logo-archimil
Home » Archive by category "nieuws" (Page 2)

Happy 2014

NIPA Milieutechniek en Archimil Architecten, Ingenieurs en Adviseurs
Vanaf nu wordt alles beter, dat is wat doorklinkt in de samenleving. Ook wij gaan daarvan uit. Hoewel 2013 economisch gezien voor velen van u slecht is geweest, zijn wij ervan overtuigd dat de weg naar boven is ingeslagen. Meer en meer zien we sterke signalen van herstel. Zo is de AEX 17% hoger gesloten, berichtte een notaris ons dat hij weer een forse stijging zag in de koopaktes van onroerend goed en is Spanje niet meer afhankelijk van bankensteun. Laten wij allen deze lijn voortzetten en van 2014 een succesvol jaar maken.Vorige jaar gaven we aan dat in moeilijke tijden de beste ideeën worden geboren en de beste ondernemers opstaan. Dit jaar zal blijken of deze opvatting op waarheid berust. We moeten ervoor waken uitsluitend terug te vallen op de werkwijzen en producten die in het verleden succesvol waren. Hoewel u een goede basis niet moet verlaten, adviseren wij u om ook innovaties door te voeren.

Om hierin het goede voorbeeld te geven hebben wij de website van Nipa Milieutechniek vernieuwd met daarop ons verbrede productenaanbod; gaan we ons kantoorpand in Asten grondig renoveren; synchroniseren we de processen van Archimil en Nipa verder en bouwen we onze activiteiten op het gebied van waterinfiltratie-advies en geluidproblematiek verder uit. Het doorontwikkelen van bestaande en nieuwe activiteiten, bedrijfsprocessen en gebruiken is ons speerpunt voor het komende jaar.

In de milieuwereld is 2014 het jaar waarin we echt gaan samenwerken met de gevormde uitvoerings- of omgevingsdiensten. Deze diensten zijn in de plaats gekomen van de gemeentelijke (milieu)- vergunningafdeling. De afstand tot de ondernemer is dus vergroot. Bij sommige diensten wordt ook bouw- en ruimtelijke ordening ondergebracht. De samenvoeging van kennis moet leiden tot een betere afstemming en tot het verkleinen van de verschillen binnen branches. Voor burgers en ondernemers is het een nadeel dat de afstand met de overheid wordt vergroot. Hierdoor spelen lokale belangen niet meer mee bij de besluitvorming. De buitenwereld ziet dit overigens meestal als een voordeel.

Met ons team van adviseurs en medewerkers staan wij niet alleen klaar voor u, maar ook voor mensen die wat extra hulp goed kunnen gebruiken. Vanuit onze visie tot maatschappelijk verantwoord ondernemen steunen wij nog steeds van harte de stichting Hulphond en de Duchenne heroes. Dit jaar voegen wij daar de steun aan een jong topsport talent aan toe: Daniëlle Otten.
Wij wensen u nogmaals een goed en positief 2014,

Olaf, Bas, Gerrie, Henk, Joyce, Rob, Vincent, Gerard, Hans, Hans, Jan, Pieter, Niels, Carlotte, Jan, Petra, Willie, Robert, Tomas, Mathé, Leon.
Afbeelding: Underwater Dogs door Seth Casteel

Gelukkig 2013

ArchimilOK
Het afgelopen jaar is economisch gezien voor velen van u hectisch geweest. Hoewel velen denken dat ook 2013 een moeilijk jaar zal worden zien wij genoeg lichtpuntjes om positief te zijn.Het is algemeen bekend dat in moeilijke tijden de beste ideëen worden geboren, de beste ondernemers boven komen drijven en mensen een extra stapje kunnen doen. De krachten die in lastige tijden worden aangeboord zullen voldoende blijken te zijn om de samenleving er weer bovenop te helpen, zowel in financieel als in sociaal opzicht.

Voor ons wordt 2013 het jaar waarin we de in 2012 gestarte fusie tussen Archimil en Nipa verder zullen vorm geven. Een jaar ook waarin we onze nieuwe activiteiten kunnen doorontwikkelen.

Zo hebben wij ons dienstenpakket uitgebreid met een advisering op het gebied van geluid en akoestiek.  Onlangs hebben we hiervoor een zeer ervaren kracht aangenomen in de persoon van Leon Hoek.

Een andere activiteit die vanaf medio januari wordt aangeboden is het opstellen en afgeven van energielabels voor woningen. Gerard Hendrix zal dit met zijn 40 jaar ervaring het team hiervoor gaan leiden. Hoewel het kabinet deze verplichting nog heeft uitgesteld tot 1 juli 2013, hebben wij toch de nodige investeringen gedaan om deze markt te betreden.

Uiteraard zullen we onze bestaande activiteiten niet verwaarlozen. Die blijven de belangrijke levensader van ons bedrijf. Met ons team van inmiddels ruim 20 adviseurs en medewerkers staan wij niet alleen klaar voor u, maar ook voor mensen die wat extra hulp goed kunnen gebruiken. Vanuit onze visie tot maatschappelijk verantwoord ondernemen steunen wij nog steeds van harte de stichting Hulphond en de Duchenne heroes.
Wij wensen u nogmaals een goed en positief 2013,

Olaf, Bas, Gerrie, Henk, Joyce, Rob, Vincent, Gerard, Hans, Hans, Jan, Pieter, Niels, Roswitha, Carlotte, Jan, Petra, Willie, Robert, Tomas, Mathé.

Duchenne Heroes

Duchenne Heroes
Voor kinderen met de ziekte van Duchenne, een ernstige spierziekte die vooral bij jongens voorkomt. Door deze ziekte breken alle spieren langzaam af. De Duchenne Heroes steunen de organisatie Duchenne Parent Project. Deze bevorderd wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Duchenne.

www.duchenneheroes.nl

Hulphond Nederland

Hulphond.nl
Hulphond Nederland leidt hulphonden op voor mensen met een motorische beperking of epilepsie. Het doel is om zo hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten en op die manier ook een (re-)integratie in de samenleving te bevorderen. Voor mensen met een beperking opent een hulphond letterlijk en figuurlijk deuren die voorheen gesloten bleven. Een hulphond biedt veel praktische hulp, en bovendien is de sociaal-emotionele waarde van een hulphond van onschatbare waarde.

www.hulphond.nl

Ditjes en Datjes – juni 2012

Ditjes en Datjes – juni 2012 – 2

Ditjes en Datjes – mei 2012

In Kampina hebben we te weinig water,
en in de Achterhoek vaak weer te veel.
Maar in Uden zoeken ze het in waterglas.
In Etten Leur moeten ze geld uitgeven om de waterbodem te saneren
en in ‘s-Hertogenbosch komt er in rap tempo veel waterbodem bij.

Ditjes en Datjes – april 2012

De wet- en regelgeving in bodemland staat niet stil. Onderstaand volgen enkele links met nieuw (=aangepast) beleid ten aanzien van ons werkterrein.

 

 

Verder blijven fusies en overnames in ‘bodemwereld’ uiteraard niet beperkt tot NIPA en Archimil. Continue spelen dit soort aangelegenheden.

Dan nog heel iets anders:
© COPYRIGHT 2020, Archimil - Koningsplein 18 - 5721 GJ - Asten (Noord-Brabant) - 0493 671818 Designed and Developed by  The Mexican Pirates