logo-archimil
Home » Water

Water

waterloopWater is een belangrijke bron van welvaart en welzijn. Voor een duurzame economie is voldoende voorraad en een goede kwaliteit van essentieel belang.

Nederland dankt zijn economische positie onder meer aan de strategische ligging aan zee en grote bevaarbare rivieren. Voor watergebruikers zoals de landbouw, visserij, recreatie, scheepvaart, delen van de industrie en drinkwatervoorziening is water een bestaansvoorwaarde. Ook het belang voor veel andere economische activiteiten mag niet onderschat worden. Naast economische waarde heeft water ook nog een landschappelijke betekenis en natuurfunctie.

Grondwater vormt zowel een kans als een bedreiging voor onze samenleving. Het is de hoofdbron voor drinkwater en maakt plantengroei en een rijk bodemleven mogelijk. Verder zorgt het ervoor dat ons land niet verdroogt en het draagt bij aan de economische bedrijvigheid. Ook de agrarische sector en de industrie zijn afhankelijk van voldoende grondwater van goede kwaliteit. Ons grondwater is ons echter ook vaak tot last. We moeten bijvoorbeeld voortdurend grondwater wegpompen om polders en kelders droog te houden. Dit wordt meestal op het oppervlaktewater geloosd.

Meer informatie

© COPYRIGHT 2023, Archimil - Koningsplein 18 - 5721 GJ - Asten (Noord-Brabant) - 0493 671818 Designed and Developed by  The Mexican Pirates