logo-archimil
Home » Posts tagged "pFAS"

PFAS-problematiek stagneert grondverzet

foto humusbodem

Afgelopen maandag 8 juli 2019 heeft Staatssecretaris Van Veldhoven een ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ verstuurd aan de Tweede Kamer.

Hierin wordt omschreven hoe dient te worden omgegaan met het aantreffen van de stoffen als PFOA, PFOS en GenX. Dit zijn enkele stoffen uit de grote groep PFAS-verbindingen die al decennia lang gebruikt worden in allerlei alledaagse toepassingen zoals verf, blusschuim, pannen, kleding en cosmetica. Door het wijdverbreide gebruik van PFAS-stoffen worden deze inmiddels niet als puntbron (zoals in ondermeer Helmond en regio Dordrecht) maar diffuus verspreid in Nederland, en breder wereldwijd, in het milieu aangetroffen.

Sinds afgelopen maandag dienen alle (enkele uitzonderingen daargelaten) partijen grond onderzocht te worden op minimaal 28 PFAS-verbindingen en, waar nodig, op GenX. Hiervoor zijn ook (tijdelijke) normen voor Wonen/Industrie vastgesteld. Echter, achtergrondwaarden zijn (nog) niet vastgesteld. Dit heeft tot gevolg dat veel grond niet meer toegepast zal kunnen worden als klasse Achtergrondwaarden.

Het handelingskader is per direct ingegaan, echter is de laboratorium-capaciteit in Nederland niet voldoende. Hierdoor zal er vertraging optreden bij de uitvoer van partijkeuringen. Ook heeft dit tot gevolg dat per direct partijkeuringen honderden euro’s duurder worden.

Tot 1 oktober is weliswaar een vrijstellingsregeling voor niet-verdachte grond ingesteld, echter kan deze op verschillende manieren worden uitgelegd. Er zijn al innemers, toepassers en bevoegde gezagen bekend die gesteld hebben dat per direct alle grond op PFAS-verbindingen onderzocht dient te zijn.

Meer informatie kunt u verkrijgen via de website van bodemplus, hier staat ook een FAQ. Wanneer u hierover meer vragen heeft dan kunt u terecht bij ons en onze collega’s:
Archimil BV – Bas van den Bosch – 0493 671818
Nipa Milieu – Hans van Vliet – 0412 655058

© COPYRIGHT 2023, Archimil - Koningsplein 18 - 5721 GJ - Asten (Noord-Brabant) - 0493 671818 Designed and Developed by  The Mexican Pirates