logo-archimil
Home » Hergebruik » Partijkeuringen

Partijkeuringen

foto berg grond partijkeuringBij de toepassing of hergebruik van grond- of bouwstoffen toepassen is het belangrijk vooraf te weten wat de milieuhygiënische kwaliteit van het materiaal is. Hiermee worden onnodige afvoerkosten voorkomen en is bekend hoe het materiaal verwerkt mag worden. Volgens het Besluit bodemkwaliteit moet de grond- of bouwstof die wordt toegepast voldoen aan een aantal eisen. Met een partijkeuring is het duidelijk of de kwaliteit van de grond of bouwstof geschikt is voor de gewenste toepassing.

grond

Hergebruik van grond is geregeld in het besluit bodemkwaliteit. Alvorens grond kan worden toegepast dient deze voorzien te zijn van een milieuhygienische verklaring. Dit kan een kwaliteitsverklaring op basis van een bodemkwaliteitskaart zijn maar veelal zal een partijkeuring op basis van SIKB-protocol 1001 gebruikt worden (een zogenaamd AP04-rapport).

Zowel voor organische als voor anorganische parameters zijn in de regeling bodemkwaliteit samenstellingswaarden opgenomen. Op basis hiervan wordt een partij ingedeeld in de klassen achtergrondwaarden, wonen, industrie of niet toepasbaar.

Partijkeuringen worden door Archimil zowel ex-situ (depots grond) als in-situ (vóór ontgraving) uitgevoerd, hiertoe heeft Archimil meerdere volgens protocol 1001 erkende monsternemers in dienst.

Puin (steenachtige bouwstoffen)

Op het hergebruik van steenachtige bouwstoffen is het besluit bodemkwaliteit van toepassing. Bij hergebruik van bouwstoffen kan het noodzakelijk zijn een milieuhygiënische verklaring (bijvoorbeeld een partijkeuring of een productcertificaat) te overleggen.

Ons zusterbedrijf NIPA Milieutechniek is erkend voor en heeft jarenlange ervaring met het uitvoeren van partijkeuringen van niet vormgegevens bouwstoffen onder SIKB-protocol 1002.

© COPYRIGHT 2023, Archimil - Koningsplein 18 - 5721 GJ - Asten (Noord-Brabant) - 0493 671818 Designed and Developed by  The Mexican Pirates