logo-archimil
Home » Bodem » Waterbodem

Waterbodem

foto watergangEr zijn drie belangrijke aanleidingen om een ingreep in de waterbodem uit te voeren:

  • Nautisch onderhoud. Het op diepte houden van waterwegen voor de scheepvaart.
  • Realiseren van KRW-, Natura2000 of WB21doelstellingen. Bijv. door een ingreep in verontreinigde waterbodem ter verbetering van de waterkwaliteit (ecologie en/of chemie), het realiseren van natuurvriendelijke oevers of het aanleggen van een nevengeul.
  • Aanleg of wijziging van een werk. Dit zijn ingrepen die nodig zijn voor de realisatie van bijvoorbeeld infrastructurele werken (bruggen etc.), recreatieve voorzieningen of woonlocaties.

Een waterbodemonderzoek naar de kwaliteit van het te baggeren of ontgraven materiaal is ongeacht de aanleiding voor een ingreep in de waterbodem (bijna) altijd noodzakelijk. De  informatie is nodig om te kunnen bepalen:

  • welke vergunningen of meldingen noodzakelijk zijn. De resultaten van een waterbodemonderzoek moeten vaak als bijlage bij een aanvraag of melding worden meegestuurd;
  • welke bestemmingen mogelijk zijn voor het materiaal dat vrijkomt. Hierbij zijn zowel de chemische als fysische eigenschappen van belang

Onderzoek

Er zijn twee protocollen voor het vaststellen van de waterbodemkwaliteit:

  • Vooronderzoek
  • Verkennend waterbodemonderzoek

Het waterbodemonderzoek richt zich op zowel de kwaliteit als kwantiteit van het in een ‘water’ aanwezige slib. Ook het vaste deel van de waterbodem direct onder het slib behoort tot het onderzoeksgebied van een waterbodemonderzoek.

Bemonsteringen vinden plaats conform de NEN 5720 of andere protocollen zoals bijvoorbeeld in het kader van de Wet bodembescherming of de waterwet uitgevoerd.

De werkzaamheden worden door de veldploeg, voorzien van boot en apparatuur uitgevoerd.

Neem contact op met een van onze projectleiders voor meer informatie of een offerte voor een waterbodemonderzoek.

© COPYRIGHT 2023, Archimil - Koningsplein 18 - 5721 GJ - Asten (Noord-Brabant) - 0493 671818 Designed and Developed by  The Mexican Pirates