logo-archimil
Home » Bodem » Nieuws – Bodemnieuws

Nieuws – Bodemnieuws

foto kranten - nieuwsLandelijk nieuws over bodemonderzoek, bodemverontreiniging en bodemsanering…

 • ECLI:NL:GHARL:2020:5771 Gerechtshof...
  on 24 juli 2020 at 11:40

  Geding na verwijzing (Hoge Raad: ECLI:NL:2016:1273). Onteigening. Geen schadeloosstelling voor wederbelegging / wederaankoop omdat Vabeog de onteigende percelen zou hebben verkocht indien er geen onteigening had plaatsgevonden

 • ECLI:NL:GHAMS:2020:1803 Gerechtshof...
  on 24 juli 2020 at 10:27

  Bouwzaak. Kostenverhogende omstandigheden. Bij overeenkomst afgeweken van artikel 7:753 lid 1 BW. Verlenging bouwtijd. Problemen met puin in ondergrond, fundering en verontreiniging.

 • Geothermie: hoe win je veilig warmte...
  on 24 juli 2020 at 06:47

  Het winnen van aardwarmte is lang niet altijd zonder risico’s. Zo is het mogelijk dat er tijdens de winning olie of gas bovenkomt, terwijl op sommige locaties de kans op aardbevingen toeneemt. Kortom: deze techniek vraagt om een zorgvuldige aanpak. Hoe perk je de risico's in? (Gawalo, 23 […]

 • Peiling Unie: helft Nederlanders vreest...
  on 24 juli 2020 at 06:45

  Bijna de helft van de Nederlanders maakt zich zorgen over een toename van problemen door droogte in hun woonplaats en wil zelf ook maatregelen nemen. Een regenton in de tuin scoort daarbij het hoogst. Dat blijkt uit een peiling van de Unie van Waterschappen. (H2O Waternetwerk, 23 juli)Lees meer: […]

 • Provincie Utrecht investeert flink in...
  on 24 juli 2020 at 06:44

  De provincie Utrecht wil de komende vier jaar 13 miljoen euro steken in maatregelen om de bodemdaling in het veenweidegebied af te remmen. Het geld wordt onder meer gebruikt voor de toepassing van innovatieve technieken als onderwater- en drukdrainage. (H2O Waternetwerk, 21 juli)Lees meer: […]

 • Rijkswaterstaat test plasticvanger met...
  on 24 juli 2020 at 06:43

  In de strijd tegen plastic zwerfafval in water gaat Rijkswaterstaat het nieuwe systeem Catchy van Allseas uittesten. Hierbij wordt met twee drijvende armen afval verzameld. De proef wordt uitgevoerd in Vijfsluizerhaven in Schiedam. (H2O Waternetwerk, 21 juli)Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Verkenning kansen gebiedsgericht...
  on 24 juli 2020 at 06:42

  Samen aan de slagZijn er gebieden met (resterende) bodem- en grondwaterverontreinigingen die effectief op gebiedsschaal kunnen worden opgepakt en beheerd? En hoe zou deze gebiedsgerichte aanpak vorm kunnen krijgen? Deze vragen vormden ruim twee jaar geleden het startpunt voor een verkenning op […]

 • Damwand die energie opwekt in praktijk...
  on 24 juli 2020 at 06:41

  Het blijkt mogelijk om een damwand niet alleen te gebruiken voor het keren van grond en water, maar tegelijk ook als duurzame warmtebron voor gebouwen. Deze nieuwe manier van energieopwekking wordt nu uitgeprobeerd in een praktijkopstelling nabij Delft. (H2O Waternetwerk, 22 juli)Lees meer: […]

 • Biokeerwand voor planten en insecten
  on 24 juli 2020 at 06:39

  MVO Nederland, de beweging van ondernemers in de nieuwe economie, heeft samen met bedrijven uit verschillende sectoren een biokeerwand ontwikkeld. Deze wand, die dient als vervanging van een grondwal, biedt volop mogelijkheden voor planten en insecten om op te leven. Daarmee stimuleert de wand – […]

 • Vertraging Nieuwe Sluis opgelopen door...
  on 24 juli 2020 at 06:38

  De bouw van de Nieuwe Sluis in Terneuzen is vertraagd doordat er een verhoogde concentratie aan zware metalen en oude funderingen in de grond zaten. Ook de strenge regels over het gif PFAS spelen mee. Dat meldt de aannemer van de sluis. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en […]

 • 5 stappen vooruit met PFAS
  on 24 juli 2020 at 06:37

  Bij een van mijn projecten zijn mijn opdrachtgever en ik heel blij met de recente aanpassingen van het tijdelijke handelingskader PFAS. Bij dit grote infrastructurele project in de regio Rotterdam gaat namelijk veel grond vrijkomen met PFOS-concentraties net boven de toegestane norm. Een lage […]

 • Natuur in conflict: lessen uit...
  on 23 juli 2020 at 13:44

  Het inzetten van jacht als vorm van natuurbeheer en het kappen van bos om dit om te vormen naar andere typen natuur zijn twee vormen van natuurbeheer die veel maatschappelijke reacties oproepen. Deze reacties leiden soms tot conflicten; situaties waarin belangen, waarden en waarheden onverenigbaar […]

 • Eigen slib eerst! Provincie wil storten...
  on 23 juli 2020 at 07:52

  Gelderland wil het storten van slib, bagger en ander materiaal in waterplassen en kleiputten aan banden leggen. De provincie zint op een stop op het storten van slib uit andere provincies of het buitenland. (Gelderlander, 22 juli)Lees meer: gelderlander.nl

 • Hulp tuineigenaren gevraagd voor...
  on 23 juli 2020 at 07:49

  Van oudsher heeft de gemeente een groot gebied met toemaakdek waar verhoogde loodgehalten in de bodem kunnen voorkomen. In dit gebied heeft de gemeente De Ronde Venen 400 gezinnen met jonge kinderen een brief gestuurd. Zij maken kans om hun tuin te laten onderzoeken op lood. Lood kan negatieve […]

 • Boerderij Drempt vol gif na vondst...
  on 23 juli 2020 at 07:46

  Het opruimen van de gevaarlijke stof kwik in het begin mei gevonden drugslab bij een boerderij in Drempt kan meer dan 1 miljoen euro kosten. De rekening gaat naar de gemeente, en dus de inwoners. (Gelderlander, 23 juli)Lees meer: gelderlander.nl

 • BRO-praktijkvoorbeelden winnen...
  on 23 juli 2020 at 07:43

  Veel informatie over de Nederlandse bodem en ondergrond komt samen in de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Als Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, maken wij de BRO. Door de innovatieve GDN modellen is het mogelijk om relevante visualisaties van gebruik van de ondergrond te maken. Een […]

 • Siberië smelt: de scholen zakken weg
  on 23 juli 2020 at 07:42

  Het is heet in Siberië. Zo heet dat de permafrost, de eeuwig bevroren ondergrond in het gebied, sneller en dieper smelt dan ooit tevoren. En dat heeft desastreuze gevolgen. “Dit probleem kan niet regionaal of lokaal worden opgelost. Dit vraagt om een wereldwijde aanpak.” (Trouw, 22 juli)Lees […]

 • Verkenning kansen gebiedsgericht...
  on 22 juli 2020 at 12:04

  Zijn er gebieden met (resterende) bodem- en grondwaterverontreinigingen die effectief op gebiedsschaal kunnen worden opgepakt en beheerd? En hoe zou deze gebiedsgerichte aanpak vorm kunnen krijgen? Deze vragen vormden ruim twee jaar geleden het startpunt voor een verkenning op initiatief van de […]

 • Tijdelijke nabootsing natuur helpt...
  on 22 juli 2020 at 11:36

  Kustecosystemen verdwijnen wereldwijd in hoog tempo en het herstellen ervan is zeer kostbaar en vaak niet succesvol. Maar een internationaal team van onderzoekers heeft een manier gevonden om kwelders en zeegrasvelden gemakkelijker te herstellen met biologisch afbreekbare matjes. De wetenschappers […]

 • ECLI:NL:RVS:2020:1740 Raad van State,...
  on 22 juli 2020 at 10:32

  Bij besluit van 26 juni 2019 heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland ingestemd met het evaluatieverslag van 17 juli 2018 van fase 2A van de bodemsanering die is uitgevoerd op de locatie Voordenpark te Zaltbommel. In het besluit heeft het college onder meer overwogen dat in het […]

 • R&D Highlights 2020 is uitgekomen
  by Roeli Suiker on 22 juli 2020 at 08:49

  We laten zien hoe we verbindingen tot stand brengen door samen te werken met bedrijven en andere onderzoeksinstituten en welke kennis we ontwikkelen om duurzame oplossingen te bieden voor wereldwijde maatschappelijke vraagstukken. In deze editie... The post R&D Highlights 2020 is uitgekomen […]

 • Wegzakken in een verdrogende bodem
  on 21 juli 2020 at 16:00

  Periodes van droogte zullen vaker voorkomen. Nederland moet zich aanpassen. Aflevering 3 uit een serie: huizen op houten palen. (NRC, 21 juli)Lees meer: nrc.nl

 • "De bodem snakt naar water"
  on 21 juli 2020 at 15:58

  De impact van droogte op de openbare ruimte. Het jaar 2020 schetst de impact van klimaatverandering. Voor het zoveelste jaar op rij hebben we te maken met langere periodes van droogte. Waar de kranten als eerste vol staan met droogvallende beken en sproeiverbod voor de landbouw, is ook de impact […]

 • Bouw sluis Terneuzen minstens drie...
  on 21 juli 2020 at 15:56

  De bouw van de nieuwe sluis in Terneuzen loopt een vertraging op van ten minste drie maanden door ‘omstandigheden op de bouwplaats’. Dit laat minister Cora van Nieuwenhuizen weten aan de Tweede Kamer. (Cobouw, 21 juli)Lees meer: cobouw.nl

 • Grond onder drugsboerderij Eemnes...
  on 21 juli 2020 at 15:55

  De grond onder de woonboerderij in Eemnes waar tot begin deze maand crystal meth werd geproduceerd, is mogelijk ernstig vervuild met het afval van de synthetische harddrug. (Algemeen Dagblad, 20 juli)Lees meer: ad.nl

 • Zorgen over onveilige werkzaamheden op...
  on 21 juli 2020 at 15:54

  Hoewel de groenstrook langs het voormalige KNSF-terrein in Muiden, waar momenteel wordt gebouwd aan de nieuwbouwwijk De Krijgsman, nog vol ligt met asbest wordt er met regelmaat gewerkt zonder beschermende kleding. Dat vertellen vele getuigen aan NH Nieuws, nadat we eerder deze week onthulden dat […]

 • Berg asbest op Muider groenstrook gaat...
  on 21 juli 2020 at 15:53

  De grote berg met asbestresten op de groenstrook langs nieuwbouwwijk De Krijgsman in Muiden wordt nog deze week weggehaald. Dat heeft de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek afgesproken met projectontwikkelaar KNSF Vastgoed. Hoe het verder gaat met de sanering van de rest van het terrein […]

 • College stelt voor om sanering...
  on 21 juli 2020 at 15:52

  De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar waterkwaliteit en de oevers van de Nedereindse Plas. Hieruit blijkt onder andere dat het milieurisico lager is dan bij de voorbereiding van de sanering in 2004 werd ingeschat. Er stroomt minder verontreiniging vanuit het stortmateriaal naar het […]

 • Onderzoek naar aardwarmte in Stichtse...
  on 21 juli 2020 at 15:50

  Vanaf half augustus voert Energiebeheer Nederland (EBN) in opdracht van het ministerie Economische Zaken en Klimaat op een paar plekken in Stichtse Vecht onderzoek in de ondergrond uit. Er wordt onderzocht of de locaties geschikt zijn voor de winning van aardwarmte. Bewoners en eventuele bedrijven […]

 • Gratis testtijd in experimentele...
  by Roeli Suiker on 21 juli 2020 at 14:55

  Als kennisinstituut ontwikkelen wij kennis over uiteenlopende watergerelateerde onderwerpen. Dit doen wij onder andere met behulp van onze moderne experimentele faciliteiten op onze campus. Ondersteunen van innovatieve initiatieven vanuit MKB Om innovatieve initiatieven vanuit start-ups en... The […]

 • Publieke consultatie Bodemkaart gestart
  on 21 juli 2020 at 07:30

  De Bodemkaart van Nederland is uitgebreid met afgeleide profielen. Via een publieke consultatie kunt u op de uitbreiding reageren.

 • Rijkswaterstaat wacht met zandsuppletie...
  on 20 juli 2020 at 11:14

  Rijkswaterstaat heeft na overleg met Wetterskip Fryslân, de gemeente Schiermonnikoog en Natuurmonumenten opnieuw besloten om voorlopig nog geen zandsuppletie uit te voeren op het eiland. In 2019 werd ook besloten om de suppletie uit te stellen.

 • Lezersfoto Bodemonderzoek Op Oud...
  on 20 juli 2020 at 07:57

  Foto's. Bodemonderzoek Op Oud Haerlem Door Nancy De Jong-Lambrechts En Ferry Van Den Oever Van Buro Saricon In Opdracht Van De Gemeente Heemskerk. (Haarlemsweekblad, 19 juli)Lees meer: haarlemsweekblad.nl

 • Waterschaarste en extreme droogte: hoe...
  on 20 juli 2020 at 07:56

  Waterschaarste en extreme droogte zijn termen die steeds vaker opduiken en waar de carwashbranche ook mee te maken krijgt. Zo is er bijvoorbeeld in Twente en de Achterhoek al sprake van een onttrekkingsverbod voor grondwater. Branchemanager Erik Stern van BOVAG en communicatieadviseur Jane Alblas […]

 • Amersfoortse archeoloog Raphaël...
  on 20 juli 2020 at 07:55

  De Amersfoortse archeoloog Raphaël Panhuysen verricht onderzoek naar (massa)graven in binnen- en buitenland. Hij geldt als een autoriteit op het gebied van skeletten. ,,Die vertellen een verhaal over een tijdperk.’’ (Algemeen Dagblad, 18 juli)Lees meer: ad.nl

 • Kennis en inzichten uit onderzoek op...
  on 17 juli 2020 at 07:49

  Groenblauwe daken bieden kansen voor stedelijk waterbeheer. Onderzoekers van twaalf groenblauwe meetdaken delen hun inzichten en ervaringen over onderzoek naar waterberging, waterafvoervertraging, verdamping, waterzuivering, koeling en biodiversiteit. De kennis en ervaringen uit deze onderzoeken […]

 • Vrijstelling voor test bodemverbeteraar...
  on 17 juli 2020 at 07:47

  Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondersteunt een praktijkproef met een duurzame bodemverbeteraar gemaakt van vergistte varkensmest in het Achterhoekse waterwingebied Haarlo-Olden Eibergen. De tien deelnemende melkvee- en akkerbouwers krijgen van het ministerie voor dit jaar […]

 • KWR: erfelijk materiaal coronavirus in...
  on 17 juli 2020 at 07:46

  Op Schiphol is de concentratie erfelijk materiaal van het coronavirus op dinsdag 7 juli hoger dan een week eerder toen het signaal nog onder de detectiegrens lag. Dat blijkt uit de analyse van de rioolwatermonsters die KWR sinds februari wekelijks op negen locaties neemt. De concentratie van het […]

 • Van toilet naar rivier: de weg van...
  on 17 juli 2020 at 07:24

  In deze studie wordt een kader gepresenteerd om een systeembenadering van microverontreinigingen te beschrijven in drie stappen. Deze drie stappen zijn toegepast op een casestudy van fluoxetine in Nijmegen. (H2O Waternetwerk, 16 juli)Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Boren naar aardwarmte in de stad:...
  on 17 juli 2020 at 07:21

  Warmtebron Utrecht heeft vijf plekken in Nieuwegein en Utrecht op het oog om mogelijk te gaan boren naar aardwarmte, ofwel geothermie. Dat blijkt uit een nieuw rapport. Beide steden zien in aardwarmte een belangrijke potentiële warmtebron om de stadsverwarming te verduurzamen. (RTV Utrecht, 16 […]

 • Hoe we weten dat het grondwater te laag...
  on 17 juli 2020 at 07:20

  In weer en wind op pad langs meetpunten op De Sprengenberg (Nationaal Park Sallandse Heuvelrug). Om water te peilen. Waterpeilen? Ja, Jacques Dijkman, Els Jelsma en Arjen Meesters zijn vrijwillige waterpeilers bij Natuurmonumenten. Zij meten elke twee weken hoe hoog het grondwater op De […]

 • ECLI:NL:RBZWB:2020:2822 Rechtbank...
  on 16 juli 2020 at 13:19

  Verlenen omgevingsvergunning bouwen hotel

 • ECLI:NL:GHSHE:2020:2175 Gerechtshof...
  on 16 juli 2020 at 10:57

  Verbintenissenrecht. Verzekeringsrecht. Milieuschade- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Asbest. Agrarisch bedrijf. Verontreiniging bodem door loslaten asbestdeeltjes van dakplaten op stallen. Onzeker voorval. Verontreiniging door emissie. Uitleg polisvoorwaarden. Geen eigen gebrek door fout […]

 • Interactieve infographic beantwoordt...
  on 14 juli 2020 at 08:15

  Een snel overzicht van de kennis over bodemdaling, met toegankelijke voorbeelden en de weg duidend wie waar te vinden is, daaraan blijken gemeenten behoefte te hebben. En ook hogescholen zoeken een gids voor die informatie, blijkt uit een onderzoek op initiatief van het KOBO-HO en het Nationaal […]

 • Michiel Gadella: ‘Meer...
  on 14 juli 2020 at 08:08

  Er komt op basis van nieuw onderzoek meer ruimte om PFAS-houdende grond en bagger te verzetten. Daar heeft Rijkswaterstaat in veel verschillende rollen mee te maken. ‘We geven beleidsadviezen aan het ministerie, we werken mee aan de totstandkoming van regelgeving, we geven voorlichting aan […]

 • Europa ontwikkelt handvatten voor...
  on 13 juli 2020 at 11:27

  Meer dan 60 experts uit diverse Europese lidstaten en van uiteenlopende belangengroepen zijn op 28 mei j.l. online gestart met het ontwikkelen van een technisch document voor sedimentbeheer in de context van de Kaderrichtlijn Water. Het doel van het document is om tot een gedeeld begrip te […]

 • Provincies stimuleren maatschappelijke...
  on 13 juli 2020 at 11:07

  Provincies hebben de ambitie om maatschappelijke betrokkenheid bij natuur te versterken. Provinciale programma’s met doelen voor maatschappelijke betrokkenheid helpen om groepen burgers te interesseren en hun initiatieven richting te geven. Structurele ondersteuning en betrokkenheid van […]

 • ECLI:NL:RBGEL:2020:3203 Rechtbank...
  on 13 juli 2020 at 09:37

  Omgevingsvergunning voor een (tijdelijk) informatiecentrum in Meinerswijk. Rondom het toekomstige informatiecentrum zijn door omwonenden meerdere waarnemingen gedaan van bevers. De bever is op grond van de Wet natuurbescherming een beschermde diersoort. Het college heeft zich in het besluit op […]

 • Kleine diertjes in beken lijden zwaar...
  on 10 juli 2020 at 07:58

  Door de extreem droge zomers in Nederland de afgelopen jaren verdwijnen steeds meer kleine diertjes die in beken leven: de macrofauna. Dat blijkt uit een samenwerkingsonderzoek van verschillende waterschappen en Wageningen Environmental Research.

 • Food Connects 2050: een natuurlijke...
  on 9 juli 2020 at 11:50

  Hoe creëren we een veerkrachtige, milieuvriendelijke en sociaal rechtvaardige voedseleconomie voor de regio Washington DC in 2050, waarin op natuurlijke oplossingen worden gecombineerd met hightech innovaties? Aan deze visie is gewerkt door een internationaal team onder leiding van Marian Stuiver […]

 • New look for ISRIC Soil Data Hub
  by Niels on 9 juli 2020 at 07:07

  New look for ISRIC Soil Data Hub 09 Jul 2020 ISRIC’s Soil Data Hub, our central location for searching and downloading digital soil data from around the world, has recently been updated in collaboration […]

 • ECLI:NL:RVS:2020:1587 Raad van State,...
  on 8 juli 2020 at 10:33

  Bij besluit van 20 april 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, naar aanleiding van een melding en een verzoek van Havenbedrijf Amsterdam N.V., een beschikking genomen als bedoeld in de artikelen 29 en 37 van de Wet bodembescherming (hierna: de Wbb) - een zogenoemde […]

 • ECLI:NL:RVS:2020:1561 Raad van State,...
  on 8 juli 2020 at 10:32

  Bij besluit van 16 maart 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van West Betuwe [verzoeker] lasten onder dwangsom opgelegd wegens diverse overtredingen in verband met geconstateerde (zuivere) afvalstoffen in de mestkelder op het perceel aan de [locatie] te Haaften en de aanwezigheid […]

 • Tijdelijk handelingskader voor...
  on 7 juli 2020 at 14:00

  Staatssecretaris Van Veldhoven geeft een toelichting op de aanpassingen in het 'Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie (geactualiseerde versie van 2 juli 2020'.

 • Gewijzigd tijdelijk handelingskader...
  on 7 juli 2020 at 12:50

  Op 3 juli 2020 is een gewijzigde versie van het Tijdelijk handelingskader PFAS (versie 2 juli 2020) voor hergebruik van grond en baggerspecie gepubliceerd. Vanaf deze datum kan de uitvoeringspraktijk van de gewijzigde normen gebruik maken.

 • Programma Bodembeheer van de Toekomst...
  on 7 juli 2020 at 10:00

  Een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Het is één van de belangrijkste uitgangspunten van de Omgevingswet. Als het om het beheer van de bodem gaat, staan gemeenten daarbij voor een extra grote uitdaging. Het programma Bodembeheer van de toekomst ondersteunt gemeenten bij de […]

 • Bewolkte dagen leveren grootste pieken...
  on 7 juli 2020 at 08:28

  Niet alleen zonnige dagen zorgen voor pieken in de opwek van zonne-energie. Juist ook bewolkte dagen leveren stroompieken die zelfs twintig procent groter kunnen zijn dan bij een strakblauwe lucht. Dat blijkt uit een eerste deelstudie die Wageningen University & Research, netbeheerder Liander […]

 • TerrAgenda 2020-2030: vitale bodems in...
  on 6 juli 2020 at 11:57

  Geef de bodem een stem! Het streven? Vitale bodems in alle gebieden van Nederland, in 2030. Dit was de oproep voor de eerste stap naar een gedragen maatschappelijke bodemagenda. Op 29 juni kwamen 60 experts uit de wetenschap, het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties online […]

 • Impact van windturbines op vogelsterfte...
  on 6 juli 2020 at 10:24

  Windmolenparken leveren hernieuwbare energie, maar zijn ook van invloed op vogelpopulaties. Vogels kunnen in aanvaring komen met de rotorbladen van windturbines, met sterfte tot gevolg. Uit onderzoek van Wageningen University & Research blijkt dat de gevolgen van deze extra sterfte op […]

 • Variaties in plantenwortels in kaart...
  on 2 juli 2020 at 06:58

  Het was lang een van de best bewaarde geheimen in de ondergrondse wereld: wat bepaalt de variatie in vorm en functie van plantenwortels? Een internationaal onderzoeksteam geleid door wetenschappers van Wageningen University & Research en het German Centre for integrative Biodiversity Research […]

 • CLIFF-GRADS fellowships 2021
  by Niels on 2 juli 2020 at 06:32

  CLIFF-GRADS fellowships 2021 02 Jul 2020 The Climate Food and Farming Network (CLIFF) and the Global Research Alliance (GRA) awarded scholarships to 57 PhD students to boost their scientific capability […]

 • Micronutriënten in bodem en in voeding
  by redactie on 1 juli 2020 at 09:50

  Het landbouwbedrijf is een complex productiesysteem waarin mineralen een belangrijke rol vervullen. In de landbouw gaat de meeste aandacht uit naar de zogenaamde hoofdelementen. Bij meststoffen worden vooral de hoeveelheden N-P-K vermeld. Soms worden meststoffen aangevuld met magnesium of […]

 • ECLI:NL:RBNNE:2020:2307 Rechtbank...
  on 1 juli 2020 at 09:48

  Economische zaak; art. 6.2 lid 1 Waterwet; art. 13 Wet bodembescherming. Verdachte heeft opzettelijk zonder vergunning van het waterschap restlading uit een sloptank van zijn schip in de Farmsumer haven gebracht en daarnaast (tezamen en in vereniging) een deel van die lading in de berm gebracht, […]

 • Cursusaanbod stikstof in ontwikkeling
  on 1 juli 2020 at 09:44

  Wageningen University & Research helpt mee om tot nieuwe oplossingen te komen om uit de huidige stikstof-impasse te komen. Op het gebied van onderwijs lopen er twee opleidingstrajecten.

 • PFAS: meer verantwoorde ruimte voor...
  on 1 juli 2020 at 08:27

  Er komt op basis van nieuw onderzoek meer ruimte om PFAS-houdende grond en baggerspecie te verzetten. Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven op 1 juli 2020 in een kamerbrief aan de Tweede Kamer.

 • Rijkswaterstaat koppositie sonderingen...
  on 1 juli 2020 at 07:12

  Rijkswaterstaat is momenteel koploper met het aanleveren van sonderingen in de BRO. De sonderingen zijn afkomstig van grote projecten als aanleg en verbreding van wegen met vaak ingewikkelde bouwwerken als flyovers, onderhoud van vaarwegen en realisatie van windmolenparken. Interessante projecten […]

 • Strategieën om het Natuurnetwerk...
  on 30 juni 2020 at 14:44

  Provincies zetten in op diverse strategieën om het Natuurnetwerk te vergroten en natuur en landbouw te verbinden. Zelfrealisatie van natuur en natuurinclusieve landbouw in overgangszones rondom het Natuurnetwerk blijft een uitdaging voor reguliere boeren, omdat dit niet goed past in hun […]

 • New paper: Machine learning in space...
  by Ingrid on 30 juni 2020 at 11:57

  New paper: Machine learning in space and time for modelling soil organic carbon change 30 Jun 2020 New paper in EJSS on ‘Machine learning in space and time for modelling soil organic carbon change’ by […]

 • Annemieke Nijhof per 1 oktober nieuwe...
  by Roeli Suiker on 30 juni 2020 at 11:24

  Nijhof heeft ruime ervaring bij zowel de overheid als het bedrijfsleven. Als Directeur-Generaal Water bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat (nu Infrastructuur en Water) was ze verantwoordelijk voor het waterbeleid in Nederland. Vervolgens werkte... The post Annemieke Nijhof per 1 oktober […]

 • New paper: Legacy data for 3D modelling...
  by Ingrid on 30 juni 2020 at 09:53

  New paper: Legacy data for 3D modelling of peat properties with uncertainty estimation in Dava bog – Scotland 30 Jun 2020 New paper by Laura Poggio (ISRIC), Alessandro Gimona, Inge Aalders, Jane Morrice […]

 • Klei verrijkt schrale landbouwgrond
  on 30 juni 2020 at 07:14

  Het is eigenlijk een oud principe, dat in de vergetelheid is geraakt. Schrale landbouwgrond verrijken met een dun laagje klei of bagger. Dat houdt organische stof vast, zorgt voor een betere vochthuishouding en leidt ertoe dat een regenbui meer de bodem infiltreert. In Gelderland loopt een […]

 • ‘Jonge vakmensen betrekken bij de...
  on 30 juni 2020 at 07:12

  ‘Het was in mijn studietijd al een veel gehoorde discussie, die (helaas) nog weinig aan actualiteit heeft ingeboet: de verbinding tussen de boven- en ondergrond. Waarbij ik de bovengrond dan als de wereld boven maaiveld beschouw. In mijn werk als planoloog en als voorzitter van het Netwerk Jong […]

 • Save the date
  on 29 juni 2020 at 13:05

  Namens de samenwerkingspartners rond het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020 nodig ik je van harte uit voor:  Festival Follow UP “Samenwerking geeft veerkracht aan de bodem”.   Op woensdag 25 november 2020 willen we: een succesvolle samenwerkingsperiode van tien jaar vieren, […]

 • 3 miljoen m3 zand afgraven bij zeesluis...
  on 29 juni 2020 at 12:45

  De nieuwe zeesluis wordt helemaal uitgegraven en al dat afgegraven zand moet natuurlijk ook ergens naartoe. Maar hoe werkt dat? En waar laat je zoiets? Arjan Kroot, hoofduitvoerder bij OpenIJ, vertelt over de werktechnieken die worden gebruikt op de bouwplaats.

 • 3 keer Nederland, dat oppervlak hebben...
  on 29 juni 2020 at 12:37

  Hebben we genoeg Nederland voor onze transities? Die vraag stelde Rijkswaterstaat aan het Bodemtraineeship. Sverre van Klaveren, Nàdia Mobron, Esmeralda Mobron en Kevin de Koeijer rekenden de claims op land en bodem door en vonden dat we zonder keuzes en het slim inzetten van bodem en land 3 keer […]

 • Prof. A. (Tom) Veldkamp appointed new...
  by Ingrid on 29 juni 2020 at 07:41

  Prof. A. (Tom) Veldkamp appointed new Rector Magnificus of the University of Twente 29 Jun 2020 ISRIC would like to congratulate Professor A. (Tom) Veldkamp, valued member of the ISRIC Managing Board, […]

 • Onderzoek containerverlies vaarroutes...
  by Mariska van Gelderen on 26 juni 2020 at 16:42

  Deltares heeft op basis van gedetailleerde berekeningen de wind, stroming, waterstanden en golfcondities op het moment van de ramp bepaald. Arne van der Hout, onderzoeker bij Deltares: ‘De waterdiepte op de route was die bewuste... The post Onderzoek containerverlies vaarroutes boven de Wadden […]

 • ECLI:NL:RBNNE:2020:1640 Rechtbank...
  on 26 juni 2020 at 14:57

  WOZ. Bedrijfsterrein. Waarde van de grond minus de sloopkosten. Verweerder heeft de waarde aannemelijk gemaakt. Beroep ongegrond.

 • Monitoringsaanpak ecologische effecten...
  by Mariska van Gelderen on 26 juni 2020 at 07:41

  TEO-systemen tappen in de zomer warmte uit het oppervlaktewater. Deze warmte wordt  opgeslagen in de ondergrond en in de winter gebruikt voor het verwarmen van woningen en gebouwen. Door het onttrekken van warmte aan het... The post Monitoringsaanpak ecologische effecten bij gebruik aquathermie […]

 • ECLI:NL:RBZWB:2020:2538 Rechtbank...
  on 25 juni 2020 at 11:28

  AWB- 19_6558

 • ECLI:NL:GHARL:2020:4797 Gerechtshof...
  on 25 juni 2020 at 08:00

  Koop agrarische percelen. Maatstaf voor beoordeling van de vraag of koopovereenkomst tot stand gekomen. Na toetsing wordt geconcludeerd dat geen koopovereenkomst tot stand is gekomen. Ook geen schadeplichtigheid op grond van afgebroken onderhandelingen. Afwijzing grieven en bekrachtiging bestreden […]

 • Handreiking bemonstering PFAS...
  on 24 juni 2020 at 13:30

  Het bemonsteringsprotocol PFAS van het expertisecentrum PFAS is geactualiseerd naar de laatste inzichten over PFAS. Deze door de VKB aangepaste handreiking is kortgesloten en afgestemd met de VVMA en het Expertisecentrum PFAS, waardoor er sprake is van een door de branche gedragen handreiking.

 • Oplevering Houtribdijk met...
  on 24 juni 2020 at 11:09

  Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) leverde 22 juni 2020 de versterkte Houtribdijk op. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen kan, dankzij een nieuwe steenlaag en enorme zandpakketten, stormen aan die eens in de 10 duizend jaar voorkomen.

 • Aanpak natuurherstel in combinatie met...
  on 23 juni 2020 at 13:38

  Provincies liggen nog niet op schema om het Natuurnetwerk op tijd af te ronden. De laatste stukken grond hiervoor zijn moeilijk te verkrijgen, terwijl maatregelen voor natuurherstel vaak pas kunnen worden genomen als alle grond beschikbaar is. Extra natuurherstel is bovendien nodig voor het […]

 • Discontinuation of SoilGrids 2017...
  by Laura on 22 juni 2020 at 13:34

  Discontinuation of SoilGrids 2017 services 22 Jun 2020 As indicated earlier, services for SoilGrids version 2017 have been discontinued in view of the new release of SoilGrids version 2020.Data for […]

 • Natuurlijke lozing verontreinigd...
  on 22 juni 2020 at 13:29

  Hoe ga je om met verontreinigingen in grondwater die op natuurlijke wijze afstromen naar het oppervlaktewater, een rivier of een kanaal bijvoorbeeld? Wanneer neem je maatregelen om deze afstroming te voorkomen en wanneer hoef je niets te doen? In essentie zijn dat de kernvragen die de […]

 • ECLI:NL:GHAMS:2020:1351 Gerechtshof...
  on 18 juni 2020 at 10:11

  Milieuschadeverzekering. Verzekering doet geslaagd beroep op uitsluiting dekking schadeverzekering. Voorshands bewezen geacht dat de verontreiniging enkel kan zijn veroorzaakt door de omstandigheid dat de capaciteit van de opvangbak voor chloorbleekloog onvoldoende was dan wel dat deze niet […]

 • Project “Ondergrondse inpassing van...
  on 18 juni 2020 at 08:38

  Nederland heeft hoge ambities voor de energietransitie. Om hierin tegemoet te komen is het nodig dat in 2050 ongeveer 20 procent van de gebouwen over een bodemenergiesysteem beschikt. Het door KIBO ondersteunde project: “Hogere dichtheid van bodemenergiesystemen voor meer CO2 besparing” heeft […]

 • ECLI:NL:RVS:2020:1402 Raad van State,...
  on 17 juni 2020 at 10:33

  Bij besluit van 3 oktober 2019 heeft de raad van de gemeente Waterland het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte "Omgevingsplan Monnickendam - Galgeriet 2019" vastgesteld. Het plan maakt mogelijk dat het grotendeels leegstaande bedrijventerrein het Galgeriet en de jachthaven worden ontwikkeld tot […]

 • Samenwerken voor zoet water op...
  by Astrid van Bragt on 16 juni 2020 at 07:30

  Het project is onderdeel van het Living Lab Schouwen-Duiveland en heeft als doel de zoetwatervoorraad in de ondergrond te vergroten en beschikbaar te stellen. De landbouwsector is zo minder kwetsbaar voor droogte. Met agrariërs, aannemers,... The post Samenwerken voor zoet water op […]

 • ‘Spin in het web tussen kennis en...
  on 15 juni 2020 at 08:11

  Vanaf het allereerste begin is hij werkzaam bij Bodem+ en behoort zo tot de ‘oude’ garde die gepokt en gemazeld is op het veelzijdige beleidsterrein van de bodem. ‘De bodem is en blijft de grond onder ons bestaan,’ aldus Paul de Wilde. ‘Onze rol als expertisecentrum en helpdesk voor […]

 • ECLI:NL:PHR:2020:583 Parket bij de Hoge...
  on 12 juni 2020 at 15:38

  Verbintenissenrecht. Onrechtmatige overheidsdaad. Procesrecht. Onrechtmatige uitingen Provincie over handhaving en intrekking milieuvergunningen en jegens potentiële kopers van bedrijf? HR 24 januari 1983, ECLI:NL:HR:1983:AD2221. Formele rechtskracht. Passeren bewijsaanbod.

 • ECLI:NL:PHR:2020:574 Parket bij de Hoge...
  on 11 juni 2020 at 14:30

  Conclusie AG. Het ontgraven en ruimen van een oude stortplaats door een asbestsaneringsbedrijf, op zodanige wijze dat een hoeveelheid asbestvezels in de lucht werd gebracht, terwijl daarvan gevaar voor de openbare gezondheid te duchten is (art. 173b Sr). Is de bewezenverklaring, v.zv. inhoudend dat […]

 • Meerjarig onderzoek naar...
  on 11 juni 2020 at 12:47

  Het is droog in Nederland en de regen die valt, komt steeds vaker in de vorm van piekbuien. De hooggelegen zandgronden van Nederland zijn niet ingericht op deze effecten van klimaatverandering. De komende vier jaar gaan 24 partijen onderzoeken hoe het water- en bodemsysteem op de zandgronden […]

 • Quaranta giorni amici
  on 10 juni 2020 at 07:42

  Zoals we inmiddels zo ongeveer allemaal wel weten, staat quaranta giorni (veertig dagen) voor de veertig dagen waarin aanmerende scheepsbemanningen in tijden van pest op hun schepen moesten blijven om de risico’s van verspreiding van de pest te verkleinen.

 • Storymap over gebruik bodemdata bij...
  on 10 juni 2020 at 07:11

  Door middel van een Storymap vertellen wij met gegevens uit de BRO over de oorzaken en gevolgen van bodemdaling in Flevoland

 • Methoden en code voor schalen van...
  on 10 juni 2020 at 07:05

  De Basisregistratie Ondergrond stelt een grote hoeveelheid bodem en ondergrond data, zowel punten als kaarten, open beschikbaar voor gebruikers. Deze data zal niet altijd 1 op 1 aansluiten bij de door de gebruiker beoogde toepassing.

 • Kuilen graven voor een ander
  on 10 juni 2020 at 06:59

  De eerste 1847 wandbeschrijvingen staan voor u klaar.

 • Praktijkfestival Ondergrond 27 oktober...
  on 10 juni 2020 at 06:32

  Het Praktijkfestival Ondergrond op 17 maart kon helaas niet doorgaan en is nu definitief verplaatst naar dinsdag 27 oktober 2020.

 • Storing 9 juni - verholpen
  by David Balder on 9 juni 2020 at 13:48

  De storing is rond 16:45 verholpen. Onze excuses voor het ongemak.

 • Krachtenbundeling aanpak plastic soep...
  by Astrid van Bragt on 8 juni 2020 at 13:51

  Ruim twintig organisaties die actief zijn in Zuid-Holland ondertekenden onlangs een intentieverklaring om gezamenlijk plastics in water aan te pakken. De betrokken organisaties delen kennis en ontwikkelen gezamenlijk kennis op het gebied van het meten,... The post Krachtenbundeling aanpak plastic […]

 • WUR presenteert aanpak stikstofprobleem
  on 6 juni 2020 at 06:00

  Onderzoekers van Wageningen University & Research hebben een stappenplan ontwikkeld met oplossingsrichtingen voor het stikstofprobleem. Deze systematische aanpak maakt het mogelijk om per natuurgebied te zien in hoeverre landelijke en lokale maatregelen voor landbouw en natuur bijdragen aan […]

 • Grote verschillen in stroomsnelheid en...
  by Mariska van Gelderen on 5 juni 2020 at 11:41

  Rijkswaterstaat monitort de kuilvorming intensief en stort waar nodig staalslakken of stortsteen om de stabiliteit van de kering te waarborgen. Broekema’s onderzoek is een belangrijke stap om tot een duurzame oplossing te komen en kuilvorming... The post Grote verschillen in stroomsnelheid en […]

 • Schuim in Scheveningen gevolg van veel...
  by Roeli Suiker on 5 juni 2020 at 09:23

  Reconstructie van de laatste vier dagen Uit de reconstructie van de beschikbare data blijkt dat een samenloop van weersomstandigheden vanaf eind april heeft geleid tot de grote hoeveelheid schuim in de hoek van het Noordelijk... The post Schuim in Scheveningen gevolg van veel algen en harde […]

 • Boeren en overheid leren samen...
  on 4 juni 2020 at 12:03

  Droge zomers, natte winters: de Nederlandse landbouw is er nog niet op ingericht. Boeren, waterschappen en overheden moeten samen leren hoe je droge periodes overbrugt, want daar hebben we in ons land nog geen kaas van gegeten.

 • De nieuwe bodemprofessional verbindt...
  on 3 juni 2020 at 07:02
 • Droogte bedreigt ook archeologische...
  on 2 juni 2020 at 09:30
 • ECLI:NL:RBROT:2020:4542 Rechtbank...
  on 1 juni 2020 at 09:00

  In conventie ontbinding/ontruiming autogarage en tankstation en schadevergoeding. In reconventie schadevergoeding. Is tussen partijen een huurovereenkomst ontstaan? Zo ja, is deze buitengerechtelijk ontbonden? Gelasting comparitie van partijen.

 • Hoe kan het eiland Majuro zich...
  by Roeli Suiker on 29 mei 2020 at 14:08

  Marshall eilanden De Republiek Marshalleilanden is een van ‘s werelds kleinste, meest geïsoleerde en kwetsbare landen. De bevolking wordt geschat op ongeveer 59.000, waarvan de helft in de hoofdstad Majuro woont. De omvang en afgelegen... The post Hoe kan het eiland Majuro zich aanpassen aan de […]

 • Ecologisch onderzoek op zes innovatieve...
  on 27 mei 2020 at 13:55

  Op zes nieuwe testlocaties gaan LC Energy, Wageningen University & Research, TNO, Eelerwoude en SolarCentury onderzoek doen naar het effect van zonneparken op de bodemkwaliteit en biodiversiteit. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stelt een subsidie van 3,6 miljoen euro beschikbaar voor […]

 • ECLI:NL:PHR:2020:466 Parket bij de Hoge...
  on 26 mei 2020 at 11:18

  Staatssteun. Verbintenissenrecht. Koop door gemeente van terrein van onderneming; onrechtmatige staatssteun? Steun uitgevoerd in strijd met art. 108 lid 3 VWEU; algehele of partiële nietigheid koopovereenkomst?; art. 3.41 BW. Rente over terug te betalen koopsom.

 • De Nederlandse Vogel- en...
  on 26 mei 2020 at 09:13

  De Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn zijn belangrijke instrumenten van de Europese Unie om de Europese natuur te beschermen. Met de zes-jaarlijkse Vogel- en Habitatrapportages dragen landen bij aan het overzicht van de biodiversiteit in Europa. De Nederlandse rapportages over de periode […]

 • Tweejarig onderzoek naar...
  on 25 mei 2020 at 11:58

  Een consortium van bijna 20 organisaties en gemeenten gaat de komende twee jaar onderzoek doen naar de maatschappelijke impact van de eikenprocessierups en een betere monitoring en beheersing van de rups. De nieuwe inzichten moet leiden tot een verbeterde Leidraad Beheersing Eikenprocessierups, […]

 • ECLI:NL:PHR:1992:17 Parket bij de Hoge...
  on 22 mei 2020 at 12:56

  Bluskosten Vlissingen. Privaatrechtelijk kostenverhaal door overheid. Verhouding tot publiekrechtelijke regeling; doorkruising; HR 26 jan. 1990, NJ 1991, 393 (Windmill). Inhoud en strekking Brandweerwet 1985.

 • Tropische bossen bestand tegen hitte,...
  on 22 mei 2020 at 07:59

  De toekomst van tropische bossen is onzeker als gevolg van klimaatverandering, maar nieuw onderzoek gepubliceerd in Science laat zien dat ze grote hoeveelheden koolstof kunnen blijven opslaan als de opwarming van de aarde beperkt blijft.

 • Revitalisering van voormalige...
  on 19 mei 2020 at 14:26
 • Ruimte voor biodiversiteit in...
  on 19 mei 2020 at 14:00

  De gemeente Wageningen wil in 2030 klimaatneutraal zijn. De overgang naar duurzame energie kan een substantiële bijdrage leveren aan deze ambitie. Om aan de energievraag te kunnen voldoen, kijkt de gemeente naar zonneparken waar energieopwekking kan worden gecombineerd met andere functies, zoals […]

 • ECLI:NL:GHARL:2020:3713 Gerechtshof...
  on 19 mei 2020 at 11:33

  Bewijswaardering, bindende eindbeslissing, tweeconclusieregel, boete.

 • JongSTRONG wordt JongBodem
  on 19 mei 2020 at 08:07
 • ECLI:NL:GHARL:2020:3726 Gerechtshof...
  on 18 mei 2020 at 14:52

  Bodemverontreiniging – historisch – onrechtmatige daad – geen strijd met wettelijke plicht – artikel 13 Wet bodembescherming en 6:175 BW niet van toepassing – en geen schending zorgvuldigheidsnorm vanwege het laat treffen van maatregelen tot sanering.

 • ECLI:NL:RVS:2020:1205 Raad van State,...
  on 13 mei 2020 at 10:32

  Bij besluit van 15 oktober 2019 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, [locatie 1]/[locatie 2]" vastgesteld. Het plan heeft betrekking op de locatie [locatie 1]/[locatie 2] te Ambt Delden. De eigenaar van deze locatie, [belanghebbende], […]

 • ECLI:NL:RVS:2020:1230 Raad van State,...
  on 13 mei 2020 at 10:31

  Bij besluit van onderscheidenlijk 14 april 2019 en 24 april 2019 hebben de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het rijksinpassingsplan "Net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha)" vastgesteld. Het RIP maakt […]

 • SoilGrids version 2017 services –...
  by Ingrid on 7 mei 2020 at 12:26

  SoilGrids version 2017 services – communication 07 May 2020 After the release of the 2020 version of SoilGrids (see here for more details), a number of changes will happen to the soilgrids.org […]

 • ECLI:NL:RVS:2020:1173 Raad van State,...
  on 6 mei 2020 at 10:31

  Bij besluit van 6 december 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders Tilburg [verzoekster] drie lasten onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van artikel 13 van de Wet bodembescherming in verband met geconstateerde bodemverontreiniging op het perceel [locatie] en het naastgelegen […]

 • Werkboek voor kennisdoorwerking
  on 6 mei 2020 at 08:15
 • Rob Nieuwenhuis: ‘Meer verbinden...
  on 6 mei 2020 at 08:06
 • New edition of soil property estimates...
  by Niels on 4 mei 2020 at 13:00

  New edition of soil property estimates for the world with associated web platform released (SoilGrids250m) 04 May 2020 Since the sneak preview on World Soil Day 2019, ISRIC - World Soil Information has […]

 • SoilGrids: Service down for a couple of...
  by Niels on 30 april 2020 at 07:02

  SoilGrids: Service down for a couple of days in preparation for new release 30 Apr 2020 ISRIC is preparing for a new release of SoilGrids. This involves migrating the services to a new website and host. […]

 • ECLI:NL:RVS:2020:1167 Raad van State,...
  on 29 april 2020 at 10:32

  Bij besluit van 14 november 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Bunschoten het waterschap Vallei en Veluwe gelast om de gevolgen van de verontreiniging die is ontstaan door het gebruiken van grond voor het verbreden en verstevigen van de Westdijk in Bunschoten ongedaan te […]

 • ECLI:NL:RBOBR:2020:1946 Rechtbank...
  on 28 april 2020 at 16:47

  GS heeft aan Refresco een vergunning verleend voor het onttrekken en injecteren van grondwater ten behoeve van de productie van dranken. Hierbij heeft GS getoetst aan het beleid zoals dat gold ten tijde van de aanvraag en niet aan het beleid ten tijde van vergunningverlening. Het besluit is […]

 • ECLI:NL:GHDHA:2020:856 Gerechtshof Den...
  on 28 april 2020 at 10:00

  Opzegging recht van erfpacht wegens schending voorwaarden. Inschrijving in rechtsmiddelenregister. Is de erfpachter ernstig tekort geschoten? 5:87 BW.

 • ECLI:NL:RVS:2020:1086 Raad van State,...
  on 22 april 2020 at 10:32

  Bij besluit van 11 februari 2020 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Landview onder oplegging van een dwangsom van € 7.500,00 per overtreding, met een maximum van € 37.500,00, gelast om met onmiddellijke ingang herhaling van de overtreding van artikel 16 en artikel 18 van […]

 • Innovation in understanding soils: New...
  by Fenny on 22 april 2020 at 09:24

  Innovation in understanding soils: New Soil Spectral Calibration Library and Estimation Service Launched 22 Apr 2020 Today marks the launch of the Soil Spectroscopy programme of the Global Soil Laboratory […]

 • Grote belangstelling voor OndergrondLAB
  on 21 april 2020 at 07:18
 • Willem Hendriks: ‘de kennis is nog...
  on 21 april 2020 at 07:05
 • ECLI:NL:GHSHE:2020:1217 Gerechtshof...
  on 9 april 2020 at 12:28

  kort geding: beroep op dwaling (schending mededelingsplicht) bij sluiten koopovereenkomst terzake van een perceel grond, waarop een donk is gesitueerd, waarvan de onderhoudsverplichting na eigendomsoverdracht op de koper overgaat (als gevolg van een door de verkoper met de gemeente gesloten […]

 • Bodemloket toont nu PFAS-beleid
  by David Balder on 8 april 2020 at 12:24

  Vanaf nu toont bodemloket ook of er door een gemeente beleid is vastgesteld over PFAS in de bodemkwaliteitskaarten. Deze wijziging is op 8 maart 2020 is geïnstalleerd. Hierbij roepen we gemeenten die een bodemkwaliteitskaart hebben vastgesteld, waar dit van toepassing is, dit via de helpdesk bodem […]

 • Gezond bodem- en watersysteem legt...
  on 7 april 2020 at 07:46
 • ECLI:NL:RVS:2020:938 Raad van State,...
  on 1 april 2020 at 10:33

  Bij besluit van 11 juli 2018 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat krachtens artikel 34 van de Mijnbouwwet ingestemd met het door Vermilion Energy Netherlands B.V. ingediende gewijzigde winningsplan Eesveen. Vermilion wint gas uit het gasveld Eesveen, dat in de gemeenten […]

 • ECLI:NL:RVS:2020:917 Raad van State,...
  on 1 april 2020 at 10:32

  Bij besluit van 21 juni 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders van Barneveld een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een pluimveestal en het wijzigen van een rundveehouderij in een biologische pluimveehouderij aan de [locatie 1] en [locatie 2] te Kootwijkerbroek. De […]

 • ECLI:NL:RVS:2020:847 Raad van State,...
  on 25 maart 2020 at 10:31

  Bij besluit van 12 december 2017 heeft de raad van burgemeester en wethouders van Hellendoorn het bestemmingsplan "Kinderboerderij Nijverdal" vastgesteld. De bestreden besluiten maken een kinderboerderij in Nijverdal mogelijk. De kinderboerderij is een initiatief van de Stichting Kinderboerderij […]

 • Gilbert Boerekamp: ‘Bodemkennis...
  on 25 maart 2020 at 10:24

  Een ‘kanteljaar’ noemt Gilbert Boerekamp 2020. ‘We staan voor de afronding van een aantal grote projecten, zoals de ombouw van de huidige bodemwet- en regelgeving in de Omgevingswet en de afronding van het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond. Tegelijk leggen we nieuwe vormen […]

 • Nieuwe ambassadeurs voor KOBO-HO regio...
  on 25 maart 2020 at 08:37

  Het KOBO-HO is het Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond voor het Hoger Onderwijs. Hierin willen wij binnen hogescholen en universiteiten de aandacht voor onderwijs en vakmanschap op het gebied van bodem en ondergrond versterken. Dit doen we vooral door de koppeling te zoeken tussen […]

 • ECLI:NL:RVS:2020:811 Raad van State,...
  on 18 maart 2020 at 10:32

  Bij besluit van 18 september 2019 heeft de raad van de gemeente Amsterdam het bestemmingsplan "Bredius" vastgesteld. Het plan voorziet in het realiseren van een wooncomplex met ondergrondse parkeergarage en voorzieningen in het noordwesten van de Spaarndammerbuurt in Amsterdam ter plaatse van een […]

 • ECLI:NL:RVS:2020:810 Raad van State,...
  on 18 maart 2020 at 10:32

  Bij besluit van 18 juli 2019 heeft de raad van de gemeente Voorschoten het bestemmingsplan "Buitenplaats Beresteyn" vastgesteld. Het plan en de omgevingsvergunning maken de herontwikkeling van Buitenplaats Beresteyn in Voorschoten mogelijk. Het monumentale herenhuis wordt omgevormd tot […]

 • ECLI:NL:RBZWB:2020:1110 Rechtbank...
  on 13 maart 2020 at 11:28

  Omgevingsvergunning voor het realiseren van een vakantiepark met 180 woningen op het perceel Veerweg 48A te Wolphaartsdijk. De nieuwe ontsluiting van het vakantiepark is geprojecteerd op te korte afstand van de bestaande ontsluitingen van de door verzoekster geëxploiteerde camping. Zij verwacht […]

 • ECLI:NL:RVS:2020:692 Raad van State,...
  on 11 maart 2020 at 10:33

  Bij besluit van 17 december 2019 heeft het college van gedeputeerde staten van Limburg Bontrup drie lasten onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van de Wet bodembescherming, het Besluit bodemkwaliteit en het Activiteitenbesluit milieubeheer op het perceel James Cookweg 7a te Venlo. Het college […]

 • ECLI:NL:GHSHE:2020:313 Gerechtshof...
  on 10 maart 2020 at 11:39

  De onroerende zaak is een schietbaan in het buitengebied, met een oppervlakte van ongeveer 90.000 m2. De onroerende zaak bestaat uit een overdekte schietbaan, buitenschietbanen, een kantoor, een horecagedeelte en twee olympische schiettrappen. In hoger beroep is in geschil of de waarde van de […]

 • Een energievoorziening die tegelijk kan...
  on 10 maart 2020 at 09:06

  Een energievoorziening én tegelijk een sanering, daarmee wordt in Woerden geëxperimenteerd.

 • Gemeente Rotterdam en KOBO geven...
  on 10 maart 2020 at 09:04

  De gemeente Rotterdam en het Kennis- en onderwijscentrum bodem en ondergrond voor het hoger onderwijs (KOBO) gaan samenwerken.

© COPYRIGHT 2020, Archimil - Koningsplein 18 - 5721 GJ - Asten (Noord-Brabant) - 0493 671818 Designed and Developed by  The Mexican Pirates