logo-archimil
Home » Meer info… » Kwaliteit

Kwaliteit

Archimil BV staat garant voor kwaliteit. Om te voldoen aan de huidige wet- en regelgeving omtrent uitvoering van bodemonderzoeken zijn wij uiteraard gecertificeerd voor de hiervoor geldende protocollen. Deze certificeringen garanderen tevens onze volledige onafhankelijkheid.

ISO9001

Voor de kwaliteitsborging is Archimil BV uiteraard gecertificeerd voor de ISO9001.

BRL-SIKB-1000

Ten behoeve van bouwstoffenonderzoek is Archimil BV door het Ministerie van VROM erkend voor de protocollen 1001 (monsterneming grond voor partijkeuringen). Onze zusteronderneming NIPA Milieutechniek is gecertificeerd voor protocol 1002 (monsterneming niet vormgegeven bouwstoffen uit statische partijen voor partijkeuringen).

BRL-SIKB-2000

Het veldwerk van Archimil BV wordt uitgevoerd conform de protocollen: 2001, 2002, 2003 en 2018 en is tevens voor deze protocollen erkend door het Ministerie van VROM

BRL-SIKB-6000

Archimil BV is door het Ministerie van VROM erkend voor de protocollen 6001 (processturing en verificatie).

STERLAB/AP04

De analyses worden uitbesteed aan AS-3000 gecertificeerde labaratoria, danwel AP04 geaccrediteerde laboratoria.

Erkend leerbedrijf

Archimil BV is een door S.B.B. erkend leerbedrijf. Sinds 1 augustus 2015 is Aequor opgegaan in de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, de organisatie die onder meer zorgt voor de aansluiting van het middelbaar beroepsonderwijs op de behoeften van de beroepspraktijk.

S.B.B. bepaalt of bedrijven geschikt zijn als opleidingsbedrijf, daarnaast verleent de bedrijfsadviseur van SBB ondersteuning om de kwaliteit van het opleiden te verbeteren.

Meer informatie hierover vindt u op de website van SBB

 

Onze kwaliteitscertificaten zijn te vinden op de downloadsectie van deze website.

Onze erkenningen kunnen worden geraadpleegd via: rwsleefomgeving.nl

© COPYRIGHT 2022, Archimil - Koningsplein 18 - 5721 GJ - Asten (Noord-Brabant) - 0493 671818 Designed and Developed by  The Mexican Pirates