logo-archimil
Home » Bodem » Tools – bodem » bodemonderzoek bij bouwvergunning

bodemonderzoek bij bouwvergunning

Via onderstaande vragen kunt u bepalen of bodemonderzoek noodzakelijk is bij voorgenomen bouwactiviteiten.

Aangezien verontreiniging wordt verwacht is Bodemonderzoek noodzakelijk. Vrijblijvende Prijsopgave

Bij de aanvraag van de vergunning is Bodemonderzoek noodzakelijk. Vrijblijvende Prijsopgave

Aangezien mogelijk sprake is van een verontreiniging met asbest in de grond is een bodemonderzoek asbest noodzakelijk. Vrijblijvende Prijsopgave

Het is raadzaam om de beschikbare rapporten op voorhand te laten beoordelen. Dit kunnen wij veelal kosteloos uitvoeren, neem hiervoor contact op.

De intentie van de Woningwet is dat bouwen op verontreinigde bodem wordt tegengegaan [bron], de gemeente dient hiertoe in de bouwverordening eisen op te nemen. Veelal staan de eisen aan bodemonderzoek in artikel 2.1.5 van de bouwverordening [bron]. In artikel 2.4 van de MOR is bepaald dat bodemonderzoek door een erkende persoon/instelling moet zijn uitgevoerd [bron].

De uiteindelijke beoordeling over de noodzaak van een bodemonderzoek ligt bij het college van B&W van de gemeente waar gebouwd wordt. Het doorlopen van het stroomschema geldt derhalve slechts als handleiding op voorhand waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.

© COPYRIGHT 2023, Archimil - Koningsplein 18 - 5721 GJ - Asten (Noord-Brabant) - 0493 671818 Designed and Developed by  The Mexican Pirates