logo-archimil
Home » Ecologie

Ecologie

ecologieVoor de bescherming of ontwikkeling van natuurwaarden is ecologisch onderzoek een vereiste. Voordat beslissingen worden genomen over herstelmaatregelen, beheermaatregelen of ruimtelijke ingrepen is het van belang te weten welke soorten en habitats er aanwezig zijn. Vaak zijn ook de aantallen en de populatieontwikkeling van belang. Pas als er een goed beeld is van de soorten die voorkomen kunnen goede afwegingen worden gemaakt.

Onderzoek

Ecologisch onderzoek gebeurt in hoofdlijn om twee redenen:

in kaart brengen van de natuurwaarden van een gebied
het monitoren van soorten

De specialisten van Archimil en haar zusteronderneming NIPA Milieutechniek voeren ecologisch onderzoek uit:
Van quickscan flora en fauna tot uitgebreid vogel-, vis- of vleermuisonderzoek

meer informatie

© COPYRIGHT 2023, Archimil - Koningsplein 18 - 5721 GJ - Asten (Noord-Brabant) - 0493 671818 Designed and Developed by  The Mexican Pirates