logo-archimil
Home » Bodem » Tools – bodem

Tools – bodem

foto bodemtoolsIn de loop der jaren zijn door Archimil diverse tools ontwikkeld voor eigen gebruik. Een aantal hiervan worden middels deze website beschikbaar gesteld.

 

Bodemonderzoek bij bouwvergunning

Wanneer wel of niet een bodemonderzoek noodzakelijk is bij de aanvraag van een omgevingsvergunning bouwen staat beschreven in de woningwet, de bouwverordening en de omgevingswet. Al deze toetsingscriteria zijn samengevoegd op deze pagina.

Bodem-normen

Sinds enige tijd worden analyseresultaten getoetst door middel van Botova waarbij de analyseresultaten worden omgerekend naar standaardbodem. In veel gevallen is het echter nog gewenst om de normen om te rekenen naar het daadwerkelijke bodemtype. Dit is nog mogelijk via de pagina “bodemnormen”

Bodemkwaliteitskaarten

Veel gemeenten hebben bodemkwaliteitskaarten en/of bodemfunctieklassenkaarten. Deze worden veelal (maar niet altijd) in pdf via de gemeentelijke website ter beschikking gesteld. In de loop der jaren heeft het team van Archimil een grote hoeveelheid bodemkwaliteitskaarten in een interface met google-maps ontsloten. Overzicht beschikbare kaarten

Bodemfunctieklassekaarten

Op basis van artikel 55 van het besluit bodemkwaliteit kan een gemeente een bodemfunctieklassekaart vaststellen. Hierin staat  enerzijds weergegeven waar een gemeente op basis van het actuele of te voorziene bodemgebruik het aanvaardbaar vind dat licht verontreinigde herbruikbare grond (klasse wonen, klasse industrie) wordt toegepast. Ook worden de terugsaneerwaarden in het kader van het besluit uniforme saneringen hiermee vastgelegd. Een groot aantal gemeentes heeft dit inmiddels gedaan. Aangezien ook hiervoor geldt dat deze veelal via een pdf ter beschikking zijn gesteld heeft het team van Archimil deze gedigitaliseerd. Overzicht beschikbare kaarten

Disclaimer

inhoud

© COPYRIGHT 2023, Archimil - Koningsplein 18 - 5721 GJ - Asten (Noord-Brabant) - 0493 671818 Designed and Developed by  The Mexican Pirates