logo-archimil
Home » Bodem » Nieuws – Bodemnieuws

Nieuws – Bodemnieuws

foto kranten - nieuwsLandelijk nieuws over bodemonderzoek, bodemverontreiniging en bodemsanering…

 • De ondergrond moet boven komen voor een...
  on 8 maart 2019 at 08:32

  De bodem staat onder druk. Het is er al overvol en de komende dertig jaar zorgen vier ingrijpende ontwikkelingen voor nóg meer impact, met grote gevolgen. Adviesbureau Over Morgen stelt dat we onze leefwereld alleen duurzaam kunnen inrichten en rampen kunnen voorkomen als wij allen aandacht […]

 • Partijen Overijssel sluiten aan bij...
  on 8 maart 2019 at 08:29

  Politieke partijen uit Overijssel sluiten aan bij het Noordelijk Nee tegen nieuwe plannen voor gaswinning door Vermillion en de NAM. De protestbijeenkomst is vrijdagochtend om 10 uur bij het hoofdkantoor van de NAM in Assen. (De Stentor, 7 maart) Lees meer: destentor.n […]

 • NAM kijkt naar alternatieven voor gas
  on 8 maart 2019 at 08:10

    Nu we in de toekomst van het gas af moeten en er al steeds minder gas uit het Groningen-veld mag worden geproduceerd, is de NAM bezig om zich te heroriënteren als energiebedrijf. Er wordt onder andere gekeken naar geothermie en waterstof. Binnen twee tot drie jaar gaat industriële […]

 • TU Delft test energiepalen voor...
  on 8 maart 2019 at 08:02

    Een onderzoeksteam van de TU Delft wil gebouwen gaan verwarmen en koelen via de paalfundering door de natuurlijke temperatuur van de bodem te gebruiken. De energiepalen worden getest in The Green Village in Delft, om de commerciële toepassing van bodemenergie te versnellen. (Duurzaam […]

 • Mogelijk uitstel slibstort in Vonkerplas
  on 8 maart 2019 at 07:56

  De verondieping van de Vonkerplas langs de Waal bij Dreumel wordt mogelijk uitgesteld. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) pleit voor een onderzoek naar de zin en onzin van het storten van 7 miljoen kubieke meter grond en bagger in de diepe plas aan de Waal. (De Gelderlander, 7 maart) […]

 • Geld voor sanering Kan Palen in Zaandam
  on 8 maart 2019 at 07:42

  Het rijk geeft 3,9 miljoen euro voor de sanering van het terrein van Kan Palen langs de Oostzijde in Zaandam. (Noordhollands Dagblad, 7 maart) Lees meer: noordhollandsdagblad.n […]

 • Bommen uit Tweede Wereldoorlog gevonden...
  on 8 maart 2019 at 07:40

  Bij bodemonderzoek op Groningen Airport Eelde zijn twee vliegtuigbommen van 250 kilo gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. (RTV Drenthe, 7 maart) Lees meer: rtvdrenthe.n […]

 • ‘Quickscan biedt status ESF’s in...
  on 7 maart 2019 at 08:45

  Witteveen+Bos en onderzoeksbureau Dactylis hebben in opdracht van Waterschap Drents Overijsselse Delta een quickscan Ecologische Sleutelfactoren (ESF’s) ontwikkeld. De scan geeft in één oogopslag inzicht in de belangrijkste knelpunten die het ecologisch functioneren bepalen, […]

 • Provincies willen betere afstemming...
  on 7 maart 2019 at 08:37

  Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft een position paper gepubliceerd met standpunten ten aanzien van de Europese Kaderrichtlijn Water. De provincies willen betere afstemming van wetgeving en beleid en een andere methode om bestrijdingsmiddelen in grondwaterlichamen te toetsen. (Helpdesk […]

 • Oproep deltacommissaris aan...
  on 7 maart 2019 at 08:35

  Het gaat de komende tijd wat meer regen en Deltacommissaris Peter Glas roept op het water in haarvaten van het watersysteem vooral vast te houden. “Elke waterbeheerder, elke boer, elke natuurbeheerder kent zijn eigen gebied het beste en weet hoe die met het beste met het waterpeil kan omgaan. […]

 • Brussel vraagt Nederland om extra...
  on 7 maart 2019 at 08:33

  De Europese Commissie heeft op 26 februari haar beoordeling van de nationale stroomgebiedsbeheerplannen voor de periode van 2016-2021 gepubliceerd. Voor Europa als geheel blijkt er vooruitgang te zijn geboekt, maar er worden ook verbeterpunten genoemd waaraan de waterbeheerders de komende […]

 • College Westerveld ‘wenst geen...
  on 7 maart 2019 at 08:03

  De gemeente Westerveld adviseert minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat niet in te stemmen met het gewijzigd winningsplan Diever, wat Gaswinbedrijf Vermillion bij de minister heeft ingediend. (Meppeler Courant, 5 maart) Lees meer: meppelercourant.n […]

 • Oasen en waterschap samen aan de slag...
  on 7 maart 2019 at 07:57

  Drinkwaterbedrijf Oasen heeft opnieuw de samenwerking gezocht met een waterschap voor het benutten van de reststroom op een zuiveringsstation. (H2O Waternetwerk, 5 maart) Lees meer: h2owaternetwerk.n […]

 • Geen asbest in grondmonsters van het...
  on 7 maart 2019 at 07:50

  In de grondmonsters die eind vorige week zijn genomen bij het Snippenbos, is geen asbest aangetroffen. (Noordhollands Dagblad, 6 maart) Lees meer: noordhollandsdagblad.n […]

 • Aardwarmteproject Castricum stap...
  on 7 maart 2019 at 07:47

  Goed nieuws. Wethouder Falgun Binnendijk heeft zich in deze krant uitgesproken vóór de aanleg van een warmtenet in Castricum. Hiermee lijkt ook een duurzaam aardwarmtenet dichterbij te komen voor de Castricummers, meldt Piet Geerke van de Stichting Aardwarmte Castricum (SAC). […]

 • Geen vervuild zand in Veenendaal
  on 7 maart 2019 at 07:36

  Het Barneveldse bedrijf Vink heeft geen vervuild zand gebruikt in Veenendaal. Dat meldt de gemeente Veenendaal in een persbericht. (Barneveldse krant, 6 maart) Lees meer: barneveldsekrant.n […]

 • Hoogleraar over pesticiden in bodem...
  on 7 maart 2019 at 07:34

  De kans dat de gewasbeschermingsmiddelen die in de Westerveldse bodem en op gewassen zijn aangetroffen schadelijk zijn voor mensen, is heel erg klein. Dat zegt hoogleraar toxicologie Ivonne Rietjens. (RTV Drenthe, 6 maart) Lees meer: rtvdrenthe.n […]

 • Gestandaardiseerde methode voor bepalen...
  on 6 maart 2019 at 14:37

  De Vogel- en Habitatrichtlijnen zijn gericht op de instandhouding van diverse dier- en plantensoorten en habitattypen in Europa. Om de staat van instandhouding van deze soorten en habitattypen te kunnen beoordelen, zijn er referentiewaarden nodig die bepalen wanneer de gunstige staat bereikt is. […]

 • Delta Life nummer 11
  by Margriet Roukema on 6 maart 2019 at 10:13

  In deze Delta Life besteedt Deltares een compleet ‘dossier’ aan dit onderwerp, met onder andere Michael Berkowitz van het 100 Resilient Cities-initiatief. Klimaatverandering vraagt niet alleen om nieuwe manieren van bouwen, maar ook om een... The post Delta Life nummer 11 appeared first […]

 • Botresten boven de grond in Didam:...
  on 6 maart 2019 at 07:35

  DIDAM - Bij de Mariakerk in het centrum van Didam zaten leven en dood de afgelopen dagen dicht bij elkaar. De doden konden bij wijze van spreken zelfs van een afstandje meekijken hoe carnavalisten bij Jan & Jan genoten van de geneugten des levens. Op het terrein naast de Mariakerk lagen […]

 • Grondwaterdaling veroorzaakt verzakken...
  on 6 maart 2019 at 07:25

  Door droogte heeft Nederland te maken met bodemverzakking. Door het lage grondwaterpeil komen funderingen droog te staan en kunnen hierdoor gaan rotten. Het gaat dan vooral om woningen gebouwd voor 1970 op houten of stalen palen. (Alkmaar Centraal, 5 maart 2019) Lees meer: alkmaarcentraal.n […]

 • Water hier net zo schaars als in...
  on 6 maart 2019 at 07:23

  Een vreemde gewaarwording. In een rapport over het schaarser worden van regenwater vallen Nederland, België en Duitsland in dezelfde zwarte categorie als Saoedi-Arabië, Egypte en Indonesië. (Nieuwe Oogst, 5 maart 2019) Lees meer: nieuweoogst.nu […]

 • Met WaterNatuurlijk in gesprek over een...
  on 6 maart 2019 at 07:18

  Apeldoorn - Op dinsdag 26 februari jl vond in het Apeldoornse Dok Zuid een Watercafé-bijeenkomst plaats georganiseerd door waterschapspartij WaterNatuurlijk. Thema is "Klimaat in de stad". Theo Straatsma, ontwerper openbare ruimte bij de gemeente Apeldoorn, legt het hoe en waarom van […]

 • Bodemverbetering door brengen van klei...
  on 6 maart 2019 at 07:16

  Wageningen - Klei in zand brengen klinkt als ‘water naar de zee dragen’. Maar niets is minder waar. Klei in zand is een maatregel die past binnen een circulaire economie waarbij vruchtbare (bagger-)grond uit de keten wordt hergebruikt. (Blikopnieuws, 5 maart 2019) Lees […]

 • Parlementaire enquête naar gaswinning...
  on 6 maart 2019 at 07:14

  De Tweede Kamer stelt een parlementaire enquête in naar de gaswinning in Groningen. De Kamer staat unaniem achter die wens. Wanneer de enquête precies wordt gehouden, is nog niet duidelijk, maar het gebeurt zeker pas op termijn, op zijn vroegst in 2020. (NOS, 5 maart 2019) Lees meer: […]

 • Nauwkeuriger inzicht in huidige...
  by Roeli Suiker on 5 maart 2019 at 12:31

  Nederland kent een lange geschiedenis in het systematisch meten van de zeespiegel (ieder uur sinds 1700), de zeebodem en de kusttopografie. Deze metingen, die worden uitgevoerd door Rijkswaterstaat, dragen bij aan doelmatig kustbeheer en worden... The post Nauwkeuriger inzicht in huidige zeespiegel […]

 • ISRIC contributes to ESA-ESRIN World...
  by Ingrid on 5 maart 2019 at 12:29

  ISRIC contributes to ESA-ESRIN World Soils User Consultation Meeting 05 Mar 2019 ISRIC - World Soil Information will attend the European Space Agency's (ESA) World Soils User Consultation Meeting (2-3 […]

 • Raad Weststellingwerf: stop op nieuwe...
  on 5 maart 2019 at 09:04

  Toekomstige initiatieven om in Weststellingwerf naar aardgas te boren belanden straks bij voorbaat in de gemeentelijke prullenmand. (Leeuwarder Courant, 4 maart 2019) Lees meer: lc.n […]

 • Operatie Steenbreek in tuinen gaat...
  on 5 maart 2019 at 09:01

  DALFSEN – Operatie Steenbreek. Dat klinkt als de titel van een spannende film of boek, maar niets is minder waar. Het is de naam van de landelijke campagne om tuinen in ons land te ontstenen, te vergroenen. Op die manier kunnen we met z’n allen problemen voorkomen tijdens hoosbuien en […]

 • Aanpak van zout water bij sluizen...
  on 5 maart 2019 at 08:57

  Rijkswaterstaat gaat het zoutprobleem bij de sluizen in IJmuiden drastisch aanpakken. Dat is nodig omdat door de nieuwe sluis er meer zout water in het Noordzeekanaal komt. Zeker in een droge zomer levert dat grote schade op zoals in de Bollenstreek. (Haarlems Dagblad, 4 maart 2019) Lees meer: […]

 • Provincies willen betere afstemming...
  on 5 maart 2019 at 08:55

  De provincies willen dat de Europese wetgeving en beleid beter op elkaar worden afgestemd en dat er een andere methode komt om bestrijdingsmiddelen in grondwaterlichamen te toetsen. Dat staat het in het position paper dat het IPO (Interprovinciaal Overleg) publiceerde naar aanleiding van de […]

 • Boeren, bedrijven en natuur hebben...
  on 5 maart 2019 at 08:50

  Over drie weken gaat Nederland weer naar de stembus. Dit keer voor de Provinciale Statenverkiezingen, maar ook voor de waterschapsverkiezingen. Van de 30 in te vullen zetels kent het waterschap 9 vaste of 'geborgde' zetels. Die zetels gaan altijd naar vertegenwoordigers van natuur-, landbouw- en […]

 • GroenLinks schrikt van saneringsplannen...
  on 5 maart 2019 at 08:48

  Naar aanleiding van het artikel dat vorige week in deze krant stond over plannen van de overheid om de grond in de Broekpolder te saneren, reageerde GroenLinks als door een wesp gestoken. Gemeenteraadslid Neil Voorburg van de GroenLinksfractie gaat zich er sterk voor maken de polder groen te […]

 • Nederlandse landbouw moet verduurzaamd...
  on 5 maart 2019 at 08:43

  Op dinsdag 11 september 2018 is ir. M.J. Smit aan Wageningen University & Research gepromoveerd op het onderwerp “De duurzaamheid van de Nederlandse landbouw, 1950 – 2015 – 2040”. In dit proefschrift is een beeld weergegeven van de ontwikkelingen in de Nederlandse […]

 • Waterschappen: Wat valt er te kiezen en...
  on 4 maart 2019 at 09:05

  De waterschappen beslissen over onze dijken en sluizen, over ons recht een hengeltje uit te werpen en de kwaliteit van het zwemwater. Om deze kosten te dekken, heffen waterschappen belasting en dus mogen Nederlandse burgers meebeslissen over wie er in het bestuur zit. (Nu.nl, 3 maart) Lees meer: […]

 • Natuur in Caribisch Nederland zwaar...
  on 28 februari 2019 at 14:22

  Uit een grootschalig onderzoek door Wageningen Marine Research en Wageningen Environmental Research blijkt dat het niet goed gaat met de natuur in de Caribische delen van Nederland. De verschillende ecosystemen worden bedreigd door onder meer invasieve exoten, overbevissing, loslopend vee en […]

 • Vier wolven in Nederland, waaronder...
  on 28 februari 2019 at 08:02

  Afgelopen kwartaal waren er vier wolven in Nederland, waarvan twee nieuwe individuen: een vrouw en een man. Drie van de vier leven op de Veluwe. Dat blijkt uit het periodiek monitoringsonderzoek van Wageningen Environmental Research in opdracht van BIJ12. De wolven zijn vastgesteld in de periode […]

 • PhD vacancy in digital soil mapping at...
  by Ingrid on 27 februari 2019 at 13:05

  PhD vacancy in digital soil mapping at ISRIC - World Soil Information and Wageningen University & Research 27 Feb 2019 We are pleased to inform you that we have an attractive PhD vacancy in digital […]

 • Vici's voor onderzoek naar zaden en...
  on 26 februari 2019 at 12:52

  Twee Wageningse wetenschappers hebben een Vici-beurs van ieder 1,5 miljoen euro binnengesleept. Leónie Bentsink onderzoekt de invloed van mRNA’s op de houdbaarheid van zaden en Ton Hoitink hoe verlies van intergetijdengebied de sedimentbalans in delta’s verstoort. […]

 • De Muur van Mussert: de toekomst van...
  on 25 februari 2019 at 16:22

  De Muur van Mussert staat voor een zwarte bladzijde in onze geschiedenis. Het wordt dan ook gezien als ‘donker erfgoed’. Hoe hier het beste mee omgegaan kan worden, is een terugkerend onderwerp van discussie. Stichting Erfgoed Ede heeft de Wetenschapswinkel van Wageningen University […]

 • Europese bodem staat onder druk; kennis...
  by Astrid van Bragt on 22 februari 2019 at 12:39

  De beschikbaarheid van land en bodem in Europa staat enorm onder druk. We hebben de bodem nodig voor huisvesting, voedsel- en biomassaproductie, waterbeheer, recreatie, biodiversiteit en cultuur. Maar onze bodem wordt ook bedreigd door bijvoorbeeld... The post Europese bodem staat onder druk; […]

 • Nieuwe methode toont slijtage van het...
  on 22 februari 2019 at 10:00

  How many years can a mountain exist? Bob Dylan’s retorische vraag heeft nu een nieuwe wetenschappelijke basis gekregen. Onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) en de Technische Universiteit van Denemarken (DTU) ontwikkelden een nieuwe methode die de blootstellingsduur van […]

 • Natuurdebat is springlevend op social...
  on 21 februari 2019 at 10:57

  Natuur beleven we tegenwoordig niet meer alleen als we buiten zijn, ook online is er van alles over natuur te doen. Sociale media spelen daarin een steeds belangrijkere rol. Onderzoekers van Wageningen University & Research zochten uit hoe springlevend het natuurdebat op social media is. […]

 • Zeer veel elzenpollen tijdens afgelopen...
  on 21 februari 2019 at 09:41

  De recente mooie lentedagen zijn gepaard gegaan met bijzonder hoge concentraties elzenpollen zeer vroeg in het jaar. De pollentelstations van het Leids Universitair Medisch Centrum, Elkerliek Ziekenhuis in Helmond en Philips in Drachten telden ook zeer hazelaarpollen. Veel mensen die gevoelig zijn […]

 • Noord-Brabantse gegevens tijdelijk niet...
  by David Balder on 19 februari 2019 at 16:00

  Door de overgang naar een nieuw bodeminformatiesysteem werden de gegevens van de provincie Noord-Brabant niet ververst. Hierdoor waren gegevens minder bruikbaar. Om deze reden zijn ze op verzoek van de provincie Noord-Brabant verwijderd. We werken er met de provincie en omgevingsdiensten aan om […]

 • Wolf officieel gevestigd in Nederland:...
  on 19 februari 2019 at 13:29

  Wolvin ‘GW998f’ is inmiddels zes maanden aanwezig op de Veluwe. Daarmee is de wolf is officieel gevestigd in ons land. Dat is vastgesteld door Hugh Jansman en collega’s van Wageningen Environmental Research, die het DNA van het dier onderzoeken. In vijf vragen legt Hugh uit hoe we […]

 • Deltares haalt banden aan met de...
  by Roeli Suiker on 19 februari 2019 at 12:13

  Deltares zal het ministerie en de daaraan gelieerde instanties ondersteunen door middel van capaciteitsopbouw, training en advies. Bangladesh gaat een uitdagende toekomst tegemoet vanwege de verwachte effecten van klimaatverandering. Deltares zal ondersteuning bieden bij het... The post Deltares […]

 • You can still join us for the ISRIC...
  by Ingrid on 18 februari 2019 at 13:23

  You can still join us for the ISRIC Spring School in Wageningen [20-24 May 2019] 18 Feb 2019 You can still join us for the ISRIC Spring School in Wageningen [20-24 May 2019]; welcome.  The final […]

 • Rol van Deltares bij dam- en...
  by Roeli Suiker on 18 februari 2019 at 11:05

  Officiële presentatie handboek Deltares expert Dr Sanjay Giri heeft een handboek opgesteld voor de bepaling en beheer van reservoirsedimentatie. In het handboek zijn nationale en internationale pratijkervaringen, technologieën, case studies samengebracht. Vorige week werd het... The post […]

 • Utrechtse onderzoeker pioniert met...
  by Mariska van Gelderen on 14 februari 2019 at 08:32

  Eind jaren 80 schakelde Vietnam over op een markteconomie. Daarmee stegen de productie in de landbouw, de bevolkingscijfers en de mate van verstedelijking, en daarmee de vraag naar grondwater. Onttrekking van grondwater werkt bodemdaling in... The post Utrechtse onderzoeker pioniert met […]

 • Kenia’s schadelijke waterhyacint de...
  by Astrid van Bragt on 8 februari 2019 at 13:51

  Kisumu stad aan de oevers van het Victoriameer is de tweede stad van Kenia. Het is de hoofdstad van Kisumu County dat grenst aan het meer. Het is dan ook een van de zwaarst getroffen... The post Kenia’s schadelijke waterhyacint de brandstof van de toekomst appeared first on Deltares. […]

 • ISRIC joins CIMMYT in building a soil...
  by Bas on 7 februari 2019 at 14:05

  ISRIC joins CIMMYT in building a soil intelligence system for India 07 Feb 2019 The Bill and Melinda Gates Foundation has funded the development of a Soil Intelligence System (SIS) for three states in […]

 • Het effect van afkalvende ijsbergen op...
  by Roeli Suiker on 4 februari 2019 at 10:58

  Onderzoek naar vijf mechanismen Balansanalyse van ijskappen is een belangrijk onderdeel van het inzicht in de effecten van de opwarming van de aarde. Een significant onderdeel van de massabalans van ijskappen en -platen is de... The post Het effect van afkalvende ijsbergen op tsunami’s: […]

 • Nieuw rapport geeft overzicht wilde...
  on 4 februari 2019 at 10:11

  Wilde bijen en zweefvliegen spelen een essentiële rol bij de bestuiving van voedselgewassen en wilde planten. In Nederland leven honderden soorten bestuivers, maar de laatste decennia zijn hun aantallen en de diversiteit in soorten sterk achteruit gegaan. In een nieuw rapport van Wageningen […]

 • Minder ziekteverzuim op de werkvloer?...
  on 31 januari 2019 at 07:00

  Medewerkers vinden een werkruimte met planten aantrekkelijker dan een ruimte zonder planten. Planten zorgen voor hogere luchtvochtigheid, dragen bij aan een positievere gemoedstoestand, leiden tot meer tevredenheid onder medewerkers over het eigen functioneren en tot minder ziekteverzuim. Dat […]

 • Soil and terrain database for the...
  by Niels on 30 januari 2019 at 14:28

  Soil and terrain database for the Danube basin 30 Jan 2019 The European Commission Joint Research Centre (JRC) has funded soil data harmonisation within the Danube basin to support the Danube […]

 • Basisregistratie Ondergrond is winnaar...
  on 29 januari 2019 at 11:18

  De Basisregistratie Ondergrond is de winnaar van de InfraTech Innovatieprijs 2019 met de procesinnovatie ‘Geo-kennis-op-maat’. Een erkenning voor alle organisaties die hier een bijdrage aan hebben geleverd. Wageningen Environmental Research is een van de partners die samen met het […]

 • Vijf beleidsadviezen voor groen in de...
  on 25 januari 2019 at 13:23

  Groene ruimtes zijn belangrijk voor de kwaliteit van leven en duurzaamheid in stedelijke gebieden. Maar vergroening loopt achter op stedelijke ontwikkeling, waardoor er in veel steden een gebrek ontstaat aan groene ruimtes. In haar promotieonderzoek aan de Universiteit van Kopenhagen heeft Carmen […]

 • Nature Today ontwikkelt platform met...
  on 21 januari 2019 at 10:34

  In Nederland is een schat aan natuurinformatie beschikbaar voor elke locatie. Nature Today Go gaat deze rijkdom zo beschikbaar maken dat je altijd en overal ziet wat er in de natuur om je heen gebeurt, welke dieren en planten je tegen kunt komen en welke natuuractiviteiten je kunt doen. Gisteren is […]

 • Onderzoek naar microplastics wijst nog...
  on 15 januari 2019 at 10:52

  Onderzoek naar microplastics en nanoplastics wijst uit dat er nog geen grote risico’s zijn voor mensen en omgeving, behalve op zeer geconcentreerde schaal. Het bewijs is echter nog beperkt en de situatie kan veranderen als de vervuiling in huidig tempo blijft toenemen. Dat is de conclusie van […]

 • Prof. Dr Ir Klaas Jan Beek (1935-2019)
  by Niels on 15 januari 2019 at 07:51

  Prof. Dr Ir Klaas Jan Beek (1935-2019) 15 Jan 2019 We were saddened to learn of the passing of Prof. Dr Ir Klaas Jan Beek (25 August 1935 - 13 January 2019), long-time friend of ISRIC and esteemed […]

 • Van hoge resolutie data naar alerts...
  by Astrid van Bragt on 11 januari 2019 at 13:07

  In het H2020 HiSea consortium dat door Deltares wordt gecoördineerd wordt Sentinel satelliet data over de waterkwaliteit van het zeewater op een praktische manier beschikbaar gemaakt. Om de praktische toepassing te organiseren en testen zijn... The post Van hoge resolutie data naar alerts over […]

 • Intreerede van Frans Klijn: omgaan met...
  by nathalie nathalie on 10 januari 2019 at 09:46

  Delta’s hebben een vruchtbare grond en goede scheepvaartverbindingen naar het achterland. Dit resulteert in verstedelijking in de delta’s. Maar de gevolgen van de klimaatverandering slaan in delta’s het hardst toe. Klimaatverandering brengt gevolgen als stormvloeden,... The post […]

 • In 2018 tot nu toe tien verschillende...
  on 24 december 2018 at 05:00

  Bij de driemaandelijkse monitoring die Wageningen Environmental Research (WENR) uitvoert in opdracht van BIJ12 en de provinciale overheden zijn in de periode augustus t/m oktober 2018 twee nieuwe vrouwelijke wolven gesignaleerd en één wolvin die al eerder was aangetroffen. De andere […]

 • Deltaplan voor herstel biodiversiteit...
  on 19 december 2018 at 10:30

  Een brede maatschappelijke beweging heeft op 19 december in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag hun aanpak voor natuurherstel in Nederland gepresenteerd. De deelnemers zijn kennisinstituten, landbouwvertegenwoordigers, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en een bank. Vanuit Wageningen […]

 • Rapport terugdringen achteruitgang van...
  on 19 december 2018 at 08:57

  In het project ‘Bijenlandschap’ van Groene Cirkels werken onderzoekers van WUR met maatschappelijke partners aan het terugdringen van de achteruitgang van (wilde) bestuivers. “Dat willen we bereiken door wilde bestuivers meer voedsel en nestgelegenheid te bieden,” zegt […]

 • Groene burgerinitiatieven in beeld...
  on 18 december 2018 at 15:22

  Onderzoekers van Wageningen Environmental Research hebben een methode opgesteld om groene burgerinitiatieven te monitoren. Ook hebben ze een nulmeting uitgevoerd, zodat de ontwikkelingen in de tijd in beeld kunnen worden gebracht. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft deze informatie onder […]

 • Meer dan 200 unieke dieren en planten...
  on 18 december 2018 at 10:36

  Uit onderzoek geleid door Wageningen Marine Research blijkt dat op Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius en de Sababank 223 endemische dieren en planten voorkomen. Het werk had als doel bij te dragen aan de kennis over zeldzame soorten, de ontwikkeling van natuurbeleid en prioriteiten aan te geven […]

 • FOCUS-TOXSWA belangrijk voor...
  on 17 december 2018 at 11:53

  Wageningen Environmental Research beheert diverse modellen die gebruikt worden voor de toelatingsprocedure van gewasbeschermingsmiddelen. FOCUS_TOXSWA is een van deze modellen. Recent is een uitgebreide handleiding van dit model verschenen. Het beheren en onderhouden van FOCUS-TOXSWA valt binnen […]

 • Minister van LNV maakt kennis met...
  on 14 december 2018 at 11:34

  Op zaterdag 24 november 2018 nam de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit – Carola Schouten – de Vogelatlas in ontvangst tijdens de landelijke dag van Sovon Vogelonderzoek Nederland in Apeldoorn. Daarna maakte zij een rondgang langs de vele stands van soortenorganisaties, […]

 • Storing rapportages
  by David Balder on 13 december 2018 at 11:12

  De storing bij de rapportages van bodemloket is donderdagmiddag verholpen. Onze excuses voor de overlast. […]

 • Onderwaterdrains zijn wel effectief
  on 11 december 2018 at 15:59

  Bodemdaling in veenweidegebieden is een serieus probleem, mede vanwege de uitstoot van broeikasgassen. Eén van de innovatieve oplossingen hiervoor is onderwaterdrainage. Uit onderzoek van Wageningen University & Research blijkt dat dit een veelbelovende techniek is. Maar de Universiteit […]

 • Nutri2Cycle: naar een echte...
  on 11 december 2018 at 14:11

  In de komende vier jaar zullen negentien organisaties uit twaalf EU-landen, waaronder Wageningen Environmental Research, samenwerken om nutriëntenkringlopen te sluiten. Het Nutri2Cycle-project streeft naar een echte kringloopeconomie. Door de bestaande nutriëntentekorten in Europa aan te […]

 • CLIFF-GRADS fellowships
  by Niels on 7 december 2018 at 13:16

  CLIFF-GRADS fellowships 07 Dec 2018 The Climate Food and Farming Network (CLIFF) and the Global Research Alliance (GRA) awards record 33 fellowships for 2019 research on agricultural emissions and […]

 • ISRIC - WDC Soils re-accredited as WDS...
  by Ingrid on 6 december 2018 at 08:54

  ISRIC - WDC Soils re-accredited as WDS Regular Member 06 Dec 2018 On November 30, 2018, the World Data System (WDS) of the International Science Council (ISC, formerly ICSU) has formally re-accredited […]

 • Wereldwijde uitstoot CO2 neemt weer toe
  on 6 december 2018 at 07:55

  De jaren 2017 en 2018 gaan de boeken in als jaren waarin de CO2-uitstoot toenam na een aantal jaren waarin er geen verandering was. Dit ondanks het klimaatverdrag van Parijs en de toename van alternatieve energiebronnen. Dat concludeert het gezaghebbende Global Carbon Project, waar Wageningen aan […]

 • 3rd Global Soil Security Conference...
  by Ingrid on 4 december 2018 at 09:11

  3rd Global Soil Security Conference (Sydney, 4-6 December 2018) 04 Dec 2018 In conjunction with World Soil Day (5 December), our colleague Dr Laura Poggio is attending the 3rd Global Soil Security […]

 • Manaaki Whenua / Landcare Research and...
  by Ingrid on 3 december 2018 at 09:48

  Manaaki Whenua / Landcare Research and ISRIC sign a Framework Agreement 03 Dec 2018 On 21st November 2018, Richard Gordon(CEO Manaaki Whenua - Landcare Research) and Rik van den Bosch (Director ISRIC […]

 • Storing aanpassen bodemkwaliteitskaarten
  by Sanne Vogels on 10 augustus 2018 at 07:12

  Momenteel is er een storing, waardoor bodemkwaliteitskaarten niet meer gewijzigd of geplaatst kunnen worden op onze site. Er wordt hard gewerkt om deze storing te verhelpen. Onze excuses alvast voor dit ongemak. […]

 • Structuurvisie voor de ondergrond
  on 11 juni 2018 at 10:51

  De ondergrond is belangrijk voor winning van drinkwater en energie. Het gebruik van de ondergrond moet dan ook op een veilige, duurzame en efficiënte manier wordt ingevuld. Het kabinet vindt het belangrijk dat gebruikers van de ondergrond mee denken over hoe die ondergrond eruit moet zien. […]

 • Doel 2030: alle Nederlandse...
  on 23 mei 2018 at 09:27

  Behoud en verbetering van de kwaliteit van de bodem is nodig om hoogwaardige productie te  behouden. Ook voor het klimaat is het essentieel dat de bodem niet wordt uitgeput. Daarom wil minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dat in 2030 alle landbouwgronden duurzaam worden […]

 • Bodeminformatie regio OD IJmond
  by David Balder on 6 maart 2018 at 15:34

  Op verzoek van de Omgevingsdienst IJmond zijn de locaties in de volgende gemeenten verwijderd uit bodemloket. Voor informatie over de potentiële bodemverontreiniging in deze gemeenten kunt u contact opnemen met de omgevingsdienst. Zandvoort Bloemendaal Velsen Heemstede Beverwijk Heemskerk […]

 • Legenda bodemloket
  by David Balder on 13 juli 2017 at 07:33

  In de legenda is een nieuwe categorie opgenomen voor locaties die een onbekende status hebben. Ook kunnen er kleine verschuivingen zijn opgenomen in de kleuring. Deze zouden de status beter weer moeten geven dan de vorige legenda. De nieuwe legenda wordt hieronder weergegeven: […]

 • Van Dam maakt ‘Bodemkaart van...
  on 3 juli 2017 at 05:00

  Staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) maakt de 'Bodemkaart van Nederland' - een omvangrijke database over de Nederlandse bodem - vrij toegankelijk voor iedereen. Dit schrijft de bewindspersoon vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De Bodemkaart van Nederland biedt een […]

 • Voorkomen graafschade door beter in...
  on 27 juni 2017 at 10:20

  Graafschade kan leiden tot gevaarlijke situaties voor de omgeving, veroorzaakt meer dan een kwart van alle stroomstoringen en uitval van andere openbare voorzieningen. Om graafwerk veiliger uit te voeren en overlast te verminderen, heeft minister Kamp van Economische Zaken een wetswijziging bij de […]

 • Extra geld voor satellietinnovatie
  on 24 november 2016 at 13:23

  Het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) en het Netherlands Space Office (NSO) investeren samen Euro 400.000,- in innovatie met satelliettoepassingen. Met dit geld wordt verder onderzocht hoe satellieten kunnen helpen bij vraagstukken op het terrein van Veiligheid en Justitie. Hiervoor […]

 • Kompas voor de ondergrond
  on 11 november 2016 at 13:30

  De ondergrond is belangrijk voor winning van drinkwater en energie zoals gas en aardwarmte. Het is belangrijk dat het gebruik van de ondergrond op een veilige, duurzame en efficiënte manier wordt ingevuld. Daarom heeft het kabinet op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur […]

 • Waarom eten uit de buurt voordelig is,...
  by Anne Marie on 9 juni 2016 at 13:15

  Brandnetels, bramen, snijbiet, duindoorn… Die kun je eten uit de buurt. Maar waarom zou je? De supermarkt is om de hoek en levert variatie genoeg. Maar. De supermarkt is saai. De groente smaakt vlak en zit in plastic verpakking. Zodra er iets niet meer gegarandeerd 100% vers is, wordt […]

 • Werkzaamheden TCB afgebouwd
  by oudshoorn@tcbodem.nl (Joyce Oudshoorn) on 14 april 2016 at 09:49

  De werkzaamheden van de Technische commissie bodem zijn grotendeels afgebouwd, vooruitlopend op het opnemen van bodemregelgeving in de Omgevingswet.De commissieleden en medewerkers van het secretariaat namen op 13 april 2016 afscheid van elkaar en van de collega’s van de bodemwereld.De in […]

 • Waarom de C/N-verhouding belangrijk is...
  by Anne Marie on 10 november 2015 at 15:10

  In de eco-teelt zijn compost, mest en mulch de belangrijkste bronnen van voedingsstoffen voor je planten. De organische stof die er in zit voedt het bodemleven, dat voedingsstoffen vrij maakt voor het gewas. Maar soms werkt het niet zo. Het organisch materiaal lijkt de voeding vast te houden, het […]

 • Zelf composteren: Hoe simpel kan het...
  by Anne Marie on 25 september 2015 at 08:37

  Ik was bij het Oogstfeest in het nagelnieuwe Castellum Hoge Woerd in De Meern. Mijn opdracht: langslopende bezoekers vertellen hoe je kunt composteren. Normaal duurt mijn workshop daarover 3 uur. Die heb ik nu samengevat in de Essentiële Minimum Info, die ik graag met je deel: […]

 • Leidse Hooidagen: over het water lopen,...
  by Anne Marie on 31 augustus 2015 at 19:14

  De Leidse Hooidagen: een happening voor stadse gezinnen, in natuur-weiland-gebied Het Vogelhoff. Je kon er bijenhotels maken, pizzaatjes bereiden en opeten, koeien aaien, kanovaren, op slootsafari gaan en veel meer. En bij mij: schilderen met grond-en-planten, en in de kuil kijken… De […]

 • Het zingende slik
  by Anne Marie on 6 juli 2015 at 10:52

  Vorige week was ik in het Verdronken Land van Saeftinghe, buitendijks aan de zuidoever van de Westerschelde. Het is met 3600 ha het grootste brakwaterschor van Europa. Tussen hoog en laag water zit 5 m, het grootste getijdeverschil van Nederland. Er zijn 200 soorten vogels gespot. Kortom: een […]

 • Groene Hartverzakking
  by Anne Marie on 25 juni 2015 at 13:23

  Gisteren heb ik mij laten bijpraten over landschap in het Groene Hart, bij de College Tour ‘In Het Veen’. Het Groene Hart is een prachtig open landschap met veel kwaliteiten: veehouderij, recreatie, cultuurhistorie. 720.000 mensen wonen er in en omheen. Er wordt dus intensief […]

 • Een Betere Bodem
  by Anne Marie on 23 juni 2015 at 13:28

  In 2015, het Jaar van de Bodem, wordt een vat aan wereldproblemen over ons uitgestort: We hebben de bodem hard nodig, maar ieder dag verdwijnt er vruchtbare grond door uitputting, erosie, verzilting, afdekking en vervuiling. Dat is redelijk deprimerend, vooral omdat je aan veel wereldproblemen op […]

 • Composteren: het schoorsteeneffect
  by Anne Marie on 28 mei 2015 at 09:01

  Er zijn veel mensen die hun afval composteren. Dan ben je er op een milieuvriendelijke manier vanaf. Maar er zijn er veel minder die er een goede meststof voor hun tuin mee produceren: voedzaam, ziektewerend en vrij van onkruidzaden. Stinkt niet. Binnenkort ga ik weer een aantal mensen leren hoe […]

 • Altijd mooi om te zien: wortelknolletjes
  by Anne Marie on 28 april 2015 at 17:24

  Voor de vierde keer heb ik een presentatie gehouden bij de Tuinen Natuurlijk cursus van IVN Leiden e.o. Over de bodem; met powerpoint, bodemkaarten en een paar bonken klei- en zandgrond. Ik heb een klaverplant uitgegraven en de wortels schoongespoeld. Dan zie je wortelknolletjes. In de […]

© COPYRIGHT 2019, Archimil - Koningsplein 18 - 5721 GJ - Asten (Noord-Brabant) - 0493 671818 Designed and Developed by  The Mexican Pirates