logo-archimil
Home » nieuws » Happy 2014

Happy 2014

NIPA Milieutechniek en Archimil Architecten, Ingenieurs en Adviseurs
Vanaf nu wordt alles beter, dat is wat doorklinkt in de samenleving. Ook wij gaan daarvan uit. Hoewel 2013 economisch gezien voor velen van u slecht is geweest, zijn wij ervan overtuigd dat de weg naar boven is ingeslagen. Meer en meer zien we sterke signalen van herstel. Zo is de AEX 17% hoger gesloten, berichtte een notaris ons dat hij weer een forse stijging zag in de koopaktes van onroerend goed en is Spanje niet meer afhankelijk van bankensteun. Laten wij allen deze lijn voortzetten en van 2014 een succesvol jaar maken.Vorige jaar gaven we aan dat in moeilijke tijden de beste ideeën worden geboren en de beste ondernemers opstaan. Dit jaar zal blijken of deze opvatting op waarheid berust. We moeten ervoor waken uitsluitend terug te vallen op de werkwijzen en producten die in het verleden succesvol waren. Hoewel u een goede basis niet moet verlaten, adviseren wij u om ook innovaties door te voeren.

Om hierin het goede voorbeeld te geven hebben wij de website van Nipa Milieutechniek vernieuwd met daarop ons verbrede productenaanbod; gaan we ons kantoorpand in Asten grondig renoveren; synchroniseren we de processen van Archimil en Nipa verder en bouwen we onze activiteiten op het gebied van waterinfiltratie-advies en geluidproblematiek verder uit. Het doorontwikkelen van bestaande en nieuwe activiteiten, bedrijfsprocessen en gebruiken is ons speerpunt voor het komende jaar.

In de milieuwereld is 2014 het jaar waarin we echt gaan samenwerken met de gevormde uitvoerings- of omgevingsdiensten. Deze diensten zijn in de plaats gekomen van de gemeentelijke (milieu)- vergunningafdeling. De afstand tot de ondernemer is dus vergroot. Bij sommige diensten wordt ook bouw- en ruimtelijke ordening ondergebracht. De samenvoeging van kennis moet leiden tot een betere afstemming en tot het verkleinen van de verschillen binnen branches. Voor burgers en ondernemers is het een nadeel dat de afstand met de overheid wordt vergroot. Hierdoor spelen lokale belangen niet meer mee bij de besluitvorming. De buitenwereld ziet dit overigens meestal als een voordeel.

Met ons team van adviseurs en medewerkers staan wij niet alleen klaar voor u, maar ook voor mensen die wat extra hulp goed kunnen gebruiken. Vanuit onze visie tot maatschappelijk verantwoord ondernemen steunen wij nog steeds van harte de stichting Hulphond en de Duchenne heroes. Dit jaar voegen wij daar de steun aan een jong topsport talent aan toe: Daniëlle Otten.
Wij wensen u nogmaals een goed en positief 2014,

Olaf, Bas, Gerrie, Henk, Joyce, Rob, Vincent, Gerard, Hans, Hans, Jan, Pieter, Niels, Carlotte, Jan, Petra, Willie, Robert, Tomas, Mathé, Leon.
Afbeelding: Underwater Dogs door Seth Casteel

© COPYRIGHT 2023, Archimil - Koningsplein 18 - 5721 GJ - Asten (Noord-Brabant) - 0493 671818 Designed and Developed by  The Mexican Pirates