logo-archimil
Home » Vacatures

Vacatures

Binnen de Aelmans-bedrijven werken we voortdurend aan een toekomstbestendige woon-, werk- en leefomgeving. Dat doen we innovatief, inspirerend en met passie. We zetten daarbij onze kennis, ons enthousiasme én elkaar in. Bij Aelmans leveren we integrale advisering binnen de werkvelden Omgeving, Bodem-& Milieu, Agro, Vastgoed en Bouw en zijn daarmee professioneel actief binnen vrijwel alle facetten van onze leefomgeving. Dat doen we mét elkaar (multidisciplinair), gedurfd, geïnspireerd, enthousiast én natuurlijk met kennis en vakmanschap. Duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord en kwaliteit zijn vaste waarden. Wij willen een adviesbureau zijn waar jong talent zich goed kan ontplooien en vernieuwende ideeën in de praktijk kan brengen. Dat is onze visie! We zijn werkzaam vanuit diverse locaties in Limburg, Brabant, Gelderland en Zuid-Holland en bedienen een breed palet aan opdrachtgevers.

Archimil B.V. heeft momenteel de volgende vacatures

veldmedewerker bodem

Als veldmedewerker bodem maak je deel uit van een enthousiast team medewerkers die dagelijks buiten werkzaam zijn op de meest uiteenlopende projecten en locaties in Nederland. De ene dag sta je in het buitengebied, de volgende dag in het stadscentrum, geen dag is hetzelfde. Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit het voorbereiden en uitvoeren van metingen en monsternames van verhardingen en (water)bodem, uitvoeren van diverse inspectiewerkzaamheden, het digitaal vastleggen van verzamelde data en resultaten vanuit het veld rapporteren aan de projectleiders.

projectmedewerker bodem

Als projectmedewerker bodem ondersteun je de projectleiders bij uitdagende projecten op het gebied van bodemonderzoek- en sanering. Je bent werkzaam binnen het team dat zich bezighoud met bodem en grond in de breedste zin van het woord. Je werkzaamheden bestaan onder andere uit het doen van vooronderzoek, het aanvragen van leidinginformatie en benodigde vergunningen en het opstellen van rapportages.

projectleider bodem

Als adviseur/projectleider bodem beschik jij over kennis van het vakgebied bodem en van de markt. Daarnaast ben je in staat om gesprekken te voeren met opdrachtgevers (zowel intern als extern) en stel je rapporten en offertes op. Als adviseur/projectleider is het jouw taak om onze klanten op goede en heldere wijze te adviseren, om de relaties voort te zetten en verder uit te breiden. Daarnaast stuur je projecten op een goede wijze aan en werk je samen met onze andere teamleden en Aelmans-collega’s.

ervaren adviseur ecologie

Als ervaren adviseur ecologie adviseer je onze klanten op het gebied van wetgeving, natuur-beschermingsbeleid, soortenherkenning flora en fauna, landschapsinrichting, natuurontwikkeling en stikstofbeleid op basis van goed onderbouwde praktijkgerichte oplossingen. Daarnaast heb je ambities om ons ecologie-team verder uit te bouwen door nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en deze als kartrekker verder uit te rollen binnen onze organisatie.

© COPYRIGHT 2023, Archimil - Koningsplein 18 - 5721 GJ - Asten (Noord-Brabant) - 0493 671818 Designed and Developed by  The Mexican Pirates