logo-archimil
Home » Milieu & Ruimte » Energie

Energie

foto windmolens energieDe wet verplicht ondernemers om energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder, door te voeren. (Activiteitenbesluit artikel 2.15 lid 1). Soms wordt zelfs een energiebesparingsonderzoek geëist.

De adviseurs van Archimil BV kunnen samen met u het energieverbruik van uw bedrijfsprocessen in kaart brengen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar elektriciteits- of gasverbruik maar ook naar brandstof- en warmteverbruik. Het verbeteren van de efficiëntie waarmee u energie verbruikt kan al financiële besparingen op leveren.

Besparingsmogelijkheden worden getoetst aan de stand van de techniek en de actuele kosten die u als ondernemer betaald. Hieruit volgt een lijst van haalbare en minder haalbare oplossingen die u met het bevoegde gezag kunt bespreken.

Duurzame energie

Als ondernemer zult u al wel eens benaderd zijn met verhalen over de (financiële) besparingsmogelijkheden die met name zonne-energie u kan bieden. Bijna altijd wordt er van uitgegaan dat de energietarieven de komende jaren fors zullen stijgen. Archimil BV waarschuwt u als ondernemer voor deze doemscenario’s. Duurzame (zonne)energie kan zeker interessant zijn voor u als ondernemer, maar bijna nooit om financiële redenen. Archimil BV begeleidt u graag bij het maken van een juiste afweging.

ENERGIEOPWEKKING

In sommige gevallen kan het interessant zijn indien een bedrijf zelf energie opwekt uit duurzame grondstoffen of reststromen. Het hoeft hier niet altijd te gaan om het toepassen van energie voor uw eigen bedrijf. Uw (afval)warmte kan voor andere bedrijven een interessante energiebron zijn. Het adviseren over en ontwerpen van energieopwekkings- of terugwininstallaties behoort tot de diensten die wij u kunnen aanbieden. Voor complexe projecten wordt op dit gebied samengewerkt met Ingenia.

VERWARMEN DOOR TE KOELEN

Koelen gebeurd door warmte te onttrekken aan een bepaald medium. Deze onttrokken warmte kan worden ingezet voor verwarming van andere ruimtes. Op die manier kunt u in uw bedrijfspand ruimtes onafhankelijk van elkaar verwarmen en koelen.
De technologie van de warmtepomp is niet langer beperkt tot het uitwisselen van warmte met grondwater. Inmiddels is het mogelijk zonder het slaan van kostbare grondwaterputten toch met behulp van een warmtepompsysteem in de warmte en koudevraag van uw bedrijfspand te voldoen. Installaties waarmee dit kan zijn momenteel dankzij subsidies al rendabel.
Energieneutrale gebouwen waren technisch al mogelijk maar komen nu ook financieel binnen handbereik. Archimil-Goossens architecten adviseert u hier graag over.

ENERGIEBESPARING

Besparen is het terugdringen van het huidige gebruik door inzet van efficiëntere productiemethoden en –middelen. Bijvoorbeeld het toepassen van energiezuinige verlichting. U heeft een gelijke hoeveelheid licht maar u gebruikt minder energie.
Een financiële besparing is vaak mogelijk indien u de piekbelasting waarvoor u een contract heeft kunt verlagen. Via slimme schakelingen van apparatuur is hiermee al veel financieel voordeel te halen.

ENERGIEPREVENTIE

Van preventie of het voorkomen van energiegebruik is sprake als manieren gevonden worden om energievragende handelingen uit te bannen. Bijvoorbeeld het toepassen van daklichten of solartubes waardoor in productiehallen overdag geen elektrisch licht nodig is.

© COPYRIGHT 2023, Archimil - Koningsplein 18 - 5721 GJ - Asten (Noord-Brabant) - 0493 671818 Designed and Developed by  The Mexican Pirates