logo-archimil
Home » Bodem » Nieuws – Bodemnieuws

Nieuws – Bodemnieuws

foto kranten - nieuwsLandelijk nieuws over bodemonderzoek, bodemverontreiniging en bodemsanering…

 • Een volledig beeld van de oorsprong en...
  on 11 juni 2021 at 12:02

  Een nieuw onderzoek, gepubliceerd in Nature Sustainability, geeft voor het eerst een volledige diagnose van de oorsprong en de aard van het afval dat wordt gedumpt in zee. Door een samenwerking tussen onderzoeksinstellingen, waaronder Wageningen University & Research, en ngo’s uit tien landen […]

 • Zware metalen, bestrijdingsmiddelen,...
  on 11 juni 2021 at 06:47

  Nederland scoort slecht in een vers rapport over de waterkwaliteit in de stroomgebieden van Europese rivieren. Door te veel uitstel dreigt Nederland de eigen doelen van de Kaderrichtlijn Water niet te halen, waarmee een nieuwe crisis zich aandient. (Trouw, 10 juni)Lees meer: trouw.nl

 • Gevaarlijke stof PFAS in volkstuinen...
  on 11 juni 2021 at 06:35

  "Eet geen groente en fruit uit uw moestuin", adviseert het RIVM aan de leden van een Helmonds volkstuinencomplex. In de tuinen is de schadelijke stof PFAS aangetroffen en de komende maanden moet worden onderzocht of de stof ook tot de gewassen is doorgedrongen. (NPO radio 1, 10 juni)Lees meer: […]

 • Zijn drugsafvalputten de nieuwe...
  on 11 juni 2021 at 06:32

  Drugscriminelen worden steeds innovatiever. Drugsafval wordt niet meer gedumpt in jerrycans langs de weg, maar bijvoorbeeld in diepe drugsputten in natuurgebieden. Onlangs werd in Brabant de grootste drugsput uit de Nederlandse geschiedenis ontdekt. (EenVandaag AVROTros, 10 juni)Lees meer: […]

 • Asbest, ijzer en olie; resten oude...
  on 10 juni 2021 at 11:21

  Het is misschien wel een van de meest bijzondere onderdelen van de restauratie van de Stadswallen in Zaltbommel: het herstel van de binnengracht in de hoek van de Zandstraat en de Gamersche Poort. Maar ook een project met kopzorgen: de plek is in gebruik geweest als vuilnisbelt en daardoor is […]

 • Veehouder Haaften en gemeente West...
  on 10 juni 2021 at 11:20

  Volgens een veehouder uit Haaften zit er al twee jaar geen spoortje drugsafval meer in zijn mestkelder en probeert de gemeente West-Betuwe hem alleen maar financieel de nek om te draaien door dwangsommen van in totaal 630.000 euro te willen invorderen. (Brabants Dagblad, 9 juni)Lees meer: bd.nl

 • Onderzoek naar aardwarmte in Amsterdam
  on 10 juni 2021 at 11:18

  Amsterdam wil in 2040 volledig aardgasvrij zijn. Dat betekent dat we moeten zoeken naar alternatieven voor aardgas. Een mogelijk alternatief is aardwarmte, ook wel geothermie genoemd. Dat is warmte die diep in de bodem ligt opgeslagen. Van half juni tot en met september onderzoekt Energie Beheer […]

 • Minister wil niet vooruitlopen op...
  on 10 juni 2021 at 11:01

  Demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken en Klimaat wil nog niet vooruitlopen op de gaswinningsplannen van Vermilion bij het veld Tietjerk. Dat zegt hij in reactie op vragen van Tweede Kamerlid Aukje de Vries (VVD) uit Leeuwarden. Niet eerder dan na de zomer komt het ontwerp-besluit […]

 • Strategische agenda 2022-2025
  by Margriet Roukema on 10 juni 2021 at 07:37

  Ver vooruit kijken, hoort bij ons domein van waterbeheer en ondergrond. Klimaatverandering leidt onherroepelijk tot veranderingen op de lange termijn. Versnellen in het tegengaan van klimaatverandering én versnellen in aanpassing van onze leefomgeving. Ver vooruit... The post Strategische agenda […]

 • Internetconsultatie Tijdelijke regeling...
  on 9 juni 2021 at 12:53

  Het ministerie van IenW bereidt een TIJDELIJKE subsidieregeling ter sanering van ernstige historische verontreinigde bedrijfsterreinen voor. Bij inwerkingtreding van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet vervalt de huidige subsidiebasis voor saneringen grotendeels.

 • Handreiking stedelijk waterbeheer onder...
  on 9 juni 2021 at 10:43

  De Omgevingswet beïnvloedt de manier waarop partijen samenwerken aan stedelijk waterbeheer. Wat verandert er, en wat blijft hetzelfde? De antwoorden hierop staan in de Handreiking stedelijk waterbeheer onder de Omgevingswet. In de handreiking staat ook hoe het nieuwe stelsel kansen biedt voor […]

 • Risicoschatting PFAS in recreatieplas...
  on 9 juni 2021 at 10:42

  Het RIVM heeft in 2018 een voorlopige risicoschatting uitgevoerd voor twee perfluoralkyl-stoffen (PFAS), namelijk PFOA en GenX, in de recreatieplas Berkendonk in Helmond. De voorlopige conclusie was toen dat er geen negatieve effecten zijn voor de gezondheid door te zwemmen in deze plas. Voor de […]

 • 240.000 euro voor herstel...
  on 9 juni 2021 at 10:40

  Dit najaar start een proef met rifblokken langs de zeedijk Eemshaven-Delfzijl, naast de Rijke Dijk. Op deze harde ondergrond kunnen mosselen en oesters zich vastmaken en een nieuw rif bouwen. De blokken worden gemaakt van gebaggerd slib uit de Eems-Dollard. Uit de proef moet blijken of de […]

 • Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet...
  on 9 juni 2021 at 10:38

  De Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet is op 1 juni 2021 gepubliceerd in de Staatscourant(verwijst naar een andere website). De Aanvullingsregeling bodem vult de Omgevingsregeling aan met regels voor het thema bodem. Hiermee zijn alle onderdelen van het aanvullingsspoor bodem gereed. (Bodemplus, […]

 • ISRIC strengthens partnership with...
  by Mary on 9 juni 2021 at 07:38

  ISRIC strengthens partnership with Nigeria Institute of Soil Science 09 Jun 2021 New members of the Nigeria Institute of Soil Science, inducted in May 2021   The Nigeria Institute of Soil Science […]

 • Ondergrond InZicht: de benedenwereld...
  on 8 juni 2021 at 14:08

  Op welke wijze kunnen driedimensionale beelden van de bodem en ondergrond leiden tot een beter inzicht, meer draagvlak en weloverwogen besluitvorming door decentrale overheden? Het project Ondergrond InZicht verzamelt ervaringen én vragen, vertelt projectleider Otto Levelt.

 • Houtprijzen stijgen, maar heeft Europa...
  on 8 juni 2021 at 12:53

  Afgelopen jaar zijn de houtprijzen wereldwijd gestegen. Sinds de coronapandemie hebben veel mensen hun huis gerenoveerd en zijn er nieuwe huizen gebouwd. Mede hierdoor is de vraag naar hout toegenomen. Maar is er voldoende hout op voorraad? Ja, zeggen onderzoekers Gert-Jan Nabuurs, Mart-Jan […]

 • Middeleeuwse baksteenoven gevonden in...
  on 8 juni 2021 at 12:02

  Archeologen hebben in de wijk Rotsoord in Utecht een baksteenoven uit de middeleeuwen ontdekt. De vondst werd gedaan bij de aanleg van een riool. Volgens de gemeente is het voor het eerst dat in Utrecht ook ongebakken bakstenen van klei bewaard zijn gebleven, meldt RTV Utrecht. (NOS, 7 juni) Lees […]

 • Leeuwarden sluit zich aan bij...
  on 8 juni 2021 at 12:01

  Het Ryk moet Vermilion geen toestemming geven om gas te boren uit het veld Tietjerk. Dat schrijft het college van de gemeente Leeuwarden in een brief aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het gasveld ligt deels binnen de gemeentegrenzen van Leeuwarden. (Omrop Fryslân, 7 juni) Lees […]

 • Bermmaaisel op akkers moet zorgen voor...
  on 8 juni 2021 at 11:00

  De gemeente Hellendoorn doet samen met een aantal loonwerkers en boeren een proef. Bermmaaisel, dat normaal wordt afgevoerd en verwerkt als afval, komt op akkers om de bodemstructuur te verbeteren. (RTV Oost, 7 juni) Lees meer: rtvoost.nl

 • Waterschap overweegt naar rechter te...
  on 8 juni 2021 at 10:58

  Waterschap Hunze en Aa's denkt erover om naar de Raad van State te stappen om voor minstens honderd jaar de kosten vergoed te krijgen die het waterschap maakt om de bodemdaling door de zoutwinning van magnesiumzoutproducent Nedmag op te vangen. Woensdag hakt het waterschap de knoop door in een […]

 • Helmond wil schade volkstuintjes door...
  on 8 juni 2021 at 10:58

  De gemeente Helmond wil de schade in het volkstuinencomplex Sluisdijk gaan verhalen op het bedrijf Custom Powders. Vorige week meldde het RIVM dat de gebruikers beter geen groenten uit de tuintjes kunnen eten, omdat er een hogere concentratie PFAS in de grond zit. (Omroep Brabant, 7 juni) Lees […]

 • Wel of geen groenten eten uit de...
  on 8 juni 2021 at 10:56

  Volkstuinvereniging Delta in Helmond is compleet overvallen door het nieuws dat hun tuinen extra moeten worden onderzocht op de schadelijke stof PFAS. Vrijdag adviseerden de gemeente en het RIVM leden van een ander volkstuinencomplex aan de Sluisdijk om geen groenten en fruit van eigen bodem meer […]

 • Van bron tot zee in Indonesië; waar...
  by Astrid van Bragt on 8 juni 2021 at 06:27

  Het is de eerste Indonesië-brede studie die lokale afvalgegevens combineert met actuele hydrologische omstandigheden om zo te reconstrueren hoe lokale afvalverwerkingspraktijken bijdragen aan plastic vervuiling op zee. De regering van Indonesië heeft ambitieuze toezeggingen gedaan... The post Van […]

 • Kamerbrief over vermindering...
  on 7 juni 2021 at 12:51

  Minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven (beiden IenW) en minister Van Ark (Medische Zorg en Sport) informeren op 4 juni 2021 de Tweede Kamer over de stand van zaken over de blootstelling van mensen aan PFAS via voedsel, drinkwater en consumentenproducten.

 • Drachtige wolvin Veluwe had...
  on 7 juni 2021 at 10:28

  Begin maart is op de Zuidwest Veluwe een vrouwelijke wolf doodgereden. Het dier bleek drachtig van acht embryo’s. Ook had ze een flinke longontsteking, maar desondanks was ze in goede conditie. Dit is onderzocht door Wageningen Environmental Research (WENR) en het Dutch Wildlife Health Centre van […]

 • RIVM: PFAS in voedsel en drinkwater...
  on 7 juni 2021 at 07:45

  Mensen in Nederland krijgen te veel PFAS binnen via voedsel en drinkwater. De hoeveelheid PFAS die mensen binnen krijgen via drinkwater is beperkt. Wel moet de concentratie PFAS in kraanwater waar mogelijk omlaag. Dit stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op basis van […]

 • Ecoloog: ‘Gaswinning Drentsche Aa...
  on 7 juni 2021 at 07:35

  Het water in de Drentsche Aa kan vervuild raken door mijnbouw in dit gebied. Dat zegt de schrijver van een rapport dat de werkgroep Stop Gaswinning Marsdijk Nu naar de Raad van State heeft gestuurd in de hoop dat de rechter dit meeweegt in de procedure rond de vernieuwing van het winningsplan […]

 • FNV-plan voor 'schoon' Tata-staal in...
  on 7 juni 2021 at 07:34

  Volgens een recent FNV-plan kan Tata Steel rond 2030 bijna volledig CO2-neutraal staal maken, maar de technologieën die dat mogelijk moeten maken, zijn daar pas 'hopelijk in 2050 klaar voor'. Dat zeggen twee onderzoekers van de TU Delft. En zelfs een CO2-reductie van 55 procent, in lijn met het […]

 • 5e editie van de European Climate...
  on 4 juni 2021 at 13:58

  2021 is het jaar van klimaatadaptatie. Deze 5e editie van de European Climate Change Adaptation Conference (ECCA) komt op het juiste moment, na de eerste wereldwijde Climate Adaptation Summit in januari 2021 en vóór de COP 26 in Glasgow in november 2021.

 • ECLI:NL:HR:2021:833 Hoge Raad,...
  on 4 juni 2021 at 11:55

  Prejudiciële procedure (art. 392 Rv). Faillissementsrecht. Zijn schulden die voortvloeien uit bestuursrechtelijke lasten die aan de curator zijn opgelegd wegens de niet-naleving van milieuwetgeving, aan te merken als boedelschulden, verifieerbare concurrente faillissementsschulden of […]

 • Vernieuwde Klimaateffectatlas biedt...
  on 4 juni 2021 at 07:12

  De Klimaateffectatlas is een belangrijk hulpmiddel voor iedereen die werkt aan de inrichting van Nederland. Meer dan 100 kaarten geven inzicht in de effecten van klimaatverandering. Dankzij een flinke update is de atlas nu handiger in gebruik en is er nog meer informatie te vinden.

 • In Spijk komt de Tachtigjarige Oorlog...
  on 3 juni 2021 at 11:42

  Bij archeologisch onderzoek in de Beijenwaard bij het Gelderse Spijk zijn verschillende interessante vondsten gedaan. De belangrijkste vondsten werpen een mooi licht op het soldatenleven aan het eind van de Tachtigjarige Oorlog. In opdracht van Rijkswaterstaat legde archeologisch onderzoeksbureau […]

 • Duurzaam biertje smaakt naar meer:...
  on 3 juni 2021 at 11:01

  Partijen rondom de HEINEKEN Brouwerij in Zoeterwoude (zie foto) blijven de komende 3 jaar samenwerken aan een klimaatneutrale brouwerijketen en klimaatbestendige omgeving. Dat hebben ze vastgelegd in het nieuwe convenant Groene Cirkel HEINEKEN. Dat levert niet alleen een duurzaam geproduceerd […]

 • Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet...
  on 2 juni 2021 at 12:44

  De Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet is op 1 juni 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. De Aanvullingsregeling bodem vult de Omgevingsregeling aan met regels voor het thema bodem. Hiermee zijn alle onderdelen van het aanvullingsspoor bodem gereed.

 • Primeur: combinatie poederkool en...
  on 2 juni 2021 at 11:54

  Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) is gestart met een proef om meer medicijnresten en andere microverontreinigingen uit afvalwater te verwijderen. Voor het eerst wordt de toepassing van poederkooldosering in combinatie met de biologische Nereda-zuiveringstechnologie onderzocht. De proef, die circa 14 […]

 • Plastics MSC Zoe brachten natuur geen...
  on 2 juni 2021 at 11:53

  Op 1 januari 2019 kwam 11.000 kilo aan plastic korrels in zee toen containerschip de MSC Zoe een deel van haar lading verloor. Onderzoek van Wageningen Marine Research en het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) laat zien dat de ramp geen gevolgen had voor de natuur in de Waddenzee. […]

 • Wegwijzer bodem in de Omgevingswet voor...
  on 2 juni 2021 at 11:27

  Om gemeenten en omgevingsdiensten te ondersteunen bij de voorbereiding op de Omgevingswet ontwikkelde Rijkswaterstaat Bodem+ een wegwijzer voor het thema bodem. De wegwijzer gaat in op de rol van bodem en ondergrond in de kerninstrumenten van de Omgevingswet en de relatie met het DSO. (Bodemplus, 1 […]

 • Update toestandsbeoordelingen en trends...
  by Astrid van Bragt on 1 juni 2021 at 12:59

  De applicatie is onlangs bijgewerkt en geeft nu een goed beeld van de nutriëntenproblematiek in Nederland tussen 1990-2020. Hij toont per monitoringslocatie, waterbeheerder en/of stroomgebied waar de waterkwaliteit in de loop der jaren verbetert, waar... The post Update toestandsbeoordelingen en […]

 • Wegwijzer bodem in de Omgevingswet voor...
  on 1 juni 2021 at 09:50

  Om gemeenten en omgevingsdiensten te ondersteunen bij de voorbereiding op de Omgevingswet ontwikkelde Rijkswaterstaat Bodem+ een wegwijzer voor het thema bodem. De wegwijzer gaat in op de rol van bodem en ondergrond in de kerninstrumenten van de Omgevingswet en de relatie met het DSO.

 • De Ketenverkenner van de Kennismpuls...
  on 1 juni 2021 at 08:47

  In het project Ketenverkenner van de Kennisimpuls Waterkwaliteit wordt voor drie stofgroepen in kaart gebracht hoe ze de waterkwaliteit beïnvloeden. De beschikbare kennis blijkt verspreid aanwezig, wat het samenbrengen ervan voor gebruik door waterbeheerders zinvol maakt. Dit toont dat het nog […]

 • Op perceelniveau inzicht in beste...
  on 1 juni 2021 at 08:46

  Boeren met percelen in Midden-Delfland (gelegen tussen Delft, Den Haag en Rotterdam) kunnen vanaf 27 mei met behulp van een leidraad zien welke maatregelen tegen bodemdaling passen bij hun specifieke perceel. (Agraaf, 31 mei) Lees meer: agraaf.nl

 • IJkcentrum voor de bodem officieel...
  on 1 juni 2021 at 08:43

  Op donderdag 20 mei is het IJkcentrum voor de bodem officieel geopend. In deze nieuwe nationale onderzoeks- en demonstratiefaciliteit worden standaarden ontwikkeld om bodemmonsters goed te kunnen vergelijken. Op grond van de ijkresultaten worden adviezen gegeven voor duurzame bodemverbeteringen. […]

 • SP stelt vragen over lozing vervuild...
  on 1 juni 2021 at 08:42

  SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman vraagt of de milieueisen rond gaswinning bij Schiermonnikoog strenger kunnen worden. Ze heeft schriftelijke vragen gesteld aan het demissionaire ministerie van Economische Zaken. (RTV Noord, 29 mei) Lees meer: rtvnoord.nl

 • STOWA wil aquathermie combineren met...
  on 1 juni 2021 at 08:11

  STOWA zoekt manieren om Thermische Energiewinning uit Oppervlaktewater (TEO) en fosforverwijdering ecologisch én economisch aantrekkelijk te kunnen combineren. Op zoek naar innovatieve oplossingen heeft STOWA een challenge uitgeschreven via het platform winnovatie.nl, een innovatieplatform van […]

 • ECLI:NL:RBGEL:2021:2232 Rechtbank...
  on 31 mei 2021 at 11:32

  De rechtbank Gelderland heeft een 37-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 189 dagen vanwege een poging tot afdreiging. Vrijspraak van de poging tot afpersing.

 • Hulp voor boeren Midden-Delfland bij...
  on 28 mei 2021 at 12:43

  Agrariërs en andere grondeigenaren in de gemeente Midden-Delfland kunnen op een nieuwe website bekijken welke maatregelen tegen bodemdaling op hun percelen mogelijk zijn, hoe effectief die zijn en hoe het zit met vergunningen. De gemeente, de provincie, LTO Noord en het Hoogheemraadschap van […]

 • Planten kunnen PFAS uit de bodem...
  on 28 mei 2021 at 12:34

  PFAS verwijderen uit de bodem met behulp van planten blijkt een kansrijke techniek voor de toekomst. Tauw verkende de mogelijkheden van fytoremediatie en concludeerde dat de techniek een effectief en duurzaam alternatief kan zijn voor de huidige ingewikkelde, kostbare en vaak milieubelastende […]

 • Droogte en natuurbranden in nationale...
  by Astrid van Bragt on 28 mei 2021 at 06:44

  De brandgevoeligheidskaarten zijn sinds kort opgenomen in de Klimaateffectatlas. Gemeenten kunnen hiermee een betere inschatting maken waar de kans op natuurbranden groot is en hoe ze te voorkomen. Dit is een eerste stap om Nederlandse... The post Droogte en natuurbranden in nationale […]

 • Concentratie TFA in Zwitserse meren...
  on 27 mei 2021 at 15:43

  In Zwitserse meren is de stof trifluoracetaat (TFA) aangetroffen. Drinkwaterbedrijven die water uit de meren winnen voor de drinkwaterproductie zijn niet in staat de stof, een zogeheten ‘forever-chemical’, te verwijderen. De vondst leidt echter niet tot verhoogde waakzaamheid bij de Nederlandse […]

 • Herziening normen voor strategie van...
  on 27 mei 2021 at 13:15

  NEN start met de herziening van vijf normen voor de strategie van milieuhygiënisch onderzoek en vooronderzoek van land- en waterbodem. Deze normen zijn opgenomen in de regeling Bodemkwaliteit en moeten worden aangepast om in lijn te zijn met de aankomende Omgevingswet. Belanghebbende partijen […]

 • Nieuwe datum voor zorgvuldige start...
  on 27 mei 2021 at 10:18

  De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt met een half jaar verplaatst naar 1 juli 2022. Dit geeft het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties meer ruimte om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden. Dat meldt […]

 • Einde aan toepassing AVI-bodemassen als...
  on 27 mei 2021 at 10:08

  Op 27 mei jl. is de wijzigingsbesluit van het Besluit vrijstelling stortverboden buiten inrichtingen (Bvsbi) gepubliceerd. Het wijzigingsbesluit voorziet in de beëindiging van de toepassing van avi-bodemas als IBC-bouwstof met ingang van 1 juli 2021, met een overgangsperiode voor het opmaken van […]

 • ISRIC Spring School completes first...
  by Emily on 27 mei 2021 at 06:53

  ISRIC Spring School completes first online courses 27 May 2021 On Friday, May 21, the ISRIC – World Soil Information Spring School wrapped up its 2021 courses on soil assessment and digital soil […]

 • ECLI:NL:RVS:2021:1121 Raad van State,...
  on 26 mei 2021 at 10:32

  Bij besluit van 7 april 2020 heeft de raad van de gemeente Almelo het bestemmingsplan "Markgravenweg 1" (hierna: het bestemmingsplan) vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt het, via de toegekende bestemming "Maatschappelijk", mogelijk op het perceel Margravenweg 1 een zorginstelling met 28 […]

 • ECLI:NL:RVS:2021:1096 Raad van State,...
  on 26 mei 2021 at 10:31

  Bij besluit van 18 juni 2020 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant krachtens de artikelen 29 en 37 van de Wet bodembescherming vastgesteld dat op de locatie Hoofdstraat 1 en omgeving in Budel-Dorplein sprake is van een geval van ernstige verontreiniging en dat spoedige […]

 • Onderzoek naar publiek-private...
  on 26 mei 2021 at 09:47

  Hoe krijgen we voor bodemenergie een kennisinfrastructuur waarin de kennisontwikkeling zowel de vragen vanuit de overheden als vanuit de markt bedient? Mogelijk in een samenwerking waarin bestaande platforms als het Kennisplatform Bodemenergie en het Intermediair Kennisnetwerk Bodemenergie op […]

 • Vacancy: Spatial Data Infrastructure...
  by Emily on 26 mei 2021 at 08:49

  Vacancy: Spatial Data Infrastructure Specialist 26 May 2021 Does making (soil) data available to users all over the globe sound like an exciting task? Do you want to work with modern ICT infrastructures […]

 • Nieuwe website Slim Landgebruik
  on 26 mei 2021 at 08:38

  Met de lancering van de website www.slimlandgebruik.nl wordt een overzicht gegeven van de kennis die wordt gegenereerd binnen het programma Slim Landgebruik. Dit onderzoeksprogramma in opdracht van het ministerie van LNV en wordt uitgevoerd door Wageningen Environmental Research en verschillende […]

 • ‘Regionale Schakelpunten:...
  on 25 mei 2021 at 13:07

  Petra Mesken is Beleidsadviseur bodem en ondergrond, opkomende stoffen en openbare ruimte bij de VNG. Ooit wilde ze piloot worden, maar in plaats van de lucht is ze de bodem in gegaan. Haar achtergrond is breed en tijdens haar studie milieukunde kwamen de bodem en ondergrond in beeld ‘als de plek […]

 • Nieuw project Werken met...
  on 25 mei 2021 at 13:05

  Onderzoeksinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn samen het project ‘Werken met waterlandschappen’ gestart. Dit project koppelt de natuurinclusieve inrichting van grote wateren aan economische verdienmodellen voor recreatie, landgebruik en waterbouw. Dit gebeurt in eerste […]

 • Milieuhygiënische gegevens waardevolle...
  on 25 mei 2021 at 06:45

  Het heeft veel meerwaarde om in de Basisregistratie Ondergrond (BRO) stapsgewijs ook milieuhygiënische gegevens op te nemen. Dat is de belangrijkste conclusie van een onderzoek van SIKB, Verdonck Klooster & Associates en DoorGrond Advies, dat is uitgevoerd in opdracht van het Programmabureau […]

 • ‘Zand-bentoniet houdt water in het...
  on 25 mei 2021 at 06:37

  Grondwaterbeheersing is een belangrijk onderwerp bij de verruiming van de Twentekanalen. Het kanaal is namelijk van nature ‘kwelgevoelig’; water dat lekt naar naastgelegen grondgebied. Hiervoor bedacht Rijkswaterstaat in nauwe samenwerking met weg- en waterbouwbedrijf Van Heteren een oplossing. […]

 • New paper released: Ten challenges for...
  by Ingrid on 25 mei 2021 at 06:13

  New paper released: Ten challenges for future of Pedometrics 25 May 2021 On the 25th anniversary of their field, pedometricians stand together at the Pedometrics Conference in Wageningen. […]

 • Vier dingen die jij zelf kunt doen voor...
  on 21 mei 2021 at 16:08

  Biodiversiteit is overal om ons heen: het is de verscheidenheid aan leven. Biodiversiteit levert mensen direct of indirect voedsel, bouwmaterialen, medicijnen, industriële grondstoffen en meer. Behoud en herstel van biodiversiteit is belangrijk, maar verantwoordelijkheid hiervoor ligt niet alleen […]

 • Stad wordt deze eeuw steeds grotere...
  on 21 mei 2021 at 12:02

  Naar verwachting woont het grootste deel van de wereldbevolking in de 21e eeuw in de stad. Ruim driekwart van hen kan te maken krijgen met matig tot sterke waterverontreiniging door nutriënten, microplastics, chemische stoffen of ziekteverwekkers. In Afrika kan de verontreiniging van rivieren in […]

 • De langste boomgaard van Europa komt in...
  on 20 mei 2021 at 09:00

  Het moet de langste boomgaard van Europa worden: 33 kilometer aan fruit-, laan- en sierbomen, geplant in de groene strook tussen de A15 en het geluidsscherm van de Betuwelijn. De recordlange boomgaard zal het zicht vanaf de snelweg verfraaien, vangt fijnstof op, biedt plek aan vogels en insecten en […]

 • Flexibeler drinkwater winnen straks...
  by Astrid van Bragt on 20 mei 2021 at 08:16

  Veranderingen in de waterbeschikbaarheid en watervraag maken de waterlevering op lange termijn onzeker. Daarom is in 2020 het driejarige project ´Flexibiliteit in toekomstige winningen – inspelen op de uitdagingen van de toekomst´ gestart. Vitens, Deltares... The post Flexibeler drinkwater […]

 • Soils4Africa at FNSSA Stakeholder...
  by Mary on 20 mei 2021 at 06:06

  Soils4Africa at FNSSA Stakeholder Engagement Week on June 3 20 May 2021 On June 3, the Soils4Africa project coordinated by ISRIC – World Soil Information will hold an online webinar to discuss how the […]

 • ECLI:NL:RBOVE:2021:1964 Rechtbank...
  on 19 mei 2021 at 09:00

  ABC-constructie m.b.t. levering perceel grond. Geen (perfecte) koopovereenkomst tussen A en B en (dus) geen leveringsplicht B-C.

 • Onderzoek naar klimaatadaptieve...
  by Astrid van Bragt on 19 mei 2021 at 08:17

  Eén jaar na de start biedt het project inzage in de ontwikkelingen via de website www.klimap.nl, waar u bijvoorbeeld informatie vindt over opgedane kennis en lopende activiteiten, zoals veldproeven. Klimaatverandering zorgt op de Nederlandse zandgronden... The post Onderzoek naar klimaatadaptieve […]

 • Update webviewer aquathermiepotentie
  by Mariska van Gelderen on 18 mei 2021 at 14:48

  De  aquathermieviewer is uitgebreid om meer inzicht te bieden in de haalbaarheid en robuustheid van aquathermie als warmtebron en om beter aan te sluiten bij het transitieproces naar Aardgasvrij.  Daartoe zijn interactieve kaarten toegevoegd, die... The post Update webviewer aquathermiepotentie […]

 • ECLI:NL:RBNNE:2021:1861 Rechtbank...
  on 18 mei 2021 at 12:21

  Afwijzing verzoek om handhaving. Diverse overtredingen door gebruik in strijd met verschillende bestemmingsplannen.

 • Wereldwijde veranderingen in...
  on 18 mei 2021 at 11:49

  Veranderingen in landgebruik spelen een belangrijke rol bij voeding, klimaat en biodiversiteit. Wetenschappers van Wageningen University & Research (WUR) en het Karlsruhe Institute of Technology (KIT) hebben wereldkaarten gemaakt waarop te zien is dat veranderingen in landgebruik vier keer zo […]

 • Vergroenen en een blauwe economie
  by Astrid van Bragt on 18 mei 2021 at 06:45

  Onderdelen binnen die economie zorgen ook voor minder druk op het achterliggende land,  vangen de gevolgen van klimaatverandering op of gaan die tegen. Bijvoorbeeld door broeikasgassen af te vangen. De blauwe economie vertegenwoordigt ook een... The post Vergroenen en een blauwe economie appeared […]

 • Onderzoek naar klimaatadaptieve...
  on 17 mei 2021 at 14:00

  Welke maatregelen en gebruiksveranderingen zijn nodig om de effecten van klimaatverandering voor landbouw en natuur op de hooggelegen zandgronden op te vangen? Hoe kunnen we deze maatregelen met elkaar tot uitvoering brengen? Dit onderzoeken kennisinstellingen, regionale overheden en bedrijven in […]

 • Nooit uitgeleerd: Werken met...
  by Astrid van Bragt on 17 mei 2021 at 07:50

  We kijken naar de proeftuinen: het achteroever concept in Koopmanspolder (IJsselmeer), dubbele dijk bij Eems-Dollard en het herstel van intergetijde gebieden in de Zuidwestelijke delta.  Met de uitkomsten hoopt de coalitie te bepalen of de... The post Nooit uitgeleerd: Werken met […]

 • Projectvoorstel REACHOUT geselecteerd...
  by Roeli Suiker on 16 mei 2021 at 19:35

  Het onderwerp van het project is Developing end-user products and services for all stakeholders and citizens supporting climate adaptation and mitigation. Dit project van € 5 miljoen heeft een looptijd van 3,5 jaar en start... The post Projectvoorstel REACHOUT geselecteerd door EU appeared first […]

 • Met 7 miljoen m3 zand Texel tegen de...
  on 12 mei 2021 at 11:17

  Rijkswaterstaat start begin mei 2021 met de zandsuppletie op het strand van Texel tussen strandpaal 9 en strandpaal 13. Eerder dit jaar (2021) is al gestart met zandsuppleties onderwater, op de ondiepe vooroever, vlak voor de kust van Texel-Midden en Texel-Noord. De strandsuppletie op […]

 • Start werkzaamheden strandsuppleties...
  on 12 mei 2021 at 11:11

  Rijkswaterstaat start in mei 2021 met de werkzaamheden voor het ophogen van het strand tussen Zoutelande en Westkapelle. Het ophogen van het strand tussen Dishoek en Vlissingen start begin september 2021.

 • ECLI:NL:RVS:2021:1024 Raad van State,...
  on 12 mei 2021 at 10:35

  Bij besluit van 17 oktober 2019 heeft de raad van de gemeente Vlaardingen het bestemmingsplan "Windpark Oeverwind" vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van twee windturbines met een tiphoogte van maximaal 141 m. De windturbines hebben een beoogd gezamenlijk vermogen van maximaal 7 […]

 • ECLI:NL:RVS:2021:996 Raad van State,...
  on 12 mei 2021 at 10:34

  Bij besluit van 8 maart 2019 heeft het college de kosten voor toepassing van bestuursdwang gesteld op € 28.942,81 en deze kosten bij [appellant] in rekening gebracht. [appellant] is eigenaar van het perceel [locatie] in Voorst waar in 2017 een hennepplantage is aangetroffen. Op 10 januari 2018 […]

 • ECLI:NL:RVS:2021:1025 Raad van State,...
  on 12 mei 2021 at 10:34

  Bij besluit van 7 november 2017 heeft de raad van de gemeente Zutphen de coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing verklaard op de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan "Fort de Pol, Eefde West en Windpark IJsselwind", twee […]

 • Impulsregeling Klimaatadaptatie...
  on 11 mei 2021 at 12:23

  Vanaf 1 januari 2021 kunnen gemeenten, provincies en waterschappen gebruikmaken van de Impulsregeling klimaatadaptatie. Via die regeling komen ze in aanmerking voor een bijdrage van het Rijk voor klimaatadaptatiemaatregelen. ‘Die regeling biedt ook alle kansen en mogelijkheden voor de […]

 • Hoe de natuur de gezondheid van...
  on 11 mei 2021 at 12:11

  Bomen in de straat kunnen mensen aanmoedigen om een langere wandeling te maken, of stimuleren om de fiets te kiezen naar werk. Nieuw onderzoek laat zien hoe toegang tot natuur in steden de menselijke gezondheid kan verbeteren door fysieke inspanning te stimuleren. De onderzoekers zijn van plan […]

 • Podcast Onderaards laat de wereld onder...
  on 11 mei 2021 at 10:38

  Op 12 mei verschijnt deel 1 van de Rijkswaterstaat Podcast Onderaards. In deze podcast neemt theatermaakster Thabi Mooi je mee op reis door het onderaardse en ervaar je hoe de mens gevormd wordt door de bodem én andersom.

 • Verdwenen boshommel keert terug
  on 11 mei 2021 at 08:48

  In het Limburgse Geuldal troffen studenten tijdens hun onderzoek naar wilde bijen een hommel aan met een wel heel afwijkende kleur. Bijendeskundige Ivo Raemakers bevestigde dat het ging om de boshommel (Bombus sylvarum). Ooit was de boshommel algemeen voorkomend in Nederland, maar sinds 1950 zijn […]

 • Hooikoorts door bloeiend gras aanstaande
  on 7 mei 2021 at 08:30

  Het graspollenseizoen staat voor de deur. Dit weekend wordt het zeer koude lenteweer ingewisseld voor een beduidend warmer weertype. Daarbij valt geregeld wat neerslag en dat maakt het groeizaam weer. Komende week zal dan ook het eerste gras tot bloei komen en stijgt de kans op hooikoortsklachten […]

 • ECLI:NL:GHARL:2021:4155 Gerechtshof...
  on 7 mei 2021 at 08:00

  Wet Woz. Waardevaststelling woningen.

 • ECLI:NL:RBNNE:2021:1755 Rechtbank...
  on 6 mei 2021 at 14:27

  *

 • ECLI:NL:RVS:2021:953 Raad van State,...
  on 5 mei 2021 at 10:33

  Bij besluit van 28 september 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Hoogeveen aan Powerfield een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een zonnepark op de locatie Gijsselterweg 6a1 te Fluitenberg. Powerfield heeft een omgevingsvergunning aangevraagd om tijdelijk […]

 • ECLI:NL:RVS:2021:955 Raad van State,...
  on 5 mei 2021 at 10:33

  Bij tussenuitspraak van 4 september 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3025, heeft de Afdeling de raad van de gemeente Roerdalen opgedragen om binnen 26 weken na de verzending daarvan het gebrek in het besluit van 7 juni 2018 tot vaststelling van het bestemmingsplan "De Donck Posterholt" te herstellen. Deze […]

 • ECLI:NL:RVS:2021:939 Raad van State,...
  on 5 mei 2021 at 10:33

  Bij besluit van 23 september 2019 heeft de raad van de gemeente Tubbergen het bestemmingsplan "Tubbergen, De Esch" vastgesteld. De bestreden besluiten van 23 september 2019 en 20 april 2020 maken de bouw van 51 woningen mogelijk in een gebied dat ligt tussen de Almeloseweg, de Tubbergeresweg (N343) […]

 • ECLI:NL:RVS:2021:925 Raad van State,...
  on 5 mei 2021 at 10:31

  Bij besluit van 26 november 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Eersel onder oplegging van een dwangsom gelast om vóór 1 januari 2021 de opslag van meer dan 1.500 m³ aan mest op het perceel gemeente Eersel, sectie , nr. te beëindigen. Op 31 augustus en 8 september 2020 […]

 • InnoVar Call for interest: soil...
  by Maria on 4 mei 2021 at 08:21

  InnoVar Call for interest: soil sampling and site description 04 May 2021 ISRIC – World Soil Information is seeking experts who can assist with the soil sampling and site description for 11 countries in […]

 • Laag voor laag de bodem onderzoeken:...
  on 3 mei 2021 at 14:26

  De samenstelling van de bodem en ondergrond van het gebied van wegverbreding A2 Het Vonderen – Kerensheide waar de werkzaamheden plaatsvinden is voor de aannemer die de A2 verbreding gaat uitvoeren belangrijke informatie om het werk te kunnen voorbereiden.

 • Eén procent van de rivieren...
  on 3 mei 2021 at 13:46

  Een nieuwe publicatie in het tijdschrift Science Advances schijnt nieuw licht op waar en hoeveel plastic via rivieren in de oceanen terechtkomt. De studie laat zien dat 1000 rivieren bijna 80% van de plasticvervuiling afvoeren naar zee. Dit is 100 keer meer dan de 10 rivieren waarvan eerder werd […]

 • Methode voor beoordeling vorderingen...
  on 3 mei 2021 at 07:20

  Wetenschappers stellen een nieuwe methode voor om de voortgang van de klimaatdoelstelling van het Parijsakkoord – het beperken van de wereldwijde temperatuurstijging tot 2 graden boven het pre-industriële niveau – te beoordelen. Het onderzoek is geleid door het Gemeenschappelijk Centrum voor […]

 • ECLI:NL:RVS:2021:895 Raad van State,...
  on 28 april 2021 at 10:34

  Bij besluit van 1 december 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ede aan Stichting Hoogte 50 een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een uitkijkpunt op De Belt in Wekerom. [appellant] en anderen wonen, of zijn eigenaar van percelen, in de omgeving van de […]

 • ECLI:NL:RVS:2021:920 Raad van State,...
  on 28 april 2021 at 10:34

  Bij besluit van 15 juni 2020 heeft de raad van de gemeente Zwolle het bestemmingsplan "Berkum, Campherbeeklaan 53-55" vastgesteld. Bij besluit van 2 juli 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zwoll aan Resido Vastgoed B.V. een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van 27 […]

 • Nieuw kenniscentrum bodem voor...
  on 28 april 2021 at 06:53

  In september gaat in ‘s Hertogenbosch het KennisCentrum Bodem van start. Daaraan werkt HAS Hogeschool. ‘We brengen de vier “o’s” in een nieuw consortium samen’, vertelt lector Judith van de Mortel. ‘Onderzoek, onderwijs, overheden en ondernemers. Om zo gezamenlijk de kennis voor […]

 • Zicht op ongelijkheid vanuit de ruimte
  on 26 april 2021 at 19:00

  Wetenschappers van de universiteiten van Wageningen, Utrecht en Nanjing, hebben een manier gevonden om inkomstenongelijkheid te schatten aan de hand van nachtelijk licht. Voorheen was het alleen voor een beperkte groep landen mogelijk om ongelijkheid betrouwbaar in te schatten op een zeer grove […]

 • Vervolg schoonmaakoperatie EMK-terrein...
  on 26 april 2021 at 07:29

  Er is overeenstemming tussen de bestuurlijke partners over het vervolg van de hersanering van het voormalige industrieterrein van de Exploitatie Maatschappij Krimpen (EMK). Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer. De bodem […]

 • Vervolg schoonmaakoperatie EMK-terrein
  on 23 april 2021 at 14:38

  Er is overeenstemming tussen de bestuurlijke partners over het vervolg van de hersanering van het voormalige industrieterrein van de Exploitatie Maatschappij Krimpen (EMK). Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer. De bodem […]

 • Natuurambities voor grote wateren...
  on 20 april 2021 at 15:37

  De natuur in de grote wateren van Nederland is uniek en herbergt vele soorten. Om ervoor te zorgen dat deze natuur voor de toekomst behouden blijft, heeft de Rijksoverheid in 2015 natuurambities opgesteld voor de grote wateren. De afgelopen vijf jaar hebben onderzoekers van Wageningen University […]

 • World Soil Museum provides online...
  by Ingrid on 20 april 2021 at 14:14

  World Soil Museum provides online lecture to Iowa State University 20 Apr 2021 Stephan Mantel, head of World Soil Museum, gives tour to group inside the museum. Natural science collections provide a special resource for […]

 • Teken bijten bij kinderen vaker in...
  on 19 april 2021 at 07:22

  Voor het eerst is via Tekenradar.nl onderzoek gedaan naar waar teken bijten. Bij kinderen bijten teken zich vaker vast op hoofd en nek, en bij volwassenen vooral op de benen. Teken bijten zich minder vaak vast in de huid rond de schaamstreek. Maar als ze daar bijten, worden ze wel later dan […]

 • Granuliet in ‘Over de Maas’ veilig
  on 16 april 2021 at 12:52

  Granuliet in Over de Maas heeft geen negatieve effecten voor mens en milieu. Dat bevestigt nieuw onderzoek van onafhankelijk onderzoeksbureau Arcadis. Het onderzoek was opgezet om resterende vragen te beantwoorden en zorgen en onrust over granuliet weg te nemen. Er zijn onder meer monsters genomen […]

 • Grow With The Flow: ondersteunt telers...
  on 15 april 2021 at 11:42

  Watertekort en wateroverlast zijn steeds grotere thema’s vanwege klimaatverandering. Deltares heeft samen met Wageningen University and Research (WUR), de waterschappen Aa en Maas en Vallei en Veluwe en private samenwerkingspartners in het afgelopen twee jaar binnen het project Grow with the Flow […]

 • World Soil Reference Collection...
  by Ingrid on 15 april 2021 at 06:47

  World Soil Reference Collection Management Policy available to download 15 Apr 2021 One of the most unique resources at ISRIC – World Soil Information is our World Soil Reference Collection, which includes samples of soil […]

 • Informatiepunt Leefomgeving staat...
  on 14 april 2021 at 05:40

  Waar bodemprofessionals nu terecht kunnen bij de helpdesk van Bodem+, kunnen zij straks hun vragen stellen aan het Informatiepunt Leefomgeving. Informatie over de Omgevingswet en daarmee samenhangende regelgeving is te vinden op de nieuwe website www.iplo.nl. Ook alle informatie over bodem, nu te […]

 • PhD candidate Luc Steinbuch defends...
  by Emily on 13 april 2021 at 09:46

  PhD candidate Luc Steinbuch defends thesis on Bayesian geostatistics for soil mapping 13 Apr 2021   Contact: Luc Steinbuch

 • Stel je ideale ‘Bed &...
  on 12 april 2021 at 10:20

  Populaties van wilde bestuivende insecten staan onder druk. De laatste jaren zijn tal van initiatieven ontwikkeld om bestuivende insecten te helpen behouden en bevorderen. Veel terreineigenaren en instanties hebben interesse om hieraan bij te dragen, maar weten vaak niet hoe. Die eerste stap is nu […]

 • Verbeteren waterkwaliteit in...
  on 9 april 2021 at 07:00

  Het oppervlaktewater in de Maasregio (Noord-Brabant en Limburg) bevat veel stikstof en fosfor. Dit belemmert het halen van doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Om de belasting van de wateren met stikstof en fosfor voldoende af te laten nemen, liggen grote opgaven bij de landbouw, de […]

 • Daling stikstofdepositie leidt tot...
  on 8 april 2021 at 08:38

  In de hooilanden bij Wageningen die sinds de jaren vijftig intensief zijn onderzocht, daalde de diversiteit van plantensoorten sterk tussen 1950 en 1990. In deze periode vond een scherpe stijging plaats van de stikstofdepositie als gevolg van veranderingen in de landbouw en het verkeer. Vanaf 1990 […]

 • ECLI:NL:RBMNE:2020:4277 Rechtbank...
  on 6 april 2021 at 11:50

  Wet WOZ. Vergelijking met naburige panden. Waardestijging. Bodemverontreiniging. Beroep ongegrond.

 • Vacancy Database developer / IT expert
  by Ingrid on 1 april 2021 at 10:09

  Vacancy Database developer / IT expert 01 Apr 2021 We are pleased to inform you that we have a vacancy for a Database/IT expert at ISRIC - World Soil Information. About the job Contact: […]

 • Nederland Droogteland: van afwateren...
  on 31 maart 2021 at 11:26

  Niet langer is het aan de gebruiker te beslissen hoe hoog het waterpeil moet zijn, maar zal het waterpeil in een gebied bepalen welk gebruik mogelijk is, stelt wetenschapsjournalist René Didde in zijn zeer informatieve en inspirerende boek Nederland Droogteland. ‘Dat lukt niet alleen met […]

 • ECLI:NL:RVS:2021:655 Raad van State,...
  on 31 maart 2021 at 10:34

  Bij besluit van 22 april 2020 heeft de raad van de gemeente Westerkwartier het bestemmingsplan ¨Grijpskerk uitbreiding oost¨ vastgesteld. Met het plan wordt voorzien in de realisatie van 25 halfvrijstaande en vrijstaande woningen gelegen tussen de bestaande bebouwing aan de Groningerstraatweg aan […]

 • Ondergronds puzzelen waar nog geboord...
  on 29 maart 2021 at 11:24

  ‘Iedere opgave om een nieuwe leiding te boren is een boeiende puzzel, want het wordt steeds drukker in de bodem. We voeren horizontaal gestuurde boringen uit, om de omgeving zo min mogelijk overlast te bezorgen’. Arno de Wit is projectcoördinator bij Van Vulpen en boort tijdens het gesprek een […]

 • ECLI:NL:RVS:2021:634 Raad van State,...
  on 24 maart 2021 at 10:33

  Bij besluit van 13 december 2016 heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland aan Sachem Europe B.V. een watervergunning verleend voor een grondwateronttrekking ter plaatse van het Van Voordenpark 15 te Zaltbommel. Sachem exploiteert daar een chemisch bedrijf. De grond en het grondwater […]

 • ECLI:NL:RBLIM:2021:2536 Rechtbank...
  on 23 maart 2021 at 17:08

  artikel 10 EVRM, artikel 6:162 BW recht op vrijheid van meningsuiting, bescherming van de eer en goede naam, belangenafweging, rectificatie afgewezen

 • ECLI:NL:RBMNE:2019:5813 Rechtbank...
  on 18 maart 2021 at 11:08

  WOZ waarde woningen. Juist vastgesteld door verweerder. Door de waarde met 25% naar beneden te corrigeren heeft verweerder voldoende rekening gehouden met de grondverontreiniging, Deze uitspraak is gepubliceerd in verband met een onderzoek van de Universiteit Utrecht.

 • ECLI:NL:RVS:2021:590 Raad van State,...
  on 17 maart 2021 at 10:34

  Bij besluit van 9 november 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Tiel de werkzaamheden van [bedrijf] met betrekking tot het toepassen van grond op het perceel [locatie] te Tiel stilgelegd. [appellant] wil op het perceel woningbouw ontwikkelen. Omdat op deze locatie sprake is van […]

 • ECLI:NL:RBOBR:2020:6372 Rechtbank...
  on 16 maart 2021 at 10:25

  Deze uitspraak wordt gepubliceerd op verzoek. De rechtbank had de uitspraak niet voor publicatie geselecteerd. Om die reden is er geen samenvatting.

 • Structurele inbedding voor KOBO gewenst
  on 16 maart 2021 at 08:49

  Met regionale ambassadeurs die onderwijsinstellingen aan bedrijven koppelen om studenten praktijkopdrachten en stages aan te kunnen bieden, met Underground Challenges, met OndergrondLAB’s en met de participatie in een nieuw on-line leerplatform heeft het Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en […]

 • ‘Bodemopgaven worden nog te...
  on 16 maart 2021 at 08:47

  ‘Er is veel meer interactie nodig tussen de verschillende raakvlakken waar de bodem en ondergrond mee te maken hebben; denk aan fysica, ecologie en hydrologie. In een tal van opgaven wordt de problematiek enkel vanuit het eigen werkveld aangevlogen, zonder dat de onderlinge samenhang wordt […]

 • ECLI:NL:RBROT:2020:13084 Rechtbank...
  on 15 maart 2021 at 14:49

  Een vaststellingsovereenkomst wordt gesloten ter beëindiging of voorkoming van onzekerheid of een geschil. Van een veroordelend vonnis dat uitvoerbaar bij voorraad is verklaard en waartegen een rechtsmiddel is ingediend, is daarom geen sprake. Tenuitvoerlegging levert geen misbruik van bevoegdheid […]

 • ECLI:NL:RBLIM:2021:916 Rechtbank...
  on 12 maart 2021 at 12:54

  Beroep en verzoek voorlopige voorziening tegen besluit op bezwaar waarbij last onder dwangsom tot beëindiging illegale huisvesting arbeidsmigranten op vakantiepark is gehandhaafd. De grief dat de huisvesting van arbeidsmigranten alsnog voorlopig zou moeten worden toegestaan omdat in de komende […]

 • ECLI:NL:GHDHA:2021:354 Gerechtshof Den...
  on 12 maart 2021 at 10:44

  Levering van onroerend goed in het zicht van faillissement. Pauliana. Benadeling van schuldeisers? Pachtovereenkomst. Nieuwe grief en eisvermeerdering. Strijd met twee-conclusieregel.

 • ECLI:NL:RBNHO:2021:1794 Rechtbank...
  on 9 maart 2021 at 14:30

  Ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming voor een viertal locaties in de Bloemendalerpolder en wijziging voorschrift eerder verleende ontheffing. Beroep ongegrond.

 • ECLI:NL:RBROT:2020:7112 Rechtbank...
  on 9 maart 2021 at 12:53

  Omgevingsvergunning zonnepark. Tussenuitspraak. Gebrek. Om het gebrek te herstellen, moet verweerder nader motiveren hoe het bestreden besluit zich verhoudt tot de door de provincie Zuid Holland gestelde kaders in de Omgevingsverordening, de Omgevingsvisie Zuid-Holland en het door de gemeente […]

 • ‘Zoek elkaar op en leg...
  on 3 maart 2021 at 10:01

  Hij heeft een dijk van ervaring in de wereld van bodem en ondergrond en is inmiddels 28 jaar werkzaam bij het RIVM. De wereld van onderzoek, beleid én uitvoering kent hij als geen ander. Voor Piet Otte, coördinator Programma Bodemkwaliteit RIVM, is het erg belangrijk om het hele speelveld te […]

 • ECLI:NL:PHR:2021:187 Parket bij de Hoge...
  on 1 maart 2021 at 10:40

  Prejudiciële procedure (art. 392 Rv). Faillissementsrecht. Zijn schulden die voortvloeien uit bestuursrechtelijke lasten die aan de curator zijn opgelegd wegens de niet-naleving van milieuwetgeving, aan te merken als boedelschulden, verifieerbare concurrente faillissementsschulden of […]

 • ECLI:NL:GHARL:2021:1684 Gerechtshof...
  on 25 februari 2021 at 08:00

  Loop van de erfgrens, erfdienstbaarheden.

 • ECLI:NL:GHSHE:2021:356 Gerechtshof...
  on 19 februari 2021 at 16:13

  Asbest in tuin bij woningen op de plaats van voormalige boerderij.

 • ECLI:NL:RBGEL:2021:808 Rechtbank...
  on 18 februari 2021 at 16:08

  Watervergunning voor een grondwateronttrekking in verband met een grondwatervervuiling. De rechtbank oordeelt dat in de beroepsprocedure tegen de watervergunning die voortvloeit uit een saneringsbesluit het onherroepelijke saneringsbesluit niet opnieuw ter discussie gesteld worden. De rechtbank is […]

 • ECLI:NL:RBGEL:2021:773 Rechtbank...
  on 18 februari 2021 at 13:00

  Maatwerkvoorschriften voor een lozing op grond van Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi). Verweerder heeft naar het oordeel van de rechtbank afdoende onderzoek verricht naar de milieugevolgen van de lozing. De rechtbank vernietigt het besluit voor wat betreft het maatwerkvoorschrift met […]

 • ‘Kennisuitwisseling blijf speerpunt...
  on 16 februari 2021 at 06:35

  ‘Ons doel, om van de eindgebruiker een kundige en mondige gesprekspartner te maken, is nog lang niet bereikt’, zegt Dick Westgeest, voorzitter van het Gebruikersplatform Bodemenergie. Het afgelopen jaar bereikte hij met het platform via webinars ruim 1.100 mensen. Maar nu steeds meer […]

 • Modellen die bijdragen aan een betere...
  on 16 februari 2021 at 06:33

  ‘Met een open bodemindex ontstaat er een beter beeld van de ontwikkeling van de bodem en de bodemkwaliteit in Nederland. Uiteindelijk is verduurzaming van de bodem het doel, met als resultaat dat agrarische ondernemers en de drinkwatervoorziening daarvan profiteren’, vertelt Sven Verweij.

 • ECLI:NL:RVS:2021:274 Raad van State,...
  on 10 februari 2021 at 10:32

  Bij besluit van 12 augustus 2019 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant twee lasten onder dwangsom opgelegd aan Plantko. Deze lasten houden in dat Plantko binnen vier maanden een saneringsplan moet indienen en binnen 10 maanden moet starten met de sanering van de verontreinigde […]

 • ECLI:NL:RBLIM:2020:1928 Rechtbank...
  on 4 februari 2021 at 09:19

  Schadestaatprocedure. Benoeming deskundige noodzakelijk. Vaststelling waarde tankstation.

 • ‘De infrastructuur voor het...
  on 1 februari 2021 at 10:42

  ‘De infrastructuur voor het onderwijs in bodem en ondergrond moet opnieuw worden vormgegeven. Met aandacht voor een betere aansluiting op de werkvelden. Met meer gebruik van bestaande netwerken. Met oog voor het behoud van de know-how, want deze verdwijnt door de vergrijzing’, stelt Marien […]

 • ‘Jonge mensen zijn essentieel...
  on 1 februari 2021 at 10:36

  ‘Het is de paradox van de bodemonderzoeker; enerzijds de bodem schoon te willen maken, anderzijds enthousiast worden wanneer de verontreiniging groot en complex blijkt te zijn’. Zegt Luytzen Woudstra, Environmental Consultant bij het internationaal opererende bedrijf ERM.

 • ECLI:NL:RBOBR:2021:377 Rechtbank...
  on 29 januari 2021 at 14:38

  Natuurvergunning. Vergunning milieuneutraal wijzigen. Intern salderen De rechtbank doet drie uitspraken in zaken rondom het Motorcross circuit aan de Victoriedijk te Valkenswaard De rechtbank vernietigt de beslissing op bezwaar tegen de verlening van een omgevingsvergunning voor het verleggen van […]

 • ECLI:NL:RBOBR:2021:376 Rechtbank...
  on 29 januari 2021 at 14:37

  Natuurvergunning. Vergunning milieuneutraal wijzigen. Intern salderen De rechtbank doet drie uitspraken in zaken rondom het Motorcross circuit aan de Victoriedijk te Valkenswaard De rechtbank vernietigt de beslissing op bezwaar tegen de verlening van een omgevingsvergunning voor het verleggen van […]

 • ECLI:NL:RVS:2021:105 Raad van State,...
  on 20 januari 2021 at 10:32

  Bij besluit van 24 februari 2017 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu (nu: Infrastructuur en Waterstaat) het tracébesluit “A15/A12 Ressen-Oudbroeken (ViA15)” vastgesteld. Het tracébesluit maakt het doortrekken van de A15 mogelijk en zorgt daarmee voor een verbinding tussen de […]

 • Van Veldhoven investeert in schone...
  on 18 januari 2021 at 13:00

  Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) trekt 2,8 miljoen euro uit om de verontreinigde bodem van het Utrechtse Griftpark verder aan te pakken. Met het geld van het Rijk kan de gemeente Utrecht aanvullend onderzoek doen naar een in 2017 ontdekte bacteriepopulatie die de bodem […]

 • Die onzichtbare, o zo belangrijke diepe...
  on 18 januari 2021 at 12:43

  Met het concept ‘De Slimme Bouwkuip’ wonnen Tessa Bosch en haar teamleden binnen Witteveen+Bos eind november de eerste prijs in de wedstrijd Doe & Durf van JongNLIngenieurs. Een leuk zijstapje voor deze adviseur geo-energie en ondergrond.

 • ‘Omgevingsdienst kan meer zijn...
  on 18 januari 2021 at 12:41

  ‘Het integraal werken, zoals bijvoorbeeld door de Omgevingswet wordt voorgeschreven, uit zich nu met name in pilots. Vanuit onze expertise bij de Omgevingsdienst kunnen we veel betekenen, maar worden nog wel eens gezien als uitvoerend orgaan. Hopelijk gaat dat dit jaar veranderen, want er liggen […]

© COPYRIGHT 2021, Archimil - Koningsplein 18 - 5721 GJ - Asten (Noord-Brabant) - 0493 671818 Designed and Developed by  The Mexican Pirates