logo-archimil
Home » Bodem » Nieuws – Bodemnieuws

Nieuws – Bodemnieuws

foto kranten - nieuwsLandelijk nieuws over bodemonderzoek, bodemverontreiniging en bodemsanering…

 • Zo groen kan Nederland (en de wereld)...
  on 22 januari 2021 at 15:33

  In 2120 is Nederland een land waarin biodiversiteit floreert, de natuur de vrije loop heeft en water de ruimte heeft om te stromen. Tenminste, als we het vormgeven vanuit een natuurlijk perspectief. Eén jaar nadat 17 onderzoekers een toekomstbeeld hebben geschetst voor Nederland in 2120, is de […]

 • Bijdrage Deltares aan Climate Adapation...
  by Roeli Suiker on 22 januari 2021 at 13:34

  De CAS is de opmaat naar de VN Klimaatconferentie (CoP-26) in november in Glasgow. Het doel van de CAS is de start van een veelomvattende adaptatie-agenda en een reeks van actieprogramma’s, om concreet werk te... The post Bijdrage Deltares aan Climate Adapation Summit appeared first on Deltares.

 • Kwelderontwikkeling Marconi Delfzijl
  on 22 januari 2021 at 11:04

  Voor de kust van Delfzijl zijn kwelders aangelegd met zand en slib uit de lokale omgeving. Een deel van de kwelder is ingericht als testlocatie om kennis over kwelderontwikkeling te vergroten. (Helpdesk Water, 21 januari) Lees meer: helpdeskwater.nl

 • Blijf Stellingwarfs en D66 willen MER...
  on 22 januari 2021 at 11:03

  De raadsfracties van Blijf Stellingwarfs en D66 zijn kritisch over de trage manier waarop het college omgaat met de herziene gaswinning vanaf de Westvierdeparten in Vinkega. Die partijen willen dat het Rijk alsnog een Milieu Effect Rapportage (MER) opstelt. (Stellingwerf, 22 januari) Lees meer: […]

 • De Waddenkust, vanwege...
  on 22 januari 2021 at 11:01

  Wel of geen open verbindingen tussen land en Waddenkust, alsnog een gemaal bij Lauwersoog, water bufferen in de natuur. Ideeën die werden geopperd bij een seminar over klimaatadaptatie. (Friesch Dagblad, 21 januari) Lees meer: frieschdagblad.nl

 • Nobelwinnaars en wetenschappers:...
  on 22 januari 2021 at 11:00

  Wereldleiders en investeerders moeten zo snel mogelijk in actie komen om klimaatverandering tegen te gaan én ons beter voor te bereiden op de gevolgen. (Trouw, 22 januari) Lees meer: trouw.nl

 • Subsidies voor agrariërs voor...
  on 22 januari 2021 at 10:59

  Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt de subsidieregeling Regionaal Partnerschap voor water en bodem weer open per 2 februari 2021. Agrariërs die de waterkwaliteit verbeteren of de bodemdaling remmen, kunnen vanaf die datum een aanvraag indienen bij het waterschap. De regeling is bedoeld […]

 • Friese bodem veert niet meer op na...
  on 22 januari 2021 at 10:57

  De winning van steenzout uit de Friese ondergrond stopt dit jaar definitief. De bodem is in de achterliggende jaren tientallen centimeters gezakt. De verwachting dat deze terug zou veren, komt echter niet uit. De geologische theorie blijkt niet te kloppen. (Reformatorisch Dagblad) Lees meer: rd.nl

 • De uitgeputte bodem
  on 21 januari 2021 at 16:11

  Het boerenland is er slecht aan toe. Het gevolg van overmatig gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen, van steeds meer dieren en hoge opbrengsten per hectare. De intensieve landbouw heeft desastreuze gevolgen voor de bodemvruchtbaarheid. Wormen-onderzoeker Jeroen Onrust steekt zijn schop in […]

 • "Neem de bescherming van de bodem op in...
  on 21 januari 2021 at 16:09

  Een kwart van alle ons bekende organismen leeft in de bodem en het leven boven de grond is afhankelijk van de bodem en zijn talloze bewoners. Toch hebben wereldwijde strategieën om de biodiversiteit te beschermen tot dusver weinig aandacht voor bodems en het bodemleven. In het tijdschrift Science […]

 • Ennatuurlijk in Eindhoven koopt warmte-...
  on 21 januari 2021 at 16:08

  Ennatuurlijk koopt vijf warmte- en koelprojecten voor woningen van het bedrijf Hydreco. De WKO-netten hebben in totaal 1400 aansluitingen, onder meer op Strijp-S en -R in Eindhoven, Boxtel en Goirle. (ED, 21 januari) Lees meer: ed.nl

 • Veertiende-eeuwse torens in Utrechtse...
  on 21 januari 2021 at 16:06

  Ze zitten inmiddels alweer onder de grond, maar gisteren en eergisteren waren de resten van de Tolsteegpoort in Utrecht nog goed te zien. Eerder kwamen bij werkzaamheden daar al delen van de zestiende-eeuwse poort naar boven. Nu ging het om een voorganger: enkele torens van het imposante […]

 • Sanering op Ameland klaar: tijd voor...
  on 21 januari 2021 at 16:04

  De bodemsanering van de 3 voormalige stortlocaties in de Hollumerduinen op Ameland, is afgerond. De vervuilde grond ligt nabij haven Ballumerbocht en wordt binnenkort naar de vaste wal getransporteerd voor verwerking. (Rijkswaterstaat, 20 januari) Lees meer: rijkswaterstaat.nl

 • 32.000 kuub bagger verwijderd uit...
  on 21 januari 2021 at 16:03

  De waterlopen in de Haagse Beemden worden tot half maart dit jaar gebaggerd. Door het baggeren verbetert de waterkwaliteit en dat is gunstig voor dieren en planten. (BN DeStem, 20 januari) Lees meer: bndestem.nl

 • Cirkelstad Deventer trekt samen op met...
  on 21 januari 2021 at 16:02

  Sinds afgelopen najaar is Cirkelstad Deventer actief in een gemeente die al heel wat duurzame stappen zette. Zo is wethouder Thomas Walder sinds kort vaandeldrager van de circulariteit in Deventer. Voor bedrijven die zich willen vestigen op het A1 Bedrijvenpark zijn de eisen hoog. “Duurzaamheid […]

 • Amersfoort wil beter bodembeleid: 'Het...
  on 21 januari 2021 at 15:59

  Gasleidingen, kabels, rioolbuizen, maar tegenwoordig ook productie van warmte uit de ondergrond. Het wordt steeds drukker onder de grond en de ruimte wordt schaarser. Amersfoort wil daarom beter regie gaan houden om problemen in de toekomst te voorkomen. (RTV Utrecht, 20 januari) Lees meer: […]

 • Sanering op Ameland klaar: tijd voor...
  on 21 januari 2021 at 13:33

  De bodemsanering van de 3 voormalige stortlocaties in de Hollumerduinen op Ameland, is afgerond. De vervuilde grond ligt nabij haven Ballumerbocht en wordt binnenkort naar de vaste wal getransporteerd voor verwerking.

 • Gewilde dieren: hamster en otter 18...
  on 21 januari 2021 at 09:50

  De afgelopen decennia zijn in Nederland tientallen diersoorten geherintroduceerd. Een overzicht hiervan is nu verschenen in het boek ‘Gewilde Dieren’. Wageningen Environmental Research (WENR) monitort de populaties van de Europese hamster en otter na hun herintroductie. Hoe staat het ervoor met […]

 • ECLI:NL:RVS:2021:105 Raad van State,...
  on 20 januari 2021 at 10:32

  Bij besluit van 24 februari 2017 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu (nu: Infrastructuur en Waterstaat) het tracébesluit “A15/A12 Ressen-Oudbroeken (ViA15)” vastgesteld. Het tracébesluit maakt het doortrekken van de A15 mogelijk en zorgt daarmee voor een verbinding tussen de […]

 • Europa stopt miljoenen subsidie in...
  on 20 januari 2021 at 09:24

  De gemeente Zwolle gaat samen met bedrijvenconsortium RESULT, een proefboring starten naar geothermie, oftewel aardwarmte, in Zwolle Noord. De proefboring vergt een investering van ruim twintig miljoen euro en is mogelijk dankzij een Europese subsidie van ruim 5,6 miljoen euro. Europa investeert in […]

 • Gemeenten willen actieve preventie...
  on 20 januari 2021 at 09:22

  Nieuw Europees onderzoek naar de schadelijkheid van PFAS-verbindingen in voedsel zal waarschijnlijk leiden tot strengere normen voor het gehalte van deze gevaarlijke stoffen in bodem en oppervlaktewater. Volgens de VNG wordt de PFAS-opgave voor gemeenten hiermee een stuk groter. Ze vragen om […]

 • Kaart Bodemkwaliteit PFAS Noord-Veluwe...
  on 20 januari 2021 at 09:20

  Het college van Ermelo heeft de ´Noord-Veluwe bodemkwaliteitskaart PFAS´ bepaald. De Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) heeft deze kaart gemaakt. De kaart biedt hulp bij het verplaatsen van grond met PFAS in de regio Noord-Veluwe. (Veluwe FM, 19 januari) Lees meer: veluwefm.nl

 • IKEA past claim koekenpan aan over...
  on 19 januari 2021 at 11:52

  Beter voor de natuur, dat zou de koekenpan van IKEA zijn. Voor de anti-aanbaklaag wordt volgens het woonwarenhuis niet het zeer giftige PFOA gebruikt. Dat een andere zeer giftige stof wordt gebruikt, vermeldde Zweedse meubelgigant niet. Na vragen van deze site daarover past IKEA de claim wereldwijd […]

 • Start archeologisch onderzoek hunebed...
  on 19 januari 2021 at 11:48

  De gemeente Aa en Hunze weet nog niet wanneer er archeologisch onderzoek gedaan kan worden naar een mogelijk hunebed in Gasselte. Het eerste gesprek met een archeologisch adviesbureau staat voor morgen gepland. (RTV Drenthe, 18 januari) Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • Aanplant ruim een miljoen loofbomen en...
  on 19 januari 2021 at 11:38

  Bossen op arme zandgronden staan zwaar onder druk, onder andere door een verzuurde, slecht functionerende bodem. Ook hitte en droogte eisen hun tol. Bomen hebben het zwaar en verjonging krijgt weinig kans. Dit bosecosysteem kan duidelijk onvoldoende meebewegen met de nieuwe omstandigheden. De […]

 • Scherven en schatten uit de Zaanse...
  on 19 januari 2021 at 11:26

  Honderdduizenden objecten lagen onder de Wilhelminasluis in Zaandam te wachten op ontdekking. Voer voor archeologen. (Trouw, 19 januari) Lees meer: trouw.nl

 • FNP: waar blijft onderzoek stroom uit...
  on 19 januari 2021 at 09:45

  In de nieuwe energievisie van de gemeente Leeuwarden ontbreekt het nog altijd aan goed onderzoek naar stroomopwekking op basis van heet aardwater. (Leeuwarder Courant, 18 januari) Lees meer: lc.nl

 • Van Veldhoven investeert in schone...
  on 19 januari 2021 at 09:44

  Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) trekt 2,8 miljoen euro uit om de verontreinigde bodem van het Utrechtse Griftpark verder aan te pakken. Met het geld van het Rijk kan de gemeente Utrecht aanvullend onderzoek doen naar een in 2017 ontdekte bacteriepopulatie die de bodem […]

 • Woningen aardgasvrij maken schiet niet...
  on 19 januari 2021 at 09:41

  Ruim twee jaar geleden begonnen de eerste experimenten met het aardgasvrij maken van woningen in Nederland. Dit is in ons land hard nodig om de klimaatdoelen te halen. Maar in die tijd zijn pas in vier van de eerste 27 proefwijken en -dorpen opgeteld 206 huizen van het gas afgesloten. (Dagblad van […]

 • Van Veldhoven investeert in schone...
  on 19 januari 2021 at 09:41

  Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) trekt 2,8 miljoen euro uit om de verontreinigde bodem van het Utrechtse Griftpark verder aan te pakken. Met het geld van het Rijk kan de gemeente Utrecht aanvullend onderzoek doen naar een in 2017 ontdekte bacteriepopulatie die de bodem […]

 • Jaarwerkplan Bodem+ 2021
  on 19 januari 2021 at 09:40

  Hierbij presenteert Rijkswaterstaat Bodem+ het Jaarwerkplan Bodem+  in de vorm van een online magazine. Het jaarwerkplan 2021 geeft de toekomstplannen van Bodem+ weer en geeft aan wat prioriteiten zijn voor dit jaar.

 • RIVM beoordeelt grenswaarden PFAS...
  on 19 januari 2021 at 09:31

  Omdat de Europese Voedselveiligheidsautoriteit een nieuwe grenswaarde voor PFAS in voedsel heeft berekend, zal ook het RIVM de risicogrenzen voor PFAS in bodem, oppervlaktewater en drinkwater opnieuw beoordelen. Volgens de nieuwe Europese grenswaarde zouden meer mensen in Nederland mogelijk risico […]

 • Kamerbrief over PFAS: RIVM advies over...
  on 18 januari 2021 at 15:03

  Op 18 januari 2021 heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een kamerbrief over PFAS verstuurd. De kamerbrief gaat over het RIVM-advies over de opinie van de Europese voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) voor PFAS. In deze brief gaat zij onder meer in op hoe de EFSA-opinie volgens […]

 • Van Veldhoven investeert in schone...
  on 18 januari 2021 at 13:00

  Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) trekt 2,8 miljoen euro uit om de verontreinigde bodem van het Utrechtse Griftpark verder aan te pakken. Met het geld van het Rijk kan de gemeente Utrecht aanvullend onderzoek doen naar een in 2017 ontdekte bacteriepopulatie die de bodem […]

 • Die onzichtbare, o zo belangrijke diepe...
  on 18 januari 2021 at 12:43

  Met het concept ‘De Slimme Bouwkuip’ wonnen Tessa Bosch en haar teamleden binnen Witteveen+Bos eind november de eerste prijs in de wedstrijd Doe & Durf van JongNLIngenieurs. Een leuk zijstapje voor deze adviseur geo-energie en ondergrond.

 • ‘Omgevingsdienst kan meer zijn...
  on 18 januari 2021 at 12:41

  ‘Het integraal werken, zoals bijvoorbeeld door de Omgevingswet wordt voorgeschreven, uit zich nu met name in pilots. Vanuit onze expertise bij de Omgevingsdienst kunnen we veel betekenen, maar worden nog wel eens gezien als uitvoerend orgaan. Hopelijk gaat dat dit jaar veranderen, want er liggen […]

 • Landschap is deels al aangetast;...
  on 18 januari 2021 at 09:36

  Waadhoeke heeft definitief besloten de regels voor landschapsbescherming deels te versoepelen. Er zit daardoor weer schot in de ruilverkaveling Noordwest-Fryslân. Maar er zijn ook zorgen. (Friesch Dagblad, 15 januari) Lees meer: frieschdagblad.nl

 • COASTAR krijgt eervolle vermelding van...
  on 18 januari 2021 at 09:29

  Het project COASTAR, dat de zoetwatervoorziening in Nederland moet beschermen, heeft van de jury van De Vernufteling alvast een ‘eervolle vermelding’ ontvangen. Daarnaast maakt de inzending kans op de publieksprijs, die op 28 januari wordt uitgereikt. (H2O Waternetwerk, 14 januari) Lees meer: […]

 • Door bodemdaling zakt de grond weg...
  on 18 januari 2021 at 09:27

  Meer dan een miljard mensen wonen in gebieden waar de bodem sterk daalt, soms decimeters per jaar. Met alle gevolgen voor gebouwen en wegen. Bij ‘een grote bedreiging voor kustgebieden’ zullen veel mensen denken aan de stijgende zeespiegel. Maar er is een ander, vaak groter probleem: een […]

 • Waterschappen houden stuwen deze winter...
  on 18 januari 2021 at 09:21

  Waterschap De Dommel houdt tot 1 maart 2021 vele stuwen hoog om het regenwater zo lang mogelijk in het gebied te houden. Dit is nodig om het grondwater aan te vullen. (Studio 040, 15 januari) Lees meer: studio040.nl

 • Hillegom afhankelijk van Leiden voor...
  on 18 januari 2021 at 09:16

  Of Hillegom gebruik kan maken van de aardwarmte uit Noordwijk en Katwijk, hangt af van wat Leiden gaat doen. (Bollenstreek omroep, 15 januari) Lees meer: bollenstreekomroep.nl

 • 'Bemesting met aandacht voor gezonde...
  on 18 januari 2021 at 09:14

  Al 20 jaar loopt het veldexperiment Mest als Kans van het Louis Bolk Instituut, waarbij gekeken wordt naar de méérjarige effecten van verschillende bemestingsstrategieën als onderdeel van de publiek-private samenwerking 'Beter Bodembeheer'. De algehele conclusie is dat een strategie waarbij er […]

 • Annemieke Nijhof op BNR over innovaties...
  by Roeli Suiker on 15 januari 2021 at 15:44

  Hoosbuien, storm of extreme hitte. Nederland is een waterland, maar door klimaatverandering moeten we anders met onze waterhuishouding leren omgaan. Hoe kunnen we het water in en rond ons polderland beter benutten? En hoe draagt... The post Annemieke Nijhof op BNR over innovaties in de watersector […]

 • Wetenschappelijk onderzoek Cariben...
  on 15 januari 2021 at 12:11

  Minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ruim 7 miljoen euro toegekend aan twee projecten binnen het NWO-programma Caribisch Onderzoek. In één van deze projecten, SEALINK, bestuderen wetenschappers van onder andere Wageningen University & Research hoe de […]

 • Negentien procent van de...
  by Mariska van Gelderen on 14 januari 2021 at 12:07

  Ruim 200 bekende bodemdalingslocaties in 34 landen zijn gebruikt om de omgevingsfactoren voor bodemdaling te bepalen. Potentiele bodemdalingsgevoelige gebieden kenmerken zich als gebieden met lage hellingen, zandige en kleiige bodems en liggen in de buurt... The post Negentien procent van de […]

 • Verkenning monitoring van coronavirus...
  by Astrid van Bragt on 14 januari 2021 at 07:39

  Vooral op plaatsen waar de afvalwaterzuivering onvoldoende is. De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Peru heeft aangegeven een verkenning in dit land te willen doen om de traceerbaarheid van SARS-CoV-2 in afvalwater te... The post Verkenning monitoring van coronavirus in afvalwater in […]

 • ECLI:NL:RVS:2021:45 Raad van State,...
  on 13 januari 2021 at 10:32

  Bij besluit van 19 november 2018 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Aa en Maas het projectplan "Projectplan Waterwet Leegveld" vastgesteld. Bij besluit van 22 november 2018 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant goedkeuring verleend aan dat besluit. Deze zaak gaat over […]

 • ECLI:NL:RVS:2021:37 Raad van State,...
  on 13 januari 2021 at 10:31

  Bij besluit van 6 mei 2019 heeft het college van gedeputeerde staten van Utrecht een beschikking genomen als bedoeld in de artikelen 29 en 37 van de Wet bodembescherming - een zogenoemde beschikking ernst en spoed - voor de locatie van de voormalige oefenplaats van de brandweer op de voormalige […]

 • ECLI:NL:GHDHA:2021:1 Gerechtshof Den...
  on 12 januari 2021 at 11:00

  Kort geding. Executiegeschil. Maatstaf.

 • Wat doen microplastics in ons lichaam?
  by Astrid van Bragt on 12 januari 2021 at 07:06

  In opdracht van het ministerie van I&W heeft ZonMw een verkenning uitgevoerd van de behoefte aan kennis over microplastics en gezondheid. Dit heeft geresulteerd in de kennisagenda ‘Wat doen microplastics in ons lichaam?’. Aan deze... The post Wat doen microplastics in ons lichaam? appeared […]

 • Vanuit je luie stoel op reis naar...
  on 11 januari 2021 at 14:53

  AquaConSoil is het grootste Europese congres over duurzaam gebruik en beheer van bodem en waterbodems. Wetenschappers, bedrijven en beleidsmakers wisselen kennis en expertise uit en zoeken samenwerking met elkaar. Deltares organiseert het congres en Rijkswaterstaat zit in het organiserend […]

 • Bas van Maren visiting professor...
  by Astrid van Bragt on 11 januari 2021 at 08:13

  De aanstelling van Van Maren is onderdeel van een langjarig samenwerkingsproject tussen China en Nederland, en hij zal zijn werkzaamheden daarom deels in China (zodra reisrestricties ten gevolge van Covid dit toelaten) en deels aan... The post Bas van Maren visiting professor Shanghai appeared […]

 • 25 adviezen voor een groener Europees...
  on 7 januari 2021 at 15:58

  De Europese Commissie wil in het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), dat na 2022 ingaat, lidstaten zelf laten bepalen hoe ze groene doelen willen realiseren. Nederland moet hier dit jaar een Nationaal Strategisch Plan voor opstellen. Onderzoekers van Wageningen Environmental Research […]

 • Project 'Samen de diepte in' creëert...
  on 7 januari 2021 at 11:42

  Het project ‘Samen de diepte in’ heeft de afgelopen 2 jaar lokale overheden in een aantal regio’s voorbereid op de nieuwe manier van werken met bodem en ondergrond in de Omgevingswet. Hoe ging dat en wat is er bereikt? Nieuws in Perspectief vroeg naar de ervaringen van de adviseurs van het […]

 • ECLI:NL:RVS:2020:3112 Raad van State,...
  on 23 december 2020 at 10:32

  Bij besluit van 3 oktober 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Staphorst aan Wij Windenergie Staphorst B.V. i.o. een omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van Windpark Staphorst, voor 25 jaar voor de locatie kadastraal bekend gemeente Staphorst, sectie A, nummers 587, […]

 • Bodem verslechtert door menselijke...
  on 23 december 2020 at 07:46

  Nog nooit veranderden bodems zo snel als in de afgelopen 5 duizend jaar. Daar is vooral de mens en zijn landbouw verantwoordelijk voor. Dat ontdekte Marijn van der Meij tijdens zijn promotieonderzoek dat hij op 19 november 2020 verdedigde.

 • Verhoging afvalstoffenbelasting per 1...
  on 22 december 2020 at 07:58

  De afvalstoffenbelasting gaat per 1 januari 2021 door indexatie naar €33,15 per ton. De heffing geldt voor het storten én verbranden van afval, dus ook voor het storten van verontreinigde grond. Afval en grond die worden gerecycled, worden niet belast.

 • Vijf jaar werken aan bodem en ondergrond
  on 21 december 2020 at 14:37

  Het laatste emagazine van het UP bodem en ondergrond is gepubliceerd.

 • Natuur in tijden van corona: helpt het...
  on 21 december 2020 at 09:55

  Er zijn sterke aanwijzingen dat contact met natuur goed is voor ons welbevinden. Maar wat is het verband tussen natuur in de woonomgeving en het welbevinden tijdens de coronapandemie? Studente Ralitsa Shentova van Wageningen University & Research onderzoekt via een enquête of contact met […]

 • Voorbereiding werkzaamheden Verruiming...
  on 21 december 2020 at 09:48

  Rijkswaterstaat werkt aan de tweede fase van de verruiming van de Twentekanalen. Eind oktober 2020 zijn de werkzaamheden gegund aan de aannemerscombinatie Van Oord-Hakkers-Beens. Dit betekent dat de uitvoering van de verruiming is gestart.

 • Aan de slag met grondwatermonitoring in...
  on 21 december 2020 at 09:21

  Vanaf 1 januari 2021 kunnen alle bronhouders aan de slag met nieuwe registratieobjecten voor grondwatermonitoring. Er geldt hiervoor een overgangsperiode tot 1 juli 2021. Dan volgen ook de objecten van bodemkundig, geotechnisch en geologisch onderzoek, die een overgangsperiode hebben tot eind 2021.

 • Fijne feestdagen
  by Margriet Roukema on 19 december 2020 at 11:03

  Aan het eind van het jaar zijn onze kantoren gesloten van 28 december tot en met 1 januari 2021. The post Fijne feestdagen appeared first on Deltares.

 • Samen kennis delen voor innovatieve...
  by Mariska van Gelderen on 17 december 2020 at 16:49

  Met dit convenant onderstrepen beide partijen hoe belangrijk het is om hun kennis te delen en samen kennis te ontwikkelen om tot innovatieve oplossingen te komen, die wereldwijd toepasbaar zijn. Korte lijnen en een goed... The post Samen kennis delen voor innovatieve oplossingen appeared first on […]

 • Nederlandse otterpopulatie opnieuw...
  on 17 december 2020 at 10:30

  De otterpopulatie in Nederland wordt sinds de start van de herintroductie in 2002 jaarlijks gemonitord door Wageningen Environmental Research. De otterpopulatie is in 2019/2020 opnieuw gegroeid en heeft met een geschatte omvang van 450 individuen de status bereikt van levensvatbare populatie. De […]

 • Terugblik op symposium: ‘The Future...
  on 17 december 2020 at 07:56

  Zand is het op 2 na meest gebruikte materiaal in de wereld. Het wordt gebruikt voor zowel cement, landwinning als voor de elastieken band in je ondergoed. Wereldwijd gebruiken we jaarlijks veel meer zand dan dat er wordt geproduceerd.

 • Deputy Director Godert van Lynden...
  by Ingrid on 17 december 2020 at 07:31

  Deputy Director Godert van Lynden retires from ISRIC - World Soil Information 17 Dec 2020 This week, ISRIC – World Soil Information deputy director and sustainable land management specialist Godert van […]

 • WUR gaat wereldwijde digitalisering in...
  on 16 december 2020 at 15:56

  De landbouw maakt steeds meer gebruik van digitale technologieën en diensten. Wageningen University & Research (WUR) gaat de groei van digitale innovaties in de landbouw wereldwijd monitoren. Zij neemt deze taken over van het Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation (CTA), dat […]

 • ECLI:NL:RVS:2020:3018 Raad van State,...
  on 16 december 2020 at 10:33

  Bij besluit van 17 april 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe ten behoeve van het bestemmingsplan "Broedershof" hogere waarden als bedoeld in artikel 110a van de Wet geluidhinder vastgesteld. Het plan maakt 50 grondgebonden woningen mogelijk in een gebied met een […]

 • Read ISRIC - World Soil Information's...
  by Rik on 15 december 2020 at 11:38

  Read ISRIC - World Soil Information's 2018-2019 Annual Report 15 Dec 2020   Today, ISRIC - World Soil Information releases our 2018-2019 Annual Report, with highlights from our major areas of work: […]

 • Kenniscentrum over explosieven Tweede...
  on 14 december 2020 at 13:43

  Er komt een landelijk kenniscentrum voor gemeenten die te maken hebben met explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. In een brief aan de Tweede Kamer laat minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) weten verheugd te zijn dat 75 jaar na de bevrijding van ons land deze […]

 • Internationale natuurdoelstellingen...
  on 14 december 2020 at 11:37

  Het natuurherstel in Nederland is, ondanks verbetering op onderdelen, onvoldoende om aan de internationale doelen te voldoen. Na voltooiing in 2027 is het Natuurnetwerk nog niet groot genoeg en zijn de milieucondities onvoldoende om de Vogel- en Habitatrichtlijn-soorten te behouden. De […]

 • Nieuwe veldgids voor invasieve...
  on 14 december 2020 at 09:43

  Zeegrassen zijn mariene planten die zich seksueel (door bloei en zaadvorming) en aseksueel (klonen uit slechts één ouder) kunnen voortplanten. Seksuele voortplanting verhoogt de genetische diversiteit, de veerkracht en het verspreidingssucces van zeegrassen. Nieuw onderzoek laat zien dat de […]

 • Vijf jaar klimaatakkoord: ‘We...
  on 11 december 2020 at 15:45

  Op de kop af vijf jaar geleden sloten 196 landen het VN-Klimaatakkoord van Parijs. De ambitieuze afspraken zijn de afgelopen jaren niet in een la blijven liggen, tot groot genoegen van WUR-hoogleraar Milieusysteemanalyse Rik Leemans. Eindelijk wordt de opwarming van de aarde serieus genomen, vindt […]

 • Nieuw Aeres Lectoraat voor Deltares...
  by Astrid van Bragt on 11 december 2020 at 13:27

  Als nieuwe lector gaat hij samenwerken met diverse Almeerse studies waaronder Toegepaste Biologie en Geo Media & Design en met internationale studenten van de studie Aquatic Ecosystem Analysis. Studenten zullen meedraaien in diverse opdrachten danwel... The post Nieuw Aeres Lectoraat voor […]

 • Nederlands-Mozambikaans consortium...
  by Roeli Suiker on 10 december 2020 at 12:23

  Directe aanleiding voor de opdracht is de verwoesting van Beira in 2019 door cycloon Idai, waarbij meer dan 750 mensen om het leven kwamen, 90% van de infrastructuur van de stad, inclusief de belangrijkste haven... The post Nederlands-Mozambikaans consortium beschermt Beira tegen overstromingen […]

 • Digital soil mapping training provided...
  by Johan on 10 december 2020 at 09:19

  Digital soil mapping training provided to Ethiopian Ministry of Agriculture 10 Dec 2020 Photo credit: V. Contact: Johan Leenaars

 • DNA-onderzoek bevestigt: goudjakhals...
  on 10 december 2020 at 09:10

  Voor het eerst is de aanwezigheid van een goudjakhals in Nederland genetisch vastgesteld. Er zijn eerder al waarnemingen van het dier geweest, maar deze zijn nooit bevestigd met DNA onderzoek. Het blijkt te gaan om een mannetje die eerder in Duitsland is vastgesteld.

 • De SDGs, is Europa goed op weg om ze te...
  on 10 december 2020 at 07:43

  Is Europa goed op weg met het halen van de duurzame ontwikkelingsdoelen? Het Sustainable Development Solutions Network en het Institute for European Environmental Policy doen verslag over de vorderingen in 2020. Ze kijken ook naar het effect van COVID19 op het bereiken van de doelen.

 • Verschillen en overeenkomsten in Vlaams...
  on 10 december 2020 at 07:25

  Het blad Bodem bestaat 30 jaar. Tijd om de balans op te maken in beleidsontwikkeling bij Nederland en Vlaanderen. 10 Jaar geleden waren er aanmerkelijke verschillen. Wat is er in de tussentijd gebeurd? En wat kunnen we verwachten voor de komende tijd? Nele Bal en Margot de Cleen interviewden Ann […]

 • Stop Landdegradatie in Nederland! Omarm...
  on 9 december 2020 at 14:58

  Een vitale bodem is essentieel voor onze welvaart en ons welzijn. Herstel van ecosystemen en land is dan ook onderdeel van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Deze white paper laat niet alleen zien wat landdegradatie is, maar ook hoe je gedegradeerd land herstelt en duurzaam beheert.

 • Verbinding tussen kunst en bodem
  on 9 december 2020 at 14:17

  In het jaarlijkse BIS Nederland Symposium, dit jaar gecombineerd met het Praktijkfestival Ondergrond, hebben we de gewoonte om aan het thema bodem verbonden beeldend kunstenaar uit te nodigen. Dit jaar is het vanwege de corona geen live optreden geworden, maar een filmpje.

 • Film over droogte en bodemfysische...
  on 9 december 2020 at 13:55

  Op het Praktijkfestival is tijdens de sessie over Bodemfysica en Grondwaterdynamiek onze nieuwe film over droogte gelanceerd.

 • Terugblik Praktijkfestival Ondergrond...
  on 9 december 2020 at 13:49

  Op dinsdag 27 oktober was het dan zover: het Praktijkfestival Ondergrond. Voor de eerste keer helemaal online.

 • ECLI:NL:RVS:2020:2923 Raad van State,...
  on 9 december 2020 at 10:31

  Bij besluit van 7 augustus 2018 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant naar aanleiding van een melding als bedoeld in artikel 28 van de Wet bodembescherming van Oak Hill Development B.V., een beschikking genomen als bedoeld in de artikelen 29 en 37 van de Wbb - een zogenoemde […]

 • ECLI:NL:HR:2020:1960 Hoge Raad,...
  on 8 december 2020 at 17:33

  Economische zaak. Medeplegen opzettelijke bodemverontreiniging door dumping drugsafval, art. 13 Wet Bodembescherming. Bewijsklacht. Heeft verdachte handelingen op bodem verricht waardoor bodem kon worden verontreinigd? Hof heeft vastgesteld dat verdachte drugsafval heeft ‘gedumpt’ door op […]

 • Gerard Heuvelink delivers guest lecture...
  by Emily on 8 december 2020 at 12:49

  Gerard Heuvelink delivers guest lecture to Nigerian soil scientists 08 Dec 2020   On November 17, the Nigeria Institute of Soil Science and the Soil Science Society of Nigeria hosted ISRIC – World Soil information […]

 • Het gaat snel knellen in de ondergrond
  on 8 december 2020 at 09:42

  Als een driehoek, schetst Gijsbert Schuur de samenwerking tussen KOBO, COB en Antea Group in het project ‘Common Ground voor ondergrondse infra’. Hierin wordt hard gewerkt aan de oprichting van een OndergrondLAB voor onderzoek door studenten. Dit OndergrondLAB wordt onderdeel van de […]

 • ‘Mensen die van hun vak...
  on 8 december 2020 at 09:32

  Hij is van origine geohydroloog en werkte zowel voor particuliere adviesbureaus als voor de overheid. Zijn grootste uitdaging is om een brug te slaan tussen overheid en marktpartijen: ‘Als je van je vak houdt, maakt het niet uit voor wie je werkt,’ aldus Henri Schouten, voorzitter van […]

 • Landbouw en biodiversiteit bij elkaar...
  on 8 december 2020 at 09:04

  Landbouw en biodiversiteit staan volop in de schijnwerpers, maar meestal als tegenpolen. Dat moet veranderen, maar hoe? In een nieuw EU-project wordt onderzocht hoe biodiversiteit het best met landbouw kan samengaan en wat dat oplevert voor zowel boer als biodiversiteit. De stip op de horizon is […]

 • Boseigenaren ervaren steeds meer...
  on 7 december 2020 at 09:25

  Uit een enquête onder Nederlandse boseigenaren blijkt dat 80 procent steeds meer last heeft van natuurlijke verstoringen te linken aan klimaatverandering, zoals droogte, stormschade en insectenschade. Veel boseigenaren overwegen hierdoor klimaatslimme aanpassingen te maken in hun beheer. Hier zijn […]

 • New smartphone app, SQAPP, offers...
  by Ingrid on 5 december 2020 at 07:37

  New smartphone app, SQAPP, offers regional soil quality analysis 05 Dec 2020 Healthy soils are crucial for productive agriculture and a thriving environment. Around the world, soils face pressure from practices that result in […]

 • Nieuw platform "Soils...
  on 4 december 2020 at 14:47

  De bodem op aarde beschikt over een groot vermogen tot koolstofopslag. Dit kan bijdragen aan "natuurlijke oplossingen" om klimaatverandering mee binnen de perken te houden. De vraag is wel, waar dan precies het grootste potentieel te verwachten is en ook wat de bijdrage van deze bodems aan […]

 • ECLI:NL:GHARL:2020:9946 Gerechtshof...
  on 3 december 2020 at 08:00

  Uitleg afspraak. Bewijsopdracht.

 • New "Soils Revealed" platform puts soil...
  by Gerard on 30 november 2020 at 14:00

  New "Soils Revealed" platform puts soil carbon modelling at your fingertips 30 Nov 2020   The global potential of soil to store more carbon is a “natural solution” to help mitigate climate change. But where does the […]

 • ECLI:NL:RBDHA:2020:11541 Rechtbank Den...
  on 30 november 2020 at 09:00

  Omgevingsvergunning voor het realiseren van een windturbine verleend. De rechtbank begrijpt dat eiseressen zich betrokken voelen bij de onderhavige planologische ontwikkelingen en dat zij graag meer inspraak hadden willen hebben. De rechtbank ziet in hetgeen eiseressen hebben aangevoerd geen […]

 • Vijf methodes voor groene landbouw en...
  on 27 november 2020 at 12:27

  Vervuiling door de landbouw heeft een negatieve invloed op de natuur in de omgeving. Enkele in het oog springende problemen zijn algenbloei en grootschalige vissterfte. Aan de andere kant heeft de toenemende bevolking steeds meer voedsel nodig. We moeten anders gaan denken om het juiste evenwicht […]

 • De kracht van samenwerking in het...
  on 27 november 2020 at 09:15

  Wat komt er allemaal kijken bij het monitoren van natuurgegevens in Nederland? En wie werken hier allemaal aan mee? Deze vragen en meer worden beantwoord in ‘Meten wat er leeft’, een brochure over de kracht van samenwerking in het Netwerk Ecologische Monitoring. Hierin staan ervaringen van […]

 • Virtually tour soil museums around the...
  by Stephan on 27 november 2020 at 08:37

  Virtually tour soil museums around the world on December 4 27 Nov 2020 In celebration of World Soils Day, the Global Soil Museum Network will offer free virtual museum tours to the public at 12:00 Central European Time on […]

 • Programma Ondergrond InZicht gestart,...
  on 26 november 2020 at 12:13

  In oktober 2020 zijn Deltares en de initiatiefnemers van "Samen de diepte in": TAUW, RoyalHaskoningDHV, Witteveen + Bos, begonnen met het programma “Ondergrond InZicht”.

 • Nieuwe methodiek brengt het potentieel...
  on 26 november 2020 at 08:32

  Hoe landschappelijke kenmerken een relatie hebben met hydrologische processen en het zoutgehalte van het grondwater, is recent aangetoond in een promotieonderzoek van Floris Naus.

 • Scheidend voorzitter Programmaraad:...
  on 26 november 2020 at 08:31

  ‘Verbreden, verdiepen en vooral veel meer de verschillende bodemvisies bijeen brengen’, dat is de boodschap die scheidend voorzitter Jos Theeuwen de Programmaraad Bodembeheer van SIKB meegeeft. ‘De visie van I&W op bodem is een geheel andere dan die van LNV. SIKB kan vanuit haar […]

 • ECLI:NL:RBZWB:2020:5529 Rechtbank...
  on 25 november 2020 at 16:50

  Opleggen last onder dwangsom wegens overtreding van bepalingen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer

 • ECLI:NL:RVS:2020:2812 Raad van State,...
  on 25 november 2020 at 10:32

  Bij besluit van 29 juli 2019 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland naar aanleiding van een melding van de provincie Zuid-Holland vastgesteld dat de locatie Loswal 88 te Maassluis een geval van ernstige verontreiniging betreft, maar dat spoedige sanering als bedoeld in artikel […]

 • ECLI:NL:PHR:2020:985 Parket bij de Hoge...
  on 24 november 2020 at 12:13

  Onteigening. Egalisatieregel (art. 40d Ow). Omvang complex. Bijzondere hoedanigheid?

 • Film over relatie tussen verdroging en...
  on 20 november 2020 at 07:12

  Op het Praktijkfestival Ondergrond is de nieuwe film van Wageningen Environmental Research over droogte gelanceerd. Afgelopen zomer zijn er veel berichten over verdroging verschenen. Verdroging zal als gevolg van klimaatverandering toenemen en heeft onder andere gevolgen voor natuur. De uitdaging […]

 • Onderzoeken Peelbrand: meer aandacht...
  on 19 november 2020 at 15:30

  De grote natuurbrand in de Deurnese Peel afgelopen voorjaar was qua schaal en intensiteit uitzonderlijk. Door de droge begroeiing en lastige weersomstandigheden kon de brand zich snel verspreiden. Om onbeheersbare branden als deze in de toekomst te voorkomen, moet meer aandacht, geld en mogelijk […]

 • Vacancy: Database/IT expert
  by Ingrid on 19 november 2020 at 15:16

  Vacancy: Database/IT expert 19 Nov 2020 We are pleased to inform you that we have a vacancy for a Database/IT expert at ISRIC - World Soil Information. About the job Within its regular programme, ISRIC- World Soil Information […]

 • Een natuurinclusief perspectief voor...
  on 19 november 2020 at 09:00

  Hoe zou Bonaire eruitzien in 2050? Deskundigen op het eiland en van Wageningen University & Research bogen zich samen met andere belanghebbenden over deze vraag om een visie voor de toekomst te ontwikkelen. In dit perspectief gaan een duurzame toekomstige economische ontwikkeling en een […]

 • Twee WUR-onderzoekers onderscheiden met...
  on 18 november 2020 at 11:23

  De Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) heeft dr. Theo Brock onderscheiden met de Founders Award. Brock, was tot eind 2019 aangesteld als senior onderzoeker bij Wageningen Environmental Research, en nu nog als gastmedewerker verbonden aan het instituut. Hij ontvangt de award […]

 • ECLI:NL:RVS:2020:2747 Raad van State,...
  on 18 november 2020 at 10:32

  Bij besluit van 11 oktober 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Nuenen, Gerwen en Nederwetten aan Stichting Wooninc een tijdelijke omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van 16 woningen op het perceel Witte Hondpad 1 tot en met 16 in Nuenen. De gemeente Nuenen, Gerwen […]

 • ECLI:NL:RBNHO:2020:8903 Rechtbank...
  on 17 november 2020 at 17:00

  voldoende rekening gehouden met eisers argumenten mbt kwaliteit en onderhoud, foto's van eiser doen hieraan niet af nu niet duidelijk is of deze foto's de toestand op de waardepeildatum of toestandsdatum weergeven

 • ECLI:NL:RBOBR:2020:5699 Rechtbank...
  on 17 november 2020 at 14:58

  Een gevangenisstraf van 4 jaren met aftrek van het voorarrest voor het in vereniging produceren van metamfetamine (crystal meth) en het opzettelijk aanwezig hebben van een groot aantal stoffen, bevattende (een zout van) metamfetamine. Geen sprake van vormverzuimen in het opsporingsonderzoek.

 • ECLI:NL:RBOBR:2020:5697 Rechtbank...
  on 17 november 2020 at 14:57

  Een gevangenisstraf van 3 jaren met aftrek van het voorarrest voor het in vereniging produceren van metamfetamine (crystal meth) en het opzettelijk aanwezig hebben van een groot aantal stoffen, bevattende (een zout van) metamfetamine. De rechtbank vindt toepassing van het jeugdstrafrecht voor de […]

 • ECLI:NL:RBOBR:2020:5695 Rechtbank...
  on 17 november 2020 at 14:57

  Een gevangenisstraf van 4 jaren met aftrek van het voorarrest voor het in vereniging produceren van metamfetamine (crystal meth) en het opzettelijk aanwezig hebben van een groot aantal stoffen, bevattende (een zout van) metamfetamine. Geen sprake van vormverzuimen in het opsporingsonderzoek.

 • ECLI:NL:RBGEL:2020:5871 Rechtbank...
  on 13 november 2020 at 18:00

  Erfrecht, belangenafweging verdeling 3:185. Wijze van verdeling, geen uitvoerbaarheid bij voorraad.

 • Nederlanders gelukkiger in het duin,...
  on 12 november 2020 at 10:35

  In groene gebieden voelen mensen zich gelukkiger dan in bebouwde gebieden. Dit was al bekend uit onderzoek in andere landen. Een recent gepubliceerd artikel over een groot burgeronderzoek van Wageningen Environmental Research laat zien dat dit ook geldt voor Nederlanders, maar toont ook aan dat er […]

 • ECLI:NL:RVS:2020:2706 Raad van State,...
  on 11 november 2020 at 10:32

  Bij besluit van 10 juli 2019 heeft de raad van de gemeente Amsterdam het bestemmingsplan "Twiske Zuid II" vastgesteld. Het Twiske Zuid is een woningbouwlocatie in Kadoelen en Oostzanerwerf, voor in totaal 157 nieuwe woningen. Ten behoeve van de ontwikkeling heeft de toenmalige deelraad van […]

 • Soils4Africa links up with other EU...
  by Mary on 11 november 2020 at 10:25

  Soils4Africa links up with other EU Horizon 2020 projects 11 Nov 2020 Landscape in Ethiopia. Photo credit: Rod Waddington On November 2, several projects funded under the European Union’s Horizon 2020 “Sustainable […]

 • Tropical soils course chosen as edX...
  by Stephan on 10 november 2020 at 10:11

  Tropical soils course chosen as edX Prize finalist 10 Nov 2020 The online education platform edX chose the course offered by the university of Leuven (KU Leuven) in collaboration with the ISRIC - World Soil Museum as one of […]

 • Corné Nijburg: ‘Nieuw...
  on 10 november 2020 at 06:53

  ‘In de eerste helft van 2021 verwacht ik een bestuurlijk akkoord Bodem en Grondwater. Dit zal vanaf 2022 op een nieuwe wijze opvolging geven aan het huidige Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond. Sterk gericht op lagere overheden om die te faciliteren in het vormen van kennisnetwerken’.

 • De Nederlandse bodem ligt nog vol bommen
  on 10 november 2020 at 06:51

  Explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, zoals niet ontplofte vliegtuigbommen, granaten, mijnen en munitie, bevinden zich nog overal in de bodem. Zij vormen een groot risico bij werkzaamheden. Thijs de Gooijer voert explosievenonderzoek uit.

 • ECLI:NL:RVS:2020:2605 Raad van State,...
  on 4 november 2020 at 10:32

  Bij besluit van 25 september 2019 heeft de raad van de gemeente Groningen het bestemmingsplan "Haren Raadhuisplein" vastgesteld. Het plan voorziet in een nieuw gebouw ter plaatse van het voormalige gemeentehuis aan het Raadhuisplein in Haren. Op de begane grond van dit gebouw maakt het plan een […]

 • Van Leeuwen – C-Ventus winnaars...
  on 28 oktober 2020 at 07:50

  De NSTT No-Dig Award 2020 is toegekend aan het project ‘Aanlanding van twee hoogspanningskabels voor TenneT in Borssele' van VLCW (combinatie van Van Leeuwen Sleufloze Technieken en C-Ventus). Zij werden ook tot winnaar van de NSTT Publieksprijs uitgeroepen. Tijdens een geheel digitale […]

 • Het vergroten van de strategische...
  on 27 oktober 2020 at 09:07

  Het formuleren van ‘een gedurfd lange termijndoel’ en het aanstellen van ‘organisatiescouts’ die nieuwe ontwikkelingen en innovaties signaleren. Twee van de aanbevelingen die volgen op het promotieonderzoek van Wieke Pot. Zij onderzocht en verklaard in hoeverre Nederlandse overheden met […]

 • Barbara Baarsma: ‘Ik wil me...
  on 27 oktober 2020 at 09:06

  ‘Ik hoop als Bodemgezant het belang van een vitale bodem onder de aandacht van een breed publiek te brengen, van boeren tot burgers en van bestuurders tot bankiers. Een rijk bodemleven is namelijk essentieel voor het vasthouden en zuiveren van water, het opslaan van koolstof, natuurlijke […]

 • ECLI:NL:RBOBR:2020:5210 Rechtbank...
  on 26 oktober 2020 at 20:05

  Verkoper vordert dat de Provincie wordt veroordeeld een tweetal door hem onder de notaris gedeponeerde bedragen vrij te geven. De Provincie wenst de depots niet vrij te geven omdat zij nog een substantiële vordering op de verkoper pretendeert te hebben. De voorzieningenrechter overweegt dat de […]

 • ECLI:NL:RBZWB:2020:5000 Rechtbank...
  on 20 oktober 2020 at 16:05

  Sluiten woning voor 12 maanden

 • ECLI:NL:GHDHA:2020:1931 Gerechtshof Den...
  on 19 oktober 2020 at 16:24

  In hoger beroep spitst het geschil zich toe, net als voor de Rechtbank, op de vraag of de Heffingsambtenaar de waarde van de onroerende zaak met € 225.000 te hoog heeft vastgesteld. Belanghebbende heeft gesteld dat de waarde van de onroerende zaak € 189.000 is en de Heffingsambtenaar houdt vast […]

 • ECLI:NL:RBOBR:2020:5062 Rechtbank...
  on 19 oktober 2020 at 14:00

  N69, nieuwe verbinding, watervergunning De rechtbank heeft geoordeeld over een aantal beroepen tegen drie verleende watervergunningen die zijn verleend met het oog op de aanleg van de nieuwe verbindingsweg N69 tussen de A67 en de huidige N69, de zogenoemde Nieuwe Verbinding bij Valkenswaard. De […]

 • ECLI:NL:RVS:2020:2439 Raad van State,...
  on 14 oktober 2020 at 10:31

  Bij besluit van 20 september 2018 heeft de raad van de gemeente Loon op Zand het bestemmingsplan "Wereld van de Efteling 2030" vastgesteld. Het bestemmingsplan "Wereld van de Efteling 2030" voorziet in een actuele juridisch-planologische regeling voor het attractiepark van de Efteling, daaraan […]

 • De aantrekkingskracht van bodem...
  on 13 oktober 2020 at 07:06

  ‘Het Kennis- en onderwijscentrum bodem en ondergrond voor het hoger onderwijs begint steeds meer een breed, en goed functionerend netwerk te worden. Dat merk ik onder andere wanneer ik er de steun kan vinden voor het ontwikkelen van nieuwe onderwijsmodules’, vertelt Marjon Verhoeven, docent […]

 • Bart-Jan van Unen: ‘Vooraf goed...
  on 13 oktober 2020 at 07:05

  De vanzelfsprekendheid om uit drinkwaternetten bluswater te halen, wordt steeds minder. Meer en meer moeten alternatieven worden gezocht. Zoals geboorde brandputten. Voor het opstellen van de eisen om deze te ontwerpen, aan te leggen en te onderhouden wordt gewerkt aan een nieuwe richtlijn. […]

 • ECLI:NL:GHAMS:2020:2299 Gerechtshof...
  on 9 oktober 2020 at 08:56

  Schadestaat: begroting schade als gevolg van garantieschendingen bij bedrijfsovername middels aandelentransactie. Zie ECLI:NL:GHAMS:2015:264, ECLI:NL:GHAMS:2017:2404, ECLI:NL:GHAMS:2019:2129.

 • ECLI:NL:RVS:2020:2376 Raad van State,...
  on 7 oktober 2020 at 10:33

  Bij besluit van 23 april 2019 heeft de raad van de gemeente Ooststellingwerf het bestemmingsplan "Oosterwolde - Dertien Aprilstraat" vastgesteld. Het plangebied bevindt zich in de kern Oosterwolde en wordt begrensd door de Dertien Aprilstraat aan de noordzijde en de Snellingerdijk aan de westzijde. […]

 • ECLI:NL:RVS:2020:2389 Raad van State,...
  on 7 oktober 2020 at 10:32

  Bij besluit van 30 mei 2018 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant vastgesteld dat op de locatie [locatie 1] te Vught een geval van ernstige bodemverontreiniging in de grond en het grondwater aanwezig is, waarvan spoedige sanering noodzakelijk is vanwege de risico’s voor […]

 • ECLI:NL:PHR:2020:858 Parket bij de Hoge...
  on 5 oktober 2020 at 16:27

  Conclusie AG over art. 13 Wet bodembescherming en dumpen van drugsafval. De AG geeft de Hoge Raad in overweging het cassatieberoep te verwerpen.

 • ECLI:NL:GHSHE:2017:4975 Gerechtshof...
  on 2 oktober 2020 at 10:01

  Gepubliceerd in verband met ingesteld cassatieberoep.

 • ECLI:NL:RBROT:2020:8544 Rechtbank...
  on 30 september 2020 at 15:29

  Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Status in faillissement van vorderingen die voortvloeien uit de niet-naleving van milieuverplichtingen.

 • Sediment in stroomgebiedbeheerplannen:...
  on 28 september 2020 at 13:55

  Op 17 september 2020 is een wetenschappelijke publicatie over 20 jaar SedNet verschenen.

 • Hoe het belang van bodem borgen in de...
  on 28 september 2020 at 13:08

  Wat zijn de kwetsbaarheden en kansen van de bodem en ondergrond? En hoe houd je daar rekening mee in de opgave van de klimaatadaptatie? Daarvoor is kennis nodig vanaf het allereerste beleidsdenken tot het allerlaatste punt in de realisatie. En daartoe zijn netwerken onontbeerlijk.

 • De sprong naar integraal werken
  on 28 september 2020 at 13:05

  Wat zijn jouw persoonlijke drijfveren in jouw werk? Waar krijg jij energie van? En hoe kan jij die passie inzetten in de samenwerking met anderen – en dan niet alleen je eigen directe gespecialiseerde collega’s, maar ook die deskundigen waarmee je steeds meer te maken krijgt, nu de […]

 • Online leerplatform voor bodemkennis
  on 28 september 2020 at 13:02

  De Stichting Bodembeheer Nederland, de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer en het Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond voor het hoger onderwijs richten een online leerplatform op voor kennis en kunde over bodem en ondergrond. Het platform is bedoeld voor digitale […]

 • ECLI:NL:GHSHE:2020:2903 Gerechtshof...
  on 24 september 2020 at 10:53

  huur woonwagenstandplaats, bodemverontreiniging, geen tekortkoming, onrechtmatige daad of gebrek

 • ECLI:NL:GHSHE:2020:2902 Gerechtshof...
  on 24 september 2020 at 10:23

  Non-conformiteit woning vanwege bodemverontreiniging op een deel van het perceel? Bewijsopdracht aan koper inzake de eigen onbekendheid met de bodemverontreiniging en de schending van de spreekplicht ter zake door verkoper.

 • Toelichting van Wim Kuijken bij zijn...
  on 18 september 2020 at 14:00

  Hierbij de persverklaring van Wim Kuijken die onafhankelijk onderzoek heeft gedaan in de casus granuliet.  

 • ECLI:NL:RBZWB:2020:3517 Rechtbank...
  on 18 september 2020 at 10:02

  GEMWT

 • ECLI:NL:GHARL:2020:7155 Gerechtshof...
  on 18 september 2020 at 08:00

  Wet Woz. Waardevaststelling voormalig klooster dat wordt verbouwd tot woning. Proceskostenvergoeding. Taxatiekosten en verletkosten.

 • ECLI:NL:RVS:2020:2142 Raad van State,...
  on 16 september 2020 at 10:32

  Bij besluit van 18 februari 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Boxmeer het wijzigingsplan "Vlaamse Gaai" vastgesteld. Het wijzigingsplan maakt de bouw van 16 vrijstaande en/of half vrijstaande woningen aan de Vlaamse Gaai in Boxmeer mogelijk. Met het wijzigingsplan heeft het […]

 • Een duurzaamheidslabel voor...
  on 16 september 2020 at 07:55

  ‘Baggerspecie verwerkt tot een bouwproduct zou bijvoorbeeld duurzaamheidslabel B kunnen krijgen, verspreidt op het aangrenzende perceel bijvoorbeeld label D. Zo kan op projectniveau de juiste keuze worden gemaakt in het circulair verwerken van baggerspecie’.

 • ECLI:NL:PHR:1993:18 Parket bij de Hoge...
  on 15 september 2020 at 12:01

  Vliegbasis Volkel.

© COPYRIGHT 2021, Archimil - Koningsplein 18 - 5721 GJ - Asten (Noord-Brabant) - 0493 671818 Designed and Developed by  The Mexican Pirates