logo-archimil
Home » Bodem » Tools – bodem » Disclaimer

Disclaimer

De tools op deze website worden kosteloos ter beschikking gesteld. Hoewel de grootst mogelijke zorg is besteed aan het ontwikkelen van deze tools kan niet worden uitgesloten dat er zich onvolkomenheden voordoen. Wij kunnen ons op generlei wijze verantwoordelijk worden gesteld voor de werking van deze tools en/of de de gevolgen van het gebruik hiervan.

Bij gebruik van bodemkwaliteitskaarten en bodemfunctiekaarten dient ten aller tijde een historisch onderzoek uitgevoerd te worden. De diepgang van dit historisch onderzoek kan per gemeente (bevoegd gezag) verschillen. Opgemerkt wordt dat bodemkwaliteitskaarten alleen geldig zijn in onbelaste of diffuus belaste gebieden.

Het bevoegd gezag kan besluiten dat niet voldaan wordt aan de eisen het besluit bodemkwaliteit en dat toepassing van een partij grond niet mogelijk is.

Niet uitgesloten kan worden dat het getoonde kaartmateriaal inmiddels verouderd wordt.

Wij verzoeken u correcties en/of aanvullingen aan ons door te geven via ons contactformulier.

© COPYRIGHT 2023, Archimil - Koningsplein 18 - 5721 GJ - Asten (Noord-Brabant) - 0493 671818 Designed and Developed by  The Mexican Pirates