logo-archimil
Home » Bodem » Nieuws – Bodemnieuws

Nieuws – Bodemnieuws

foto kranten - nieuwsLandelijk nieuws over bodemonderzoek, bodemverontreiniging en bodemsanering…

 • Archeologie uit Castellum
  on 20 mei 2019 at 08:50

  Wethouder H. Geerdes heeft zaterdag in het Oude Station van Houten de nieuwe tentoonstelling 'Van IJzertijd tot Nieuwbouwwijk' geopend. (Houtens nieuws, 19 mei) Lees meer: houtensnieuws.n […]

 • Kabinet besluit na zomer over gas uit...
  on 20 mei 2019 at 08:30

  Het kabinet hakt dit najaar de knoop door over extra gaswinning vanuit Ternaard. Het is een kwestie van nationaal belang, meldt minister Eric Wiebes (VVD). (Leeuwarder Courant, 20 mei) Lees meer: lc.nl&nbs […]

 • Rotterdam publiceert ‘bommenkaart’
  on 17 mei 2019 at 07:05

  De gemeente Rotterdam heeft een kaart openbaar gemaakt waarop de plekken staan waar niet ontplofte explosieven uit de Tweede Wereldoorlog kunnen liggen. Het gaat daarbij om vliegtuigbommen (‘blindgangers’) en munitie. (Dagblad 010, 16 mei) Lees meer: dagblad010.n […]

 • Minister onder vuur om omstreden...
  on 17 mei 2019 at 06:58

  Met een omstreden vergunning voor legalisering van lozingen wil minister Cora van Nieuwenhuizen afdwingen dat Chemours minder stoffen als pfoa en GenX gaat uitstoten. Dat heeft zij gezegd in de Tweede Kamer. Haar plan om vergunning te verlenen voor illegale lozingen op de rivier leidde in de regio […]

 • Grondwater onder voetbalveld Arnemuiden...
  on 17 mei 2019 at 06:50

  Een proef om zoet water op te slaan onder de voetbalvelden in het Zeeuwse Arnemuiden om de velden tijdens droogte via druppelirrigatie van water te voorzien, is mislukt. (Groene Ruimte, 16 mei) Lees meer: groeneruimte.n […]

 • Sanering paardenbak Gouwzeeruiters in...
  on 17 mei 2019 at 06:46

  De verontreiniging van het zand in de paardenbak van de Gouwzeeruiters in Monnickendam betekent voor de gemeente Waterland een strop van 90.000 tot 100.000 euro. Dat is wat de sanering ongeveer gaat kosten, zei wethouder Bas ten Have van Waterland donderdagavond tijdens de raadsvergadering. […]

 • Brandstoftank doorboord, diesel over de...
  on 17 mei 2019 at 06:43

  Door een lek in een brandstoftank is donderdagmiddag bij Emmeloord een onbekende hoeveelheid diesel op de A6 en in de berm terechtgekomen. (Omroep Flevoland, 16 mei) Lees meer: omroepflevoland.n […]

 • Kennis van grondwatersysteem voor...
  by Karin Nettenbreijers on 17 mei 2019 at 06:14

  Grondwater als verbinder tussen landschap en beek De stroming van grondwater kan plaatsvinden over grote afstanden en lange tijdschalen en verbindt oppervlaktewateren met het omliggende gebieden. Daardoor is het een soort ‘doorgeefluik’ voor menselijke invloeden... The post Kennis van […]

 • Meting van gammastralingen met drones...
  on 16 mei 2019 at 14:40

  Informatie over bodemtextuur is van belang om de Bodemkaart van Nederland te actualiseren. Gamma-stralingsmetingen vanuit de lucht en vanaf de grond om bodemtextuur te karteren, blijken een efficiënte methode te zijn om bijvoorbeeld toe te passen voor precisielandbouw en lokale ruimtelijke […]

 • Waterbeleid kan CO2-uitstoot veengrond...
  on 16 mei 2019 at 08:06

  Het watersysteem gaat bijdragen aan het terugdringen van CO2-uitstoot. Waterschappen, provincies, gemeenten en de landbouwsector hebben in het Ontwerp Klimaatakkoord afgesproken om in 2030 tenminste 1 megaton aan CO2-uitstoot te besparen. Dat doen ze door maatregelen door te voeren in […]

 • Duidelijke verschillen bij inspecties...
  on 16 mei 2019 at 08:03

  Waterschappen zijn verschillend omgegaan met waterkeringen tijdens de langdurige droogte in 2018, blijkt uit een inventarisatie van STOWA. Zo zijn er duidelijke verschillen bij het startmoment, de frequentie en de uitvoering van droogte-inspecties. De meeste waterschappen zijn niet meer […]

 • Groene eilandjes moeten water houten...
  on 16 mei 2019 at 07:46

  De gemeente Houten en hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden beginnen een proef met groene, drijvende eilandjes om de kwaliteit van het openbaar water in de gemeente te verbeteren. Op drie locaties in Houten wordt het drijvend groen aangebracht. (Binnelands Bestuur, 15 mei) Lees meer: […]

 • Groningen wil gaskraan sneller dicht...
  on 16 mei 2019 at 07:39

  De gaskraan moet sneller en verder dicht in Groningen dan gasdistributeur Gasunie Transport Services adviseert aan minister Wiebes. (Dagblad van het Noorden, 15 mei) Lees meer: dvhn.n […]

 • NAM verlengt gaswinning in De Krim, Ane...
  on 16 mei 2019 at 07:37

  De Nederlandse Aardolie Maatschapij gaat tot op zijn minst 2033 door met het winnen van gas onder De Krim, Holthone en Ane. De provincie Overijssel en Drenthe, de verschillende gemeenten en het waterschap zien geen bezwaren om de termijn die de NAM nu heeft te verlengen. (De Stentor, 16 mei) Lees […]

 • Waterschap stort 'enorme regenbui' op...
  on 16 mei 2019 at 07:28

  Waterschap Rivierenland in Tiel heeft een hoeveelheid water vergelijkbaar met een enorme regenbui gestort op een dijkvak met heel veel droogtescheuren. Het bleek dat de gehavende dijk daar wel tegen kon. (Omroep Gelderland, 15 mei) Lees meer: omroepgelderland.n […]

 • Wetterskip Fryslân gaat nu al langs de...
  on 16 mei 2019 at 07:25

  Wetterskip Fryslân inspecteert vanaf volgende week dijken op scheuren, lekkages en ander ongemak dat door droogte wordt veroorzaakt. (Friesch Dagblad, 16 mei) Lees meer: frieschdagblad.n […]

 • Stadshaven en jachthaven Goes vervuild,...
  on 16 mei 2019 at 07:19

  De historische stadshaven en jachthaven De Werf in hartje Goes worden de komende winter uitgebaggerd. De bodem is vervuild met allerlei stoffen en het benodigde geld, 2,2 miljoen euro, is nu bij elkaar. (Omroep Zeeland, 15 mei) Lees meer: omroepzeeland.n […]

 • Fraude met mest, afval en subsidies
  on 16 mei 2019 at 07:16

  Mestfabrieken verwerken vaak illegaal chemisch afval, blijkt uit vertrouwelijk rapport. (NRC, 15 mei) Lees meer: nrc.n […]

 • Wonen in een huis dat behalve stroom...
  on 16 mei 2019 at 07:07

  Een wijk die zelfvoorzienend is en ook zoet water gaat leveren voor de landbouw. Het klinkt onwerkelijk, maar als het aan Peter van Wallenburg ligt wordt het binnenkort realiteit. (Omroep Zeeland, 15 mei) Lees meer: omroepzeeland.n […]

 • Onderzoekers brengen wereldwijd in...
  on 15 mei 2019 at 17:00

  Tussen de wirwar aan wortels in de bosbodem, leven schimmels en bacteriën in symbiose met bomen. Ze werken samen aan de uitwisseling van nutriënten voor koolstof. Een nieuwe studie waarin meer dan 1,1 miljoen locaties en 28.000 boomsoorten onderzocht zijn, laat zien hoe factoren als […]

 • Aanvullend bodemonderzoek kan...
  on 15 mei 2019 at 10:25

  Voor de wettelijke Basisregistratie Ondergrond is het nodig om een algemene nauwkeurigheidseis te gaan hanteren, vindt Wageningen UR. Dit biedt aan de diverse gebruikers houvast om kosten en baten beter af te wegen voor nader bodemonderzoek. (Nieuwe oogst, 14 mei) Lees meer: nieuweoogst.n […]

 • Nieuwe stichting wil bewijs van...
  on 15 mei 2019 at 10:24

  Omwonenden van de ondergrondse stikstofopslag in Heiligerlee willen van Gasunie bewijs van veiligheid voor opslag van stikstof in een caverne. (Dagblad van het Noorden, 14 mei) Lees meer: dvhn.n […]

 • Huizen verwarmen met warmte uit water...
  on 15 mei 2019 at 10:20

  Waterschap Aa en Maas brengt samen met andere organisaties de komende jaren de mogelijkheden in kaart om met aquathermie gebouwen te verwarmen of te koelen. (Heusdense courant, 15 mei) Lees meer: heusdensecourant.n […]

 • Politie-inval bij verdachte...
  on 15 mei 2019 at 10:07

  De politie is vanochtend binnengevallen bij vier locaties van grondleverancier Vink in Barneveld. Het bedrijf wordt verdacht van fraude met vervuilde grond en is in verband met doorzoekingen tijdelijk stilgelegd. Ook de administratie bij een boekhouder en twee automatiseringsbedrijven zijn […]

 • Bodemvervuiling in wadi's onderzocht...
  on 15 mei 2019 at 10:04

  Klimaatadaptatie staat in Nederland hoog op de agenda en vraagt om een andere inrichting van de openbare ruimte. Grote regenbuien passen niet in rioolbuizen dus wordt verharding vervangen door groen. Groenvoorzieningen krijgen functies als waterberging en infiltreren regenwater in de bodem, zoals […]

 • Boerenland wel degelijk een oplossing...
  on 15 mei 2019 at 10:00

  Met verschillende maatregelen kan de koolstofvoorraad - en dus het CO2-vastleggend vermogen - onder landbouwgronden vergroot worden. Deze maatregelen passen binnen gangbare landbouwpraktijk, maar worden vaak belemmerd door regelgeving. Een financiële vergoeding is bewezen effectief, maar de […]

 • Ondertekening Green Deal Aquathermie:...
  by Roeli Suiker on 15 mei 2019 at 08:20

  Aquathermie is warmte en kou uit water uit verschillende waterbronnen. Het gaat om thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en drinkwater (TED). Met deze schone energie kunnen huizen en andere gebouwen duurzaam worden verwarmd.... The post Ondertekening Green Deal […]

 • Boekbundel over de Zandmotor:...
  by Roeli Suiker on 15 mei 2019 at 07:36

  Living Lab NatureCoast begon in 2013 onder leiding van inmiddels emeritus professor Waterbouwkunde Marcel Stive (TU Delft), om inzicht te krijgen in het gedrag en werking van grootschalige zandsuppleties voor de kust. De Zandmotor, het... The post Boekbundel over de Zandmotor: resultaten en […]

 • First MOOC on Tropical Soil Science...
  by Ingrid on 14 mei 2019 at 10:07

  First MOOC on Tropical Soil Science launched 14 May 2019 From May 13, the first Massive Open Online Course (MOOC) on Tropical Soil Science will be accessible online. The course, ‘An introduction […]

 • Coalitie waterschap sluit akkoord...
  on 14 mei 2019 at 08:38

  Water Natuurlijk, VVD, Ongebouwd, Bedrijven en ChristenUnie vormen het nieuwe dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Ze hebben het coalitieakkoord ‘Samen duurzaam verder’ gesloten. (De Brug, 14 mei) Lees meer: brugnieuws.n […]

 • Opsterland en Heerenveen:...
  on 14 mei 2019 at 08:33

  De gemeenten Opsterland en Heerenveen bepleiten vandaag bij de Raad van State hun beroep tegen het besluit van de Minister van Economische Zaken (EZ) om in te stemmen met het plan van gaswinningsbedrijf Vermilion. (Drachtstercourant, 13 mei) Lees meer: drachtstercourant.n […]

 • Grote opgraving in Vlijmen: Fundamenten...
  on 14 mei 2019 at 08:25

  Soms is archeologie blij zijn met heel weinig. Maar in Vlijmen kwamen de complete fundamenten van de Hongerenburcht aan de oppervlakte. (Brabants Dagblad, 13 mei) Lees meer: bd.n […]

 • Partij voor de Dieren protesteert bij...
  on 14 mei 2019 at 08:23

  De Partij voor de Dieren gaat woensdag actievoeren voor de deur van het Dordtse bedrijf Chemours. De partij is boos dat Chemours een vergunning heeft aangevraagd voor het lozen van GenX en PFOA in de rivier. (RTV Rijnmond, 13 mei) Lees meer: rijnmond.n […]

 • Vogelbuurt-Noord in Sliedrecht gaat als...
  on 14 mei 2019 at 08:18

  In heel Nederland gaan we stap voor stap van het aardgas af. We werken naar een toekomst waarin we op een andere manier koken en ons huis verwarmen. Sliedrecht-Oost is de eerste wijk in de gemeente Sliedrecht waar we die toekomst willen verkennen! (De Merwestreek, 12 mei) Lees meer: merwestreek.n […]

 • Smallingerland investeert miljoenen in...
  on 14 mei 2019 at 08:15

  De gemeente Smallingerland trekt voor dit jaar een bedrag van bijna vier miljoen euro uit voor de riolering. (Drachtster Courant, 12 mei) Lees meer: drachtstercourant.n […]

 • Vrees voor Japanse duizendknoop op...
  on 14 mei 2019 at 07:59

  Eigenaar Geldersch Landschap en Kastelen (GLK) van landgoed De Schaffelaar weet zich nog geen raad met de Japanse duizendknoop. Deze wint steeds meer terrein in het gebied. (Barneveldse krant, 14 mei) Lees meer: barneveldsekrant.n […]

 • Royal Eijkelkamp new sponsor of ISRIC...
  by Ingrid on 14 mei 2019 at 06:48

  Royal Eijkelkamp new sponsor of ISRIC World Soil Museum 14 May 2019 Royal Eijkelkamp will be sponsoring the World Soil Museum in Wageningen for the next three years. Fons Eijkelkamp and Stephan Mantel […]

 • Vanaf maandag nieuw archeologisch...
  on 13 mei 2019 at 08:34

  Van 13 mei tot en met 7 juni gaan archeologiestudenten van de Rijksuniversiteit Groningen opgraven op het terrein van het voormalige klooster Yesse, tussen Haren en Groningen. (Omroep Groningen, 13 mei) Lees meer: oogtv.n […]

 • Wetenschappers werken samen aan big...
  on 13 mei 2019 at 07:52

  Veranderingen in klimaat en landgebruik kunnen onomkeerbare gevolgen hebben voor de biodiversiteit van ecosystemen. We weten steeds meer over de mogelijke consequenties, maar lang nog niet alles. Satellieten geven een schat aan nieuwe informatie prijs waarmee we de veranderingen op onze planeet […]

 • Aanvullend bodemonderzoek kan...
  on 10 mei 2019 at 06:19

  Basisgegevens over de Nederlandse bodem worden sinds 1 januari 2018 beschikbaar gesteld via de wettelijke Basisregistratie Ondergrond (BRO). Wageningen Environmental Research heeft een literatuurstudie verricht om de actuele nauwkeurigheid van die basisgegevens te beoordelen en om aanbevelingen te […]

 • Driejarige studie over het duurzaam...
  on 7 mei 2019 at 11:53

  Boskap wordt steeds intensiever, waarbij ook de takken en toppen worden geoogst. De manier waarop dit gebeurt kan verschillen. Onderzoeker Frank Sterck gaat uitzoeken hoe bos duurzaam gekapt kan worden. […]

 • Verbeteren waterkwaliteit Morón-rivier...
  by Astrid van Bragt on 6 mei 2019 at 11:25

  De steden Morón en Hurlingham, de waterbeheerder Comirec, drink- en afvalwaterbedrijf Aysa en de Provinciale Autoriteit ADA (lozing van industrieel afvalwater) hebben samen met Nederlandse partners Waternet, de gemeente Amsterdam en Deltares een strategie ontwikkeld... The post Verbeteren […]

 • Achteruitgang natuur gaat sneller dan...
  on 5 mei 2019 at 22:15

  Ongeveer 1 miljoen soorten wereldwijd worden met uitsterven bedreigd en de huidige inspanningen zijn onvoldoende om de ongekende achteruitgang van de natuur te stoppen. Dit concludeert het Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) in haar Global […]

 • Inwoners Almere worden wateronderzoekers
  on 3 mei 2019 at 10:42

  Vandaag is de startbijeenkomst van een groot ‘citizen science’-project: Almere meet water. Enthousiaste inwoners van Almere verzamelen de komende 6 maanden gegevens over waterkwaliteit, waterbeleving en wateroverlast in hun gemeente. Onderzoekers van Wageningen Environmental Research en […]

 • Snelle groei zonneparken: kansen voor...
  on 25 april 2019 at 13:25

  De aanleg van zonneparken in Nederland maakt een snelle groei door. Dit gaat niet zonder enige discussie. Wat is de plek van zonneparken in het landschap en wat betekent dit voor de bodem, biodiversiteit en landbouw? Er liggen zeker kansen voor combinaties met natuur en landbouw, maar daarvoor zal […]

 • Experimenten doen en leren over de...
  by Astrid van Bragt on 23 april 2019 at 13:16

  Aanmelden is gratis en kan via www.almeremeetwater.nl. Via deze website worden ook de resultaten van de deelnemers ingezameld. Bas van der Zaan, microbioloog bij kennisinstituut Deltares, en ambassadeur van Almere meet waterkwaliteit heeft de ervaring... The post Experimenten doen en leren over de […]

 • Nat en droog tropisch bos doorloopt...
  on 22 april 2019 at 15:00

  Herstellende natte en droge tropische bossen volgen tegengestelde paden in soortsamenstelling naarmate deze bossen ouder worden. Dit heeft grote consequenties voor programma’s voor bosherstel. Met dit nieuwe wetenschappelijke inzicht kunnen de geschikste boomsoorten voor een bosgebied worden […]

 • Deltares jaaroverzicht 2018
  by Roeli Suiker on 18 april 2019 at 13:49

  Innovatieve oplossingen voor klimaat en water, duurzame leefomgeving en toekomstbestendige infrastructuur. Projecten die we veelal met andere kennispartners en bedrijven hebben opgepakt. Bijvoorbeeld de damwandbezwijkproef, die helpt om dijkversterkingen in Nederland effectiever te maken. […]

 • Op weg naar een landsdekkend bestand...
  on 18 april 2019 at 11:54

  De komende jaren zal van Laag-Nederland een kaart over grondwaterdynamiek (Gd) worden samengesteld en beschikbaar worden via de Basisregistratie Ondergrond van Nederland. In combinatie met gegevens van Hoog-Nederland zal dan een gedetailleerde, landsdekkende Gd-kaart voor handen zijn. In 2018 is […]

 • Is de Afsluitdijk straks klaar voor een...
  by Roeli Suiker on 15 april 2019 at 13:35

  Verschillende golfcondities Deltares test hoe stabiel de nieuwe bekleding is die op verschillende delen van de dijk komt te liggen. Ook test Deltares hoeveel water er over de dijk komt bij een superstorm en of... The post Is de Afsluitdijk straks klaar voor een superstorm? appeared first on […]

 • Onderzoek naar effecten grootschalige...
  by Roeli Suiker on 15 april 2019 at 12:43

  Effecten op de Noordzee De verkenning laat zien dat nu al rond de bestaande windparken de windsnelheid nabij het zeeoppervlak kan worden beïnvloed, niet alleen binnen de windparken maar ook tientallen kilometers benedenwinds. Dat geldt... The post Onderzoek naar effecten grootschalige aanleg […]

 • Validatietesten innovatieve...
  by Mariska van Gelderen on 10 april 2019 at 09:55

  Een open haven heeft minder impact op de kustzone, maar vergt meer van het afmeersysteem om de schepen op zijn plek te houden tijdens het laden en lossen. Hier zouden nieuwe innovatieve afmeersystemen uitkomst kunnen... The post Validatietesten innovatieve afmeertechniek voor havens van de toekomst […]

 • Leven in een deltagebied, waar gaan al...
  by Astrid van Bragt on 9 april 2019 at 11:40

  In Nederland kunnen we dus de concentraties microplastics meten om te zien of ze voor de natuur en wellicht voor onze gezondheid een probleem zijn. Maar als je ze kunt modelleren dan kun je van... The post Leven in een deltagebied, waar gaan al die microplastics heen? appeared first on Deltares. […]

 • Microplastics ruim aanwezig in zoet...
  on 8 april 2019 at 12:32

  Microplastics worden vaak aangetroffen in onderzoeken naar zoet water, afvalwater en drinkwater. Het overgrote deel van deze onderzoeken (92%) blijkt echter niet compleet of betrouwbaar: het voldoet op minstens één cruciaal aspect niet aan de kwaliteitsborging. Dit blijkt uit de […]

 • Kennisimpuls Waterkwaliteit van start
  on 5 april 2019 at 14:57

  De waterkwaliteit is in grote delen van het land de afgelopen jaren duidelijk verbeterd, maar de verbetering stagneert. Daarom start vandaag de Kennisimpuls Waterkwaliteit. In dit onderzoeksprogramma werken Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en kennisinstituten Deltares, KWR, WUR […]

 • Berkenpollenseizoen piekt
  on 4 april 2019 at 10:54

  Mensen met een berkenpollenallergie kunnen komende tijd veel klachten verwachten. Dit melden Weeronline, Wageningen University & Research en het LUMC. Het berkenpollenseizoen piekt momenteel en bovendien blijft het vanaf vandaag voorlopig overwegend droog. Hierdoor neemt de hoeveelheid pollen […]

 • Reconstructie omgeving geeft uniek...
  on 4 april 2019 at 09:25

  Het Meisje van Yde is het bekendste veenlijk van Nederland, mede door een gezichtsreconstructie uit 1994. Dankzij nieuw onderzoek van Wageningen University & Research (WUR) weten we nu ook in wat voor omgeving en gemeenschap zij heeft geleefd. Dit geeft unieke inzichten in het leven en de dood […]

 • Hoe kan de financiële sector...
  on 2 april 2019 at 14:27

  De fysieke effecten van klimaatverandering, zoals overstromingen en extreem weer, kunnen van grote invloed zijn op de financiële sector. Veel bedrijven zijn echter nog onvoldoende voorbereid op de effecten van klimaatverandering, schreef The Economist onlangs. Een nieuw rapport laat zien wat […]

 • Groene Cirkel Duurzame Fritesketen zet...
  on 28 maart 2019 at 15:49

  Farm Frites, HAS Hogeschool, Wageningen University & Research en provincie Zuid-Holland hebben op 15 maart bij Farm Frites in Oudenhoorn het convenant ‘Groene Cirkel Duurzame Fritesketen’ ondertekend. Hiermee wordt een letterlijk vruchtbare samenwerking beklonken. De partijen gaan […]

 • Maatschappelijke initiatieven voor...
  on 28 maart 2019 at 11:32

  Wageningen University & Research heeft in opdracht van de WOT Natuur & Milieu en het Planbureau voor de Leefomgeving zoveel mogelijk feiten en cijfers over maatschappelijke initiatieven voor natuur en biodiversiteit verzameld en verwerkt. De informatie uit dit rapport toont een grote, […]

 • Genetische variatie van Nederlandse...
  on 21 maart 2019 at 07:00

  De ontwikkeling van de Nederlandse otterpopulatie wordt sinds de start van de herintroductie in 2002 jaarlijks gemonitord. De populatie groeit gestaag en de genetische variatie lijkt de laatste jaren niet meer af te nemen en te stabiliseren. […]

 • Omgevingswet op gespannen voet met...
  on 20 maart 2019 at 07:00

  De nieuwe Omgevingswet wordt in 2021 ingevoerd. De wet bevat regels om de fysieke leefomgeving te beschermen en te benutten. Daaronder valt ook landschap, maar de wet bevat geen regels over bescherming en benutting van landschap. Dat is in strijd met het Europese recht: de Europese […]

 • Geslaagd symposium over bodemkundig...
  on 19 maart 2019 at 12:11

  Op 14 februari 2019 organiseerde Wageningen Environmental Research het jaarlijks succesvolle BIS Nederland Symposium. Veel aandacht was er voor de actualisatie van de basisproducten voor de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Zo werd de herziene bodemkaart van Flevoland gepresenteerd en werd een […]

 • Wegwijzer Bestuivers: alle informatie...
  on 14 maart 2019 at 10:33

  De Tweede Kamer debatteert vandaag over het Deltaplan Biodiversiteit, om het verlies aan planten en dieren een halt toe te roepen. Zelf kun je hier ook wat aan doen, bijvoorbeeld door maatregelen te nemen om de aanwezigheid van bijen en andere bestuivers in jouw omgeving te bevorderen. De […]

 • Nationale Landschapsenquête:...
  on 12 maart 2019 at 11:44

  De Randstad heeft het minst aantrekkelijke landelijk gebied van Nederland, terwijl Drenthe de hoogste rapportcijfers scoort. Dat blijkt uit de Nationale Landschapsenquête van Natuurmonumenten, uitgevoerd door Wageningen Environmental Research. Met ruim 45.000 respondenten is het de grootste […]

 • ISRIC welcomes two PhD-candidates for a...
  by Ingrid on 12 maart 2019 at 08:26

  ISRIC welcomes two PhD-candidates for a six-month scientific training and research stay 12 Mar 2019 Yuri Gelsleichter from the Federal Rural University of Rio de Janeiro (Brazil) and Bertin Takoutsing […]

 • Gestandaardiseerde methode voor bepalen...
  on 6 maart 2019 at 14:37

  De Vogel- en Habitatrichtlijnen zijn gericht op de instandhouding van diverse dier- en plantensoorten en habitattypen in Europa. Om de staat van instandhouding van deze soorten en habitattypen te kunnen beoordelen, zijn er referentiewaarden nodig die bepalen wanneer de gunstige staat bereikt is. […]

 • ISRIC contributes to ESA-ESRIN World...
  by Ingrid on 5 maart 2019 at 12:29

  ISRIC contributes to ESA-ESRIN World Soils User Consultation Meeting 05 Mar 2019 ISRIC - World Soil Information will attend the European Space Agency's (ESA) World Soils User Consultation Meeting (2-3 […]

 • Natuur in Caribisch Nederland zwaar...
  on 28 februari 2019 at 14:22

  Uit een grootschalig onderzoek door Wageningen Marine Research en Wageningen Environmental Research blijkt dat het niet goed gaat met de natuur in de Caribische delen van Nederland. De verschillende ecosystemen worden bedreigd door onder meer invasieve exoten, overbevissing, loslopend vee en […]

 • Vier wolven in Nederland, waaronder...
  on 28 februari 2019 at 08:02

  Afgelopen kwartaal waren er vier wolven in Nederland, waarvan twee nieuwe individuen: een vrouw en een man. Drie van de vier leven op de Veluwe. Dat blijkt uit het periodiek monitoringsonderzoek van Wageningen Environmental Research in opdracht van BIJ12. De wolven zijn vastgesteld in de periode […]

 • Noord-Brabantse gegevens tijdelijk niet...
  by David Balder on 19 februari 2019 at 16:00

  Door de overgang naar een nieuw bodeminformatiesysteem werden de gegevens van de provincie Noord-Brabant niet ververst. Hierdoor waren gegevens minder bruikbaar. Om deze reden zijn ze op verzoek van de provincie Noord-Brabant verwijderd. We werken er met de provincie en omgevingsdiensten aan om […]

 • ISRIC joins CIMMYT in building a soil...
  by Bas on 7 februari 2019 at 14:05

  ISRIC joins CIMMYT in building a soil intelligence system for India 07 Feb 2019 The Bill and Melinda Gates Foundation has funded the development of a Soil Intelligence System (SIS) for three states in […]

 • Soil and terrain database for the...
  by Niels on 30 januari 2019 at 14:28

  Soil and terrain database for the Danube basin 30 Jan 2019 The European Commission Joint Research Centre (JRC) has funded soil data harmonisation within the Danube basin to support the Danube […]

 • Prof. Dr Ir Klaas Jan Beek (1935-2019)
  by Niels on 15 januari 2019 at 07:51

  Prof. Dr Ir Klaas Jan Beek (1935-2019) 15 Jan 2019 We were saddened to learn of the passing of Prof. Dr Ir Klaas Jan Beek (25 August 1935 - 13 January 2019), long-time friend of ISRIC and esteemed […]

 • Storing rapportages
  by David Balder on 13 december 2018 at 11:12

  De storing bij de rapportages van bodemloket is donderdagmiddag verholpen. Onze excuses voor de overlast. […]

 • CLIFF-GRADS fellowships
  by Niels on 7 december 2018 at 13:16

  CLIFF-GRADS fellowships 07 Dec 2018 The Climate Food and Farming Network (CLIFF) and the Global Research Alliance (GRA) awards record 33 fellowships for 2019 research on agricultural emissions and […]

 • ISRIC - WDC Soils re-accredited as WDS...
  by Ingrid on 6 december 2018 at 08:54

  ISRIC - WDC Soils re-accredited as WDS Regular Member 06 Dec 2018 On November 30, 2018, the World Data System (WDS) of the International Science Council (ISC, formerly ICSU) has formally re-accredited […]

 • 3rd Global Soil Security Conference...
  by Ingrid on 4 december 2018 at 09:11

  3rd Global Soil Security Conference (Sydney, 4-6 December 2018) 04 Dec 2018 In conjunction with World Soil Day (5 December), our colleague Dr Laura Poggio is attending the 3rd Global Soil Security […]

 • Storing aanpassen bodemkwaliteitskaarten
  by Sanne Vogels on 10 augustus 2018 at 07:12

  Momenteel is er een storing, waardoor bodemkwaliteitskaarten niet meer gewijzigd of geplaatst kunnen worden op onze site. Er wordt hard gewerkt om deze storing te verhelpen. Onze excuses alvast voor dit ongemak. […]

 • Structuurvisie voor de ondergrond
  on 11 juni 2018 at 10:51

  De ondergrond is belangrijk voor winning van drinkwater en energie. Het gebruik van de ondergrond moet dan ook op een veilige, duurzame en efficiënte manier wordt ingevuld. Het kabinet vindt het belangrijk dat gebruikers van de ondergrond mee denken over hoe die ondergrond eruit moet zien. […]

 • Doel 2030: alle Nederlandse...
  on 23 mei 2018 at 09:27

  Behoud en verbetering van de kwaliteit van de bodem is nodig om hoogwaardige productie te  behouden. Ook voor het klimaat is het essentieel dat de bodem niet wordt uitgeput. Daarom wil minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dat in 2030 alle landbouwgronden duurzaam worden […]

 • Bodeminformatie regio OD IJmond
  by David Balder on 6 maart 2018 at 15:34

  Op verzoek van de Omgevingsdienst IJmond zijn de locaties in de volgende gemeenten verwijderd uit bodemloket. Voor informatie over de potentiële bodemverontreiniging in deze gemeenten kunt u contact opnemen met de omgevingsdienst. Zandvoort Bloemendaal Velsen Heemstede Beverwijk Heemskerk […]

 • Legenda bodemloket
  by David Balder on 13 juli 2017 at 07:33

  In de legenda is een nieuwe categorie opgenomen voor locaties die een onbekende status hebben. Ook kunnen er kleine verschuivingen zijn opgenomen in de kleuring. Deze zouden de status beter weer moeten geven dan de vorige legenda. De nieuwe legenda wordt hieronder weergegeven: […]

 • Van Dam maakt ‘Bodemkaart van...
  on 3 juli 2017 at 05:00

  Staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) maakt de 'Bodemkaart van Nederland' - een omvangrijke database over de Nederlandse bodem - vrij toegankelijk voor iedereen. Dit schrijft de bewindspersoon vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De Bodemkaart van Nederland biedt een […]

 • Voorkomen graafschade door beter in...
  on 27 juni 2017 at 10:20

  Graafschade kan leiden tot gevaarlijke situaties voor de omgeving, veroorzaakt meer dan een kwart van alle stroomstoringen en uitval van andere openbare voorzieningen. Om graafwerk veiliger uit te voeren en overlast te verminderen, heeft minister Kamp van Economische Zaken een wetswijziging bij de […]

 • Extra geld voor satellietinnovatie
  on 24 november 2016 at 13:23

  Het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) en het Netherlands Space Office (NSO) investeren samen Euro 400.000,- in innovatie met satelliettoepassingen. Met dit geld wordt verder onderzocht hoe satellieten kunnen helpen bij vraagstukken op het terrein van Veiligheid en Justitie. Hiervoor […]

 • Kompas voor de ondergrond
  on 11 november 2016 at 13:30

  De ondergrond is belangrijk voor winning van drinkwater en energie zoals gas en aardwarmte. Het is belangrijk dat het gebruik van de ondergrond op een veilige, duurzame en efficiënte manier wordt ingevuld. Daarom heeft het kabinet op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur […]

 • Waarom eten uit de buurt voordelig is,...
  by Anne Marie on 9 juni 2016 at 13:15

  Brandnetels, bramen, snijbiet, duindoorn… Die kun je eten uit de buurt. Maar waarom zou je? De supermarkt is om de hoek en levert variatie genoeg. Maar. De supermarkt is saai. De groente smaakt vlak en zit in plastic verpakking. Zodra er iets niet meer gegarandeerd 100% vers is, wordt […]

 • Werkzaamheden TCB afgebouwd
  by oudshoorn@tcbodem.nl (Joyce Oudshoorn) on 14 april 2016 at 09:49

  De werkzaamheden van de Technische commissie bodem zijn grotendeels afgebouwd, vooruitlopend op het opnemen van bodemregelgeving in de Omgevingswet.De commissieleden en medewerkers van het secretariaat namen op 13 april 2016 afscheid van elkaar en van de collega’s van de bodemwereld.De in […]

 • Waarom de C/N-verhouding belangrijk is...
  by Anne Marie on 10 november 2015 at 15:10

  In de eco-teelt zijn compost, mest en mulch de belangrijkste bronnen van voedingsstoffen voor je planten. De organische stof die er in zit voedt het bodemleven, dat voedingsstoffen vrij maakt voor het gewas. Maar soms werkt het niet zo. Het organisch materiaal lijkt de voeding vast te houden, het […]

 • Zelf composteren: Hoe simpel kan het...
  by Anne Marie on 25 september 2015 at 08:37

  Ik was bij het Oogstfeest in het nagelnieuwe Castellum Hoge Woerd in De Meern. Mijn opdracht: langslopende bezoekers vertellen hoe je kunt composteren. Normaal duurt mijn workshop daarover 3 uur. Die heb ik nu samengevat in de Essentiële Minimum Info, die ik graag met je deel: […]

 • Leidse Hooidagen: over het water lopen,...
  by Anne Marie on 31 augustus 2015 at 19:14

  De Leidse Hooidagen: een happening voor stadse gezinnen, in natuur-weiland-gebied Het Vogelhoff. Je kon er bijenhotels maken, pizzaatjes bereiden en opeten, koeien aaien, kanovaren, op slootsafari gaan en veel meer. En bij mij: schilderen met grond-en-planten, en in de kuil kijken… De […]

 • Het zingende slik
  by Anne Marie on 6 juli 2015 at 10:52

  Vorige week was ik in het Verdronken Land van Saeftinghe, buitendijks aan de zuidoever van de Westerschelde. Het is met 3600 ha het grootste brakwaterschor van Europa. Tussen hoog en laag water zit 5 m, het grootste getijdeverschil van Nederland. Er zijn 200 soorten vogels gespot. Kortom: een […]

 • Groene Hartverzakking
  by Anne Marie on 25 juni 2015 at 13:23

  Gisteren heb ik mij laten bijpraten over landschap in het Groene Hart, bij de College Tour ‘In Het Veen’. Het Groene Hart is een prachtig open landschap met veel kwaliteiten: veehouderij, recreatie, cultuurhistorie. 720.000 mensen wonen er in en omheen. Er wordt dus intensief […]

 • Een Betere Bodem
  by Anne Marie on 23 juni 2015 at 13:28

  In 2015, het Jaar van de Bodem, wordt een vat aan wereldproblemen over ons uitgestort: We hebben de bodem hard nodig, maar ieder dag verdwijnt er vruchtbare grond door uitputting, erosie, verzilting, afdekking en vervuiling. Dat is redelijk deprimerend, vooral omdat je aan veel wereldproblemen op […]

 • Composteren: het schoorsteeneffect
  by Anne Marie on 28 mei 2015 at 09:01

  Er zijn veel mensen die hun afval composteren. Dan ben je er op een milieuvriendelijke manier vanaf. Maar er zijn er veel minder die er een goede meststof voor hun tuin mee produceren: voedzaam, ziektewerend en vrij van onkruidzaden. Stinkt niet. Binnenkort ga ik weer een aantal mensen leren hoe […]

 • Altijd mooi om te zien: wortelknolletjes
  by Anne Marie on 28 april 2015 at 17:24

  Voor de vierde keer heb ik een presentatie gehouden bij de Tuinen Natuurlijk cursus van IVN Leiden e.o. Over de bodem; met powerpoint, bodemkaarten en een paar bonken klei- en zandgrond. Ik heb een klaverplant uitgegraven en de wortels schoongespoeld. Dan zie je wortelknolletjes. In de […]

© COPYRIGHT 2019, Archimil - Koningsplein 18 - 5721 GJ - Asten (Noord-Brabant) - 0493 671818 Designed and Developed by  The Mexican Pirates