logo-archimil
Home » Water » Waterkwaliteit

Waterkwaliteit

Een goede waterkwaliteit vinden we belangrijk in Nederland. Omdat water zich weinig aantrekt van landsgrenzen, zijn internationale afspraken opgesteld. Sinds eind 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. Die moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa in 2015 in orde is.

De waterkwaliteit verschilt per watersoort. Het drinkwater is schoon en gezond. Maar sommige andere wateren (oa. grond- en oppervlaktewater) zijn nog steeds vervuild. Zo kunnen door lozingen, overbemesting en bodemverontreiniging stoffen en bacteriën (oa. cyanobacteriën) in het grond-, oppervlakte- en het afvalwater voorkomen die gevaarlijk kunnen zijn voor mensen, planten en dieren. Om ziektes en verontreiniging van het te voorkomen, wordt de waterkwaliteit van de verschillende watersoorten regelmatig gecontroleerd.

Tijdens het zwemseizoen (van 1 mei tot 1 oktober) wordt het water op de zwemwaterlocaties elke 14 dagen gecontroleerd. Voldoet het water niet aan de eisen voor hygiëne en veiligheid? Dan kan de provincie een negatief zwemadvies of een zwemverbod instellen.

Neem voor nadere informatie over waterkwaliteit contact op met een van onze projectleiders.

© COPYRIGHT 2023, Archimil - Koningsplein 18 - 5721 GJ - Asten (Noord-Brabant) - 0493 671818 Designed and Developed by  The Mexican Pirates