende stoffen en openbare ruimte bij de VNG. Ooit wilde ze piloot worden, maar in plaats van de lucht is ze de bodem in gegaan. Haar achtergrond is breed en tijdens haar studie milieukunde kwamen de bodem en ondergrond in beeld ‘als de plek […]

 • ECLI:NL:RBOVE:2021:1964 Rechtbank...
  on 19 mei 2021 at 09:00

  ABC-constructie m.b.t. levering perceel grond. Geen (perfecte) koopovereenkomst tussen A en B en (dus) geen leveringsplicht B-C.

 • ECLI:NL:RBNNE:2021:1861 Rechtbank...
  on 18 mei 2021 at 12:21

  Afwijzing verzoek om handhaving. Diverse overtredingen door gebruik in strijd met verschillende bestemmingsplannen.

 • ECLI:NL:RVS:2021:1024 Raad van State,...
  on 12 mei 2021 at 10:35

  Bij besluit van 17 oktober 2019 heeft de raad van de gemeente Vlaardingen het bestemmingsplan "Windpark Oeverwind" vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van twee windturbines met een tiphoogte van maximaal 141 m. De windturbines hebben een beoogd gezamenlijk vermogen van maximaal 7 […]

 • ECLI:NL:RVS:2021:996 Raad van State,...
  on 12 mei 2021 at 10:34

  Bij besluit van 8 maart 2019 heeft het college de kosten voor toepassing van bestuursdwang gesteld op € 28.942,81 en deze kosten bij [appellant] in rekening gebracht. [appellant] is eigenaar van het perceel [locatie] in Voorst waar in 2017 een hennepplantage is aangetroffen. Op 10 januari 2018 […]

 • ECLI:NL:RVS:2021:1025 Raad van State,...
  on 12 mei 2021 at 10:34

  Bij besluit van 7 november 2017 heeft de raad van de gemeente Zutphen de coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing verklaard op de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan "Fort de Pol, Eefde West en Windpark IJsselwind", twee […]

 • Impulsregeling Klimaatadaptatie...
  on 11 mei 2021 at 12:23

  Vanaf 1 januari 2021 kunnen gemeenten, provincies en waterschappen gebruikmaken van de Impulsregeling klimaatadaptatie. Via die regeling komen ze in aanmerking voor een bijdrage van het Rijk voor klimaatadaptatiemaatregelen. ‘Die regeling biedt ook alle kansen en mogelijkheden voor de […]

 • ECLI:NL:GHARL:2021:4155 Gerechtshof...
  on 7 mei 2021 at 08:00

  Wet Woz. Waardevaststelling woningen.

 • ECLI:NL:RBNNE:2021:1755 Rechtbank...
  on 6 mei 2021 at 14:27

  *

 • ECLI:NL:RVS:2021:953 Raad van State,...
  on 5 mei 2021 at 10:33

  Bij besluit van 28 september 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Hoogeveen aan Powerfield een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een zonnepark op de locatie Gijsselterweg 6a1 te Fluitenberg. Powerfield heeft een omgevingsvergunning aangevraagd om tijdelijk […]

 • ECLI:NL:RVS:2021:955 Raad van State,...
  on 5 mei 2021 at 10:33

  Bij tussenuitspraak van 4 september 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3025, heeft de Afdeling de raad van de gemeente Roerdalen opgedragen om binnen 26 weken na de verzending daarvan het gebrek in het besluit van 7 juni 2018 tot vaststelling van het bestemmingsplan "De Donck Posterholt" te herstellen. Deze […]

 • ECLI:NL:RVS:2021:939 Raad van State,...
  on 5 mei 2021 at 10:33

  Bij besluit van 23 september 2019 heeft de raad van de gemeente Tubbergen het bestemmingsplan "Tubbergen, De Esch" vastgesteld. De bestreden besluiten van 23 september 2019 en 20 april 2020 maken de bouw van 51 woningen mogelijk in een gebied dat ligt tussen de Almeloseweg, de Tubbergeresweg (N343) […]

 • ECLI:NL:RVS:2021:925 Raad van State,...
  on 5 mei 2021 at 10:31

  Bij besluit van 26 november 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Eersel onder oplegging van een dwangsom gelast om vóór 1 januari 2021 de opslag van meer dan 1.500 m³ aan mest op het perceel gemeente Eersel, sectie , nr. te beëindigen. Op 31 augustus en 8 september 2020 […]

 • ECLI:NL:RVS:2021:895 Raad van State,...
  on 28 april 2021 at 10:34

  Bij besluit van 1 december 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ede aan Stichting Hoogte 50 een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een uitkijkpunt op De Belt in Wekerom. [appellant] en anderen wonen, of zijn eigenaar van percelen, in de omgeving van de […]

 • ECLI:NL:RVS:2021:920 Raad van State,...
  on 28 april 2021 at 10:34

  Bij besluit van 15 juni 2020 heeft de raad van de gemeente Zwolle het bestemmingsplan "Berkum, Campherbeeklaan 53-55" vastgesteld. Bij besluit van 2 juli 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zwoll aan Resido Vastgoed B.V. een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van 27 […]

 • Nieuw kenniscentrum bodem voor...
  on 28 april 2021 at 06:53

  In september gaat in ‘s Hertogenbosch het KennisCentrum Bodem van start. Daaraan werkt HAS Hogeschool. ‘We brengen de vier “o’s” in een nieuw consortium samen’, vertelt lector Judith van de Mortel. ‘Onderzoek, onderwijs, overheden en ondernemers. Om zo gezamenlijk de kennis voor […]

 • Vervolg schoonmaakoperatie EMK-terrein
  on 23 april 2021 at 14:38

  Er is overeenstemming tussen de bestuurlijke partners over het vervolg van de hersanering van het voormalige industrieterrein van de Exploitatie Maatschappij Krimpen (EMK). Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer. De bodem […]

 • Granuliet in ‘Over de Maas’ veilig
  on 16 april 2021 at 12:52

  Granuliet in Over de Maas heeft geen negatieve effecten voor mens en milieu. Dat bevestigt nieuw onderzoek van onafhankelijk onderzoeksbureau Arcadis. Het onderzoek was opgezet om resterende vragen te beantwoorden en zorgen en onrust over granuliet weg te nemen. Er zijn onder meer monsters genomen […]

 • Informatiepunt Leefomgeving staat...
  on 14 april 2021 at 05:40

  Waar bodemprofessionals nu terecht kunnen bij de helpdesk van Bodem+, kunnen zij straks hun vragen stellen aan het Informatiepunt Leefomgeving. Informatie over de Omgevingswet en daarmee samenhangende regelgeving is te vinden op de nieuwe website www.iplo.nl. Ook alle informatie over bodem, nu te […]

 • ECLI:NL:RBMNE:2020:4277 Rechtbank...
  on 6 april 2021 at 11:50

  Wet WOZ. Vergelijking met naburige panden. Waardestijging. Bodemverontreiniging. Beroep ongegrond.

© COPYRIGHT 2021, Archimil - Koningsplein 18 - 5721 GJ - Asten (Noord-Brabant) - 0493 671818 Designed and Developed by  The Mexican Pirates