logo-archimil
Home » Hergebruik » asfalt

asfalt

foto asfaltAsfalt dat vrijkomt bij reconstructies of onderhoud is mogelijk teerhoudend. Teerhoudend asfalt mag vanaf 1995 in Nederland niet toegepast worden. Bij reconstructiewerkzaamheden aan de infrastructuur is het dan ook van belang om de opbouw en diktes van de verhardingsconstructies te bepalen. Teerhoudendheid is bij asfaltonderzoek daarom van groot belang om voortijdig een kosteninschatting van de freeswerkzaamheden te kunnen maken.

Onderzoek CROW210 en SIKB-1002

Onderzoek van asfalt vindt plaats op basis van CROW210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt” en SIKB-protocol 1002 “MONSTERNEMING VOOR PARTIJKEURINGEN NIET-VORMGEGEVEN BOUWSTOFFEN”. Indien asfaltgranulaat meer dan 75 mg/kg PAK-10 (VROM) bevat is er, op grond van Besluit bodemkwaliteit, sprake van teerhoudend asfaltgranulaat.

Archimil heeft jarenlange ervaring op dit gebied. Door de inzet van onze eigen boorwagen kunnen wij snel en efficiënt asfalt- en verhardingsonderzoeken uitvoeren.

  • Het uitvoeren van historisch onderzoek
  • Het inventariseren van de teerverdachte wegvakken
  • Het bepalen van de laagopbouw en dikte van asfaltverhardingen;
  • Het vaststellen van de teerhoudendheid van asfalt;
  • Het bepalen van de samenstelling en dikte van fundatiemateriaal;
  • Het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van fundatiemateriaal ten aanzien van de maximale samenstellings- en emissiewaarden volgens het Besluit bodemkwaliteit;
  • Het bepalen van de grondsoorten onder de verhardingsconstructie;
  • Het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de grond met betrekking tot de achtergrond- en interventiewaarden volgens de Circulaire bodemsanering 2009 en met betrekking tot de achtergrondwaarden en maximale waarden voor wonen en industrie volgens het Besluit bodemkwaliteit.
© COPYRIGHT 2023, Archimil - Koningsplein 18 - 5721 GJ - Asten (Noord-Brabant) - 0493 671818 Designed and Developed by  The Mexican Pirates