logo-archimil
Home » Bodem » Nieuws – Bodemnieuws

Nieuws – Bodemnieuws

foto kranten - nieuwsLandelijk nieuws over bodemonderzoek, bodemverontreiniging en bodemsanering…

 • Nieuw rapport grondwaterspiegeldiepte
  on 26 november 2021 at 14:00

  Via de Basisregistratie Ondergrond (BRO) zijn de geomorfologische kaart en de bodemkaart voor iedereen beschikbaar. Daar komt binnenkort, in de laatste fase van de realisatie van de BRO, ook het grondwaterspiegeldieptemodel bij.

 • Thematische kaart: Bodemfysische...
  on 26 november 2021 at 13:52

  Op www.bodemdata.nl zijn diverse thematische kaarten te vinden die zijn gebaseerd op basiskaarten en beschikbare analyses bij de bodemprofielen. Eén van deze themakaarten is de Bodemfysische eenheden kaart (BOFEK). Deze kaart dient als invoer bij modelberekeningen van water- en stoffentransport in […]

 • Geomorfologische kaart lesmateriaal...
  on 26 november 2021 at 10:26

  Het programmabureau Basisregistratie Ondergrond (BRO) bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft lessen laten ontwikkelen voor het middelbaar onderwijs. Een van deze lessen gaat over de klimaatopgave in de gemeente Ede. Dit lesmateriaal is gebaseerd op de storymap […]

 • Alle bodeminformatie bij elkaar op...
  on 26 november 2021 at 10:08

  In het Bodem Informatiesysteem (BIS) verzamelt Wageningen Environmental Research (WENR) bodemdata van Nederland. Deze informatie is te vinden op de recent vernieuwde site www.bodemdata.nl. De bodeminformatie die voldoet aan de standaarden van de Basisregistratie Ondergrond (BRO) wordt ook via de […]

 • Testen van monitoringstechnieken bij...
  by Mariska van Gelderen on 25 november 2021 at 17:33

  In de WaterGrond-goot van Deltares worden proeven gedaan met verschillende meettechnieken om de warmteverdeling van Hoge TemperatuurOpslag (HTO)  in de bodem te kunnen monitoren. Hiermee kan de warmteproductie van duurzame warmtebronnen, optimaal benut worden. Exploitanten... The post Testen van […]

 • Minister Visser vaag over aanvullende...
  on 25 november 2021 at 14:42

  Nederland moet aanvullende maatregelen nemen om de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW-doelen) te halen. Dat stelde minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat tijdens het wetgevingsoverleg water op 22 november in de Tweede Kamer. Tegelijkertijd ontbreekt het aan […]

 • Milieudienst en waterschap slaan handen...
  on 25 november 2021 at 14:40

  Waterschap Hollandse Delta en DCMR Milieudienst Rijnmond voeren gezamenlijk toezicht uit op lozingen van afvalwater door bedrijven in het Rijnmondgebied. Deze zogeheten indirecte lozingen kunnen tot ernstige vervuiling van het rioolwater leiden. (Helpdesk Water, 24 november) Lees meer: […]

 • Op weg naar een integrale ruimtelijke...
  on 25 november 2021 at 14:37

  Nederland staat voor grote opgaven als het gaat om klimaat, energie, wonen, landgebruik, leefbaarheid en biodiversiteit. Opgaven die ruimtelijk samenkomen in gebieden en daarmee om een integrale aanpak vragen. Wageningen University & Research heeft samen met betrokken overheden een […]

 • Vlaanderen wil bagger op grens storten,...
  on 25 november 2021 at 13:24

  Vlaanderen wil ruim 400.000 kuub bagger afkomstig uit de omgeving van de 3M-fabriek in Zwijndrecht storten op de grens tussen België en Zeeland. Het gaat om grond die afgegraven is voor de aanleg van de Oosterweelverbinding, een tunnel tussen de linker- en rechteroever van de Schelde in Antwerpen. […]

 • Biodiversiteitsmonitor maakt prestaties...
  on 25 november 2021 at 10:55

  Akkerbouwers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van biodiversiteit, onder andere met de Biodiversiteitsmonitor. Die maakt de prestaties op en rondom een akkerbouwbedrijf meetbaar en inzichtelijk, zodat akkerbouwers weten wat ze kunnen doen om de biodiversiteit te verbeteren. […]

 • ECLI:NL:RBROT:2021:11444 Rechtbank...
  on 24 november 2021 at 11:33

  Tussenvonnis. Vordering van diverse (voormalig) erfpachters tegen gemeente. Beëindiging van erfpachtrelaties door gemeente in het kader van herontwikkeling industriegebied Spaanse Polder. Toezegging van de gemeente. Handelen in strijd met de redelijkheid en billijkheid en algemene beginselen van […]

 • PvdA Terneuzen wil duidelijkheid,...
  on 24 november 2021 at 09:44

  De vervuiling van de Westerschelde met PFAS is al zeker twee jaar bekend, maar met die kennis is niets gedaan. Een rapport van de Internationale Scheldecommissie (ISC) met gegevens over het giftige PFAS laat sinds oktober 2019 op zich wachten. De Partij van de Arbeid in Terneuzen wil weten waarom […]

 • Grond in Sliedrecht onder rook van...
  on 24 november 2021 at 09:43

  De grond die de afgelopen jaren is gestort op een weiland aan de Parallelweg in Sliedrecht is vervuild, maar niet zo erg dat de gemeente daarop kan handhaven. (PZC, 23 november) Lees meer: pzc.nl

 • ‘’Het belang van het...
  on 24 november 2021 at 08:38

  Op 16 november jl. kwam het Platform Toezicht Bodem voor de 24ste keer bijeen. Het Platform ging in 2006 van start. Een gesprek met Annelies de Graaf (SIKB) en Herman Miedema (RWS-Bodem+). Zij vormen samen met Tim Beerman (IL&T) het team, dat de bijeenkomsten van het Platform Toezicht […]

 • Alle ecosysteemdiensten van een...
  on 23 november 2021 at 09:35

  Onderzoek naar het verdienvermogen van voedselbossen heeft een rekentool opgeleverd die nu ook andere ecosysteemdiensten meeweegt dan alleen voedselproductie. “We hebben in kaart gebracht welke waarde te koppelen is aan bijvoorbeeld koolstofopslag.”

 • Een eenvoudige en goedkope methode om...
  on 23 november 2021 at 09:32

  De voorgeschreven testmethode voor (zeer) persistente stoffen ging uit van 14C-gelabelde stoffen. KWR en UBA hebben nu aangetoond dat een veel eenvoudigere en goedkopere methode kan worden gebruikt. (H2O Waternetwerk, 22 november) Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Oplossing nabij: bladvlo lijkt...
  on 23 november 2021 at 09:30

  De inzet van de Japanse bladvlo in de bestrijding van de in Nederland woekerende Japanse duizendknoop lijkt te werken, denken onderzoekers. De bladvlo blijkt de winter in Nederland te hebben overleefd en plant zich ook nog eens voort. Dat is goed nieuws, want er zijn veel bladvlooien nodig om het […]

 • Onderzoek naar PFAS in borstvoeding bij...
  on 23 november 2021 at 09:29

  Stichting Tegengif is op zoek naar vrouwen die pas zijn bevallen en mee willen doen aan een onderzoek naar PFAS in de borstvoeding. Er wordt specifiek gevraagd naar deelneemsters in de omgeving van Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht. (BN De Stem, 22 november) Lees meer: bndestem.nl

 • Nick van Eekeren: 'Droogte en weidegang...
  on 23 november 2021 at 09:28

  Er is op droge zandgrond weinig verschil in het aantal mijten en springstaarten tussen graslanden onder landbouwkundig gebruik en graslanden met natuurbeheer met een agrarische achtergrond. Het niveau uit eerder onderzoek werd niet gehaald. Onderzoeker Nick van Eekeren van het Louis Bolk Instituut […]

 • VKB is jarig!
  on 22 november 2021 at 11:02

  De Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB) is jarig! Vandaag (18 november 2021) vieren we ons 25 jarig bestaan. In het komende jaar vieren we dit jubileum graag samen met al onze partners in het werkveld van duurzaam bodembeheer. (VKB-online.nl, 18 november) Lees meer: vkb-online.nl

 • Europese Commissie publiceert de EU...
  on 22 november 2021 at 09:59

  De op 17 november gepubliceerde EU Bodemstrategie onderstreept de baten van gezonde bodems voor de samenleving. De strategie geeft acties en een kader met maatregelen voor bescherming, herstel en duurzaam gebruik. Ontwikkeling van een Wet voor gezonde bodems is onderdeel van de strategie. […]

 • Groot Europees onderzoek naar effect...
  on 22 november 2021 at 09:58

  De komende drieënhalf jaar werken acht Europese landen samen in een groot onderzoek naar vervuilende stoffen. Het uiteindelijke doel is voorkomen dat die een probleem gaan vormen voor het gebruik van water, sediment en bodem. Vanuit Nederland doen onder andere Deltares, het RIVM en het […]

 • Complete en betrouwbare data ondergrond...
  on 22 november 2021 at 09:53

  Voor een duurzaam gebruik en beheer van de Nederlandse ondergrond is kennis(delen) over de opbouw en de eigenschappen ervan essentieel. Daarvoor zorgt de Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO. Denise Maljers is hoofd van de afdeling Geomodelling.

 • Fotoserie: De bodem kan niet zonder...
  on 22 november 2021 at 09:52

  Organische meststoffen hebben verschillende positieve effecten. Ze verbeteren de bodemstructuur, zorgen dat de bodem water en nutriënten beter vasthoudt, stimuleren het bodemleven en zorgen ervoor dat de plant beter groeit. De rol van deze meststoffen wordt dan ook steeds belangrijker. Adviseur […]

 • Politiek verdeeld over regionaal...
  on 22 november 2021 at 09:50

  Een regionaal open energiesysteem waar verschillende aanbieders warmte leveren aan een steeds groter wordende groep. Dat is het doel van de ’Samenwerkingsovereenkomst warmtetransitie Leidse Regio’. Zes gemeenten in de Leidse regio willen samen gaan werken om dat op te zetten. De Katwijkse […]

 • LTO vreest 'verdere stapeling'...
  on 22 november 2021 at 09:48

  De Europese Commissie heeft woensdag een nieuwe bodemstrategie gepresenteerd voor de Europese Unie. Bij LTO Nederland roept dit 'ernstige vragen' op. (Nieuwe Oogst, 19 november) Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Europese Commissie publiceert de EU...
  on 22 november 2021 at 08:28

  De op 17 november gepubliceerde EU Bodemstrategie onderstreept de baten van gezonde bodems voor de samenleving. De strategie geeft acties en een kader met maatregelen voor bescherming, herstel en duurzaam gebruik. Ontwikkeling van een Wet voor gezonde bodems is onderdeel van de strategie.

 • Celebrate World Soil Day on December 2...
  by Stephan on 22 november 2021 at 01:44

  Celebrate World Soil Day on December 2 with Global Soil Museum Network 22 Nov 2021 Celebrate World Soil Day 2021 with the Global Soil Museum Network by virtually visiting four soil museums around the […]

 • Opnieuw handhaving bij vervuilde grond...
  on 19 november 2021 at 13:23

  De gemeente West Betuwe wil opnieuw gaan handhaven bij de golfbaan in Spijk. Daar speelt al ruim twee jaar een kwestie met door staalslakken vervuilde grond die daar gebruikt is. Er was een plan van aanpak afgesproken om de vervuiling op te ruimen, maar de gemeente spreekt nu van ernstig geschonden […]

 • Vertrouwensbreuk rond aanpak vervuiling...
  on 19 november 2021 at 13:22

  Vorig jaar augustus is begonnen met het saneren van de vervuilde grond bij de golfbaan in Spijk. Voor het saneren is een handhavingsovereenkomst met een plan van aanpak. Daarin staan werkwijzen en afspraken over de termijnen om de milieudoelen te behalen. Ten opzichte van een jaar geleden is de […]

 • Giftig blusschuim afgevoerd uit...
  on 19 november 2021 at 13:20

  De vier silo’s met het giftige blusschuimwater worden vanaf komende week stapsgewijs afgevoerd van bedrijventerrein De Huet in Doetinchem. In opdracht van de gemeente moeten wekelijks meerdere tankwagens de giftige substantie afvoeren naar het buitenland. (Regio8, 19 november)Lees meer: regio8.nl

 • Kamerbrief granuliet over voortgang...
  on 18 november 2021 at 08:53

  Staatssecretaris Van Weyenberg  (Infrastructuur en Waterstaat) stuurde op 16 november 2021 een brief naar de Tweede Kamer over granuliet. De brief gaat in op het aanvullend onderzoek door Arcadis om de situatie te bekijken en te beoordelen of de mogelijke aanwezigheid van granuliet in de […]

 • SP: groot PFAS-bevolkingsonderzoek...
  on 18 november 2021 at 08:52

  Het onderzoek naar de aanwezigheid van PFAS in bloed bij de Zeeuwse bloedbanken is een opmaat naar een groot bevolkingsonderzoek. Dat denkt de SP in Provinciale Staten. De provincie gaat eerst, op aandringen van de partij, aan de GGD vragen om bestaande bloedmonsters te onderzoeken op PFAS. (Omroep […]

 • Amsterdams drinkwater wordt duurder...
  on 18 november 2021 at 08:50

  In 2022 zijn Amsterdammers gemiddeld zo’n 8 tot 10 euro meer kwijt aan drinkwater dan nu, blijkt woensdag uit een brief aan de gemeenteraad van wethouder Egbert de Vries (Water). Vergeleken met een jaar eerder is de stijging met gemiddeld 5,9 procent ongeveer tweemaal zo groot. (Parool, 17 […]

 • Baggerwerkzaamheden Zandkreekgeul...
  on 18 november 2021 at 08:49

  De baggerwerkzaamheden in de vaargeul van de Zandkreek zijn gereed. Rijkswaterstaat is 4 oktober 2021 gestart met het baggeren van de vaargeul. Daar is circa 130.000 m3 gebaggerd om de vaargeul weer terug op diepte te brengen voor de scheepvaart. De beschikbaarheid van de vaarweg is hiermee voor […]

 • Buurt blijft bang voor De Bult: nieuw...
  on 18 november 2021 at 08:36

  Bewoners van de Leidse wijk Roomburg blijven zorgen houden over het lekken van gif uit de voormalige vuilstort de Bult. Dat bleek tijdens een druk bezochte informatiebijeenkomst dinsdagavond in de wijk. Daar werden omwonenden bijgepraat over de plannen van de gemeente om het beheer van het […]

 • Nog geen enkel waterlichaam voldoet aan...
  on 18 november 2021 at 08:33

  Het gaat gemiddeld beter met de waterkwaliteit. Dat schrijft demissionair minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer. Maar er is momenteel nog geen enkel waterlichaam in Nederland dat aan alle parameters voldoet die in de Kaderrichtlijn Water (KRW) […]

 • Waterbeleid doorgelicht: overwegend...
  on 18 november 2021 at 08:32

  Het beeld van het integraal waterbeleid tussen 2014 en 2019 en de resultaten daarvan is overwegend positief. Dat laat minister Barbara Visser weten naar aanleiding van onderzoek van TwynstraGudde, Decisio en Sweco. Een kritische noot is dat niet altijd doelen voldoende concreet zijn en een heldere […]

 • Na sloop volgt sanering ernstig...
  on 18 november 2021 at 08:30

  Vrijwel alle opstallen van het terrein van Aannemersbedrijf Oudshoorn aan de Zuiderweg in Schagen zijn met de grond gelijk gemaakt. Voordat de grond op dit perceel vervolgens bouwrijp kan worden gemaakt voor de bouw van 124 appartementen in plan De Veldwachter, moet echter eerst de ernstig […]

 • Op naar een gezondere bodem voor mens...
  on 18 november 2021 at 08:29

  Vandaag is de Commissie met een nieuwe bodemstrategie gekomen om tegen 2050 alle Europese bodems te herstellen, veerkrachtig te maken en adequaat te beschermen. (Europese Comissie, 17 november)Lees meer: ec.europa.eu

 • Bos met variatie in kenmerken neemt...
  on 17 november 2021 at 11:10

  Wereldwijd wordt veel bos aangeplant. Een groot deel daarvan is bedoeld om CO2 uit de lucht te halen, en zo de opwarming van de aarde te verminderen. Nieuw onderzoek heeft aangetoond dat vooral variatie in de eigenschappen van bomen hierbij een grote rol speelt.

 • Giftig drugsafval direct in de...
  on 17 november 2021 at 10:44

  Planken verstopt onder de bladeren, met daaronder een dikke witte laag en uit elkaar gevallen grond. Cocaïneresten, weet de expert van de politie op basis van de vieze geur. In een bos in Halsteren blijkt een tijdlang drugsafval rechtstreeks in de grond geloosd. De vrees is dat dit een […]

 • Europa investeert in onderzoek om...
  by Astrid van Bragt on 17 november 2021 at 10:44

  In dit project PROMISCES zijn vijf Nederlandse partijen betrokken. Naast Deltares, RIVM en het Hoogheemraadschap van Delfland. In totaal werken 27 Europese onderzoekspartijen uit acht landen 3,5 jaar samen aan diverse oplossingen. Zorgwekkende stoffen Het... The post Europa investeert in onderzoek […]

 • Balk moet in 2030 van het gas af, dat...
  on 17 november 2021 at 10:42

  Balk moet in 2030 van het aardgas af kunnen. Met die intentie hebben zes partijen een overeenkomst gesloten. De bedoeling is dat er in mei 2022 een onderzoek ligt dat een licht laat schijnen op de haalbaarheid van diverse plannen. (Omrop Fryslân, 17 november) Lees meer: omropfryslan.nl

 • Minister: 'Ontpoldering kan ondanks...
  on 17 november 2021 at 10:41

  De aanwezigheid van PFAS in de Westerschelde is geen belemmering voor de ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder. Die kan gewoon doorgaan, volgens demissionair minister Barbara Visser die antwoord gaf op Kamervragen over de PFAS-kwestie. (Omroep Zeeland, 16 november) Lees meer: omroepzeeland.nl

 • ECLI:NL:RVS:2021:2521 Raad van State,...
  on 17 november 2021 at 10:32

  Bij besluit van 20 mei 2021 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland vastgesteld dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging op de locatie Blekersveld te Overveen, kadastraal bekend gemeente Bloemendaal, sectie E, nummers 2039 en 2047, vastgesteld dat spoedige […]

 • Interactie bodemvocht en vegetatie in...
  by Roeli Suiker on 16 november 2021 at 14:11

  Joost startte in 2016 het onderzoek aan de Wageningen University & Research. “Ik heb verschillende variabelen van de hydrologische cyclus in de Rijn onderzocht, zoals neerslag, verdamping, bodemvocht, vegetatie en grondwaterstanden, en hoe deze de... The post Interactie bodemvocht en […]

 • Hof te Zandeplein in Kloosterzande...
  on 16 november 2021 at 13:56

  De vervuilde grond aan het Hof te Zandeplein in Kloosterzande wordt gesaneerd. Op die plek stonden jaren lang een machinefabriek en en tankstation. (Omroep Zeeland, 15 november) Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Graven naar zestiende-eeuwse...
  on 16 november 2021 at 12:32

  Deze week startte de opgravingen naar mogelijke archeologische vondsten bij het Arnhemse Coehoornpark. In het voorjaar moet er de bouw van onder meer appartementencomplexen en creatieve bedrijfsruimtes beginnen. Dat biedt nu een 'vrij bijzondere kans' om op zoek te gaan naar overblijfselen uit de […]

 • Archeologische opgraving Nieuwe Kerk...
  on 16 november 2021 at 12:28

  Drie maanden lang zijn er archeologische opgravingen gedaan in de Nieuwe kerk. Er zijn meer dan 400 skeletten gevonden en onderzocht. De reden van de opgraving was de uitbreiding van de ondergrondse koninklijke grafkelder. Het is zeldzaam dat er midden in een kerk van dit formaat opgravingen zijn […]

 • Offshore zonnepark Noordzee breidt uit
  by Mariska van Gelderen on 15 november 2021 at 19:57

  Samen met Deltares en andere partners worden verschillende kennisvragen onderzocht om zonne-energie op zee te  kunnen oogsten. Oceans of Energy wil dit systeem de komende jaren verder opschalen naar 10 MW en vervolgens 100 MW,... The post Offshore zonnepark Noordzee breidt uit appeared first on […]

 • Nieuwe toren meet CO2-opname op de...
  on 15 november 2021 at 15:19

  In Loobos bij Kootwijk staat een nieuwe toren die helpt bij het onderzoek naar broeikasgassen. Op vrijdag 12 november 2021 is hij officieel geopend. Deze observatietoren voor ecosystemen meet onder andere de CO2-opname door het omringende bos.

 • Een integrale gebiedsgerichte aanpak...
  on 13 november 2021 at 11:03

  Nederland moet forse stappen zetten om de stikstofuitstoot te verminderen en de natuurkwaliteit te verbeteren. Tegelijkertijd liggen er uitdagingen om de waterkwaliteit te verbeteren en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, met daarbij een duidelijk toekomstperspectief voor de landbouw. […]

 • De put waar CO2 in kan verdwijnen
  on 12 november 2021 at 10:40

  ‘Het is een beetje een vreemde eend in het geheel’, vertelt Eric Arets, verwijzend naar de sector LULUCF. Oftewel: landgebruik (Land Use), landgebruiksverandering (Land Use Change) en bosbouw (Forestry). Het is de enige sector in de klimaatproblematiek die kan leiden tot het verwijderen van […]

 • ECLI:NL:RVS:2021:2460 Raad van State,...
  on 10 november 2021 at 10:33

  Bij besluit van 20 december 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân aan Giliam omgevingsvergunning verleend voor het veranderen van een akkerbouw-, vleeskuiken- en dorsbedrijf op de percelen Nesserlaan 2 en 3 en Hanialaan ongenummerd te Pingjum. Bij aanvraag van […]

 • ECLI:NL:RVS:2021:2492 Raad van State,...
  on 10 november 2021 at 10:32

  Bij besluit van 17 oktober 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Berkelland aan Zonnepark Munsterjansdijk B.V., gevestigd te Groningen, een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een zonnepark, inclusief bijbehorende voorzieningen van omvormers en hekwerk, op het […]

 • Voormalige stortplaatsen: Kansen voor...
  on 10 november 2021 at 07:38

  In Nederland zijn ongeveer 4.000 voormalige stortplaatsen bekend. De oppervlakte bedraagt ongeveer 8.000 hectares. In de transitie naar de Omgevingswet krijgen gemeenten de ruimte om regels op te stellen. Ron Nap, senior adviseur bij Bodem+ en Renate van Dijk-Lubbers consultant ondergrond bij […]

 • ECLI:NL:RBNHO:2021:9992 Rechtbank...
  on 9 november 2021 at 12:00

  Verweerder was naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter bevoegd om de bestreden maatwerkvoorschriften te verbinden aan de verleende revisievergunning en deze voorschriften dienen een redelijk doel. Het verzoek om schorsing van deze maatwerkvoorschriften heeft verweerder daarom […]

 • Certificering cruciaal binnen wet- en...
  on 9 november 2021 at 07:52

  'Certificering van werkprocessen kan tussen de publieke en private sector een cruciale schakel vormen in de kwaliteitsborging', stelt Martin de Bree in een deze week verschenen publicatie van SIKB en KIWA. 'Het heeft grote waarde, maar kent natuurlijk ook gevaren'.

 • Normen voor thermisch gereinigde grond...
  on 8 november 2021 at 13:24

  De huidige normstelling blijkt onvoldoende geschikt om thermisch gereinigde grond (TGG) veilig in het milieu te gebruiken. In de praktijk blijkt dat er te veel zware metalen en zouten in het grond- en oppervlaktewater terecht kunnen komen. Deze stoffen kunnen het ecosysteem verstoren. Ook blijkt […]

 • Nagekomen klimaatbeloften kunnen...
  on 5 november 2021 at 12:03

  Meer dan 100 landen hebben in de aanloop naar de klimaattop COP26 in Glasgow nieuwe toezeggingen gedaan om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Als deze klimaatbeloften worden nagekomen, kan de opwarming van de aarde binnen de 2-gradengrens blijven.

 • Gezocht deelnemers voor...
  on 4 november 2021 at 11:45

  Bent u bezig met de Omgevingswet en de leefomgeving? Wij willen graag weten wat u van onze sites iplo.nl en aandeslagmetdeomgevingswet.nl vindt. We zoeken 16 mensen die willen deelnemen aan gebruikersonderzoeken die we begin december 2021 door onafhankelijk onderzoeksbureau Ruigrok NetPanel laten […]

 • Wereldwijde koolstofuitstoot weer bijna...
  on 4 november 2021 at 11:28

  Volgens het Global Carbon Project komt de wereldwijde koolstofuitstoot in 2021 weer in de buurt van het niveau van voor de coronapandemie. Door corona-maatregelen is de uitstoot van koolstof in 2020 met 5,4% gedaald. Maar het nieuwe rapport voorspelt voor dit jaar weer een toename van 4,9%.

 • Kamerbrief Omgevingswet oktober 2021...
  on 4 november 2021 at 08:40

  Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een brief over de Omgevingswet aan beide Kamers gestuurd. Hierin gaat zij in op de stappen richting de beoogde inwerkingtreding op 1 juli 2022, de stand van zaken van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en het aansluiten, […]

 • Guest researcher calls for focus on...
  by Emily on 4 november 2021 at 08:33

  Guest researcher calls for focus on phenoforms in soil classification 04 Nov 2021 Soil phenoform caused by mechanical scraping of the Ah horizon. Twekkelo (NL), Zwartevenneweg. Contact: […]

 • Roundup: 2021 Global Open Source...
  by Emily on 3 november 2021 at 13:48

  Roundup: 2021 Global Open Source Geospatial Software Conference (FOSS4G) 03 Nov 2021 The FOSS4G conference is an annual global conference around Open Source Geospatial software. ISRIC – World Soil […]

 • ECLI:NL:RBNNE:2021:4671 Rechtbank...
  on 3 november 2021 at 10:41

  De rechtbank heeft beslist dat een perceel grond een negatieve waarde kan hebben voor box 3.

 • Symposium Bodemdaling 1 oktober 2021
  on 3 november 2021 at 09:43

  Het afscheidssymposium voor WENR-collega Jan van den Akker was op 1 oktober 2021. Als expert in de bodemfysica was hij betrokken bij onderzoek naar bodemstructuur, grondbewerking, ondergrondverdichting en de laatste jaren veel naar bodemdaling, veengronden en onderwaterdrains.

 • Vissen beschermen ecosysteem tegen...
  on 3 november 2021 at 09:20

  Een invasieve zeegrassoort wint snel terrein in het Caribisch gebied. Deze exoot verdrukt inheemse zeegrassen, waardoor de kusten minder goed beschermd worden en de biodiversiteit achteruitgaat. Daarom zou het goed zijn als het ecosysteem zelf weerstand kan bieden tegen de exoot. Bijvoorbeeld via […]

 • ECLI:NL:RBNNE:2021:4668 Rechtbank...
  on 3 november 2021 at 09:00

  Mijnbouwschade / schadevergoeding toegekend voor waardedaling woning in aardbevingsgebied / besluit op aanvraag in de zin van de Awb / schadevaststelling mag op abstracte wijze plaatsvinden / procedure en werkwijze IMG betreffen beleidsregels / redelijke en aanvaardbare keuzes voor model met […]

 • Waarom Glasgow zo belangrijk is voor...
  by Mendel Stecher on 28 oktober 2021 at 10:49

  In 2005 bezocht ik de klimaatconferentie in Montreal. In die tijd was het nog niet mogelijk om de wereld van klimaatmitigatie en klimaatadaptatie te verbinden. Spreken over ‘aanpassing aan klimaatverandering’ werd gezien als ondermijning van... The post Waarom Glasgow zo belangrijk is voor […]

 • Suppletie Verdronken Land van...
  on 28 oktober 2021 at 07:06

  Het ophogen van de slikken van Het Verdronken Land van Zuid Beveland kan toch niet uitgevoerd worden. Het ophogen (suppletie) zou gedaan worden met baggerslib en zand (sediment) uit de Zandkreekgeul, die gelijktijdig werd gebaggerd. De werkzaamheden zijn stilgelegd omdat de ondergrond op de […]

 • Vertrouwen in natuurbeleid is niet...
  on 27 oktober 2021 at 14:10

  De uitvoering van het natuurbeleid roept regelmatig conflicten op. Wanneer te veel betrokkenen het gevoel krijgen dat de overheid niet het beste met hen of met de natuur voor heeft, kan dit leiden tot verlies van draagvlak voor het natuurbeleid. Als het draagvalk zwaar wordt aangetast komt de […]

 • Project ‘Laag Nederland...
  on 27 oktober 2021 at 14:07

  De komende jaren werken Wageningen University & Research, KWR en Deltares samen met diverse partners aan de inrichting van het landelijk gebied en hoe de belangen van stakeholders daarin passen. Dit onderzoek ontwikkelt visies voor 2050 en beschrijft de keuzes die daar nu en in de toekomst voor […]

 • ECLI:NL:RVS:2021:2392 Raad van State,...
  on 27 oktober 2021 at 10:32

  Bij besluit van 29 mei 2019 heeft de raad van de gemeente Valkenswaard het bestemmingsplan "Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied t.h.v. Mgr. Smetsstraat 40" vastgesteld en besloten om geen exploitatieplan vast te stellen. Het plan voorziet in een toe- en afrit tussen de N69 en Mgr. […]

 • Meer kennis over adaptatiemaatregelen...
  by Roeli Suiker on 26 oktober 2021 at 18:47

  Grotere zeespiegelstijging dan voorheen De toekomstscenario’s laten een grotere zeespiegelstijging zien dan voorheen. Als we de uitstoot van broeikasgassen niet verminderen kan de zeespiegel voor de Nederlandse kust rond 2100 met 0,3 tot 1,2 meter... The post Meer kennis over adaptatiemaatregelen […]

 • Leermodule over essentiële rol...
  on 26 oktober 2021 at 07:16

  ‘De bodem speelt een cruciale rol bij de klimaatadaptatie. Neem bijvoorbeeld de berging van water in de bodem. De bodem biedt volop kansen om wateroverlast en droogte het hoofd te bieden.

 • Is soil a superfood? New edible earth...
  by Stephan on 26 oktober 2021 at 06:35

  Is soil a superfood? New edible earth exhibit begins Nov 1 26 Oct 2021 Since ancient times, people have believed in the sacredness of the earth and honor soil with different traditions. Sometimes these […]

 • ECLI:NL:RBDHA:2021:11416 Rechtbank Den...
  on 25 oktober 2021 at 13:54

  Aan eiseres is een revisievergunning voor de activiteit milieu toegekend. Eiseres exploiteert een inrichting voor de op- en overslag van ammoniak en de productie en op- en overslag van aqua-ammonia. Ten behoeve van haar activiteiten maakt eiseres gebruik van treinwagons op een raccordement dat zich […]

 • Plastics zoeken met een satelliet
  by Astrid van Bragt on 20 oktober 2021 at 15:32

  De satellieten komen herhaaldelijk over hetzelfde gebied en daardoor komt er ook veel meer informatie beschikbaar. Op dit moment is dat op deze schaal niet met andere meetmethodes te doen. Golven die je op de... The post Plastics zoeken met een satelliet appeared first on Deltares.

 • Senior soil scientist provides lecture...
  by Emily on 20 oktober 2021 at 11:13

  Senior soil scientist provides lecture on compiling Nigerian soil profile database 20 Oct 2021 On October 13, 2021, ISRIC – World Soil Information senior soil scientist Johan Leenaars delivered a guest […]

 • ECLI:NL:RVS:2021:2338 Raad van State,...
  on 20 oktober 2021 at 10:33

  Bij besluit van 16 juni 2020 heeft de raad van de gemeente Eindhoven het bestemmingsplan "I Philipsdorp 2013 (Langdonkenstraat)" gewijzigd vastgesteld. Het plan en de omgevingsvergunning voorzien in de bouw van dertien woningen en een parkeervoorziening, met een gemeenschappelijke binnentuin. Het […]

 • Van schaatsen naar pootje baden: kunnen...
  on 19 oktober 2021 at 06:00

  Menig Nederlander vraag zich bij de eerste sneeuwvlok al reikhalzend af: komt er deze winter een Elfstedentocht? Deze tocht der tochten voert niet alleen door de 11 Friese steden, maar ook over de vele Friese meren. Om deze tocht te kunnen rijden is er maar één ding nodig: voldoende ijs op onze […]

 • Zuid-Hollandse steden worden groener
  on 18 oktober 2021 at 15:17

  Zuid-Hollandse steden moeten de komende decennia flink groener worden. Dat hebben het ministerie van LNV, Naturalis, WUR, gemeente Dordrecht, Staatsbosbeheer, IVN Natuureducatie, Alles is Gezondheid, GGD Haaglanden en de provincie Zuid-Holland afgesproken. Zij gaan daarvoor samenwerken in de Groene […]

 • Tweede Kamer neemt drie moties aan over...
  on 18 oktober 2021 at 14:19

  De Tweede Kamer heeft op 12 oktober 2021 drie moties aangenomen over de vermindering van blootstelling aan PFAS. De Tweede Kamer wil onder andere dat Nederland zich binnen Europa nog sterker gaat inzetten op een totaalverbod op PFAS.

 • Waardevolle veengebieden dreigen te...
  on 18 oktober 2021 at 12:21

  Veengebieden zijn waardevolle ecosystemen die water en grote hoeveelheden koolstof opslaan en een hoge biodiversiteit ondersteunen. Maar momenteel wordt 20 procent van het Europese hoogveen bedreigd door klimaatverandering en ontwatering.

 • Redeneerlijn overgangsrecht saneringen...
  on 14 oktober 2021 at 12:45

  Voor lopende saneringen is nu een redeneerlijn overgangsrecht beschikbaar. Deze bevat ook vragen met antwoorden en een beslisboom. Het overgangsrecht is van grote betekenis voor de uitvoeringspraktijk, omdat bodemsaneringen vaak lang duren. Het uitvoeren van bodemsaneringen volgens de Wet […]

 • ECLI:NL:RBGEL:2021:3712 Rechtbank...
  on 14 oktober 2021 at 09:07

  Inkomstenbelasting. Formeel belastingrecht. Vaststellingsovereenkomst. Partijen hebben een fiscaal compromis gesloten. De rechtbank oordeelt dat eiser daaraan kan worden gehouden. Er is geen sprake van dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden. Het beroep is ongegrond.

 • Why we celebrate World Standards Day
  by Niels on 14 oktober 2021 at 08:57

  Why we celebrate World Standards Day 14 Oct 2021 The Munsell Soil Color Chart is one tool soil scientists use to describe soils in a standardised way. Though we may not recognise it on a daily basis, […]

 • Niet-gesprongen explosieven gevonden...
  on 14 oktober 2021 at 07:13

  In het gebied rond het Pannerdensch Kanaal is tijdens de Tweede Wereldoorlog flink gevochten. In aanloop naar de krib- en oeververlaging in het Pannerdensch Kanaal heeft Rijkswaterstaat het projectgebied daarom zorgvuldig onderzocht op aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven. De gevonden […]

 • Ministerie van IenW hoefde niet...
  on 14 oktober 2021 at 07:08

  Het toepassen van granuliet in het gebied ‘Over de Maas’ levert geen overtreding op van de milieuregels. Daarom hoefde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ook niet handhavend op te treden. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van […]

 • EU-project om de effecten van plastic...
  on 13 oktober 2021 at 09:55

  Plastic wordt in de landbouw op vele manieren gebruikt. Zo bevat landbouwfolie, dat wordt gebruikt om onkruid te bestrijden, vaak plastic. Evenals tractorbanden en sommige middelen die in de landbouw worden gebruikt, zoals zaden en gewasbeschermingsmiddelen die soms zijn gecoat met een plasticfilm. […]

 • Muggenoverlast 33% hoger dan vorig...
  on 13 oktober 2021 at 07:12

  De mate van muggenoverlast lag afgelopen zomer 33% hoger dan dezelfde periode vorig jaar. Ook afgelopen winter was er flinke overlast. Dat blijkt uit de duizenden meldingen op www.muggenradar.nl en de analyse van 5744 steekmuggen die in februari vanuit heel het land naar Wageningen University & […]

 • Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten...
  on 12 oktober 2021 at 07:38

  Nog altijd moet de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) jaarlijks veel explosieven uit de Tweede Wereldoorlog opruimen. Daarom is, ruim 75 jaar na de oorlog, een Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten (Kenniscentrum OO) nog hoogst actueel. ‘Gemeenten worstelen met vragen over hun rollen en […]

 • Kamerbrief gevolgen PFAS voor...
  on 11 oktober 2021 at 07:27

  Demissionair Minister Visser en Staatssecretaris Van Weyenberg (beiden Infrastructuur en Waterstaat) stuurden op 5 oktober 2021 een brief naar de Tweede Kamer over de gevolgen van PFAS voor de ontpoldering van de Hedwigepolder.  In deze brief gaan zij in op de gevolgen van de gevonden […]

 • Ghanaian PhD candidate visits ISRIC for...
  by Ingrid on 11 oktober 2021 at 07:08

  Ghanaian PhD candidate visits ISRIC for FERARI research 11 Oct 2021 Eric at a FERARI project on-farm rice experiment field at Mampong, near Kumasi, Ghana. Contact: […]

 • Start wetenschappelijk onderzoek naar...
  by Roeli Suiker on 8 oktober 2021 at 18:17

  Belasting spoordijken De mobiliteitsgroei van de komende jaren heeft grote impact op ons spoor. Sporen liggen grotendeels op onze spoordijken, zogenaamde baanlichamen, de verhoogde ondergrond onder het spoor. Tachtig procent van deze spoordijken is gebouwd... The post Start wetenschappelijk […]

 • ECLI:NL:GHSHE:2021:3010 Gerechtshof...
  on 8 oktober 2021 at 16:17

  Huis met grond. Bodemvervuiling. NVM-bedingen. Wetenschap koper en mededelingen verkoper? Bewijswaardering.

 • ECLI:NL:RBOBR:2021:5408 Rechtbank...
  on 8 oktober 2021 at 13:31

  Bodemverontreiniging relativiteitsvereiste De zaak gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van 19 woningen. Een omwonende is bang voor bodemverontreiniging van haar perceel. De rechtbank is van oordeel dat artikel 2.4.1 van de Bouwverordening (verbod bouwen op verontreinigde grond) niet […]

 • ECLI:NL:GHDHA:2021:1388 Gerechtshof Den...
  on 8 oktober 2021 at 10:38

  Verwijzing na cassatie (ECLI:NL:HR:2017:3260). Beroepsaansprakelijkheid advocaat. Zorgvuldigheidsplicht. Heeft advocaat cliënt voldoende geïnformeerd en gewaarschuwd voor risico's?

 • Schoonheid van landschappen meten met...
  on 8 oktober 2021 at 09:00

  Het vastleggen van de esthetische kwaliteiten van landschappen via de eigen ervaringen van mensen is al lange tijd een doelstelling van beleidsmakers en wetenschappelijke onderzoekers. Een recent onderzoek door onderzoekers van onder andere Wageningen University & Research heeft nieuwe […]

 • ‘We moeten leren samenleven met...
  on 6 oktober 2021 at 09:14

  De wolf is terug in Nederland. Het dier heeft de afgelopen jaren Nederland als doortrekplaats ontdekt en een aantal dieren heeft besloten om zich hier te vestigen. ‘Het is een unieke situatie’, zo vertelt onderzoeker Hugh Jansman. ‘Nooit eerder vestigde de wolf zich in een land met zo’n […]

 • Aanmelden voor verdiepende werksessies...
  on 5 oktober 2021 at 06:53

  Hulp nodig bij het maken van bodemregels in het omgevingsplan? Meld u dan aan voor deelname aan verdiepende werksessies die het programma Bodembeheer van de Toekomst organiseren. Het doel van de werksessies is om gemeenten en omgevingsdiensten te ondersteunen bij vertalen van bodembeleid en […]

 • WHO benadrukt belang van groen voor...
  on 4 oktober 2021 at 06:00

  Groen is belangrijk voor je mentale gezondheid. Met de toenemende verstedelijking hebben stadsbewoners minder toegang tot groen. Tegelijk is in de afgelopen 15 jaar het aantal Europeanen met mentale problemen met 16% toegenomen. Dat is een punt van zorg. Sjerp de Vries, onderzoeker bij Wageningen […]

 • Concept activiteitenplan strategisch...
  by Mariska van Gelderen on 1 oktober 2021 at 13:29

  Het Strategisch Onderzoek is essentieel voor het in stand houden en ontwikkelen van de kennis van Deltares en van Nederland op het gebied van water en ondergrond. Deltares neemt de relevante mondiale, Europese en Nederlandse... The post Concept activiteitenplan strategisch onderzoek 2022 appeared […]

 • ECLI:NL:HR:2021:1421 Hoge Raad,...
  on 1 oktober 2021 at 13:05

  Onteigeningsrecht. Vervroegde onteigening en voorschot schadeloosstelling. Dagvaarding tot vervroegde onteigening niet betekend aan hypotheekhouder? Art. 18 lid 4 Ow. Ontvankelijkheid hypotheekhouder in cassatie. Ontbreken zekerheidstelling (art. 54i lid 4 Ow).

 • New paper shows Mehlich 3 measurements...
  by Bas on 1 oktober 2021 at 12:02

  New paper shows Mehlich 3 measurements can be used to derive QUEFTS input 01 Oct 2021 Filtration of soil extracts for the determination of K-AA. Multi-element soil extractions, like Mehlich 3, gained […]

 • ECLI:NL:RBROT:2021:9310 Rechtbank...
  on 30 september 2021 at 15:30

  Overeengekomen maatstaf voor vergoedingsplicht verhuurder in verband met sanering verontreingd terrein. Totstandkoming en uitleg (nadere) afspraken tussen partijen.

 • ECLI:NL:RBOBR:2020:6956 Rechtbank...
  on 30 september 2021 at 11:31

  Tussenvonnis waarin vervroegde onteigening wordt uitgesproken. Procedure wordt gevoerd tegen verweerder zelf en niet tegen gevolmachtigde (artikel 20 Ow). Niet uitdrukkelijk gebleken dat aan artikel 18 lid 4 Ow is voldaan. Voor zover de derde-belanghebbende (hypotheekhouder) niet is gedagvaard […]

 • GeoWeek 2021: ruim 4000 leerlingen...
  on 30 september 2021 at 07:37

  In 2021 organiseert het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) voor de 15e keer de GeoWeek. Van 4 tot en met 8 oktober 2021 duiken weer duizenden leerlingen in de wereld van de geografie! Door corona is de GeoWeek dit jaar niet in mei, maar in oktober.

 • ECLI:NL:RVS:2021:2182 Raad van State,...
  on 29 september 2021 at 10:34

  Bij besluit van 25 maart 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Maastricht vastgesteld dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging op de locatie [locatie A], kadastraal bekend voormalig gemeente Itteren (thans: Maastricht), sectie A, nummer 1572, vastgesteld dat […]

 • ECLI:NL:RVS:2021:2181 Raad van State,...
  on 29 september 2021 at 10:33

  Bij besluit van 25 maart 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Maastricht vastgesteld dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging op de [locatie A], kadastraal bekend voormalig gemeente Itteren (thans: Maastricht), sectie A, nummer 1572, vastgesteld dat […]

 • Naar een EU-Bodemrichtlijn
  on 28 september 2021 at 07:57

  Ze hebben beiden een dijk aan ervaring op het terrein van bodem en ondergrond. De afgelopen tien jaar hebben ze zich vooral bezig gehouden met de internationale context op Europees niveau. Co Molenaar en Margot de Cleen, beiden senior adviseur bodem en water bij Rijkswaterstaat, de […]

 • Bodemdierendagen 2021: 24 september t/m...
  on 27 september 2021 at 11:19

  Heroveren de pissebedden in 2021 de koppositie? Scoren er meer tuinen hoog? Tussen 24 september en 6 oktober gaan we weer op zoek! Ieder jaar gaan we rond Dierendag op safari in eigen tuin of park, op zoek naar die belangrijke maar vaak vergeten bodemdieren.

 • ECLI:NL:PHR:2021:781 Parket bij de Hoge...
  on 24 september 2021 at 17:06

  Verzekeringsrecht. Asbest. Zijn de kosten van verwijdering van asbesthoudende dakplaten en plaatsing van nieuwe daken op de stallen van verzekerde aan te merken als bereddingskosten in de zin van art. 7:957 BW en de verzekering? Bijzondere maatregel in verband met onmiddellijk dreigend gevaar of […]

 • ECLI:NL:RVS:2021:2134 Raad van State,...
  on 22 september 2021 at 10:32

  Bij besluit van 23 mei 2018 heeft het dagelijks bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht aan [appellant] een watervergunning te verlenen voor het saneren van grond en het ophogen van het maaiveld op het perceel aan de [locatie]. [appellant] is mede-eigenaar van het perceel aan de [locatie]. […]

 • ECLI:NL:GHAMS:2021:653 Gerechtshof...
  on 22 september 2021 at 09:00

  Wet WOZ; waardering van een woning

 • ISRIC senior researcher discusses...
  by Emily on 21 september 2021 at 06:48

  ISRIC senior researcher discusses proper assessment of soil map accuracy 21 Sep 2021 A visualization of map error presented in the journal article 'Spatial cross-validation is not the right way to […]

 • Zeespiegelstijging vereist wereldwijde...
  by Roeli Suiker on 20 september 2021 at 11:42

    De onderzoekers benadrukken in hun publicatie dat het voor sommige kustgebieden een kwestie van tijd is. Na een wereldwijd gemiddelde zeespiegelstijging van slechts 0,15 m ten opzichte van 2020, moeten één miljoen mensen rekening... The post Zeespiegelstijging vereist wereldwijde inzet […]

 • New report available on global soil...
  by Fenny on 20 september 2021 at 06:21

  New report available on global soil spectroscopy community needs 20 Sep 2021 Soil spectroscopy is a rapidly growing field of research used to measure soil properties and generate soil data. Along with the […]

 • ECLI:NL:RVS:2021:2078 Raad van State,...
  on 15 september 2021 at 10:33

  Bij besluit van 11 maart 2020 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland ingestemd met het door de gemeente Haarlemmermeer ingediende deelsaneringsplan voor de locatie Zichtweg ter hoogte van 19-29 te Nieuw-Vennep. Op de locatie is vanaf medio jaren 1940 tot medio jaren 1960 een […]

 • ECLI:NL:RVS:2021:2049 Raad van State,...
  on 15 september 2021 at 10:32

  Bij besluit van 21 januari 2021 heeft de raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam het bestemmingsplan "IJzergieterij" vastgesteld. Het plan voorziet onder andere in de bouw van 150 woningen, dienstverlening tot een maximum van 430 m2 en horeca tot een maximum van 140 m2. Het plangebied was […]

 • Voor de branding van een gebied kunnen...
  on 14 september 2021 at 06:02

  ‘Bij de ontwikkeling van een gebied, bijvoorbeeld als nieuwe woonwijk, zoeken ontwikkelaars altijd naar een wijze van branding. Wij, archeologen, kunnen daarvoor zorgen. Dankzij onze opgravingen zorgen wij voor een verhaal’, stelt Eline Jonkergouw vast. Ze benadrukt dit in een pleidooi voor […]

 • ECLI:NL:RBOVE:2021:3465 Rechtbank...
  on 8 september 2021 at 14:02

  Gestelde non-conformiteit geleverde woning met tuin vanwege een in de tuin aanwezige verhardingslaag; de rechtbank oordeelt dat deze verhardingslaag in de weg staat aan het normaal gebruik van het gekochte als bedoeld in de NVM-koopovereenkomst; bewijsopdracht aan verkoper dat de verhardingslaag […]

 • ECLI:NL:RVS:2021:1998 Raad van State,...
  on 8 september 2021 at 10:34

  Bij besluit van 16 maart 2020 heeft het college [appellant] lasten onder dwangsom opgelegd wegens diverse overtredingen in verband met geconstateerde (zuivere) afvalstoffen in de mestkelder op het perceel aan de [locatie] te Haaften en de aanwezigheid van amfetaminen, althans drugsafval, in de […]

 • ECLI:NL:RBZWB:2021:1677 Rechtbank...
  on 6 september 2021 at 15:34

  WABOA

 • ECLI:NL:RVS:2021:1956 Raad van State,...
  on 1 september 2021 at 10:33

  Bij besluit van 22 mei 2019 heeft de raad van de gemeente Velsen het bestemmingsplan "Brederoodseweg 41" vastgesteld. Bij besluit van 8 oktober 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen omgevingsvergunning verleend als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, […]

 • ‘...pappen en nathouden gaat niet...
  on 1 september 2021 at 07:07

  In januari is het Programma Versterking Bodemstelsel van start gegaan, in opdracht van de gelijknamige Taskforce. De Programmamanager Taskforce Versterking Bodemstelsel Michiel Gorsse voelt zich als een vis in het water om deze klus tot een goed einde te brengen.

 • Informatiepunt Leefomgeving; waar alles...
  on 31 augustus 2021 at 08:14

  Een website in de geest van de Omgevingswet, dat staat coördinator Marieke Fuijkschot voor ogen.

 • ECLI:NL:RBMNE:2020:5083 Rechtbank...
  on 20 augustus 2021 at 10:17

  5 Vovo's hangende bezwaar tegen kapvergunning; Kappen is onomkeerbaar; twijfels over rechtmatigheid van de omgevingsvergunning daarom weegt belang schorsen zwaarder dan belang om te kappen voor op het bezwaar is beslist. Verzoeken worden toegewezen.

 • ECLI:NL:PHR:2021:658 Parket bij de Hoge...
  on 30 juli 2021 at 18:35

  Onteigeningsrecht. Vervroegde onteigening en voorschot schadeloosstelling. Dagvaarding tot vervroegde onteigening niet betekend aan hypotheekhouder? Art. 18 lid 4 Ow. Ontvankelijkheid hypotheekhouder in cassatie. Ontbreken zekerheidstelling (art. 54i lid 4 Ow).

 • ECLI:NL:RVS:2021:1693 Raad van State,...
  on 28 juli 2021 at 10:35

  Bij besluit van 17 september 2020 heeft de raad van de gemeente Breda van de gemeente Breda het bestemmingsplan "Ginneken, Baronielaan 228" vastgesteld. Het plan voorziet in verschillende ontwikkelingen op het perceel op de hoek van de Baronielaan en de Okeghemlaan in Breda. Die ontwikkelingen […]

 • ECLI:NL:RVS:2021:1678 Raad van State,...
  on 28 juli 2021 at 10:34

  Bij besluit van 16 juli 2018 heeft het college van gedeputeerde staten van Groningen ESD-SIC B.V. onder oplegging van een dwangsom gelast om de gestelde overtreding van artikel 2.9, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer wat betreft de activiteiten met petroleumcokes binnen de […]

 • ECLI:NL:RBMNE:2021:3493 Rechtbank...
  on 27 juli 2021 at 16:24

  GS hebben een omgevingsvergunning verleend aan Afvalzorg voor het oprichten een afvalwaterzuiveringsinstallatie. De rechtbank heeft de STAB als deskundige ingeschakeld. Eisers hebben geen reactie ingediend op het rapport van de STAB. De rechtbank ziet dus geen reden om dat rapport niet te volgen. […]

 • ECLI:NL:GHARL:2021:6791 Gerechtshof...
  on 15 juli 2021 at 08:46

  Gemeente is niet aansprakelijk voor lagere verkoopwaarde perceel omdat daarop niet meerdere woningen mochten worden gebouwd danwel omdat het perceel mogelijk was vervuild.

 • ECLI:NL:RVS:2021:1552 Raad van State,...
  on 14 juli 2021 at 10:34

  Bij besluit van 29 januari 2020 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant aan Plantko een last onder dwangsom opgelegd ten aanzien van het perceel De Meeten 25 te Roosendaal. Deze last houdt in dat Plantko binnen vier weken een saneringsplan moet indienen. Op de locatie is vanaf […]

 • ECLI:NL:RVS:2021:1549 Raad van State,...
  on 14 juli 2021 at 10:33

  Bij besluit van 13 november 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Enschede besloten tot toepassing van bestuursdwang zonder voorafgaande last ten aanzien van de inhoud van een op het perceel aan de [locatie] in Enschede geparkeerde oplegger. Daarbij heeft het college [appellant] […]

 • Sediment speelt essentiële rol in...
  on 12 juli 2021 at 07:36

  Sediment bindt veel koolstof en speelt daarmee een heel belangrijke rol in het vasthouden van broeikasgassen en dus tegen gaan van de opwarming van onze aarde.

 • ECLI:NL:RBROT:2021:6392 Rechtbank...
  on 9 juli 2021 at 10:00

  Wet WOZ, motiveringsbeginsel, waardering tussenwoning, vergelijkingsmethode, bodemverontreiniging

 • ECLI:NL:RBROT:2021:6488 Rechtbank...
  on 8 juli 2021 at 08:27

  Kort geding, nakoming koop recht van erfpacht afgewezen, aangezien niet valt uit te sluiten dat gedaagde zich in een bodemprocedure met succes kan beroepen op dwaling i.v.m. de voor een bestemmingswijziging mogelijk vereiste toestemming van de blooteigenaar.

 • ECLI:NL:RVS:2021:1459 Raad van State,...
  on 7 juli 2021 at 10:37

  Bij besluit van 26 juni 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Oldambt aan [vergunninghoudster] een omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een inrichting voor industriële demontage, handel in machines en afvalstoffen op de locaties [locatie 1] en [locatie 2] te […]

 • ECLI:NL:RBNNE:2021:2758 Rechtbank...
  on 6 juli 2021 at 13:57

  Gevorderde ontruiming van personen die onrechtmatig en zonder recht of titel in onroerende zaken van eigenaar verblijven is toegewezen, nu zij inbreuk maken op diens eigendomsrecht. Na afweging van de wederzijdse belangen van partijen komt voorzieningenrechter tot oordeel dat eigenaar geen misbruik […]

 • Naar een programma voor afbouw en...
  on 6 juli 2021 at 07:18
 • OndergrondLAB verwelkomt T-shaped...
  on 6 juli 2021 at 07:11

  Ze noemen de studenten de aanstormende T-shaped professionals. Nanda Sweres en Martine Coevert verwelkomen bij de gemeente Rotterdam de in opleiding zijnde specialisten met brede vaardigheden en kennis. Hun OndergrondLAB heeft weer zes nieuwe kandidaten daarvoor opgeleverd.

 • ‘Kennis ontsluiten en delen is...
  on 6 juli 2021 at 07:09

  ‘Naast de belangrijke rol die SIKB vervult in het verbinden van de regelgeving met de praktijk, is het ontsluiten en delen van kennis evenzeer essentieel’. Jan Willem Strebus is onlangs toegetreden tot het bestuur van SIKB. Naast zijn dagelijkse werk als directeur van de Omgevingsdienst […]

 • ECLI:NL:RVS:2021:1373 Raad van State,...
  on 30 juni 2021 at 10:34

  Bij besluit van 7 juli 2020 heeft de raad van de gemeente Oostzaan het bestemmingsplan "Locatie Radio 9" vastgesteld. Het plangebied ligt aan de weg Zuideinde te Oostzaan. Die weg kent ter hoogte van het plangebied hoofdzakelijk lintbebouwing. Aan een bestaande zijweg ten westen daarvan is tot nu […]

 • ECLI:NL:RBZWB:2021:3085 Rechtbank...
  on 24 juni 2021 at 15:32

  WOB

 • ECLI:NL:RBNNE:2021:2575 Rechtbank...
  on 24 juni 2021 at 09:57

  Eiseres heeft diverse vorderingen ingesteld tegen de curator q.q. en pro se. Maatstaf aansprakelijkstelling curator q.q. en pro se. Erfpacht canon is geen boedelschuld in de zin van de Faillissementswet. Eiseres heeft als eigenaar ingevolge artikel 5:100 lid 3 BW en artikel 5:105 lid 3 BW geen […]

 • Een gebiedsspecifieke benadering leidt...
  on 22 juni 2021 at 06:41

  Met een gebiedsspecifieke benadering maken zes groepjes studenten in een agrarisch gebied bij Staphorst een eerste stap om te komen tot 80 procent minder CO2 uitstoot. Nauwgezette studie van bodemkaarten leert hen dat een derde van het gebied bedekt is met een veenlaag van twee tot drie meter dik. […]

 • Emmissieloos baggeren van de...
  on 22 juni 2021 at 06:38

  De eerste elektrisch aangedreven cutterzuiger start een dezer dagen met baggerwerkzaamheden. Daarmee wordt voor het eerst in Nederland bagger stikstof-uitstootvrij ontgraven. Met als extra plus dat gewerkt wordt met 100 procent groene stroom. De primeur is voor de Langeraarse Plassen in de […]

© COPYRIGHT 2021, Archimil - Koningsplein 18 - 5721 GJ - Asten (Noord-Brabant) - 0493 671818 Designed and Developed by  The Mexican Pirates