logo-archimil
Home » Milieu & Ruimte » Geluid

Geluid

geluidArchimil BV adviseert sinds eind 2012 zowel het bedrijfsleven als de overheid met vraagstukken op het gebied van geluid en akoestiek. U bent bij ons aan het juiste adres voor een antwoord op al uw vragen over:

Bedrijfsleven

Bij een verandering of oprichting van een bedrijf, een weg, een woning, een bestemmingplan of het organiseren van een evenement kan de overheid u vragen de akoestische consequenties voor de omgeving van die activiteit in beeld te brengen. De geluidmeting en het vervolgonderzoek dat daarvoor nodig is moet voldoen aan specifieke voorwaarden. Archimil BV helpt u met dit onderzoek en met de bijbehorende procedures. We zorgen dat u aan de eisen voldoet én we zorgen voor een optimale benutting van uw ‘geluidsruimte’ zonder dat dit tot overlast leidt.

Overheden

Als lokale of provinciale overheid is het van belang te weten of bedrijven binnen uw gebied de vastgestelde normen overschrijden. Ook voor gemeentelijke inrichtingen zoals de bijvoorbeeld de gemeentewerf of een dorpshuis moet de geluiduitstraling worden vastgelegd.

Bij de ontwikkeling van een bouw of -bestemmingsplan moet een onderzoek worden gedaan naar de aanwezigheid  van weg- en railverkeerslawaai.

Veel overheden worstelen met een goede vergunningverlening en handhaving bij luidruchtige (muziek) evenementen.

Archimil BV voert deze akoestische onderzoeken uit, biedt u heldere cijfers en adviseert u bij het nemen van besluiten. Bijvoorbeeld op het terrein van gebiedsgericht geluidsbeleid, implementatie van EU-richtlijn omgevingslawaai etc.

U kunt ons inschakelen voor specialistische kennis voor beleidsontwikkeling met betrekking tot geluidshinderbestrijding.

Neem voor meer informatie direct contact op met onze akoestisch adviseur of vraag hier een offerte aan.

Links:

 

 

© COPYRIGHT 2023, Archimil - Koningsplein 18 - 5721 GJ - Asten (Noord-Brabant) - 0493 671818 Designed and Developed by  The Mexican Pirates