logo-archimil
Home » nieuws » Een duurzaam, gezond en veilig 2019

Een duurzaam, gezond en veilig 2019

 

 

NIPA Milieutechniek en Archimil Architecten, Ingenieurs en Adviseurs

2019 en het klimaatakkoord

Economisch hebben velen van u net als wij een prima jaar gedraaid. De reserves zijn aangevuld en ook de nabije toekomst ziet er zakelijk gezien goed uit. De wijze waarop we moeten omgaan met onze herwonnen welvaart, hoe we onze wereld en leefwijze kunnen ontwikkelen met het oog op een duurzame, gezonde en veilige toekomst, wordt het vraagstuk waarmee onze samenleving zich gaat bezighouden. Wij vinden het tijd om met meer vertrouwen en minder scepsis naar de toekomst te kijken. We willen de goede dingen doen, met en voor elkaar, gewoon omdat we deze mooie planeet willen behouden voor komende generaties. Wij wensen u een fantastisch 2019

Het is positief dat er politieke overeenstemming is om tot 49% emissiereductie voor CO2 te komen. Sceptici beweren natuurlijk dat onze inspanningen op mondiale schaal weinig tot geen nut hebben. Alle inspanning die wij als kikkerlandje en in Europa doen zouden de temperatuurstijging nog niet eens met 0,0003 ℃ beperken. Toch vinden wij het zinvol om een bijdrage te leveren aan het verminderen van de CO2-emissie. De technieken die wij met elkaar bedenken en ontwikkelen kunnen misschien wereldwijd worden toegepast. Dat is niet alleen goed voor ons klimaat maar biedt ook zakelijke kansen.

Klimaat, natuur en milieu zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De strijd tegen de wereldwijde plasticvervuiling blijft ons aan het hart liggen. Er worden grote successen geboekt en de publieke opinie wordt op globaal niveau verbeterd. Wij blijven dit steunen. Maar ook op kleine schaal kunt u zelf wat bijdragen. Probeert u bijvoorbeeld eens om tijdens een wekelijkse wandeling wat (plastic) zwerfafval op te rapen en thuis bij het gescheiden afval te gooien. Een klein gebaar dat ook anderen doet beseffen dat we netjes moeten omgaan met de natuur die we hebben.

Natuureducatie en locale projecten hebben er toe geleid dat het aantal berggorilla’s tot boven de 1000 stuks is toegenomen. Ook het aantal Aziatische tijgers in Nepal is verdubbeld. De soorten zijn nog steeds bedreigt maar groeien wel weer in aantal. Dichter bij huis en minder aansprekend meer zeker zo belangrijk is een natuur-herstel project in de Noordzee bij Schiermonnikoog waar op 20 m diepte een 3D-geprint rif is aangelegd waarop 6.000 kg Oesters zijn uitgezet. Deze mosselbank wordt gezien als een enorme impuls voor het leven in de Noordzee.

Door sponsoring van deze goede doelen proberen wij onze duurzame ambitie waar te maken. Het betreft een continuering van doelen waar we al enige tijd aan verbonden zijn.

Wij zijn er trots op dat we het afgelopen jaar voor u hebben mogen werken. Ook in 2019 willen wij u met de inzet en toewijding van ons team en toeleveranciers weer van dienst zijn. Uw klandizie stelt ons in staat om verantwoord en milieubewust te ondernemen, doet u ook mee?

Wij wensen u en uw naasten een goed en gelukkig 2019 toe.

De medewerkers van Archimil en NIPA Milieutechniek

P.S. We zijn nog zoekende naar (bij voorkeur ervaren) veldwerkers, milieukundig begeleiders, een extra adviseur bodem en een geluidsspecialist, ter versterking van de bestaande bezetting.

Archimil en NIPA steunen ondermeer:

 

alpe

Alpe d’Huzes

Ieder heeft een verhaal bij het woord kanker. Soms met een goede afloop maar te vaak neemt dit verhaal een vervelende wending. We willen ons inzetten in de strijd tegen kanker in de hoop dat we de oorzaken van het ontstaan beter leren begrijpen. Je probeert problemen immers aan te pakken bij de bron.

https://www.opgevenisgeenoptie.nl/

 

 

Plastic Soup


Plasticsoup Foundation

De Plastic Soup Foundation wil een halt toeroepen aan de toenemende verontreiniging van de oceanen en zeeën met plastics en voorkomen dat in de toekomst nog meer plastic in zee terechtkomt.

http://www.plasticsoupfoundation.org

 

 

Hulphond Nederland


Hulphond Nederland

Hulphond Nederland leidt hulphonden op voor mensen met een motorische beperking of epilepsie. Het doel is om zo hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten en op die manier ook een (re)integratie in de samenleving te bevorderen.

www.hulphond.nl

 

 

JustDiggIt


Justdiggit

Justdiggit vergroent op grote schaal gedegradeerd land door regenwater vast te houden en duurzame landbouw te introduceren om gezonde ecosystemen te creëren, haar programma’s beïnvloeden het regionale klimaat door CO2 uit de lucht te halen, het verlagen van de lokale temperatuur en het creëren van lokale regens.

https://justdiggit.org/

 

 

Stichting Dierenlot


Dierenlot

Stichting Dierenlot ondersteund lokale en regionale organisaties bij de opvang van dieren in nood, ondermeer met dierenambulances.

https://www.dier.nu/

 

 

het vergeten kind


Stichting het vergeten Kind

Het Vergeten Kind zet zich sinds 2009 in voor kwetsbare kinderen en jongeren in nederland die in een onveilige of instabiele thuissituatie leven of die noodgedwongen opgroeien in een opvanglocatie.

https://www.hetvergetenkind.nl/

 

 

Ambulancewens


Stichting Ambulance Wens

Stichting Ambulance Wens Nederland is een groep van 270 medisch geschoolde vrijwilligers die dagelijks gratis laatste wensen vervullen van immobiele (mensen die afhankelijk zijn van ambulancevervoer) terminale patiënten met behulp van speciaal daarvoor ontwikkelde ambulances.

https://www.ambulancewens.nl/

 

© COPYRIGHT 2023, Archimil - Koningsplein 18 - 5721 GJ - Asten (Noord-Brabant) - 0493 671818 Designed and Developed by  The Mexican Pirates