logo-archimil
Home » Bodem » Nieuws – Bodemnieuws

Nieuws – Bodemnieuws

foto kranten - nieuwsLandelijk nieuws over bodemonderzoek, bodemverontreiniging en bodemsanering…

 • Watersnoodramp 70 jaar later. Wat...
  by Inge Driessen on 1 februari 2023 at 12:31

  Nu 70 jaar later rijst de vraag of de klimaatverandering inclusief de stijging van de zeespiegel het toekomstbeeld van een nieuwe ramp met ‘Zeeland’-proporties is? Vijf experts van Deltares vertellen ieder vanuit hun expertise wat... The post Watersnoodramp 70 jaar later. Wat brengt de […]

 • ECLI:NL:RBDHA:2023:728 Rechtbank Den...
  on 1 februari 2023 at 11:30

  Dwaling en non-conformiteit; koop woning met ondergrond. Kopers hebben na levering woning gesloopt voor nieuwbouw. IIn bodem blijkt vervuiling ((zware) metalen, asbest en puin) aanwezig te zijn. Geen bouwgrond verkocht. Geen acute saneringsplicht waardoor normaal gebruik als woning niet verhinderd […]

 • ECLI:NL:RVS:2023:425 Raad van State,...
  on 1 februari 2023 at 10:37

  Bij besluit van 7 juli 2021 heeft de raad van de gemeente Gooise Meren het bestemmingsplan "Buurtschap Crailo" vastgesteld. Bij besluit van 6 juli 2021 heeft de raad van de gemeente Hilversum het bestemmingsplan "Buurtschap Crailo" vastgesteld. Bij besluit van 7 juli 2021 heeft de raad van de […]

 • De groene stad van de toekomst
  on 1 februari 2023 at 09:10

  De stad van morgen is een stad voor al haar bewoners. Bewoners van de stad zijn niet alleen mensen maar ook de planten en dieren die op of onder de bodem leven. De toekomstbestendige stad is een stad die leefbaarheid voor alle inwoners mogelijk maakt. Een stad die een gezonde en veilige omgeving […]

 • Snel besluit over startdatum...
  on 31 januari 2023 at 13:29

  Het Koninklijk Besluit dat de datum van de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 regelt, is op 26 januari 2023 door de minister van VRO bij beide Kamers in procedure gebracht. Daarmee is interbestuurlijk een nieuwe streefdatum afgesproken.

 • Een intermediair als KOBO is onmisbaar
  on 31 januari 2023 at 12:35

  Ook dit jaar draagt RWS/Bodem+ financieel bij aan het Kennis- en onderwijscentrum bodem en ondergrond voor het hoger onderwijs (KOBO). Want de sector heeft grote behoefte aan bodemprofessionals. Een intermediair als KOBO is onmisbaar, aldus Paul de Wilde van Bodem+ en Geert Roovers van KOBO.

 • Nieuw directielid Dirk-Jan Walstra
  by Marianne Vlak on 31 januari 2023 at 09:08

  “Ik kijk er naar uit om samen met Dirk-Jan en de collega’s van het Strategisch Management Team verder vorm te geven aan de belangrijke missie van Deltares ‘Enabling Delta Life’. Gezien alle opgaven op het... The post Nieuw directielid Dirk-Jan Walstra appeared first on Deltares.

 • Wat te doen met bodemdaling? Toolbox...
  on 30 januari 2023 at 12:39

  Schade aan wegen, huizen, bruggen, rioleringen, kabels en leidingen – bodemdaling zorgt voor veel ellende. In een land waarvan de bodem al eeuwen en eeuwen door menselijk handelen daalt is dat een urgent probleem geworden. Zeker voor gemeenten. Het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF) […]

 • Saneren vervuilde grond volkstuintjes...
  on 30 januari 2023 at 09:36

  HELMOND - De sanering van met giftig PFAS verontreinigde volkstuintjes aan de Sluisdijk leidt tot verstoorde verhoudingen tussen de tuinierders. De gemeente Helmond maakt zich daar althans zorgen over. Maar het bestuur van de volkstuinen ontkent de onderlinge spanningen. (ED, 28 januari)Lees […]

 • Rijn en IJssel heft eindelijk...
  on 30 januari 2023 at 09:34

  Het liet lang op zich wachten maar door het kletsnatte weer van de afgelopen tijd heeft Waterschap Rijn en IJssel de onttrekkingsverboden voor oppervlakte- en grondwater in de Achterhoek en de Liemers kunnen opheffen. Heemraad Peter Schrijver spreekt van een kwetsbaar evenwicht bij het grondwater. […]

 • Waterschap dreigt werk aan belangrijke...
  on 30 januari 2023 at 09:32

  DEN HAM - Waterschap Vechtstromen dreigde deze week de bouw van een waterkelder van Vitens in Den Ham stil te leggen, omdat het grondwaterpeil bijna een kritieke waarde bereikte. De werkzaamheden in het Hammerflier staan daarom inmiddels onder extra toezicht, nu er bronbemaling plaatsvindt. De […]

 • Akkerbouwers stappen naar Raad van...
  on 30 januari 2023 at 09:30

  Vijf akkerbouwers uit het Zeeuwse Hulst willen dat de gemeente de regie terugneemt over de vervuilde dijk in Perkpolder. Die boodschap bracht hun advocaat vorige week over bij de Raad van State.(Nieuwe Oogst, 24 januari)Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Bodemverontreiniging op locatie van...
  on 30 januari 2023 at 09:27

  Leidschendam - In opdracht van Veurse Horsten C.V. heeft Milieu adviesbureau Adverbo een milieukundig (water)bodem- en funderings-/verhardingsonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de Gamma aan de Veursestraatweg te Leidschendam. (Het Krantje omline, 25 januari)Lees meer: hetkrantje-online.nl  

 • Deltares: zet in op beperken van...
  on 30 januari 2023 at 09:25

  Overstromingen bij extreme regenval zijn in feite niet te voorkomen in Limburg. Daarom zijn aanvullende maatregelen belangrijk om de gevolgen van een eventuele overstroming te beperken. Die moeten zich richten op ruimtelijk ordening, crisisbeheersing, vergroten waterbewustzijn en snel herstel. Dat […]

 • Opslag met PFAS vervuilde grond door...
  on 30 januari 2023 at 09:22

  Schiphol mag in afwachting van een vergunning alvast grond die is vervuild met PFAS opslaan. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft besloten het gebruik van de opslag tijdelijk te gedogen. Dat gebeurt „bij hoge uitzondering”, benadrukt de dienst. Die moet nog een definitief besluit nemen […]

 • Chemieconcern 3M schrapt 2500...
  on 30 januari 2023 at 09:21

  Het Amerikaanse chemieconcern 3M, dat ook een fabriek heeft in Zwijndrecht bij Antwerpen, schrapt 2500 banen vanwege moeilijke marktomstandigheden. Onduidelijk is of er ook banen in België verdwijnen. (Provinciale Zeeuwse Courant, 24 januari)Lees meer: pzc.nl  

 • Drugsafval vermoedelijk maandenlang in...
  on 30 januari 2023 at 09:17

  Bij een drugslab aan de Bergdijk in Someren is vermoedelijk maandenlang drugsafval de grond in gesijpeld. Dat kan voor enorme milieuschade zorgen. De provincie Noord Brabant neemt de zaak hoog op en doet van februari tot april bodemonderzoek, op verzoek van de gemeente Someren. (AD, 27 januari)Lees […]

 • Niet minder, maar juist méér afval...
  on 30 januari 2023 at 09:16

  MOERDIJK – Havenbedrijf Moerdijk heeft in 2021 38 procent meer afval geproduceerd. Ook een jaar eerder was er veel meer afval, terwijl terugdringen van de afvalstroom beleid is. Gemeente noch havenbedrijf reageren inhoudelijk. Ook een reactie van de provincie blijft uit. Onafhankelijk Moerdijk […]

 • PFAS en gezondheidseffecten
  on 30 januari 2023 at 09:13

  PFAS zijn giftig en vormen een bedreiging voor de gezondheid en het milieu. Over die PFAS (afkorting van poly- en perfluoralkylstoffen) debatteert de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op donderdag 2 februari 2022 van 15.00 tot 19.00 uur met de ministers Mark Harbers van […]

 • Publiek-private samenwerking voor...
  on 30 januari 2023 at 07:14

  Meer uitwisseling van informatie en beter toezicht op certificerende instellingen. Dat is nodig om het functioneren van stelsels bij certificeren te verbeteren. Dat zegt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in het eigen onderzoek Tussenrapportage Meer inzicht in en toezicht op […]

 • RIVM beschrijft bouwstenen voor een...
  on 26 januari 2023 at 15:09

  We gebruiken de bodem steeds intensiever. Denk aan landbouw, woningbouw, recreatie of energievoorziening. Daardoor raakt de bodem steeds verder uitgeput en vervuild. Tegelijkertijd hebben we de bodem ook hard nodig.

 • Rapport Deltares brengt de complexe...
  by Inge Driessen on 26 januari 2023 at 13:11

  Het hoogwater van juli 2021 werd veroorzaakt door een grote hoeveelheid neerslag die in een paar dagen viel. Deze extreme weersomstandigheden zijn we niet gewend en roept vragen op. Deltares geeft in het rapport aan... The post Rapport Deltares brengt de complexe werking van de watersystemen in […]

 • ECLI:NL:GHARL:2023:695 Gerechtshof...
  on 26 januari 2023 at 08:00

  Geschil over nalatenschap. Geen wilsgebrek.

 • ECLI:NL:GHARL:2023:685 Gerechtshof...
  on 26 januari 2023 at 08:00

  Hoger beroep in schadestaatprocedure naar aanleiding van een beroepsfout van een advocaat in een zaak betreffende een non-conforme woning.

 • ECLI:NL:RVS:2023:292 Raad van State,...
  on 25 januari 2023 at 10:32

  Bij besluit van 22 juni 2021 heeft de raad van de gemeente Eindhoven het bestemmingsplan "Stationsplein Zuid (District-E)" vastgesteld en besloten om geen exploitatieplan vast te stellen. Het plan voorziet in de bouw van drie torens op een deel van het Stationsplein dat direct grenst aan het […]

 • ECLI:NL:RBMNE:2022:4020 Rechtbank...
  on 24 januari 2023 at 09:09

  Beroep ongegrond woz

 • Bodemverontreiniging in Hengelo,...
  on 24 januari 2023 at 08:46

  De bodemonderzoekers zijn verbaasd dat er ondanks saneringen alsnog PFAS in de grond in de Hengelose woonwijk de Hasseler Es is gevonden. De schadelijke stof is afgelopen najaar in een proefmonster aangetroffen. Naar aanleiding van die resultaten, is vandaag het grootschalige onderzoek begonnen. […]

 • Hoe gaan we na de PFAS-ban om met...
  on 24 januari 2023 at 08:44

  PFAS is een blijvertje in het Vlaamse beleidslandschap. Maar ondertussen wordt het stilaan tijd om ook andere chemicaliën met een scherp oog te gaan bekijken. In Europa regelt de REACH-wetgeving het op de markt brengen van chemicaliën. Deze richtlijn wordt dit jaar herzien. Preventie wordt […]

 • Geen gaswinning meer bij nieuwe...
  on 24 januari 2023 at 08:42

  De overheid geeft geen nieuwe 'opsporingsvergunningen' meer af voor gaswinning op land. Dat betekent dat bijvoorbeeld de NAM geen toestemming meer krijgt om te onderzoeken waar er gas in de grond zit. (NOS, 20 januari)Lees meer: nos.nl  

 • Aardwarmteproject Drachten hoopt op...
  on 24 januari 2023 at 08:41

  Energie Beheer Nederland (EBN) en Shell Geothermie gaan samen met initiatiefnemer Bouwgroep Dijkstra Draisma verder om het aardwarmteproject in Drachten (’Aardwarmte Drachten’) te ontwikkelen. Met aardwarmte kan een deel van de woningen en gebouwen in Drachten in de toekomst wellicht duurzaam […]

 • Effecten extra koolstofvastlegging in...
  on 24 januari 2023 at 08:40

  Overheden en diverse organisaties zien het verhogen van het koolstofgehalte als gunstig voor zowel het tegengaan van klimaatverandering als het verbeteren van de voedselzekerheid. Maar deze effecten worden overschat, zeggen onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) en het […]

 • Landbouwminister Adema: 42 procent...
  on 24 januari 2023 at 08:38

  Zo’n 42 procent van het Nederlands landbouwareaal is aangewezen als met nutriënten verontreinigd gebied. Dat percentage zal nog toenemen als de gebieden op 1 januari 2024 definitief worden vastgesteld. Dat blijkt uit de brief die landbouwminister Piet Adema naar de Tweede Kamer heeft gestuurd […]

 • ‘Stijgende kans op natuurbranden...
  on 24 januari 2023 at 08:34

  Hogere temperaturen en droogte leiden ertoe dat Nederland in de toekomst meer te maken zal krijgen met onbeheersbare natuurbranden. Hiervoor waarschuwen kennisinstellingen in het rapport Natuurbrandsignaal ’23. (H2O Waternetwerk, 23 januari)Lees meer: h2owaternetwerk.nl  

 • College Haarlemmermeer blijft actief...
  on 24 januari 2023 at 08:32

  Talrijke bodemrapporten geven aan dat er sprake is van ernstige PFAS-vervuiling rond de Zwanenburgbaan op Schiphol. Het college van Haarlemmermeer erkent dit, maar stelt dat het geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid of het milieu. Die conclusie is nogal voorbarig. (Schipholwatch, 22 […]

 • Natuurbrandsignaal ’23: meer...
  on 23 januari 2023 at 08:32

  In de toekomst krijgt een groter deel van Nederland te maken met meer natuurbranden. “De natuurbranden worden steeds vaker intense branden die niet meer zijn te blussen, maar pas stoppen als er geen brandstof meer is. In combinatie met een verdere verdichting van ons land zal dit leiden tot een […]

 • Kennisdocument controle IBC-werken met...
  on 23 januari 2023 at 08:29

  Als hulpmiddel bij toezicht en handhaving van controleverplichtingen bij IBC-werken is een kennisdocument beschikbaar gekomen. In het rapport staat het beleid en regelgeving voor het in standhouden en controleren van de isolatie van IBC-werken met AEC-bodemas beschreven.

 • Verzamelbrief bodem en ondergrond...
  on 23 januari 2023 at 08:25

  Staatssecretaris Heijnen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) informeerde op 19 januari 2023 de Tweede Kamer over diverse onderwerpen op het gebied van bodem en ondergrond.

 • Meer onbeheersbare natuurbranden met...
  by Astrid van Bragt on 23 januari 2023 at 07:16

  Natuurbranden zijn zowel binnen als buiten Nederland een zeer actueel thema. Een natuurbrand in Nederland is geen uniek incident. Ieder jaar komen honderden natuurbranden voor. Tussen natte en droge jaren zijn daarentegen grote verschillen terug... The post Meer onbeheersbare natuurbranden met […]

 • Nederlandse bedrijven doen onvoldoende...
  on 20 januari 2023 at 15:26

  Woensdag publiceerde MVO Nederland haar jaarlijkse Nieuwe Economie Index (NEx), een onderzoek dat inzicht geeft in de mate waarin het Nederlandse bedrijfsleven klimaatneutraal, inclusief en transparant onderneemt. Eén van de onderzochte thema’s is biodiversiteit. Gemiddeld is de NEx dit jaar […]

 • Een verkenning van de acceptatie van...
  on 20 januari 2023 at 15:22

  Samen met KWR heeft Vitens een oriënterend onderzoek gedaan naar de sociale acceptatie van hergebruik van gezuiverd afvalwater als bron voor drinkwater. Wanneer en onder welke omstandigheden ervaren klanten waterhergebruik als veilig en acceptabel, en hoe kan het drinkwaterbedrijf hierop inspelen? […]

 • Provincie Utrecht rolt veenweideaanpak...
  on 20 januari 2023 at 15:20

  Ook na de brief van minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat over peilbeheer in de veenweiden gaat provincie Utrecht ervan uit dat ze met haar veenweideaanpak op het juiste spoor zit. Dat blijkt uit het uitvoeringsprogramma regionale veenweidestrategie dat de provincie onlangs […]

 • Geen gaswinning meer bij nieuwe...
  on 20 januari 2023 at 15:19

  De overheid geeft geen nieuwe 'opsporingsvergunningen' meer af voor gaswinning op land. Dat betekent dat bijvoorbeeld de NAM geen toestemming meer krijgt om te onderzoeken waar er gas in de grond zit.(NOS, 20 januari)Lees meer: nos.nl  

 • Water in de Vecht staat hoog: "Geen...
  on 20 januari 2023 at 15:18

  De Vecht is één van de rivieren die buiten de oevers is getreden. Onder andere in Dalfsen is de waterstand extreem hoog, maar volgens Herald van Gerner, van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDO Delta), is dit geen uitzondering. "In vergelijking met vorig jaar, is het dit jaar minder hoog, […]

 • Omgevingsdienst geeft uitleg over...
  on 20 januari 2023 at 15:15

  SLIEDRECHT – De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft woensdagavond 18 januari 2023 in twee inloopsessies uitleg gegeven over het (aanvullende) moestuinonderzoek naar concentraties PFAS in gewassen, grond en -water. De bijeenkomst vond plaats in partycentrum De Lockhorst aan de Sportlaan. […]

 • Reiniger van vervuilde grond in de...
  on 20 januari 2023 at 15:14

  Eemshaven – Het Waddenfonds draagt € 1 miljoen bij aan de verduurzaming van een bestaand industrieel reinigingsproces van vervuilde grond in de Eemshaven. Door een innovatieve aanpassing in het proces is er veel minder fossiele brandstof nodig. Dat levert in het Waddengebied een aanzienlijke […]

 • Er zit evenveel pfas in één portie...
  on 20 januari 2023 at 15:06

  Van de toppen van de Himalaya tot aan de Noordelijke IJszee, PFAS duikt overal op. Maar vooral in ons eten en drinken kan het schadelijk zijn voor de gezondheid. Zo kunnen we beter niet te veel lokaal gevangen zoetwatervis eten. (Scientias, 17 januari)Lees meer: scientias.nl  

 • Nederland stuurt aan op versneld...
  on 20 januari 2023 at 15:02

  Nederland wil versneld stoppen met het oppompen van gas uit kleine aardgasvelden. Momenteel wordt daar nog voor miljarden kubieke meters gas uit gewonnen en de ambitie van minister Rob Jetten voor Klimaat en Milieu en staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw is om daar een eind aan te maken. […]

 • Amsterdam gaat boren naar aardwarmte
  on 20 januari 2023 at 15:01

  Energiebedrijven Vattenfall en Eneco hebben een vergunning gekregen om naar aardwarmte te gaan zoeken in de omgeving van Amsterdam. Daarvoor wordt onder meer een proefboring gedaan. Als de boring slaagt, kunnen duizenden huizen in de hoofdstad met deze methode worden verwarmd. Aardwarmte is echter […]

 • Einde website Technische Commissie Bodem
  on 20 januari 2023 at 12:24

  De website van de Technische Commissie Bodem, gaat binnenkort verwijzen naar de Bibliotheek van Bodem+ en Informatiepunt Leefomgeving. Daar zijn voortaan alle publicaties te vinden.

 • Publicatie Regeling bodemkwaliteit...
  on 19 januari 2023 at 12:19

  De Regeling bodemkwaliteit 2022 (Rbk 2022) is op 19 januari 2023 in de Staatscourant geplaatst. De huidige Regeling bodemkwaliteit (Rbk) is aangepast aan de nieuwe regelgeving onder de Omgevingswet.

 • Meld expedities voor GeoWeek 2023 nu...
  on 19 januari 2023 at 10:59

  Van 8 mei t/m 12 mei 2023 krijgen leerlingen van 10 tot 15 jaar weer de kans om kennis te maken met het geo-werkveld. Dit zullen zij doen aan de hand van expedities die gegeven zullen worden door bedrijven uit de geosector. Is jouw bedrijf geïnteresseerd in het organiseren van een expeditie […]

 • Honden brengen anti-vlooi- en...
  on 18 januari 2023 at 12:03

  Hondeneigenaren beschermen hun dieren tegen vlooien en teken met vlooienbanden, druppels of tabletten. Deze diergeneesmiddelen bevatten stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu, zoals imidacloprid en fipronil. Onderzoekers hebben ontdekt dat deze stoffen via honden in de directe omgeving […]

 • Waarom we koolstofvastlegging in de...
  on 18 januari 2023 at 10:54

  Verschillende nationale en internationale overheden en organisaties zien het verhogen van het koolstofgehalte in landbouwbodems als win-win voor zowel het tegengaan (mitigatie) van klimaatverandering als het verbeteren van de voedselzekerheid. Onderzoekers van Wageningen University & Research […]

 • ECLI:NL:RVS:2023:181 Raad van State,...
  on 18 januari 2023 at 10:33

  Bij besluit van 16 december 2019 heeft het college van gedeputeerde staten van Limburg, Bontrup drie lasten onder dwangsom opgelegd. De twee lasten die in deze procedure centraal staan, zijn opgelegd vanwege het ontbreken van een goedgekeurde vloeistofdichte voorziening en vanwege de opslag van […]

 • Film over het belang van...
  on 18 januari 2023 at 08:00

  Wat weten we van het water in de grond? En hoe komen we aan informatie over de bodem als we die nodig hebben? Om meer inzicht te geven in het belang van bodeminformatie heeft Wageningen Environmental Research een korte film gemaakt met als titel ‘Veldwerk en de toepassing van bodeminformatie’.

 • Wat als de ‘Limburgbui’ op...
  by Roeli Suiker on 17 januari 2023 at 08:44

  Er zou grootschalige wateroverlast ontstaan, met in veel gebieden langdurig water op het maaiveld, op wegen, in landbouwgebieden, glastuinbouwgebieden en in steden. De schade is geraamd op 2 miljard euro en kan verder oplopen door... The post Wat als de ‘Limburgbui’ op Zuid-Holland valt? […]

 • Meer (ver-)halen uit het verleden
  on 17 januari 2023 at 08:04

  ‘Samen kennis maken’ – een mooie titel voor een onlangs gestart project om archeologen en natuurwetenschappers meer met elkaar te verbinden. ‘Met innovatieve technieken is nog veel meer kennis te verzamelen over onze geschiedenis, en zijn daarover nog veel meer verhalen te vertellen’, […]

 • Is het stadswater klaar voor meervoudig...
  by Astrid van Bragt on 17 januari 2023 at 07:57

  Groeiende ambities voor gebruik van stedelijk oppervlaktewater De samenleving gebruikt het stadswater – grachten, kanalen en vijvers – voor een breed scala aan functies. Van der Meulen voerde voor haar promotieonderzoek diepgaande interviews met waterbeheerders... The post Is het stadswater […]

 • Een rainbow van sediment voor de...
  on 16 januari 2023 at 12:55

  In de Nieuwe Waterweg bij de landtong Rozenburg is 10.000 m3 sediment aangebracht om natuur te ontwikkelen. Sleephopperzuiger 'De Hein' heeft steeds 1 uur lang zand en slib met een grote boog (rainbowen) achter de langsdam gespoten.

 • Afval met schadelijk PFAS mag toch naar...
  on 16 januari 2023 at 11:19

  Een lading Nederlands afval met daarin het schadelijke PFAS mag alsnog naar België worden gebracht om daar te worden vernietigd. Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Milieu) trok de toestemming daarvoor eind vorig jaar in. De Belgische verwerker Indaver vecht dat aan bij de Raad van State. In […]

 • Nederland zet met vier lidstaten eerste...
  on 16 januari 2023 at 11:18

  Nederland heeft vrijdag met Denemarken, Duitsland, Noorwegen en Zweden bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) een voorstel ingediend om per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) te beperken in het kader van REACH, de chemicaliënverordening van de Europese Unie. Het restrictieverzoek […]

 • ECLI:NL:RBZWB:2023:147 Rechtbank...
  on 16 januari 2023 at 08:09

  Gedaagden niet geslaagd in het leveren van tegenbewijs. Schending mededelingsplicht. Beroep op schending onderzoeksplicht slaagt niet.

 • ECLI:NL:RBNHO:2022:11881 Rechtbank...
  on 12 januari 2023 at 18:00

  Koopovereenkomst gesloten onder invloed van dwaling. Rechtbank acht een deskundigenbericht noodzakelijk ter vaststelling of en zo ja, in hoeverre de gevolgen van de koopovereenkomst moeten worden gewijzigd ter opheffing van het nadeel.

 • Tarief afvalstoffenbelasting per 1...
  on 12 januari 2023 at 08:23

  De afvalstoffenbelasting gaat per 1 januari 2023 omhoog naar €35,70 per ton. De heffing geldt voor het storten én verbranden van afval, dus ook voor het storten van verontreinigde grond. Afval en grond die worden gerecycled, worden niet belast.

 • ECLI:NL:RVS:2023:94 Raad van State,...
  on 11 januari 2023 at 10:31

  Bij besluit van 11 januari 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden vastgesteld voor de woningen die worden voorzien in het bestemmingsplan "Hoogte Kadijk 145B" vanwege stedelijke wegen en […]

 • Zeekoeien uitgerust met camera’s...
  on 10 januari 2023 at 13:23

  Dierverzorgers van Koninklijke Burgers’ Zoo rusten de Caribische zeekoeien tijdelijk uit met camera-tagtechnologie in het kader van internationaal wetenschappelijk onderzoek van Wageningen University & Research (WUR). Promovenda Fee Smulders doet onderzoek naar ecologische interacties in […]

 • ECLI:NL:RBDHA:2022:14272 Rechtbank Den...
  on 10 januari 2023 at 10:26

  Verzekeringsrecht, asbestverontreiniging, bereddingskosten (artikel 7:957 BW).

 • Moerassen vertellen millennia-oude...
  on 10 januari 2023 at 06:00

  Ooit waren grote delen van Europa bedekt met hoogveen. Daar is nog maar een fractie van over. Tegenwoordig zijn de meeste hoogvenen onderdeel van beschermde natuurgebieden waar zeldzame planten en dieren voorkomen, en zijn ze belangrijk als opslagplaats van koolstof. Maar hoogvenen vertellen óók […]

 • Martine van der Ploeg benoemd tot...
  on 9 januari 2023 at 13:00

  De Raad van Bestuur van Wageningen University & Research heeft prof. dr. ir. Martine van der Ploeg benoemd tot hoogleraar van de leerstoelgroep Hydrologie en Kwantitatief Waterbeheer. Zij is per 1 december 2022 in deze functie begonnen als opvolger van prof. dr. Albert van Dijk.

 • ECLI:NL:GHDHA:2022:2632 Gerechtshof Den...
  on 5 januari 2023 at 11:13

  WOZ woning. De Heffingsambtenaar heeft bij de waardering voldoende rekening gehouden met de bodemverontreiniging en de verpaupering en verloedering van de achtergelegen panden. Voor de staat van de voorzieningen, onderhoud en ligging is factor 1 toegekend en daarnaast is nog een verdere […]

 • Beter stikstofbeheer levert meer op dan...
  on 4 januari 2023 at 16:00

  Beter beheer op landbouwgronden voor het verminderen van stikstofverliezen naar het milieu, kost maar een fractie van wat het oplevert. Dit kan wereldwijd bijna 500 miljard dollar aan maatschappelijke voordelen opleveren voor zowel de voedselvoorziening als voor de volksgezondheid, de ecosystemen […]

 • ECLI:NL:RBZWB:2022:8003 Rechtbank...
  on 4 januari 2023 at 14:52

  schadestaatprocedure. Aansprakelijkheid wegens dieseltank in de grond en vervuiling. Van aansprakelijkheid die verder strekt dat de reeds uitgevoerde sanering is niet gebleken. Vordering afgewezen.

 • Grondwater: onzichtbaar en onmisbaar
  on 2 januari 2023 at 14:38

  Op 19 december 2022 heeft de Studiegroep Grondwater haar advies met de titel ‘Grondwater: onzichtbaar en onmisbaar’ aangeboden aan het Bestuurlijk Overleg Water. Het advies is daar met veel genoegen ontvangen en dezelfde dag doorgestuurd naar de Tweede Kamer.

 • Zeeschildpadden in een landschap van...
  on 22 december 2022 at 14:05

  Veel zeeschildpadden brengen hun hele volwassen leven door in een omgeving zonder natuurlijke vijanden. Dat komt door overbevissing op hun belangrijkste vijand, de tijgerhaai. Hierdoor is nauwelijks bekend wat de impact van haaien is op het graasgedrag van schildpadden. Wageningse onderzoekers […]

 • Nieuwe afspraken voor gezonde en schone...
  on 22 december 2022 at 07:57

  Het Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten hebben nieuwe afspraken gemaakt over samenwerking op het gebied van bodem.

 • Tekenvirus verspreidt zich, kans op...
  on 21 december 2022 at 11:30

  Het tekenencefalitisvirus (TBEV) is een door teken overdraagbaar virus dat in grote delen van Europa en Azië voorkomt. Infectie met dit virus kan leiden tot hersen(vlies)ontsteking en langdurige (neurologische) klachten. In 2015 zijn voor het eerst geïnfecteerde teken gevonden op de Sallandse […]

 • ECLI:NL:RVS:2022:3869 Raad van State,...
  on 21 december 2022 at 10:38

  Bij besluit van 21 mei 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders van Oss een verzoek van [appellante A] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen. [appellante A] is sinds 19 december 1975 eigenaar van het perceel kadastraal bekend als gemeente Berghem, sectie C nummer 1147, ter […]

 • Dit dorp was 'the place to be' in de...
  on 21 december 2022 at 08:00

  Dit dorp was 'the place to be' in de Romeinse tijd: 80.000 bijzondere ...  Omroep Gelderland

 • Klimaatadaptatie en -mitigatie kunnen...
  by Inge Driessen on 20 december 2022 at 09:29

  Wat is klimaatadaptatie en wat is klimaatmitigatie? De aarde warmt op en het klimaat verandert. Nederland moet zich voorbereiden op de risico’s van het veranderende klimaat en hierop de omgeving aanpassen. Dit heet klimaatadaptatie. Klimaatverandering... The post Klimaatadaptatie en -mitigatie […]

 • ‘…Netwerk versterken en...
  on 19 december 2022 at 12:35

  Het begon met zijn studie milieuhygiëne in Groningen en Wageningen. Via IWACO, Royal Haskoning kwam hij bij Waterschap de Stichtse Rijnlanden terecht en van daaruit maakte hij de overstap naar Brabant Water. Sinds september 2021 is hij omgevingsmanager bij het Ministerie van Infrastructuur en […]

 • Miljoenen voor aanpak...
  on 19 december 2022 at 08:51

  Een bodem zonder asbest. En daarmee een gezondere leefomgeving en minder zieke mensen.

 • Internetconsultatie wijziging Regeling...
  on 19 december 2022 at 07:41

  Op 15 december 2022 is de internetconsultatie van de wijziging van de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006 (Rbrg) gestart. Deze consultatie is te benaderen via de website van de internetconsultatie. Reageren is mogelijk tot 26 januari 2023.

 • ECLI:NL:RBZWB:2022:7573 Rechtbank...
  on 16 december 2022 at 09:45

  Asbest onder de interventiewaarde aangetroffen op perceel bestemd voor de bouw van een woning. Geen sprake van non-conformiteit, wel sprake van dwaling.

 • ECLI:NL:RBNHO:2022:6777 Rechtbank...
  on 15 december 2022 at 14:31

  De heffingsambtenaar heeft bij het herroepen van de WOZ-beschikking in bezwaar ten onrechte niet een vergoeding toegekend voor de kosten van een ingeschakelde taxateur. Hij heeft niet bestreden dat het inschakelen van de taxateur redelijk was. Verder maakt de omstandigheid dat een betrokken […]

 • Mogelijk effect hergebruik...
  on 15 december 2022 at 09:09

  In een circulaire economie worden bouwmaterialen langer en op nieuwe manieren hergebruikt. Dat is duurzaam, maar in bouwmaterialen kunnen vervuilende stoffen zitten  zoals  metalen. Om te voorkomen dat deze in de bodem terechtkomen zijn er kritische emissiewaarden. Dat is de maximale hoeveelheid […]

 • ECLI:NL:RVS:2022:3743 Raad van State,...
  on 14 december 2022 at 10:32

  Bij besluit van 2 november 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen vastgesteld dat op het gemeentelijk terrein tussen de Weurtseweg, Bronsgeeststraat en Biezenstraat in Nijmegen en op de adressen Biezenstraat 16 t/m 32, Bronsgeeststraat 7 t/m 69, Weurtseweg 37 t/m 71 en […]

 • ECLI:NL:RVS:2022:3751 Raad van State,...
  on 14 december 2022 at 10:31

  Bij besluit van 15 oktober 2019 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, Blokstegenweg 3/3a" vastgesteld. Het plan maakt op het perceel Blokstegenweg 3/3a te Ambt Delden de exploitatie van een opslag van windmolenonderdelen en een […]

 • Lammert Kooistra benoemd tot...
  on 14 december 2022 at 07:54

  De raad van bestuur heeft per 1 december 2022 Lammert Kooistra benoemd tot persoonlijk hoogleraar Remote Sensing bij het Laboratorium voor Geo-informatiekunde en Remote Sensing van Wageningen University & Research. Kooistra ontwikkelt in zijn onderzoek nieuwe remote sensing methodes om op […]

 • Natuur-en-zorgcombinaties:...
  on 12 december 2022 at 15:25

  Het wordt steeds meer erkend dat natuur en ander groen kunnen bijdragen aan het verbeteren van het welzijn en de gezondheid van mensen. Zorg waarbij natuur of groen hiervoor wordt benut, is echter nog niet vanzelfsprekend. In opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving heeft Wageningen […]

 • Europese bossen steeds meer onder druk...
  on 12 december 2022 at 08:01

  De Europese bossen worden steeds meer aangetast door natuurlijke verstoringen, zo blijkt uit een nieuwe observatiestudie. Een internationaal team van bosbouwwetenschappers van Wageningen University & Research (WUR), het European Forest Institute (EFI) en 19 andere onderzoeksorganisaties uit […]

 • De rol van politieke fantasieën...
  on 9 december 2022 at 14:00

  Jelle Behagel onderzoekt het wensdenken voor meer natuurgebieden tijdens de onderhandelingen in Canada.

 • Hulpverleners bereiken rampgebieden...
  by Marianne Vlak on 7 december 2022 at 15:19

  Bij een ramp zijn er voor de hulpverleners drie vragen cruciaal: Welke gebieden zijn het hardst getroffen? Wie zijn er getroffen? En, om hoeveel mensen gaat het? Helaas zijn de antwoorden op die vragen zelden... The post Hulpverleners bereiken rampgebieden sneller en efficiënter dankzij nieuwe […]

 • Belangrijke volgende stap in toepassen...
  by Astrid van Bragt on 7 december 2022 at 12:12

  CO2 is een broeikasgas. Het is belangrijk om de uitstoot ervan te verminderen om de verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. Dat lukt natuurlijk niet alleen door Olivijn te gebruiken. De maatregelen om... The post Belangrijke volgende stap in toepassen Olivijn appeared first on Deltares.

 • ECLI:NL:RVS:2022:3597 Raad van State,...
  on 7 december 2022 at 10:32

  Bij besluit van 6 januari 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Hof van Twente de aanvraag van [appellant] om omgevingsvergunning voor het bouwen van twee bijgebouwen aan de [locatie 1] en [locatie 2] in Ambt Delden buiten behandeling gelaten. Op de locatie staat een […]

 • ECLI:NL:RVS:2022:3593 Raad van State,...
  on 7 december 2022 at 10:32

  Bij tussenuitspraak van 12 januari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:68, heeft de Afdeling het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden opgedragen om binnen 12 weken na de verzending van die uitspraak de gebreken in het besluit van 15 januari 2020 te herstellen. Bij besluit van 15 januari 2020 […]

 • Growing population, globalized food: A...
  by Niels on 5 december 2022 at 15:06

  Growing population, globalized food: A #WorldSoilDay 2022 message from the World Soil Museum 05 Dec 2022 With growing population pressure abd global food supply chains, efforts to maintain soil quality […]

 • Better data protects nutrients in soil;...
  by Ingrid on 5 december 2022 at 11:41

  Better data protects nutrients in soil; World Soil Day message by Rik van den Bosch 05 Dec 2022 Better data protects nutrients in soil: A #WorldSoilDay 2022 message. Nutritious food needs nutrient-rich […]

 • Gezonde bodem zorgt voor gezonde...
  on 5 december 2022 at 11:25

  ‘Een gezonde biodiverse bodem zorgt voor voedzame gezonde gewassen, een positieve bijdrage aan het klimaat en maakt mensen die deze gewassen eten gezonder’. Dat is een van de redenen waarom Emiel Elferink met vijftien partners het kennisconsortium Bodem heeft opgericht in het Biosintrum. Een […]

 • Leren van het verleden: reconstructie...
  by Roeli Suiker on 2 december 2022 at 16:00

  Het was dan ook niet verwonderlijk dat deze invallen leidden tot grote onrust onder de bevolking en haar bestuurders. Uit deze tijd stamde dan ook de uitspraak dat de regering ‘radeloos’, het volk ‘redeloos’ en het land ‘reddeloos’ was.... The post Leren van het verleden: […]

 • Vijf vragen over ‘30 by...
  on 2 december 2022 at 06:00

  De EU, dus ook de Nederlandse delegatie, wil op de Biodiversity Summit (COP15) in Canada concrete afspraken maken over meer beschermde natuurgebieden in de wereld, om de snelle afname van biodiversiteit te stoppen. Het streven is: 30% van de aarde moet in 2030 natuurgebied zijn, kortweg ’30 by […]

 • ECLI:NL:RBROT:2022:10268 Rechtbank...
  on 30 november 2022 at 14:57

  opheffing beslag; belangenafweging

 • ECLI:NL:RBMNE:2022:1977 Rechtbank...
  on 28 november 2022 at 07:39

  WOZ. Belastingjaren 2019 en 2020. Beroep ongegrond. Bodemverontreiniging, verlaging woz-waarde en aftrek van ruim 40% is voldoende.

 • Meer dan 2 miljoen foto’s geven...
  on 28 november 2022 at 07:28

  De meesten van ons zijn overdag actief en slapen 's nachts. We geven de voorkeur aan daglicht, terwijl de duisternis beperkingen oplegt. Ook dieren moeten hun tijdsbesteding afstemmen op hun behoeften en beperkingen: voedsel vinden, roofdieren vermijden, socialiseren en warm blijven zonder […]

 • Kabinet maakt water en bodem sturend...
  on 25 november 2022 at 15:15

  Voldoende en schoon water en een gezonde bodem. Het is van groot belang voor iedereen in ons land. Daarom wil het kabinet water en bodem sturend laten zijn bij beslissingen over de inrichting van ons land. Dat heeft de ministerraad besloten, op voorstel van minister Harbers en staatssecretaris […]

 • Burgerbetrokkenheid bij natuur
  on 24 november 2022 at 12:23

  De Rijksoverheid wil graag de maatschappelijke betrokkenheid bij natuur versterken. Hoe betrokken bij de natuur voelen inwoners van Nederland zich nu al? Er zijn de laatste tijd verschillende onderzoeken uitgevoerd om hier meer over te weten te komen. De nieuwste inzichten hierover zijn te vinden […]

 • Milieuwetenschappen onder...
  on 22 november 2022 at 16:35

  Twee leerstoelgroepen binnen de Environmental Sciences Group (ESG) hebben sinds 1 september 2022 een nieuwe leerstoelhouder: Carolien Kroeze staat aan het hoofd van Environmental Systems Analysis (ESA) en Fulco Ludwig geeft leiding aan Water Systems and Global Change (WSG). Per 1 januari 2024 […]

 • Intermediair Kennisnetwerk...
  on 22 november 2022 at 13:16

  Het benoemen van kennisvragen op het terrein van bodemenergie, vervolgens kennis ontwikkelen en die door-vertalen naar oplossingsrichtingen voor vooral decentrale overheden. Dat is de belangrijkste rol van het Intermediair Kennisnetwerk Bodemenergie. Voorzitter Ron Nap ziet een grote bereidheid […]

 • Een meelworm voor Mars
  on 18 november 2022 at 08:39

  Als mensen op Mars gaan wonen dan moeten ze daar ook eten. En wat is logischer om daar je eigen voedsel te telen, zodat je altijd vers voedsel hebt. Het project Food For Mars and Moon van Wageningen University & Research (WUR) houdt zich al jaren bezig met dit onderzoek. Vanwege efficiëntie […]

 • Voedselbosproject in...
  on 17 november 2022 at 14:35

  Het magazine TO2MORROW, de impactrapportage van TO2-instellingen, publiceerde een artikel over het project Wetenschappelijke Bodemvorming onder de Voedselbosbouw.

 • Europees platform voor...
  on 17 november 2022 at 10:47

  Een optimaal beheer van nutriënten is belangrijk bij de verduurzaming van de landbouwsector. Het project NutriBudget, dat in september 2022 van start ging, ontwikkelt een prototype van een Europees platform voor nutriëntenbeheer. Dit moet bijdragen aan het optimaliseren van het gebruik van […]

 • Hoe serious games kunnen helpen het...
  on 16 november 2022 at 13:59

  Houd je van gamen? Games zijn niet alleen leuk, maar kunnen je ook helpen om over allerlei onderwerpen te leren. Ook over ingewikkelde zaken, zoals milieusystemen. Een internationaal wetenschapsteam heeft onderzocht of leren over de ‘kritische zone’ (de buitenkant van onze planeet, van kritiek […]

 • Invasieve exotenlijst voedselbossoorten
  on 16 november 2022 at 10:30

  Een klein deel van de niet-inheemse plantensoorten kan potentieel invasief zijn of blijkt na introductie in Nederland uit te groeien tot invasieve exoten. Omdat die soorten onder bepaalde omstandigheden de natuurlijke biodiversiteit kunnen schaden, kunnen ze beter niet of alleen onder bepaalde […]

 • Oproep tot actie ter ondersteuning van...
  on 14 november 2022 at 14:33

  Boswetenschappers roepen op tot een ‘decennium van wereldwijde actie’ om bossen over de hele planeet te herstellen. Dit is een van de boodschappen in een speciale uitgave van de Royal Society's Philosophical Transactions, waaraan tropische bosecologen van Wageningen University & Research […]

 • Towards an MRV framework for soil...
  by Ingrid on 14 november 2022 at 07:40

  Towards an MRV framework for soil carbon – successful kick-off ORCaSa Project in Italy 14 Nov 2022 The kick-off event of the ORCaSa project was hosted in the wonderful settings of Joint Research Centre […]

 • Vacancy: Senior Soil Scientist
  by Niels on 11 november 2022 at 07:46

  Vacancy: Senior Soil Scientist 11 Nov 2022 ISRIC is dedicated to recruiting the best staff possible for serving the international community with information on the world's soil resources. We invite you to […]

 • ECLI:NL:GHSHE:2022:3767 Gerechtshof...
  on 10 november 2022 at 14:07

  Non-conformiteit bij verkoop percelen grond vanwege asbest in de grond. Verkoper aansprakelijk voor saneringskosten.

 • Read ISRIC - World Soil Information's...
  by Niels on 8 november 2022 at 13:20

  Read ISRIC - World Soil Information's 2020-2021 Annual Report 08 Nov 2022 Today, ISRIC - World Soil Information releases our 2020-2021 Annual Report, with highlights from our major areas of work: […]

 • De ondergrond is van ons allemaal!
  on 8 november 2022 at 09:05

  Marcel Rietberg, portefeuillemanager Milieu en Bodem (Vergunningen, Toezicht, Handhaving) bij de Omgevingsdienst West-Holland is nu bijna een jaar voorzitter van het gemeentelijk netwerk Bodem & Ondergrond (WEB). Tijd voor een terugblik op het afgelopen jaar. Zijn belangrijkste conclusie: ‘De […]

 • DeSIRA "Land Soil and Crop Information...
  by Ingrid on 7 november 2022 at 13:50

  DeSIRA "Land Soil and Crop Information Services" project engages more than 130 land-soil-crop data users in Kenya 07 Nov 2022 On 19-20 September 2022, the Land, Soil, and Crop Information Services […]

 • Wageningen Soil Conference will take...
  by Ingrid on 7 november 2022 at 08:13

  Wageningen Soil Conference will take place from Aug 28 - Sept 1, 2023 07 Nov 2022 Wageningen University & Research and ISRIC - World Soil Information are delighted to announce that the 5th edition of […]

 • ECLI:NL:GHSHE:2022:3696 Gerechtshof...
  on 3 november 2022 at 16:27

  Vordering tot schadevergoeding vanwege wanprestatie/non-conformiteit bij de aankoop van een onroerend goed. Aard van een bouwblok.

 • ECLI:NL:RBDHA:2022:11261 Rechtbank Den...
  on 2 november 2022 at 12:02

  Beroepen tegen besluiten waarbij verweerder twee omgevingsvergunningen heeft verleend voor het verrichten van diepboringen VE-5 en VE-6 (bestreden besluit I) en voor het uitbreiden en renoveren van de locatie WHC-1, inrichting WHC-1/2 (bestreden besluit II). Beroep tegen bestreden besluit I […]

 • ECLI:NL:RVS:2022:3152 Raad van State,...
  on 2 november 2022 at 11:35

  Bij besluit van 8 juli 2021 heeft de raad van de gemeente Rotterdam het bestemmingsplan "Tweebosbuurt Zuid-Oost" vastgesteld. Het plan heeft betrekking op de herontwikkeling van de Tweebosbuurt in de Afrikaanderwijk in Rotterdam. Deze ontwikkeling is volgens de plantoelichting grotendeels mogelijk […]

 • New paper: A global soil spectral...
  by Ingrid on 31 oktober 2022 at 07:35

  New paper: A global soil spectral calibration library and estimation service 31 Oct 2022 Figure 1 from the paper showing a conceptual flow chart of Soil Spectral Calibration Library and Estimation […]

 • ECLI:NL:RBZWB:2022:6262 Rechtbank...
  on 28 oktober 2022 at 14:32

  Verdachte heeft betrokkenheid gehad bij drie cocaïnewasserijen. Hij wordt veroordeeld voor het medeplegen van het bewerken van cocaïne, het voorbereiden daarvan en het opzettelijk aanwezig hebben van ruim vijf kilogram cocaïne. Oplegging van een gevangenisstraf van vier jaar. In het vonnis is […]

 • ECLI:NL:RBROT:2022:9045 Rechtbank...
  on 27 oktober 2022 at 10:54

  Koper vordert kosten afvoer met PFOA vervuilde grond van verkoper obv ovk. Geen saneringskosten maar kosten vallen wel onder overeenkomst. Verkoper vordert kosten gemeente van koper: geen grond voor in overeenkomst.

 • ISRIC, WENR and Datacove organised 3...
  by Ingrid on 27 oktober 2022 at 07:30

  ISRIC, WENR and Datacove organised 3 days of training on soil data good practices for soil institutes of EU member states (EJP SOIL project) 27 Oct 2022 Soil experts, data scientists and IT operators from […]

 • First Modelling Meeting for WATDEV...
  by Ingrid on 27 oktober 2022 at 06:14

  First Modelling Meeting for WATDEV project held in Wageningen 27 Oct 2022 The first modelling meeting of Climate Smart WATer Management and Sustainable DEVelopment for Food and Agriculture in East Africa […]

 • Kenniscentrum Bodemdaling en...
  on 24 oktober 2022 at 09:25

  ‘Wie bent u en welke vraag heeft u’. Daarmee opent de website van het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen. ‘Iedereen kan bij ons terecht met vragen’, vertelt Corné Nijburg. ‘En bevat de site niet de gevraagde informatie, dan hebben we tal van deskundigen achter de hand die een […]

 • ECLI:NL:RVS:2022:3012 Raad van State,...
  on 19 oktober 2022 at 10:34

  Bij besluit van 21 december 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Tilburg afwijzend beslist op het verzoek van de Stichting InStrepitus om handhavend op te treden tegen het gebruik van rubbergranulaat als "infill-materiaal" op kunstgrasvelden van voetbalvereniging Sarto, de […]

 • ECLI:NL:RVS:2022:3013 Raad van State,...
  on 19 oktober 2022 at 10:33

  Bij besluit van 21 december 2020 heeft het college afwijzend beslist op het verzoek van de Stichting InStrepitus om handhavend op te treden tegen het gebruik van rubbergranulaat als "infill-materiaal" op het kunstgrasveld voor een zogenoemd Johan Cruijff Court op de locatie Vredeman de Vriesstraat […]

 • ECLI:NL:RVS:2022:2944 Raad van State,...
  on 19 oktober 2022 at 10:32

  Bij besluit van 27 november 2019 heeft het college afwijzend beslist op het verzoek van de Stichting InStrepitus om handhavend op te treden tegen het gebruik van rubbergranulaat als "infill-materiaal" voor het kunstgrasveld 3 op sportpark D’n Haaikant aan de Jac. van Vollenhovenstraat 304 te […]

 • ECLI:NL:RBNNE:2022:3749 Rechtbank...
  on 18 oktober 2022 at 15:42

  Verdachte wordt – onder meer – ter zake van het medeplegen van vervaardigen van amfetamine(-olie), het medeplegen van voorbereidingshandelingen voor de productie van amfetamine(-olie) en het medeplegen van het voorhanden hebben van amfetamine(-olie) veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de […]

 • ECLI:NL:RBNNE:2022:3746 Rechtbank...
  on 18 oktober 2022 at 13:58

  Verdachte wordt – onder meer – ter zake van het medeplegen van vervaardigen van amfetamine(-olie), het medeplegen van voorbereidingshandelingen voor de productie van amfetamine(-olie), het medeplegen van het voorhanden hebben van amfetamine(-olie) en het voorhanden hebben van een […]

 • ECLI:NL:RBNNE:2022:3745 Rechtbank...
  on 18 oktober 2022 at 13:44

  Verdachte wordt – onder meer – ter zake van het medeplegen van vervaardigen van amfetamine(-olie), het medeplegen van voorbereidingshandelingen voor de productie van amfetamine(-olie) en het medeplegen van het voorhanden hebben van amfetamine(-olie) veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de […]

 • ECLI:NL:RBDHA:2022:8831 Rechtbank Den...
  on 12 oktober 2022 at 08:20

  Vervroegde onteigening. Verweren tegen de onteigening slagen niet.

 • Regionale kennisnetwerken zijn...
  on 11 oktober 2022 at 08:44

  In zeven regio’s loopt sinds een jaar een pilot voor de opbouw van regionale kennisnetwerken voor bodem, gecoördineerd door de VNG. Het is onderdeel van de nieuwe interbestuurlijke samenwerking, na afloop van het tweede bodemconvenant in 2020. Programmamanager Diana van Dorresteijn en de […]

 • ECLI:NL:RBNNE:2022:3565 Rechtbank...
  on 6 oktober 2022 at 14:46

  Vordering wegens (vermeend) onrechtmatig handelen van bestuurder van een vennootschap in verband met niet nakomen verplichtingen vennootschap en onmogelijkheid van verhaal. Opheffing beslag.

 • ECLI:NL:RBDHA:2022:3258 Rechtbank Den...
  on 5 oktober 2022 at 15:50

  Echtscheiding met nevenvoorzieningen. Echtscheidingsconvenant vernietigbaar? Beroep vrouw op benadeling voor meer dan een vierde (art. 3:196 BW) slaagt niet. Overige beroepen van de vrouw slagen evenmin. Onvoldoende onderbouwd en aangetoond.

 • ECLI:NL:RBNHO:2022:8769 Rechtbank...
  on 4 oktober 2022 at 14:30

  Kort geding. Geschil tussen zus en haar broer en zus over de verdeling van een onroerende zaak in de nalatenschap van vader. Na regie-aanwijzingen van Gerechtshof voorwaardelijke en onvoorwaardelijke biedingen ontvangen. Kan hoogste onvoorwaardelijke bod worden aanvaard ter verdeling of moet het […]

 • ECLI:NL:RBROT:2022:7944 Rechtbank...
  on 4 oktober 2022 at 10:38

  Gestelde schade gemeenten door exploitatie fabriek met gebruik PFOA en GenX. Ontvankelijkheid en art. 2:234t BW, eigen belang ex art. 3:303 BW, verjaring 3:310 BW en bekendheid gemeenten met schadelijke stoffen, overgangsrecht art. 6:175 BW

 • ECLI:NL:RBAMS:2022:3822 Rechtbank...
  on 28 september 2022 at 15:06

  Omgevingsvergunning voor renovatie en uitbreiding van een woongebouw in Amsterdam, bezwaren van omwonenden, afwijking bestemmingsplan, uitgebreide procedure, beroepsgronden over bodemonderzoek, bezonning (verminderde opbrengst zonnepanelen) en windklimaat. Rechtbank concludeert dat het bestreden […]

 • ECLI:NL:RBOBR:2022:3992 Rechtbank...
  on 27 september 2022 at 09:00

  rechtsgeldige levering, bescherming 3:24 BW, inschrijfbaar feit

 • Het cruciale belang van...
  on 27 september 2022 at 08:29

  ‘Jouw bevindingen zijn het startpunt voor advies. Het werk dat jij doet als veldwerker is de basis voor werk en beslissingen van anderen’. Met die zin sluit een van de nieuwe online modules veldwerk landbodemonderzoek af. ‘De veldwerker heeft een cruciale rol in de keten’, benadrukt […]

 • ECLI:NL:RBROT:2022:7953 Rechtbank...
  on 26 september 2022 at 14:23

  Boskalis heeft zand toegepast in het grondlichaam van door haar te versterken dijken. Is Boskalis daarmee afgeweken van de overeenkomst met het Waterschap? Zo ja, was die afwijking toegestaan? Aan bod komen: nakoming; wanprestatie; paragraaf 15 UAV-GC 2005; eigen schuld (schadebeperkingsplicht); […]

 • Concreet bezig met vraagstukken van...
  on 13 september 2022 at 08:38

  ‘Bodem heeft een imagoprobleem. Nog steeds is onvoldoende zichtbaar hoe complex en leuk het werken aan, in en met de bodem en ondergrond is’. Mike Verheijen weet waarover hij spreekt. In zijn opleiding stonden vakken als commerciële economie en marketing centraal. Een stage bij Antea Group […]

 • ECLI:NL:RVS:2022:2611 Raad van State,...
  on 7 september 2022 at 10:34

  Bij besluit van 1 oktober 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Hardenberg aan [appellant sub 1] en [appellant sub 2] een last onder bestuursdwang opgelegd wegens overtreding van artikel 13 van de Wet bodembescherming. Bij dit besluit heeft het college tevens bepaald dat de […]

 • ECLI:NL:RBDHA:2022:8625 Rechtbank Den...
  on 31 augustus 2022 at 10:19

  Publicaties Zembla in 2020 over granuliet. Grotendeels rechtmatig, maar deels onrechtmatig tegenover producent van granuliet. Dit wegens uitlatingen van oud-officier van justitie in uitzending Zembla over strafbare feiten door die producent. Botsing van fundamentele rechten. Vervolg op rechtbank […]

 • ECLI:NL:RBZWB:2022:4962 Rechtbank...
  on 30 augustus 2022 at 15:10

  Opleggen last onder bestuursdwang tot sluiten perceel voor 6 maanden o.g.v. de Opiumwet

 • ‘Bodem en ondergrond staan en...
  on 29 augustus 2022 at 09:24

  ‘Natuurlijk geven resultaten van onze onderzoeken vaak een zorgelijk signaal. Denk maar aan de aanwezigheid van historische verontreinigingen, PFAS of microplastics in het milieu. Hierin zie je terug hoe groot de opgaven zijn om onze natuur, water-, bodem- en ondergrondkwaliteit op het weer […]

© COPYRIGHT 2023, Archimil - Koningsplein 18 - 5721 GJ - Asten (Noord-Brabant) - 0493 671818 Designed and Developed by  The Mexican Pirates