logo-archimil
Home » Milieu & Ruimte » Geluid » Industrie- en horecalawaai

Industrie- en horecalawaai

industrielawaaiBij nieuwbouw van of een verandering in een industrieel- of horecabedrijf kan geluid- of trillingsonderzoek worden gevraagd. Geluidmetingen en/of prognoseberekeningen vormen de basis voor gedegen advies bij industrie- en horecalawaai, eventueel voorzien van geluidreducerende maatregelen. NIPA milieutechniek b.v. is goed thuis in de wet- en regelgeving. We kunnen daardoor beschikkingen van overheden toetsen of beroepschriften opstellen. Onderzoek of advies is mogelijk vanaf één enkele machine tot een compleet industrieterrein.

Onderzoek – Inventarisatie en meting

Bij de uitvoering van een akoestisch- of geluidonderzoek voor industrie of horeca vindt een inventarisatie plaats van alle aanwezige geluidbronnen in en op het bedrijf in geluidsterkte, bedrijfstijden en locatie van de geluidbronnen op het gebouw en het eigen terrein. Zo mogelijk worden in bestaande situaties geluidmetingen op locatie uitgevoerd. In een nog niet bestaande situatie wordt gebruikt gemaakt van kentallen van geluidbronnen. De verzamelde gegevens worden in een computerrekenmodel verwerkt, de geluidniveaus naar de omgeving berekend en aan de norm getoetst.

Maatregelen

Voldoen de geluidniveaus niet aan de regelgeving dan onderzoeken we de maatregelen die nodig zijn. Deze maatregelen kunnen betrekking hebben op extra geluidisolatie, geluidschermen of demping maar ook op het gebruik in tijdsduur en plaats van de bepalende geluidbronnen. Voor een horecabedrijf kan het begrenzen van de muziek tot een bepaald binnenniveau ook een van de maatregelen zijn.

GEOMIL model industrie
model industrielawaai (in Geomilieu, dgmr)
© COPYRIGHT 2023, Archimil - Koningsplein 18 - 5721 GJ - Asten (Noord-Brabant) - 0493 671818 Designed and Developed by  The Mexican Pirates